Komplet advokatbistand med nyt spansk-dansk advokatsamarbejde

Komplet advokatbistand med nyt spansk-dansk advokatsamarbejde

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Advokatkontoret Ana Maria Navarrete på tlf. +34 952 58 57 21 og www.navarrete.dk

eller

Ret&Råd Greve på tlf. +45 70 20 70 83 og www.ret-raad.dk/greve.


Ikke alle har tid eller lyst til at sætte sig ind i disse kulturelle forskelle, når der er brug for advokatbistand, der implicerer 2 lande. Derfor har det dansk-spanske advokatfirma Ana María Navarrete i centrum af Fuengirola for nyligt indgået et juridisk samarbejde med den danske advokat Peter Thykier fra Ret&Råd Greve.  

Det kan som udlænding i Spanien ofte synes svært at forstå det spanske retssystem og de grundprincipper, der ligger til grund for forskellige juridiske procedurer i Spanien. Dette sker specielt for personer, der kender det danske retssystem, og derfor ser de store forskelle, der findes mellem de to retssystemer. Ofte kan det spanske system virke tungt og besværligt, men lige såvel som det danske retssystem bygger på mange års udvikling, er det spanske om end anderledes end det danske på samme måde udviklet og tilpasset den spanske kultur.

Juridisk samarbejde en nødvendighed
Ikke alle har tid eller lyst til at sætte sig ind i disse kulturelle forskelle, når der er brug for advokatbistand, der implicerer to lande. Derfor har det dansk-spanske advokatfirma Ana María Navarrete i centrum af Fuengirola for nyligt indgået et juridisk samarbejde med den danske advokat Peter Thykier fra Ret&Råd Greve.
Ana María Navarrete kan nu i april måned fejre, at det er 15 år siden hun blev færdiguddannet som spansk advokat. Udover at være en mærkedag for advokatfirmaet indebærer det ydermere en milepæl for Ana María der som advokat i dag har stor erfaring indenfor branchen på baggrund af de mange forskellige sager hun har beskæftiget sig med. Det betyder at hun er i stand til at yde en skræddersyet advokatbistand til klienterne og kender de faldgrupper som det spanske retssystem kan have.
Ifølge advokat Ana María Navarrete, der sammen med sin danske mand Michel Pedersen og advokat Rafael Prieto Tenor driver advokatkontoret her i Sydspanien, er samarbejdet baseret på et behov, der i løbet af de sidste 15 år har vist sig at være mere og mere nødvendigt, for at kunne løse forskellige sager på tværs af grænserne. Ifølge Ana María faldt valget på advokat Peter Thykier, da han har haft med spanske sager at gøre de sidste 25 år. Han kender derfor til de to retssystemers juridiske forskelle og er i stand til at varetage klienternes interesser, når de sidder i Danmark.

Den danske side af samarbejdet
Advokat Peter Thykier fra Ret&Råd Greve har tidligere samarbejdet med forskellige advokatkontorer og ejendomsmæglere på Costa del Sol og kender til landets procedurer ned til mindste detalje. Med andre ord er Peter Thykier i stand til at yde samme advokatbistand til klienterne i Danmark, som hvis de var i direkte kontakt med Ana María Navarrete. Samarbejdet betyder, at danskere der fx ønsker at købe eller sælge en bolig i Spanien ikke behøver at rejse til Spanien hver gang, der skal foretages en mindre procedure.
For at købe ejendom i Spanien er det nødvendigt at have et NIE-nummer, og en fuldmagt, hvis klienten ønsker, at advokaten skal underskrive kontrakter og skøde på boligen eller assistere med salg af en bolig. Tidligere var det nødvendigt for klienterne at møde personligt op hos lokalpolitiet på Costa del Sol, men i dag kan Peter Thykier sørge for, at både NIE-nummer og fuldmagter udstedes via notar i Danmark, og derefter sende disse dokumenter til Spanien, hvor de dækker samme juridiske aspekter, som var de udstedt i Spanien. Med andre ord er det ikke nødvendigt som dansker bosiddende i Danmark at rejse frem og tilbage adskillige gange for at ordne forskellige små formaliteter.

Dødsboer og arveskifte
Normalt når man køber en bolig i Spanien glæder man sig over sit nye hjem, hvad enten det er en permanent bolig eller til feriebrug, og sandsynligheden for at man tænker over hvad der sker den dag man går bort, er nok ikke så stor. Men på grund af de store forskelle indenfor henholdsvis den danske og den spanske arvelovgivning påpeger Ana María Navarrete, at det er yderst vigtigt at lave et spansk testamente lige så snart, man har købt en ejendom i Spanien. For det første er der ikke noget der hedder uskiftet bo i Spanien, og det betyder ( i visse til fælde ), at hvis der ikke findes et testamente her i Spanien så skal arven fordeles efter den spanske arvelov. Det betyder for det første at alle arvinger skal have sin retsmæssige arv, og at hver individuel arving skal betale en forholdsvis stor arveafgift til den spanske stat. Med et testamente vil den overlevende ægtefælle eller andre arvinger kunne beholde ejendommen via tinglysning af ejendommen i dennes navn og undgå store arveafgifter.

Ana María Navarrete påpeger, at en arvesag uden testamente gør det utroligt besværligt og langvarigt at behandle og fordele arven. For det første skal arvingerne bevise deres ret til arven. Det skal gøres ved fødsels- og eventuelt dåbsattest fra Danmark eller vidner. Dokumenter skal derefter oversættes af en statsautoriseret translatør, der verificerer, at indholdet på dansk er det samme på spansk. Samtidigt skal afdødes bortfald offentliggøres i den spanske statstidende i 20 dage, således at andre ukendte arvinger kan stå frem og gøre krav på arven. Arvingerne skal derefter indføres i et Escritura de Herederos, der udstedes hos en spansk notar. Hvis en arving ikke er i stand til at møde personligt op skal der også udstedes en fuldmagt i Danmark, der berettiger advokaten til at møde op hos notaren på arvingens vegne. Derefter skal hver arving acceptere sin del af arven, hvorefter den spanske arv kan fordeles. Det er en meget kompliceret og langvarig proces, der ifølge Ana María nemt kan tage mange måneder.

Hvis man ikke har mulighed for at underskrive et Spansk Testamente foran Notar her i Spanien kan Peter Thykier kan også assistere danskere med at skrive et spansk testamente i Danmark. Ana María sender i den forbindelse et udkast, der følger de spanske arveprincipper. Testamentet, der bliver udfærdiget på både engelsk og spansk, kan derefter underskrives hos en dansk notar, hvorefter det sendes til Spanien, hvor det arkiveres i det nationale arkiv for testamenter. Med andre ord er det en dyr og langvarig procedure, der kan udgås, hvis man laver et spansk testamente.

Ana María Navarrete forklarer, at det tætte samarbejde med Peter Thykier i Danmark
For vores klienter betyder det, at alle opgaver bliver løst rationelt og på et højt kompetenceniveau, hurtigere og professionel sagsbehandling, der i sidste ende kommer klienterne til gode og betyder, at man ikke behøver bekymre sig om de juridiske forhold i Spanien.

For yderligere information kontakt Michel Pedersen på +34 952 58 57 21 eller se www.navarrete.dk .

Af Louise Kathrine Pedersen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa