Boligtillæg september 2010

Boligtillæg september 2010

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Denne udgave af La Danesa bliver udleveret til de besøgende på boligmessen Bolig i Udlandet, som afholdes den 25. og 26. september i Fredericia Messecenter.

Vælg område med omhu


Kyststrækningen fra Almuñécar i øst til Sotogrande i vest har de seneste 40 år tiltrukket rigtigt mange danskere, som søger et dejligt sted at nyde et velfortjent otium eller nye karrieremæssige udfordringer i et marked i rivende udvikling.

Er man ikke specielt godt kendt på Costa del Sol, anbefales det, at man tager sig god tid til at se på de forskellige områder, inden man beslutter sig for at købe en bolig.

Øst for Málaga ligger blandt andet Almuñécar og La Herredura, hvor der er lidt længe mellem byerne med de fordele og ulemper, det nu medfører. Det er samtidig et meget smukt og frodigt område.

Også øst for provinshovedstaden ligger Torre del Mar, Torox og Nerja, som alle er fine byer med en del fastboende udlændinge. Bag kysten her finder man de smukke bjergbyer Frigiliana og Cómpeta, som mange er faldet for.

På den vestlige side af Málaga, få kilometer fra lufthavnen, ligger først den gode gamle kending Torremolinos og herefter Benalmádena, der består både af en kyststrækning (Costa) og en landsby (Pueblo).

Herefter følger i geografisk rækkefølge Fuengirola og Mijas, som mange danskere allerede har valgt at kalde ”hjem”.
Lidt længere mod vest kommer flotte Marbella med lystbådehavnen Puerto Banús, derefter San Pedro og Estepona, og endelig, få kilometer fra Gibraltar ligger den meget internationale by Sotogrande.

Ejendomsmæglerne kender alle områderne og deler gerne ud af denne viden, da de ved, hvor vigtigt det er, at man fra starten vælger det område, som passer én bedst.

Søg altid advokatbistand


Når først man har fundet den ejendom, man ønsker at købe, er næste skridt at få nedfældet de aftalte vilkår i en kontrakt. Udarbejdelsen af denne kontrakt foretages ofte af mæglerens advokat.

Inden en købs- eller reservationskontrakt underskrives, bør man nøje gennemgå denne med sin egen advokat. Hermed sikres, at man bliver bekendt med de væsentligste vilkår for handlen og får mulighed for at tage stilling til, om disse kan accepteres eller ej.

De forhold, man bør være opmærksom på, kan variere en smule afhængig af, om det drejer sig om køb i et ejendomsprojekt, dvs. en ny ejendom, eller om der tale om gensalg.

Ejendommens juridiske situation bør undersøges
Nogle af de spørgsmål, som bør afklares:
• At den person, der fremstår som sælger af ejendommen, reelt er ejeren.
• Om ejendommen er behæftet med lån eller om der har været gjort udlæg heri.
• Hvad der eventuelt skyldes i ejendomsskat (IBI). Ejeren af ejendommen pr. 1. januar er forpligtet til at betale IBI for hele året.
• Hvorvidt ejendommen er udlejet til andre personer.
• Om ejeren er resident eller ikke-resident.
• Er ejendommen tilknyttet en ejerforening, skal det undersøges, om der er et udestående her.
• I hvilket omfang ejendommen er omfattet af særregler.
De fleste oplysninger findes i den dokumentation, som sælger har, mens resten kan indhentes fra ejendomsregistret, kommunen og ejerforeningen.

Spansk ID-nummer
Selvom man måske ikke ønsker at få opholdstilladelse i Spanien, skal man for at kunne købe en bolig have et ID-nummer, som kaldes Número de Identificación de Extranjeros (forkortes NIE).
Man ansøger om nummeret på politistationen (Comisaría de Policía).
Man skal medbringe følgende:
• Ansøgning om NIE (fås hos politiet).
• To pasfoto i farver.
• Pas og to fotokopier.

Ventetiden på at få sit NIE kan være alt lige fra en dag, en uge eller en måned. Det afhænger af den station, man henvender sig på og den arbejdsmængde, det pågældende kontor har.

Det er desuden muligt at søge om et NIE-nummer på den spanske ambassade i København.

Permanent opholdstilladelse

Som EU-borger har man naturligvis ret til at opholde sig permanent i Spanien.

Dog skal man have et stykke en opholdstilladelse (residencia), og det kræver, at man igen går til det Comisaría de Policía, som ligger tættest på ens bopæl. Man skal medbringe:

• Original ansøgning om førnævnte NIE.
• Officiel ansøgningsblanket om residencia (fås på samme politikontor).
• Gyldigt pas.
• Pasfotos.
• To fotokopier af de nævnte dokumenter.
Man skal desuden betale en afgift, via ansøgningsblanketten Model 790, som man får hos politiet (Comisaría de Policía). Beløbet er pt. 6,80 euro, som skal betales i en bank/sparekasse, som samarbejder med politiet (tjek på stationen). Det anbefales også, at man spørger om beløbet, da dette kan ændre sig.

Eftersom det er lovpligtigt at kunne identificere sig, bør man altid have billedidentifikation på sig, hvilket kan være spansk kørekort. Opholdstilladelsen, der er et stykke A4-papir, er dog ikke nødvendig at have på sig, men for nemheds skyld anbefales det altid at have en kopi med sig.

Indskrivning i folkeregistret
Det er ikke lovpligtigt at indskrive sig i folkeregistret (empadronamiento). Det anses snarere som en moralsk forpligtelse, da ens kommunes sygehuskapacitet, antallet af politibetjente, skoler og andre offentlige ydelser afhænger heraf.

Har man skolesøgende børn er det dog nødvendigt, og flere kommuner lokker med rabatter på ejendomsskatter og andre betalinger til det offentlige, hvis man er indskrevet.

Man skal henvende sig til sit kommunekontor for at blive indskrevet. Medbring:
• Bevis på ens adresse; skødet på ens bolig eller en lejekontrakt.
• En kvittering for betalt lys, vand, afgifter eller telefon, hvor denne adresse fremgår.
• NIE eller residencia samt pas.

Underskrivelse af skøde hos notaren


Når først man har undersøgt boligen såvel fysisk som juridisk, og man er blevet enig med sælger om betingelserne (pris, dato for overdragelse m.v.) for handlen, skal skødet underskrives.
I Spanien skal dette ske enten ved personligt eller en befuldmægtiget fremmøde for en notar.

Handelsomkostningerne


Man skal som en grundregel påregne handelsomkostninger på omkring 10 procent af skødeprisen. Købers handelsomkostninger udgøres af:
• ITP-skat, 7 procent af skødeprisen.
• AJD-skat på 1 procent af skødeprisen (stempel) afhængig af, om der samtidig optages lån i ejendommen.
• tinglysning og notar afhængig af skødeprisen.
• advokathonorar ca. 1 procent.
Sælgers omkostninger er normalvist begrænset til betaling af plus valía (afgift) og eventuel mægler og egen advokat.

Køb af bolig efter plantegning


Når en ejendom købes på projektstadiet, skal sælger udstede en bankgaranti til køber for de betalinger, som sælger modtager af køber. Dette sker dog ikke altid af sig selv, og som køber bør man derfor erindre sælger om dette.

Man bør også sikre sig, at denne gælder frem til underskrivelsen af skødet, da det først er i dette øjeblik, at man er ejer af ejendommen.

Komplet advokatbistand gennem dansk-spansk samarbejde


Det dansk/spanske advokatkontor, Ana María Navarrete, har siden 1994 assisteret danskere bosat i Spanien med alle former for juridisk bistand, fra køb og salg af fast ejendom, testamenter, arv og skifte til leje og udlejning af bolig, selskabsret, by- og lokalplanlægning samt civile sager. I samarbejde med advokatfirmaet Ret & Råd i Greve i Danmark tilbydes en altomfattende advokatbistand, der dækker sager, som kræver juridisk behandling i både Spanien og Danmark, som fx arvesager og dødsboer med aktiver i begge lande. Samarbejdet betyder, at alle sager løses rationelt og med et højt kompetenceniveau samt hurtigere end normalt, hvilket i sidste ende kommer klienten til gode.

Tel. 952 58 57 21 eller +45 70 20 70 83.

FUP & FAKTA OM COSTA DEL SOL

Defensiv eller offensiv krisehåndtering
Når man sidder på en lille hyggelig café i et af de mange farverige nabolag, der omgiver San Franciscoʼs centrum, kan det være svært umiddelbart at få øje på krisen – selvom vi ved, den er der.

Caféen er velbesøgt, og udenfor myldrer det med travle mennesker. Gaderne er tæt trafikerede, og det er, som sædvanlig, næsten håbløst at finde en parkeringsplads uden at køre i parkeringskælder.

Det lyder som en beskrivelse af Marbellaʼs centrum, eller København for den sags skyld.
USA, og herunder Californien, er ikke kommet over krisen endnu. Arbejdsløsheden ligger fortsat på omkring 10 %, og der er stadig rigtig mange tvangsauktioner på ejendomme.

Alligevel er det, som om der er en forskel. Man mærker en dynamik og en entusiasme, som jo er typisk for den amerikanske indstilling generelt, og i særlig grad i Californien.

Det er denne offensive indstilling til de altid skiftende tider – det går op og det går ned, og så går det op igen – som er med til at bringe amerikanerne hurtigere ud af diverse kriser end så mange andre.

Nye tal fra USA
De seneste tal understøtter til en vis grad indtrykket af, at USA er på vej frem igen.
En analyse af de 20 største byer i USA (kilde: idealista.com) viser, at boligpriserne steg i maj 2010 med 4,6% i forhold til maj 2009. Dette tal dækker over store udsving.

Største stigninger er sket i San Francisco med 18%, dernæst San Diego med 12%.
Priserne på årsbasis steg i 13 af de 20 byer.

Priserne på månedsbasis steg i 19 af de 20 byer. Eneste undtagelse var Las Vegas, hvor priserne faldt.
Las Vegas er en af de byer i USA, hvor ejendomsmarkedet har været hårdest ramt af krisen.

Salget af nye boliger steg 24% i juni i forhold til maj, men lå stadigvæk 17% lavere end for et år siden. Det nuværende lager af nye boliger svarer til 7,6 måneders salg med den nuværende rytme (juni 2010). Det laveste lager af nye boliger siden 1968.

Hvor mange af disse positive tendenser, der skal tilskrives incitamentsordninger fra staten, vil fremtiden vise, men fakta er, at man kommer af med et passivt lager af usolgte boliger, og alene det er positivt for økonomen som helhed.

Spanien og Costa del Sol
Det ville være dejligt, om man mærkede den samme ukuelighed og offensive indstilling i Spanien og på Costa de Sol i særdeleshed.
Det forekommer dog ikke helt at være tilfældet.

Den spanske regering var meget længe om at indse, at vi var midt i en krise. Det har medført, at man kom meget sent ud med tiltag for at imødegå krisens virkninger, og det åbne spørgsmål er fortsat, om det er tilstrækkeligt, hvad man har gjort p.t.

Her tænkes især på de mere fremadrettede tiltag som arbejdsmarkedsreformen og forsøgene på at ændre strukturen på ejendomsmarkedet, med mere vægt på udlejningsmarkedet og renovering af den bestående boligmasse etc.

Kigger vi på de seneste tal for det spanske ejendomsmarked, er der både gode nyheder og dårlige.

Boliglån (Hipotecas)
Antallet af nye boliglån i Spanien faldt fra maj 2009 til maj 2010 med 2,9 %.
Til dette kommenterer Spaniens boligminister, Beatrice Corredor, at man er nødt til at ændre holdning til begrebet “et normalt” boligmarked". Markedet er midt i en forandring. (kilde: cinco dias).

Et normalt boligmarked er, ifølge ministeren, ikke de rekordår, hvor der blev omsat i størrelsesorden 1 million boliger om året, men derimod et noget lavere niveau.

Ministeren siger videre, med hensyn til nye boliglån, at antallet for maj måned er 8% større end for april måned, hvilket er positivt. Spanien har været igennem to meget hårde år, og ministeren ser nu en tendens til en stabilisering af markedet, hvor antallet af ejendomstransaktioner nærmer sig en balance mellem udbud og efterspørgsel.

De aller seneste tal for boliglån (Hipotecas) er noget mere positive, idet der i juni måned 2010 blev givet 29,5% flere boliglån sammenlignet med juni måned 2009.

Samlet for første halvår 2010 er der givet 39.602 millioner euros i boliglån i Spanien. Det er 0,2 % mere end 1. halvår 2009. Altså en stabilisering.
Det er bankerne, der står for denne stigning, idet de har ydet 19,8% mere i lån i perioden for 2010, mens sparekasserne har ydet 12% mindre.
På månedsbasis, har bankerne ydet 55% mere end måneden før og sparekasserne 14,7%.

Der er dog ingen tvivl om, at især juni måned har været kraftig påvirket af det fohold, at pr. 1.7 er momsen steget, og fradraget for boliglån i skatteopgørelsen bortfaldet.

Dette har vi da også som mæglere mærket ved, at der i juni har været ualmindeligt travlt på notarkontorerne med at få afsluttet handlerne inden skæringsdatoen. Denne effekt vil utvivlsomt vise sig ved opgørelsen for juli måned.

Boligministeriets prisindex
Boligministeriets seneste tal for prisudviklingen i 2. kvartal 2010, der er baseret på de officielle ejendomsvaluarers (Tasadores) vurderingsrapporter, viser, at ejendomspriserne er faldet generelt, 3,6% på årsbasis og 0,9% i forhold til 1. kvartal.

I Andalusien er årsfaldet på 4,3%, i Málaga provinsen 5,7%, Cadiz 5,6%, Alicante 4,7%, Tenerife 5,9%, Las Palmas 6,7%.
I forhold til 1. kvartal er faldene for Andalusien 1%, og for Malaga 3,4%.
Nye boliger er faldet lidt mere end brugte boliger.

Der er foretaget ca. 134.000 vurderinger i 2. kvartal, hvilket er en stigning på 9,1 % i forhold til 1. kvartal.

Øvrige statistiske fakta
De øvrige statistiker viser en stigende tendens for salget af ejendomme i Spanien som helhed, mens der for Andalusien er tale om en stagnerende tendens og i Málaga provinsen er tendensen direkte faldende.
Udbudspriserne viser en fortsat faldende tendens.

Salgstallene
Hvis vi tager de sidste først, altså salgstallene, så blev der i Spanien, i perioden jan-maj- 2009, solgt ca. 172.000 boliger (nye og brugte). Tallet for 2010 var ca.189.000 i samme periode, altså en stigning i perioden på ca. 10%.

I Andalusien var tallene for 2009: ca. 36.000, og for 2010 det samme, nemlig ca. 36.000, altså en stagnering af salget.
For Málaga provinsens vedkommende er der imidlertid tale om et direkte fald for perioden jan-maj 2010 i forhold til samme periode i 2009: ca. 10.000, og 2010: ca. 8.800, altså et fald i 2010 på ca. 12 %.

Denne faldende tendens har holdt sig måned for måned siden januar i år i Málaga provinsen.

Det skal dog siges, at faldet udelukkende ligger på salget af nye ejendomme, hvor der tydeligvis er blevet kastet et antal nye boliger på markedet, mens salget af brugte ejendomme har holdt sig konstant i perioden.

I Almería, Cadiz og Granada provinserne er der tale om en stagnation.
Nedenfor vises de detaljerede opgørelser:

Udbudspriserne
Udbudsprisernes udvikling finder vi i den seneste analyse fra internetportalen “idealista.com”.
Tendensen er den samme som i 1. kvartal 2010.

Bortset fra Torrox Costa, er der tale om fald i priserne på årsbasis mellem 1,5% (Marbella) og 9,6% (Manilva). Ingen af tallene er næppe overraskende, da det historisk har vist sig, at Marbella i krisetider holder sig bedst, mens det for Manilvas vedkommende formentlig skyldes de meget store, usolgte nybyggerier, der vil tage år at få realiseret.

Som det fremgår af tabellen nedenunder har Marbella haft en svag stigning igen i 2. kvartal 2010, og det samme gælder Torremolinos.
De hårdest ramte kommuner i 2. kvartal er Mijas med et fald på 3,9% og Manilva med 3,3%. Siden udbudspriserne var på deres maximum i 2007, er de største fald i udbudspriserne sket i Mijas med 27,2%, Manilva med 24,9% og Velez-Málaga med 22,3%, mens Estepona, Torrox Costa og Marbella ligger med laveste fald på henholdsvis 12,6%, 13,4% og 14,0%.

Nedenfor er tallene vist i tabelform (Nerja er fortsat, af ukendte årsager, ikke med i analysen):

Som vi har nævnt i tidligere artikler, skal vi huske, at disse gennemsnitlige m2-priser er udbudspriser, altså hvad ejeren har udbudt sin ejendom til salg for, og at de dækker over meget store udsving fra område til område i de forskellige kommuner.
Tendensen er fortsat klar: Der foregår stadigvæk en tilpasning af udbudspriserne til den nuværende markedssituation – der er et købers marked, og det vil fortsætte en rum tid endnu.

Den nærmeste fremtid
Om den nærmeste fremtid er der, med hensyn til prisudviklingen, ingen ændring i forhold til vores vurdering fra april, hvorfor den gentages her:
“Vores vurdering er, at de faktiske handelspriser nu gennem et stykke tid har stabiliseret sig på de priser, der blev handlet til i 2003 – 2004. Denne vurdering er igen en generalisering, og dækker ligeledes over store udsving fra område til område.
De ejendomme der fortsat udbydes til 2007-priser bliver ganske enkelt ikke solgt.

I forhold til den vurdering, vi kom med i november 2009, er der generelt kun den ændring, at det vil vare længere end antaget på daværende tidspunkt, før vi kommer til at se en opadgående trend i de faktiske handelspriser. Vi vurderer nu, at det kan vare både 1 og 2 år, og at der vil være tale om moderate stigninger.

Vort råd til køber er, som hidtil: stir dig ikke blind på oplysninger om størrelsen af nedslaget, men kig på den pris, der forlanges for en bestemt ejendom, og vurder så om den er fornuftig.

Vort råd til sælger er, som hidtil: Hvis du vil sælge i det nuværende marked, så kom markedet i møde – ellers sker der ikke noget.”
Med hensyn til omsætningen af ejendomme i de kystnære områder på Costa del Sol, bliver det spændende at følge udviklingen i de kommende måneder.

Det er dog vores forventning, at vi vil se en stigende tendens i efteråret.

Er det nu, man skal købe
Der vil utvivlsomt fortsat blive smidt nyopførte ejendomme på markedet i den kommende tid til såkaldte tilbudspriser.
Vi siger “såkaldte”, fordi vores erfaring er, at bankerne – og/eller developperne – ved beregning af prisfaldet ofte tager udgangspunkt i nogle priser, der fra starten af har været stærkt overvurderede.

Det er derfor sjældent at opleve virkelig gode tilbud på velbeliggende nyopførte boliger.

