Det danske magasin i Spanien

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

alt

Siden januar, er de økonomiske konjunkturer blevet forværret yderligere. Verdensøkonomien befinder sig i den dybeste recession siden 2. verdenskrig. Den finansielle nedsmeltning, som fandt sted i kølvandet på Lehman Brothers’ konkurs 15. september 2008, førte til et kollaps i verdenshandlen og industriproduktionen. Derfor blev også de lande, som har en relativt stor udenrigshandel og industriel sektor, hårdest ramt af nedturen.

Først nu ca. seks måneder senere er der spirende tegn på, at udviklingen er ved at vende. Men det sker fra et meget lavt niveau. I mange lande er økonomien blevet sat flere år tilbage på få kvartaler. Det betyder samtidig, at det varer længe, før produktionen vil være tilbage på niveauet, før krisen satte ind. Konsekvensen er, at ledigheden vil fortsætte med at stige i lang tid fremover i mange lande, ligesom det er svært at forestille sig et markant økonomisk opsving hen over prognoseperioden, som dækker til og med 2010. Dertil er ressourceudnyttelsen simpelthen på et for lavt niveau netop nu. Der har gennem flere måneder været tale om en betydelig lagernedbringelse, og den spirende fremgang i industriproduktionen, og de mange meldinger fra flere sider, kan derfor i første omgang skyldes ønsket om en vis lageropbygning for at imødekomme den fremtidige efterspørgsel.

Først når der er sikre tegn på, at også den endelige efterspørgsel i form af forbrug og investeringer tager fart, kan man egentlig tale om en konjunkturvending. Vi står således ved en korsvej. Det kan fortsat gå begge veje. Hvis ikke den endelige efterspørgsel kommer op i tempo i løbet af de kommende kvartaler, er der risiko for en endnu dybere og mere langvarig recession, end adskillige forudser i verdensøkonomien.

Offentlig stimulans hjælper
Den økonomiske nedtur bunder allerede i år,hvilket ikke mindst skyldes de betydelige lempelser af den økonomiske politik, som er blevet iværksat over stort set hele kloden for at mindske krisens omfang. G20-landene har udvist stor handlekraft i bestræbelserne på at gennemføre en koordineret, omend nationalt tilpasset ekspansion af finanspolitikken. Samlet løfter G-20 landenes tiltag således væksten med op til 1,3% i år og 0,3% til næste år ifølge IMF. Dertil skal lægges, at pengepolitikken er blevet lempet i et hidtil uset tempo. Alle de toneangivende lande i verden har således sat den pengepolitiske styringsrente ned til et historisk lavt niveau tæt på nul. Og selvom den pengepolitiske transmissionsmekanisme fortsat ikke fungerer perfekt i kølvandet på nedsmeltningen på kapitalmarkederne, er der ingen tvivl om, at de lavere renter alligevel understøtter den økonomiske aktivitet i betydelig udstrækning.

Nordlys
Dansk økonomi er midt i et dybt tilbageslag. Ligesom alle andre lande blev Danmark hårdt ramt af kollapset i den internationale handel i anden halvdel af 2008, og en kraftig stigning i arbejdsløsheden over de kommende år kan ikke undgås. Det forstærkes af, at beskæftigelsen i første omgang fortsatte med at stige kraftigt, selv da økonomien allerede var bremset op. Den gode nyhed er, at styrtdykket i den økonomiske aktivitet synes at lakke mod enden. I løbet af 2. halvår ser det ud til en forsigtig fremgang i den økonomiske aktivitet, som fortsætter ind i 2010 understøttet af det store rentefald, de lavere oliepriser og ikke mindst de forskellige danske vækstpakker. I forbindelse med sidstnævnte er det især den allerede vedtagne finanslov for 2009 og tilbagebetalingen af SPmidler, som i første omgang kan løfte aktiviteten.

 

Af Jesper Hertz, Chief Representative Nordea Bank S.A., Marbella Office

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa