Det danske magasin i Spanien
Nye afgifter på sager bragt for Retten

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Den 21. november sidste år blev en ny lov offentliggjort. I den nye lov vedtages de nye retslige afgifter for at bringe en sag for retten. Afgifterne ligger fra 100 til 1.200 euro. Lov 10/2012 af den 20. november, hvor afgifter, der har med den retslige administration, retsvidenskab og toksologi, reguleres, skulle allerede være trådt i kraft den 22. november sidste år, men blev udsat indtil ministeren fra Hacienda havde offentliggjort bekendtgørelsen, hvori betalingsproceduren er reguleret. Bekendtgørelsen fandt endeligt sted den 15. december, og de nye afgifter trådte i kraft den 17. december.
Med de nye afgifter er man forpligtet til at betale helt op til 1.200 euro for alle retslige sager, også civile. Og det gælder ikke længere kun store virksomheder med indtægter på over otte millioner euro, men nu også privatpersoner. Loven omfatter alle, undtagen de der er kvalificeret til at modtage gratis retshjælp.
Før skulle man kun betale disse afgifter, når man ankede en sag, men det er ikke længere tilfældet. Nu skal man allerede betale, når sagen præsenteres for domstolen. Alle såvel virksomheder som privatpersoner, der indgiver et civilt retsmål eller en administrativ retssag, skal betale, når sagen præsenteres. Det beløb, der skal betales, består af to dele: et fast beløb alt efter hvilken sag, det drejer sig om, samt et variabelt beløb som i de fleste sager vil ligge på 0,5 procent med en maksimal grænse på 10.000 euro. Som eksempel kan gives følgende: Hvis en person gør et retsligt krav på et beløb på 50.000 euro i et civilt retsmål, vil den faste afgift være på 300 euro og den variable på 250 euro. I alt skal man betale 550 euro i afgift for at gøre krav på de 50.000 euro.
Loven fastsætter, at der tilbagebetales 60% af denne afgift, hvorpå der under ingen omstændigheder kan tilskrives morarenter, når der nås en udenretlig løsning på sagen. Man vil få ret til tilbagebetaling fra det tidspunkt, hvor den afgørelse, der afslutter sagen, og hvori denne form for afslutning fremgår, er retskraftig.
Hvis stævninger eller retsmidler indgives via internet, og resten af de efterfølgende handlinger også sker på samme måde, gives der en rabat på 10% af afgiften, for så vidt det sker på den i loven foreskrevne måde.
Den spanske regering retfærdiggør loven med det argument, at retten til retsbeskyttelse ikke må forveksles med retten til gratis retshjælp og uddyber, at det kun er i tilfælde, hvor en person ikke har midler til en restssag, at grundfloven tilbyder gratis retshjælp.
Det skal også bemærkes, at fra ændringen af den civile retsplejelov (ved Lov nr. 37/2011) omfatter de sagsomkostninger, som den tabende part tilpligtes at betale, ligeledes afgiften. Dvs. at hvis der rejses sag mod en person, og sagsøger f.eks. har betalt 500 euro i afgift, og sagsøgte taber sagen, skal vedkommende betale modpartens omkostninger til advokater og procesfuldmægtige, men nu også den store afgift.

Af Michel Pedersen, Advokatkontoret Ana María Navarret

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa