Andalusien, Vandalusien og vendelboer

Andalusien, Vandalusien og vendelboer

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Var vandalerne oprindeligt vendelboer? Og navngav de Andalusien? Al-Andalus var som bekendt maurernes navn for Andalusien og en bid af det øvrige Spanien, og på grund af dette arabiske navn mener flere historikere, at det var dem, som døbte Andalusien. Men hvorfor kaldte maurerne det Al-Andalus?
Vi vover her den påstand, at Andalusiens etymologi stammer fra vandalerne, og at dette folk oprindeligt var vendelboer. Teorien er ikke beviselig, men ikke desto mindre er der en reel mulighed for, at historien virkelig hænger sådan sammen.

Vandalerne er vendelboer
Vandaler lokaliseres i omkring år 200-100 f.Kr. i Pommern, og de betragtes normalt som en østgermansk æt. Men havde de altid boet i det østlige Tyskland og vestlige Polen? Næppe. Og hvis ikke, hvor stammede de så fra?
I år 77 e.Kr. placerer Plinius den Ældre vandalerne ”syd for Jylland”, hvilket geografisk set er udiskutabelt, men hvorfor nævner han Jylland? Andre mener, at vandalerne rejste fra Vendsyssel via Sjælland og Østersøen til Pommern. Derudover er urner med ens og egenartede runer fundet både i Vendsyssel og i Vandalernes område.
Andre hypoteser placerer vandalernes oprindelse i Norge (Hallingdal) eller Sverige (Vendel), men deri tager de sikkert fejl, og i alle fald var det sikkert vandalerne, som lagde navn til Vendel.
Nå, men på grund af enten klimaændringer, nød, befolkningsoverskud eller almindelig havelyst drog vandalerne senere fra Pommern ud i Europa.

Vandalerne indtager Andalusien
Det er ganske vist, for den 13. oktober 409 e.Kr., efter en årrække med krige mod romerne og sammenstød med visigoterne i det centrale Europa, krydsede vandalerne Pyrenæerne, hvorfra de fortsatte til Andalusien. Der er intet, som tyder på, at denne del af det sydlige Spanien inden da havde et bestemt navn.
Store dele af den vandalske hærskare med følge, der talte omkring 80.000 mennesker, hvoraf godt 20.000 menes at have været krigere, fortsatte over strædet til Nordafrika. Det skulle være sket efter aftale med den byzantinske kejser, men hvorom alting er, så erobrede vandalerne Nordafrika i 429-39 e.Kr. under anførsel af høvdingen Geiserik. I sidstnævnte år gjorde vandalerne Karthago til deres hovedstad i det besatte Nordafrika, der indtil da havde haft romersk overherredømme, og derfra invaderede de store dele af middelhavsområdet, inklusive De Baleariske Øer.
En del af stammen blev dog i Andalusien, hvor de overtog kontrollen af de tidligere romerske provinser.

Visigoter og maurere
Her blev vandalerne senere fortrængt af Visigoterne, der på trods af at mange historikere vil placere også dette folk i Tyskland, lige så godt kunne have været svenskere. Uanset hvad, så indlemmede visigoterne regionen i deres rige.
Inden da nåede vandalerne måske – og hvorfor ikke? – at navngive regionen (V)Andalusien. Hypotesen støttes af den hollandske historiker Reinhart Dozy, der skrev det første historiske værk om det muslimske Spanien, og han skriver således, at da maurerne invaderede Andalusien, kaldte de det ved et efterabende, arabisk navn. Ergo Al-Andalus, fra Andalusien og Vandalusien.


Tal vandal
Man ved nærmest intet om vandalernes sprog, men der peges i flere historiske skrifter på ligheder med det gotiske sprog.

Vandalisme
Vandalisme forstås i dag som meningsløs ødelæggelse, hvilket skulle skyldes stammens ødelæggelse af Rom i 455. Alligevel er der ikke noget, som peger på, at de skulle have været mere voldelige end så mange andre, samtidige folk.

Af Jette Christiansen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa