Det danske magasin i Spanien

Kiropraktik er et behandlingstilbud, når det gælder en lang række sygdomme, der har deres udspring fra funktionsforstyrrelser i og omkring bevægeapparatet.

Bevægeapparatet består af knogler, led og muskler, og udgør en funktionel enhed, som er underkastet nervesystemets kontrol. Svigter en enkelt komponent, spores virkningen på de funktionelt sammenhørende dele; f.eks. kan stivhed i et led medføre svind af både knogler og muskler. (Wikipedia)
Den kiropraktiske behandling har derfor som mål at få kroppens led og muskler til at fungere optimalt. Behandlingen udføres altid så blidt som muligt og gør normalt ikke ondt, den føles ofte meget behagelig.
Funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet er en folkesygdom. Det ødelægger livskvaliteten og koster gode leveår. Det er den vigtigste årsag til førtidspensioner og langtidssygemeldinger. 45% af danskerne har haft smerter i bevægeapparatet indenfor de sidste 14 dage.
Siden sidst i 1970’erne har et stigende antal videnskabelige undersøgelser bekræftet, hvad kiropraktorer og kiropraktiske patienter har erfaret gennem mange år – nemlig at utrolig mange kan have stor glæde af behandlingen. I dag er kiropraktisk behandling af rygsmerter den form for behandling, der har flest undersøgelsesresultater med dokumentation af effektivitet – både på kort og på langt sigt. I 1999 offentliggjorde Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering ”Ondt i ryggen” – en rapport, der gennemgik den eksisterende viden om diagnose, behandling og forebyggelse af rygsmerter. Generelt anbefales manipulation/normalisering (kiropraktisk behandling) både ved akut rygbesvær og ved forværring af kroniske eller tilbagevendende rygsmerter.

I ”kiro” gemmer sig det græske ord for ”hånd”, fordi hænderne er kiropraktorens primære værktøj. Kiropraktoren behandler led og muskler ved hjælp af kiropraktiske håndgreb, fx små hurtige tryk, der har til formål at løse op for låsninger i leddene. Andre gange strækkes leddene let og roligt. Behandling af muskler foregår gerne ved at foretage forskellige former for tryk på dem, strække dem eller spænde dem efter instruktion. Ofte får patienten også øvelser til at stabilisere ryggen og til at rette op på holdningen. Rådgivning om hvordan man kan undgå overbelastning følger med.
Hvis leddene i hvirvelsøjlen ikke kan bevæge sig rigtigt, så fører det til unormal belastning af led, ledbånd og bruskskiver. Musklerne bliver spændte, og det omkringliggende væv bliver betændt og hævet. Det betyder, at de passerende nerver kan blive udsat for irritation.
Det er nervernes opgave at overføre livsvigtige impulser fra hjernen til resten af kroppen. Irriteres nerverne på det sårbare sted, hvor de forlader rygmarven og går gennem åbningerne i rygsøjlen, vil det kunne ændre de impulser, der passerer til eller fra hjernen. Det medfører en afvigelse fra det normale samspil mellem hjerne og krop, og hermed er en begyndelse til et symptom skabt.
Symptomet kan enten opleves som smerter i ryggen i et bestemt område eller i et område længere væk, der har forbindelse til den irriterede nerve.
Irriteres fx en nerve i den nederste del af hals-hvirvlelsøjlen, vil der kunne opstå smerter i det pågældende område af nakken – altså lokalt, eller i de områder nerven har forbindelse til i ud skulder og arm. I sidstnævnte tilfælde vil symptomerne – udover smerte – kunne bestå af føleforstyrelser fx snurren, prikken, varme, kulde eller nedsat styrke i musklerne.
Problemer i lænden giver ikke altid smerter her, men ofte i balde, lyske eller ben. De kan optræde ofte i den ene side alene og mere sjældent i begge sider. Denne lidelse kendes under navnet iskias.

Ved nerveirritation, der har sit udspring i brysthvirvelsøjlen, kan der – udover lokalt ubehag – opstå symptomer, der føles som om de stammer fra et indre organ. Man kan opleve det som hjerte- og åndedrætsbesvær, mave- og galdevejsproblemer eller som smerter, der ligner dem, der optræder ved nyresten og blindtarmsbetændelse. Den slags problemer kan behandles kiropraktisk, da årsagen almindeligvis stammer fra funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet. Hvis de stammer fra sygdomme i et indre organ, er behandlingen lindrende; men kræver en mere omfattende indsats.
Den kiropraktiske behandling går ud på at forbedre leddenes og musklernes og dermed også nervernes funktion. Når årsagen til problemet er fjernet, kan kroppen bedre og hurtigere hele op igen.
Vores krop forstår at hele sig selv. Tag fx et sår på knæet. Samme evne har kroppen alle andre steder, så når tingene er normaliserede – sat tilbage hvor Vor Herre startede ud, så fungerer vi igen, som om intet var hændt.
Du er altid velkommen til at kikke forbi og få en orienterende snak om netop dit problem.
Tel. 952 46 41 37

Af Mogens Dahl, Autoriseret Kiropraktor

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.