Det danske magasin i Spanien


Redans ny bestyrelse. Fra venstre Torben Wilkenschildt, Carl Erik Knutsson, John Frank, Benny Olsen og Christel Mark Hansen.


To nye valgtes ind i Redans bestyrelse på generalforsamlingen.

Kasserer Torsten Padkjær og sekretær Jens Gylling trak sig og blev erstattet af Nykredits

chef i Spanien, Christel Mark Hansen, og investeringsrådgiver John Frank.

Da endvidere revisor Martin Davidsen sagde farvel, er to af foreningens stiftere, Davidsen og Gylling, nu helt ude.

Redans daglige virke består i at varetage danske pensionisters interesser efter opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Spanien og Danmark.

Om dette arbejde sagde klubbens formand, Carl Erik Knutsson, på foreningens generalforsamling i Club Danés.

”Bestyrelsen har i årernes løb haft kontakt til og møder med politikere og embedsmænd i såvel Spanien som i Danmark i forsøg på at få parterne til at genoptage forhandlinger om en ny dobbeltbeskatningsaftale.

Dette er desværre endnu ikke lykkedes, og der er heller ikke udsigt til, at der er en løsning lige om hjørnet. Status er ifølge det danske skatteministerium, at der ikke foregår egentlige forhandlinger mellem Danmark og Spanien om en ny aftale. Danmark lægger vægt på, at når Danmark har givet skattefradrag for indbetaling til en pensionsordning, skal Danmark også kunne beskatte udbetalingerne.

Spanien pointerer, at når pensionister bor i Spanien, er de skattepligtige her og så skal Spanien kunne beskatte pensionsindtægter, selvom de kommer fra Danmark, idet Spanien har udgifter for de danske pensionister til f.eks. infrastruktur og sundhedsvæsenet.


En vis opblødning

De to lande har således modsat rettede holdninger til beskatning af pensioner, men Redan fornemmer dog en vis opblødning i disse principielle holdninger. F.eks. skriver den

nye danske skatteminister, Thor Møger Pedersen, i en et svar, at en ny aftale skal indeholde regler om beskatning af pensioner, som medfører et mere afbalanceret resultat.

Redan har også information om, at Danmark er blevet tilbudt at kunne få 15 % beskatning, som så ville blive fratrukket i bopælslandets skat, men det har Danmark endnu ikke accepteret.

Alvorlige konsekvenser
En dansk statistik viser, at antallet af danskere over 60 år, der årligt melder sig ud af Danmark for at flytte til Spanien, efter 2007 er faldet 60% under niveauet i år 2000. Dette har selvfølgelig store økonomiske følger for de sydspanske kommuner, som normalt tiltrækker mange danskere. Redan havde i februar møde med borgmesteren i Mijas, Angel Nozal, og flere medlemmer af byrådet, som nu har engageret sig i bestræbelserne på at få myndighederne i Madrid i tale for at få genoptaget forhandlingerne med Danmark.

EU-kommissionens litauiske skattekommissær kom i november 2011 med et første udspil til afhjælpning af dobbeltbeskatning over landegrænserne.

”Det er en spændende ny udvikling, at EU-kommissionen nu tager dette initiativ. Hidtil har EU’s holdning været, at skat er et nationalt anliggende, og det kræver da også enstemmighed blandt medlemslandene, når en sådan skatteaftale skal vedtages”, siger Carl Erik Knutsson.


Den ny bestyrelse

Redans bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Carl Erik Knutsson, formand.

John Frank, næstformand og kasserer.

Christel Mark Hansen, sekretær.

Torben Wilkenschildt, kommunikationsansvarlig.

Benny Olsen, bestyrelsesmedlem.

Foreningen tæller nu 273 medlemmer. Nye kommer hele tiden til.

Af Morten Møller

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.