Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email


 

Landsskatteretten har netop afsagt en kendelse med stor betydning for udlandsdanskere med sommerhus i Danmark, der kan bevirke, at skattepligten til Danmark bevares på grund af planloven.

En pensionist, der efter planlovens bestemmelser havde en personlig ret til at bo i sit sommerhus hele året, ansås for at have bevaret en bopælsmulighed i Danmark. Hans fulde skattepligt i Danmark ville derfor være bevaret efter fraflytning til udlandet. Forholdet var nærmere, at der var anmodet om bindende forhåndsbesked, der nu er stadfæstet af landsskatteretten. Pensionisten, der var fyldt 60, havde ejet et sommerhus i mere end otte år, og opfyldte derfor planlovens bestemmelse om at kunne bebo sommerhuset som helårsbolig. Det fremgår ikke af kendelsen, om der direkte var søgt om tilladelse, men jeg opfatter kendelsen sådan, at det er tilstrækkeligt at muligheden forelå. Pensionisten ville nu flytte til en nybygget helårsvilla i udlandet og bad om bindende forhåndsbesked til at skattepligten ophørte ved fraflytning. Dette blev nægtet. Om kendelsen er anket vides ikke.

Efterbeskatning
Men så længe kendelsen står, må udlandsdanskere nu forvente, at skattemyndighederne vil interessere sig voldsomt for pensionister, der bor i udlandet, og som er fyldt 60 år og har ejet deres sommerhus i mere end 8 år. Disse kan risikere et krav om efterbeskatning, fordi bopælen betragtes som bevaret ligesom i de tilfælde, hvor helårsbeboelse ikke er afhændet senest i forbindelse med fraflytningen eller forsømt udlejet på bindende treårige kontrakter.

Disse har nu kun den mulighed at løfte bevisbyrden for, at bosættelsen i udlandet er permanent og det er svært at godtgøre særlig for pensionister, der ikke har nogen arbejdsmarkedsmæssig tilknytning til det land, de flytter til.

 

Af Advokat Peter Thykier fra Advokatfirmaet Thykier & Felby A/S, der samarbejder med Advokatkontoret Ana Mª Navarrete.

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa