Det danske magasin i Spanien
Vejen til fred – i verden og i sindet

Vejen til fred - i verden og i sindet

Else Byskov 1

De urolige tider fyldt med terror, krig og anden ufred, som vi nu lever i, er i det større perspektiv ikke et nyt fænomen. Man behøver bare tænke tilbage på 1900-tallet, der bragte to store krige, et utal af mindre og en kold, efterfulgt af attentater foretaget af diverse terrororganisationer, der plagede bl.a. Tyskland, Storbritannien og Spanien.

Alligevel er det, at vi er igen oplever krige og terror tæt på, bekymrende for mange af os. Hvor skal det ende?
Det skal ende med fred i verden, mener den danske forfatter Else Byskov. Hun forklarer her, at der dog kommer til at gå nogle år, før vi når dertil, ligesom hun beskriver sin overbevisning om, hvorfor og hvor længe vi må stå denne tid igennem.
____

”Om 500 år er den sidste krig udkæmpet. Mange tror, at vi er på vej ned ad slisken, men det er vi slet ikke” siger Else Byskov, hvis vished er inspireret af mystikeren og forfatteren Martinus. Hans værker har hun ikke kun studeret nøje, men med udgangspunkt i dem har hun skrevet foreløbig fem bøger.

”Når jeg ser på verdenssituationen, ser jeg den også gennem Martinus’ briller. Årsagen, til at der nu forekommer terror, er, at ikke alle mennesker er på samme udviklingstrin. Nogle af os er meget primitive, mens andre er mere næstekærlige; der er næsten en grad for hver og én af os” fortsætter Else Byskov, der mener, at forklaringen herpå skal findes i reinkarnation, og det er et af hovedelementerne i Martinus’ lære, om hvem hun forklarer, at han fik sin indsigt i 1921 i København.

”Han skulle meditere på Gud og forlod sin fysiske krop, hvilket skete to dage i træk. Derefter oplevede han, at hans bevidsthed havde forandret sig. Han kunne se ind i åndsplanet. Han fik kosmisk bevidsthed. Det havde Jesus også. Martinus kunne derfor komme med nogle afsløringer, hvor videnskaben slet ikke kan være med. Alt er bygget på logik. Det appellerer til ens intellekt. Martinus’ værk er en opfølgning af Jesu mission, og Jesus siger da også til sine disciple, at han har meget mere at sige, men at det vil komme fra den talsmand, som Faderen vil sende i hans navn”
Else Byskov mener, at Martinus er den talsmand.

”For mig er det blevet en kendsgerning. Også det, at de mennesker, som er krigeriske og bitre, reinkarneres der, hvor der bor mennesker, som er på bølgelængde med dem. Men deres sjæle skal ned på Jorden igen og igen for at bevæge sig i en mere human retning. Det er det, der hedder karma. Når en terrorist skyder et andet menneske, vil denne terrorist selv blive skudt i dette eller i det næste liv. Så tænker han eller hun, at det nok ikke var så smart gjort, og vedkommende må ned på Jorden igen, for at blive født lidt mere fredelig”, siger Else Byskov, som er af den overbevisning, at alt det, vi lærer, bliver lagret i vores ånd. Essensen af det, vi har oplevet, tager vi med i næste inkarnation, og den person, vi er nu, er summen af de erfaringer, vi har gjort over mange liv.

”Det er ikke bare vores forældres gener, som afgør, hvor moralske, næstekærlige eller hadske vi er. For hvert liv raffinerer vi vores sind. Så næste gang, vi fødes, bliver vi genfødt som en mere moralsk, som en smukkere version af os selv” uddyber hun.

Angst og ånd
Der er mange af os, som er bange for terroren. Og som er bange for døden. Men den eksisterer ikke, fordi en bevidsthed ikke dør, mener hun.

”Man efterlader sin fysiske krop, når man dør, men ånden reinkarner, og vi er primært åndelige væsner. Ånden sidder i auraen, men findes også inde i selve kroppe. Aura består af elektromagnetiske bølger, der er et lager af information. Det fysiske instrument bliver ubrugeligt, efterhånden som vi bliver ældre, og jeg’et eller sjælen trækker sig ud. Den går så ud i jordklodens åndslegeme eller aura, og der sidder den i en rum tid, hvor man er diskarneret i nogenlunde samme antal år, som man har levet. Der befinder man sig i den åndelige verden. Så skal man igen af sted, ned på Jorden, og her træder loven om tiltrækning i kraft”, siger hun og mener dermed, at nogle af os reinkarneres i en bestemt del af verden, og at nogle af os bliver født med et potentiale for at blive terrorister.

”Dit åndslegeme tiltrækkes af en bestemt bølgelængde. Du bliver tiltrukket af et bestemt forældrepar. Under samlejet når deres vibration op på et niveau, der er højt nok til at tiltrække det åndelige væsen. Det åndelige skal kun bruge en lille smule fysisk materie. Og den ligger i æg og sæd. Men disse to elementer kan ikke alene danne et foster, der skal også en ånd til. Denne ånd har nu forældrenes gener at gøre godt med. Så går der ni måneder, og historien fortsætter”.
Else Byskov mener også, at det er forklaringen på, at de skandinaviske lande fortsat vil være et af verdens fredeligste områder, og at spanierne også er et meget fredselskende folk, der tager stor afstand fra al krigsførelse på grund deres ufredelige historie med bl.a. borgerkrig.

Vejen til visdom
For Else Byskov er der ikke tale om at tro på det, hun siger og skriver, eller om en trosretning. For hende er det visdom; en vished om, at svarene på livets helt store spørgsmål kan findes i Martinus’ ord.

”Jeg har altid været en søgende sjæl. I 1995 stødte jeg på Martinus’ værk. Det var ved en tilfældighed – selvom jeg i dag ved, at intet er tilfældigt. Men pludselig stødte jeg på en bog om ham, og intuitivt vidste jeg, at her stoppede min søgning”.

Hun læste Martinus’ to hovedværker, Livets Bog, som er på syv bind, og Det evige Verdensbillede, der dengang bestod af fire bind. Det tog hende et års tid at læse de tusindvis af sider, men derefter var hun med egne ord ’helt oppe at køre’.
”For mig er det en viden. Det er ikke en tro. Dette her kan man studere, hvilket jeg har gjort i 20 år.”
Hun tænkte, at hun måtte fortælle omverdenen om denne visdom, hvilket førte til hendes første bog, Death is an Illusion, der siden har fået følgeskab af fire andre bøger. De er skrevet på engelsk og udgivet i USA, hvor hun mener, at den mest seriøse forskning foregår omkring disse emner. Siden er fire af hendes bøger også udkommet på dansk.

”Jeg har netop haft den store glæde at få en blog-post optaget på The Huffington Post. Det er sikkert første gang, at Martinus’ navn bliver nævnt her, og denne blog handler om fobier og deres rod i traumer i tidligere liv,” siger hun. The Huffington Post er en internet-avis, som er blevet kåret til den mest populære og den mest indflydelsesrige blog i verden.
Derudover har hun sine egne websites og blog.

”Min mission er at gøre Martinus’ værker mere kendte. De giver et komplet holistisk verdensbillede baseret på logik, men det er ikke så let tilgængeligt, og kun dem, der er klar til det, synes, at det er let, andre kan ikke komme igennem værkerne. Jeg forsøger at åbne den dør for dem og at få dem til at forstå hans tanker, der jo er åndelig viden til det moderne, søgende menneske, som ikke længere kan lade sig inspirere af de gængse religioner”.

Livet med overbevisning
Martinus’ tanker og hans livssyn er blevet hendes. Det er hendes fundament i tilværelsen. ”Man bliver optimistisk indstillet, men bliver sund og glad af denne overbevisning, denne vished, og det lever jeg efter”

Else Byskov er lige fyldt 65 år, hvilket vil sige, at hun er pensionist og kan dedikere sit liv til studierne og skriverierne, og hun har da også endnu en bog i støbeskeen.

”Jeg skriver dog ikke hele tiden. Min mand og jeg bor i La Herradura, i hvis område jeg normalt tre dage om ugen tager på vandreture, og jeg har hele tiden materiale til nye artikler om udflugter og vandreture” siger hun, hvis artikler publiceres her i La Danesa.
Det ligger hende på sinde, men endnu mere gør spørgsmålene om reinkarnation, og tilværelsens mange andre, store og tilbagevendende spørgsmål.

”Reinkarnation er et faktum. Det gælder alle livsformer. Nogle mennesker er afvisende over for tanken, men for mig har det en værdi i dette liv. Det er vigtigt ikke at tro, at vi kun har dette ene liv og dermed være bange for at dø. Det har gjort mig meget gladere. Jeg har ingen bekymringer. Jeg er ikke bange for noget. Vi kan miste denne krop, men vi kan ikke miste livet”.

Else Byskov giver yderligere et par visdomsord med på vejen:
”Vi mennesker står på forskellige stadier i vores udvikling. Lige nu er vi kun halve mennesker, dog er vi på vej til at blive hele mennesker. Martinus siger, at verden lige nu ligner en rodet byggeplads, men det er fordi, verden ikke er færdig, den er ikke moden endnu. Det er den om 3.000 år, og så er der ikke længere krige, ikke mere ufred eller sygdom. Det er dette menneskerige, som biblen også taler om. Men indtil da kan det menneske, der bærer freden i sit hjerte og lever sit liv i taknemmelighed ikke blive ramt af terror. Man har ikke noget at frygte”.

_____

Else Byskovs forfatterskab
Hun har udgivet de følgende bøger:
Death is an Illusion (Døden er en Illusion)
The Art of Attraction (Loven for Tiltrækning)
The Beginning is Near (10 nye måder at se Verden på – På forkant af et nyt Verdensbillede)
The Undiscovered Country
Ægteskabets Nedtur – Det store opbrud i vores seksual- og samlivsstruktur (Er på trapperne på engelsk)
Både de danske og engelske titler kan erhverves på www.saxo.com, og de engelske titler kan købes på www.amazon.com.

_____

Læs også mere på:
www.newspiritualscience.com
www.deathisanillusion.dk
www.elsebyskov.com

_____

Martinus for begyndere
Han blev født i 1890 i Sindal, døde i 1981 på Frederiksberg. Han blev døbt Martinus Thomsen, men foretrak kun at benytte sit fornavn.
Han skrev i alt 41 bøger. Hans hovedværker er Livets Bog (1-7), Det evige Verdensbillede (1-6). Hele hans værk omtales som Det 3. Testamente.

Af Jette Christiansen

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.