Det er altid svært at ramme en investering på bunden, men generelt kan det ihvertfald slås fast, at der p.t. stadigvæk er rigtig mange gode tilbud på markedet, og at der formentlig ikke vil være nogen økonomisk fordel ved at vente med at købe.

Finn Wissenberg
WissGar Estates
wissgarestates.com

Scan Transport – Flytning præget af omtanke

Flyttefirmaet Scan Transport er en del af det store danskeflyttefirma Møbeltransport Danmark. Firmaet uddanner eget personale og sørger for kvalitetssikker flytning i egne, luftaffjedrede flyttebiler mellem Danmark, Spanien, Portugal og Sydfrankrig. Scan Transport flytter også lokalt i Spanien. På hovedkontoret i Mijas, Málaga, tilbyder Maria Luisa Fernandez professionel og uforpligtende rådgivning på dansk. I forbindelse med større flytninger aflægger Scan Transport gerne kunderne et besøg for besigtigelse og beregning af flyttemængden.
Scan Transport er certificeret i henhold til FIDIs internationale kvalitetsprogram.

Kontakt os for yderligere information på + 34 952 46 70 65 eller + 45 98 18 00 78.
Læs mere om vores tilbud på www.scantransport.com

 

JS Ejendomskontor – din vej til sikkert boligkøb på Costa Blanca


Overvejer du at købe bolig i Spanien? Så læg vejen forbi JS Ejendomskontor, som er et dansk ejendomsmæglerfirma med hovedkontor i Torrevieja. Ejendomskontoret har 12 års erfaring med ejendomshandel på Costa Blanca, fra Alicante i nord til Cartagena i syd. Man er derfor garanteret den bedste service inden for salg af både brugte og nyopførte boliger. Dette omfatter rådgivning om finansiering i dansk og spansk realkredit, køb af hårde hvidevarer, møbler, aircondition, anlægning af have mm.

JS Ejendomskontor bistår også med advokatrådgivning i forbindelse med boligkøbet, da kontoret har et tæt samarbejde med advokatfirmaet JLJ Lawyers & Services, som tager sig af alle spørgsmål af juridisk karaktér. Kunderne betjenes på, dansk, svensk, norsk, tysk og spansk.

JS Ejendomskontor S.L.
Jørn Erik Schmidt
Tel: 660 45 98 89
Mail: jes@jsejendomskontor.com

BoConcept løfter sløret for næste års kollektion

Savner du boliginspiration? BoConcept’s nye katalog indeholder masser af idéer til din boligindretning. Næste års kollektion holdes i en simpel stil, som er nem at tilpasse alle typer hjem. Den nye møbelkollektion er designet med inspiration hentet fra 1960ernes og 1970ernes funktionalisme, denne gang med ekstra tanke og omhu for miljøet. Kataloget præsenterer en bred vifte af diskrete, men stilrene møbler, hvor der i høj grad er kælet for detaljerne.
BoConcept’s boligkatalog kommer på gaden den anden uge i september, i forbindelse med en stor kunstudstilling i forretningen på Mijas-vejen og fest på Manitou Country House.

Boconcept
Tel.:+34 951 242 092
www.boconcept.es

Spain Mäklarna har boliger på hele Kysten


Vi har mange boliger til salg på Costa del Sol fra Nerja i øst til Sotogrande i vest. Vi hjælper dig med køb og salg fra start til slut. Når du skal købe eller sælge din lejlighed, rækkehus eller villa, er vi der, hvor du behøver hjælp. Vi findes på alle de populære steder på Costa del Sol som Marbella, Fuengirola, Calahonda, Benalmádena, Nerja, Almuñecar og Estepona. Vi kender alle de bedste boligområder, der har en god kvalitet og den rigtige beliggenhed med sol og udsigt, alt det vores danske kunder søger i en bolig på Costa del Sol. Besøg os i Spanien eller på www.spainmaklarna.dk.

Kvalitetsbevidst dansk flyttefirma med over 100 års erfaring


Silkeborg Flytteforretning har siden 1990’erne haft kontor i Los Boliches på Costa del Sol. Det ledes af Mads Brygmann. Med fast afgang hver måned til og fra Spanien kan flyttefirmaet tilbyde en meget fleksibel flytteservice, der også inkluderer pakning og opbevaring, der altid tilpasses kundens planer. Desuden dækker Silkeborg Flytteforretning hele Danmark med afhentning og levering hver uge. Alle flytninger tilbydes til konkurrencedygtige priser, og det er Silkeborg Flytteforretnings primære mål altid at overholde aftalte betingelser og leveringstider. En flytning indebærer ofte stor usikkerhed fra kundens side, derfor er det vigtigt, at kunden føler sig tryg og kan regne med en komplet service, der dækker alle kundens behov. De mere end 100 år inden for branchen garanterer desuden, at Silkeborg Flytteforretning er et solidt flyttefirma, der er kommet for at blive.
For yderligere information om flytninger ring til Silkeborg Flytteforretning på +45 86 82 36 11 eller +34 952 46 18 44. Du kan også besøge www.silkeborg-flytteforretning.dk.

Sunshine Estates 2000 S.L. – din drømmebolig i Sydspanien


Med flere års erfaring som ejendomsmægler på hele Costa del Sol formidler Sunshine Estates køb og salg af alle slags boliger til priser fra 1400-1500 euros pr. m2. Kontakt danske Morten Møller og hør mere om spændende tilbud på tvangssalg, overtagelse af boliglån samt nødlidende projekter for banker og promotorer. For øjeblikket tilbydes ligeledes projekter af byggemodne grunde til enkelte og flere enheder på hele kysten. Sunshine Estates betjener dig på dansk, engelsk og spansk.
God kvalitet er ikke blot resultatet af godt arbejde, men også resultatet af gode relationer mellem konstruktør og kunden.
Sunshine Estates 2000 S.L
Morten Møller

Mobil: +34 617 700 424 / 678 027 681
www.dindrømmevilla-i-spanien.com
info@dindrømmevilla-i-spanien.com

 

Simzar Estates: Det er købers marked


Tom Sørensen og Mette Skovby Jensen fra Simzar Estates er godt tilfredse. De oplever nemlig igen en stor interesse blandt danskerne for at købe fast ejendom på Costa del Sol.

”Og priserne er nu, hvor de skal være. De er realistiske og falder ikke mere. Snarere tværtimod. Et eksempel er en lejlighed i Riviera del Sol, som vi solgte for nylig. Den var på 80 m2, og blev solgt for 127.000 euro. I dag kunne den nok sælges for mellem 135.000 og 140.000 euro,” forklarer Mette Skovby, der fortsætter: ”Valuarerne vurderer meget lavt i øjeblikket. For to år siden vurderede de en almindelig bolig af god kvalitet til omkring 2.500 euro per kvadratmeter, i dag vurderer de den samme bolig til måske 1.800 euro.”

Mette fik for nylig titel som spansk valuar. ”Det var et 13 måneder langt studie med afsluttende eksamen, der giver mig ret til at lave en officiel vurdering af en ejendom, og for en ejendomsmægler er det et stærkt værktøj at have. Vi er dog først og fremmest ejendomsmæglere, og vi vurderer en bolig ud fra andre kriterier end de officielle. Det er for eksempel beliggenhed og udsigt,” forklarer Mette.

”Uanset beliggenhed og udsigt, er tidspunktet for at købe det helt rigtige. Det bliver ganske enkelt ikke meget bedre,” fastslår Tom Sørensen.
Man kan se et udvalg af de boliger, Simzar Estates har til salg, på www.simzar.com eller aflægge et besøg på firmaets kontor i Centro Idea på Mijas-vejen.

Tel. 952 66 78 71.

Advokatens rolle ved boligkøb

Proceduren ved køb af ejendom er noget anderledes i Spanien end i Danmark, og det anbefales at søge professionel rådgivning, så man kan være sikker på, at alt forløber korrekt.

Når man har fundet den ønskede ejendom og er blevet enig med sælger om en pris, udstedes et reservationsdokument, og der betales normalt mellem 3000 og 6000 euro for at sikre, at ejendommen ikke sælges til anden side. Dokumentet udfærdiges som regel af ejendomsmægleren.
Det er normalvist også på dette tidspunkt, at advokaten kontaktes. Denne tager kontakt til sælgers repræsentant, hvis en sådan findes, og indhenter al nødvendig dokumentation; kopi af skøde, tingbogsoplysning, gældscertifikat fra kommunen, kvitteringer på betalt ejendomsskat, el og vandregninger osv. Hvis der er lån i ejendommen, som skal indfries, vil advokaten også sørge for kontakt til banken, og det samme vil ske, hvis der skal optages nyt lån.

Advokaten udformer en juridisk bindende kontrakt, hvor diverse betingelser for handlen fastsættes. Den skrives under ca. to – tre uger efter, man har betalt reservationsbeløbet, og der betales typisk 10 procent af købsprisen minus det allerede indbetalte reservationsbeløb. Dato for underskrivelse af skøde vil normalt være en til to måneder efter kontraktens underskrift, afhængig af om der optages nyt lån.

De faste omkostninger
Ved køb af ejendom skal man ca. regne med 10 procent omkostninger til notar, skat, register m.m. Hvis man optager nyt lån i ejendommen, vil omkostningerne være lidt højere.

Der skal betales skat (impuesto de transmisiones) af ejendommens værdi. I maj steg denne skat. Indtil da betaltes syv procent i skat, det vil man fortsat skulle betale, men nu kun af beløbet op til 400.000 euro. Af det beløb, der overstiger 400.000 euro, betales otte procent skat.
Køber man f.eks. en ejendom for 600.000 euro, betales syv procent skat af 400.000 euro (28.000) og otte procent af 200.000 euro (16.000). I alt 44.000 euro.

Nybyggede boliger
Er der er tale om nybyggeri, vil advokaten være særlig opmærksom på, at alle tilladelser og licenser er i orden. Mange har hørt om problemerne, der har været især i Marbella, hvor nogle byggerier viste sig at være ulovlige, selvom de så helt legale ud på papirerne.

Bygherren er forpligtet til at tegne en 10-års byggeforsikring, som dækker selve konstruktionen. Den dækker altså ikke i tilfælde af brand, en sådan forsikring skal man selv tegne.

Man skal desuden være opmærksom på, at der forefindes en bankgaranti, før man udbetaler pengene. På den måde er ens penge sikret, hvis bygherren skulle løbe ind i økonomiske problemer, før byggeriet er færdiggjort. Ved køb af nybyggeri betales normalt 20 procent ved underskrivelse af kontrakten, og i nogle tilfælde betales efterfølgende rater på bestemte datoer, indtil skødet skrives under.

Der betales moms på nybyggeri. D. 1. juli steg denne fra syv til otte procent.

Spansk testamente
Det er meget vigtigt at oprette testamente, når man har fast ejendom eller anden formue i Spanien, så at ens ønsker bliver opfyldt, og de efterladte undgår unødige omkostninger.

I testamentet kan man indføre, at man ønsker, at den danske lov skal være gældende ved opgørelse af arvesagen. Så kan den efterladte sidde i uskiftet bo (dette begreb eksisterer ellers ikke i Spanien), og man undgår, at der opstår tvivl om, hvilket lands lov som gælder.
Man skal dog være opmærksom på, at man er nødt til at følge de spanske formaliteter for opgørelsen af boet i her i landet, hvilket f.eks. indebærer, at der skal præsenteres en lang række dokumenter, som skal oversættes og legaliseres. Man skal også være opmærksom på, at der skal skiftes med eventuelle børn, medmindre de giver afkald på arven, eller hvis opretteren af testamentet giver udtryk for, i testamentet, at der sørges for tvangsarven i Danmark.

Opretter man et testamente i Danmark, vil det også være gældende i Spanien, men hele processen bliver nemmere og hurtigere med et spansk testamente, da man undgår at skulle oversætte ellers unødvendige dokumenter. Samtidig undgår man problemer med de spanske notarer.
Selvom man med et testamente kan gennemføre uskiftet bo i Spanien, kan man ikke slippe for at betale spansk arveafgift, heller ikke efter ægtefælle. Hvor meget man betaler, kommer an på forskellige faktorer, bl.a. arvens værdi. Beskatningen er progressiv, jo større værdi, jo mere skal der betales i skat.

Der findes også et minimumsbeløb, hvor man er fritaget for at betale arveafgift, og det er slægtsforholdet, som afgør, hvor stort dette beløb er.

Erfaren dansk ejendomsmægler på Costa del Sol og Costa Tropical

Ejendomsmæglerfirmaet Deltaservice i Almuñecar har mere end 20 års erfaring i køb, salg og udlejning på Costa Tropical og Costa del Sol.
Med mæglernes indgående lokalkendskab er de i stand til at finde netop den ejendom, der passer til kundens ønsker.
Deltaservice servicerer såvel private som virksomheder, og porteføljen rækker fra lejligheder, villaer, byhuse, fincaer og byggegrunde til restauranter, pensionater og investeringsobjekter. Herudover kan man altid finde nye og igangværende byggeprojekter hos Deltaservice.
Personalet taler dansk, engelsk, svensk og spansk, og er altid parat til at give kunden den bedste betjening.
For mere information se www.deltaservice-spain.net.

Velkommen til Den Danske Kurér


Den Danske Kurér er et bud- og kurérfirma hjemmehørende i Fredericia.
"Vi er i fuld gang med at markedsføre os på det danske/spanske marked, og har allerede fået nogle gode aftaler i stand med både private og erhvervskunder om kørsler til og fra Spanien", siger firmaets indehaver, Martin Overvad.
"Vi har bevidst valgt at satse på mindre biler (tre til otte pallepladser), da det gør os langt mere fleksible. Vi tilbyder totalløsninger af høj kvalitet, sikker transport og en god service".
Få et uforpligtende tilbud på din næste transport mellem Danmark og Spanien!
Tel: +45 5355 7980
Mail: info@dendanskekurer.dk

Drømmebolig i den idylliske landsby Cómpeta


Cómpeta Properties er et veletableret ejendomsmæglerfirma med to kontorer i den charmerende landsby Cómpeta. Firmaet har et stort udbud af traditionelle andalusiske byhuse, charmerende gamle finca’er og flotte villaer.
Sammen med byggefirmaet Cómpeta Properties Construction tilbyder vi kunderne en omfattende service under boligkøbet – og når handlen er afsluttet. Vi tilbyder også et bredt spektrum af ydelser som tilbud på renovering eller nybyggeri, vedligeholdelse af hus og swimmingpool, malerarbejde og levering af brænde. Du behøver blot ringe til et af vores kontorer, og vi sørger for at dække dine behov. Vores motto er at tage os godt af kunden og samtidig give den bedst mulige service.
Kontakt os på +34 952 51 61 07 eller +34 952 55 35 89 eller via mail info@competaproperties.com. Besøg også vores hjemmeside www.competaproperties.com, hvor du kan se alle vores boliger.

Professionelt advokatfirma med stor dansk ekspertise i Almuñecar

Velasco Lawyers har tilbudt advokathjælp siden 1993, hvor personlig kontakt, kommunikation på dansk samt en hurtig og effektiv sagsbehandling altid er i fokus. Kontoret er beliggende i Almuñecar, og dækker hele Andalusien og Murcia.
Velasco Lawyers yder professionel service til konkurrencedygtige priser inden for alle områder af spansk lov, og kan klare retssager på alle niveauer, da der er ansat både sagsbehandlere og advokater. Advokatfirmaet servicerer mange skandinaviske klienter og har skandinavisktalende personale.
Velasco Lawyers varetager og har en bred erfaring inden for følgende juridiske områder: Familielovgivning, køb og salg af ejendomme, arbejdslovgivning, private klienter, firma- og selskabslovgivning, regnskab og bogføring samt søgsmål.
For yderligere information se www.velascolawyers.com.

Bolig Costa del Sol er med hele vejen


Bolig Costa del Sol er et danskejet firma med stor erfaring i salg af boliger på Costa del Sol. Vi varetager et boligsalg fra start til slut. Fra grundig information og vejledning før salget til hjælp med flytning og papirarbejde efter salget. Vi samarbejder med advokater, realkreditinstitutter og forsikringsmæglere. Specielle ønsker, som besøg i Danmark med vejledning om boligkøb, kan Bolig Costa del Sol også tilbyde.
Vi yder fuld assistance og rådgivning ved køb af bolig i Spanien.
Ring til os på +45 43 58 24 25 eller besøg vores hjemmeside på www.bolig-cds.dk med boliger til salg på Solkysten.

Suazén – din indretningsbutik i Centro Idea


Hvad enten du lige har anskaffet dig bolig i Spanien, eller i længere tid har haft hus her i landet, står vi til rådighed i Suazén, hvor vi kan tilbyde en bred vifte af forbedringer til hjemmet, herunder også ombygninger under opsyn af vores arkitekter og bygmestre. Vi rådgiver om alt lige fra boligindretning og personlig dekoration til belysning og kunstnerisk fotografering. Er du ikke er helt tilfreds med din indretning, eller trænger du blot til forandring, så prøv vores House Doctor eller Feng Shui. I forretningen i Centro Idea på Mijas-vejen sælger vi brugskunst, moderne møbler, og op til 200 år gamle antikviteter. Vi betjener dig på dansk, svensk, finsk, engelsk og spansk.
Susana Naranjo ∙ Indretningsarkitekt
Päivi Hunntanen-Price ∙ Kunstnerisk fotograf
Tel: 952 47 17 01
www.suazen.com

Imperial Estates satser på Fuengirola, Mijas og Benalmádena

Ejendomsmæglerfirmaet Imperial Estates, som har kontor i det centrale Fuengirola, har stor kompetence i denne populære by samt nærliggende Mijas og Benalmádena.
Firmaet ledes af Fabiola Lozano Ríos (billedet), og hun og hendes medarbejdere hjælper ikke blot med køb og salg af ejendomme, men tilbyder også juridisk rådgivning, ligesom de forbereder alle dokumenter, inkl. ansøgning om boliglån, når der er behov for dette. I alle tilfælde vil de foretage alle de nødvendige skridt for at sikre, at ejendomshandlen bliver gennemført korrekt og så smidigt som muligt.
Læs mere på www.imperialestates.com.

Lej bil på dansk i Spanien


Helle Hollis er et dansk biludlejningsfirma med serviceminded, dansktalende personale. Helle Hollis er et af de førende biludlejningsfirmaer med over 28 år på Solkysten, og har en bilflåde på 1000 nye biler. Helle Hollis har hovedkontor ved Málaga lufthavn og tilbyder 24 timers service alle ugens syv dage.
Er du ferieboligejer eller fastboende på Costa del Sol? – så bliv medlem af Helle Hollis Home Owners´ Club. Få 15% rabat på billejen til dig selv og dine besøgende og opspar samtidig en bonus rabat på 10% til næste års billeje. Gratis annoncering af din feriebolig på vor hjemmeside.
Læs mere om Home Owners Club og tilmeld dig GRATIS på www.hellehollis.com eller send en e-mail til bookings@hellehollis.com

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa