Det danske magasin i Spanien

Flere og flere tegn på økonomisk bedring rundt omkring i verden styrker håbet om, at den recession, som finanskrisen udløste, er ved at være overstået. Det mener i hvert fald en lang række politiske og økonomiske eksperter. De førende centralbanker er dog fortsat lidt forbeholdne i deres udtalelser.

Og de seneste nøgletal tyder da også på, at der er god grund til at være lidt skeptisk. Verdensøkonomien er ganske vist ved at stabilisere sig, men det gælder ikke for alle lande, og den igangværende stabilisering kan ikke siges at være bredt funderet. Mange områder, især det amerikanske boligmarked, er stadig hårdt ramt, selvom forholdene ikke er så desperate som for få måneder siden. Samtidig er der udsigt til fortsat stigende ledighed, hvilket vil lægge en dæmper på opsvinget.

Uanset om recessionen er ovre eller ej, skal investorerne passe på med at sætte lighedstegn mellem afslutningen på nedgangen og starten på et holdbart økonomisk opsving. Det kan man ikke (selvom mange i finansverdenen stædigt holder fast ved den illusion). Vækstprognoserne er allerede blevet væsentligt opjusteret. Med da tidligere prognoser set i bakspejlet har været for dystre, kan det være, at økonomer og politikere simpelt hen forsøger at kompensere for det. Måske skal man ikke sætte for stor lid til dem, da deres prognoser for den globale nedgang jo ikke ligefrem ramte plet.

De seneste stigninger på de finansielle markeder har nok været lige så meget drevet af meget stærk markedslikviditet som af lysere økonomiske udsigter. Der ses bl.a. af, at risikofyldte aktiver (aktier, erhvervsobligationer og Emerging Markets-obligationer) har klaret sig godt relativt set. Under de nuværende forhold med rekordlave renter tilbyder disse aktiver langt bedre afkast end kontanter og statsobligationer. Af frygt for de langsigtede konsekvenser af den rigelige likviditet i systemet vil centralbankerne dog på sigt stramme tøjlerne. Når det sker, vil rallyet i risikofyldte aktiver miste momentum, og investorerne kan kun håbe på, at centralbankerne handler i takt med en tiltagende økonomisk bedring, så der fortsat er mulighed for kursgevinster.

Alt for rigelig likviditet kan løfte prisfastsættelsen af aktiver til uholdbare niveauer. Mange analytikere hævder, at markederne efter den opgang, der startede i marts, nu er fuldt prisfastsatte. De regner med, at risikofyldte aktiver taber pusten, og forudser en langvarig, teknisk korrektion, som ifølge dem burde være sket for længe siden. Men selvom der sker en sådan korrektion, vil der stadig være gode muligheder for investorerne, så længe der bliver ved med at være rigelig likviditet, og centralbankene endnu ikke er påbegyndt deres exit-strategier.

Af Jesper Hertz, Chief Representative, Nordea Bank S.A., Fuengirola Office

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.