Det danske magasin i Spanien
Akupunktur – harmoni i krop og sjæl

Mange mennesker betragter udelukkende sygdom som en ubehagelig forstyrrelse af det fysiske velbefindende. Ofte bliver symptomerne bekæmpet med medicin, mens årsagerne forbliver ubehandlede. Når vi i den vestlige verden bliver syge eller føler smerte, vil vi hurtigst muligt ud af denne tilstand, og derfor tager mange straks stærk medicin, afventer lindring og tænker ikke særligt over årsag eller virkning, over sammenhængen mellem krop og sjæl. I den kinesiske medicin, i Østen, behandles derimod ikke kun symptomerne, dvs. smerterne eller de syge organer, men der ledes hovedsageligt efter årsagerne til sygdommen. Den kinesiske medicin opfatter sygdom som en forstyrrelse af den sjælelige og legemlige ligevægt. I denne sammenhæng gælder følgende grundregel i den kinesiske helbredelseskunst: hver årsag har en bestemt virkning, og hver virkning har en tilsvarende årsag. Som akupunktør tænker jeg altså således. Der er altid en forstyrrelse af harmonien mellem krop og sjæl til grund for enhver sygdom. Derfor forsøger jeg igennem akupunkturbehandlingen at reetablere ligevægten i den forstyrrede harmoni mellem kroppen og sjælen og derved få skabt en energitilstand, der er så harmonisk som mulig, både fysisk og psykisk.

Sundhed og sygdom
Hvornår er et menneske sundt? Ifølge Verdenssundhedsorganisationens (WHO) definition er sundhed en tilstand af fuldstændigt legemligt, socialt, sjæleligt og åndeligt velbefindende hos et menneske. Du er altså sund, når alle dine organer fungere perfekt og når du ingen smerter eller ubehag har nogen steder i kroppen, og når du samtidig føler, at din krop har kræfter og vitalitet samt at dit liv forløber harmonisk. Det kan vel kun betyde, at du er lykkelig og veltilfreds eller?

Er du virkelig sund, hvis du dagligt lyver for dig selv og undgår sjælelige konflikter? Hvis du udadtil bærer en maske, en pæn facade? Hvis du spiller komedie overfor omverdenen og viser, hvor lykkelig du er fx i dit parforhold, når du måske inderst inde føler dig ulykkelig? I min holistiske tankemåde er det på ingen måde tilstrækkeligt at være sund, ved at kroppens organer og processer fungerer godt. Det er mindst lige så vigtigt, at også den sjælelige tilstand er i balance og harmoni.

Når kroppen trækker i nødbremsen
Enhver sygdom er en nødbremse for kroppen for at befri sig selv for ophobede, negative energier. Grundproblemet ligger mest på det sjælelige område. Du må gøre det klart for dig selv, hvad du forhindrer og hvor blokerer. Det er en meget vanskelig opgave, fordi alt ubehageligt oftest bliver fortrængt, og det er vi mennesker alt for gode til. Da der ligger sjælelige årsager til grund for mange sygdomme, kan disse også have positive virkninger på krop og sjæl, hvis vi opfatter sygdommen som en chance til forandringer. En sygdom kan nemlig være en meningsfyldt livskrise, hvis den person, som rammes af sygdom, erkender, at det er den forkerte vej, der er slået ind på. Frustration og negative tanker forgifter vores positive livssyn, og dette vil på et tidspunkt føre til en sygdom, der med sine symptomer vil være i overensstemmelse med en tilgrundliggende, sjælelig ubalance. Et positivt livssyn og koncentration om de væsentlige ting i livet og med det, der er i overensstemmelse med vores eget selv, er nøglen til sundhed og balance mellem krop, sind og sjæl.

Helhed og medicin
For at kunne forstå kinesisk medicin er det væsentligt at lade være med at betragte kroppen som en maskine, men derimod bemærke vekselvirkningen mellem krop og sjæl. Denne helhed kommer til udtryk i den kinesiske element-lære, der danner basis for den samlede livsfilosofi i Østen. Livets fem grundelementer er jord, vand, ild, metal og træ og illustrerer et bio-energitisk princip. Disse elementer integreres i mange situationer, ceremonier og gudstjenester. Fx symboliserer levende lys elementet ild, røgelse symboliserer metal og vievandet vand. I Kina er der stor tradition for, at man søger hjælp hos en særlig rådgiver, når man skal flytte ind i en ny bolig for at kunne indrette sig efter elementlæren. Derved bringes harmoni og balance ind i hvert eneste værelse, og det vil påvirke alle, der opholder sig i dem.

De fem elementers princip – jord, vand, ild, metal og træ – danner kernen i alle kinesiske videnskaber. Man betragter aldrig elementerne isoleret, men hele tiden i deres vekselvirkning, og i samarbejde med hinanden. Hvert af de fem elementer har et tilhørsforhold til bestemte organer i kroppen og til bestemte årstider, smagstyper, følelser og sanser. Fx symboliserer elementet træ liv og organiske materialer, jord står for form, fasthed og stabilitet, metal symboliserer det materielle og gennemslagskraftige, vand betyder kommunikation og ild intelligens, energi og varme.

Yin og Yang
Yin og yang er symbolske begreber på vores krops to polariserende energier, der hele tiden vekslende supplerer hinanden. En harmonisk ligevægt mellem yin- og yang-organerne betyder sundhed og harmoni mellem krop og sjæl. En ødelagt ligevægt forårsager altid symptomer eller sygdomme på et eller andet plan. Yin og yang, det feminine princip og maskuline princip, udfylder en cirkel, hvor den ene halvdel af cirklen er yin, den sorte og feminine del, og den anden halvdel af cirklen er yang, den hvide og maskuline del. Yang fremstilles som lys og repræsenterer dagen, varme, solen, sommer, liv, højre side af kroppen og indånding, mens yin er mørke, natten, kulde, vinter, død, venstre side af kroppen og udånding. Yin og yang er to modsætninger, som aldrig kan eksistere uden sin modsætning, og dette symboliseres ved at i yin´s mørke del befinder sig en lille lys del af yang og omvendt befinder der sig i yangs lyse del i lille mørk del af yin. I ethvert mørke findes der lys, og enhver afslutning betyder begyndelsen på noget nyt. På samme måde er sygdom og sundhed heller ikke isolerede og modsatte fænomener, men et udtryk for en sammenhæng mellem yin og yang. Også næringsmidler inddeles imellem energierne yin og yang, hvor stærkt krydrede eller varme fødevarer tilhører yang, mens neutrale, svale og kolde fødevarer hører under yin.

Livsenergien Qi
Qi er vores livsenergi og den flyder i et særligt kanalsystem i kroppen. I en sund organisme flyder Qi uhindret, men når der opstår forstyrrelser, bliver Qi blokeret. Dette kan medføre nedsat velbefindende eller sygdom. Også Qi er sammensat af de modsatrettede kræfter yin og yang. Du kan forestille dig yin og yang som to vægtskåle, hvor det optimale er, at skålene er i ligevægt. Kroppen befinder sig da i harmoni, er sund og fuld af vitalitet. Går denne balance tabt, så opstår der et overskud af enten yin eller yang, og du bliver uafbalanceret og i værste fald syg. Qi flyder i kanaler i kroppen, også kaldet meridianer. Du kan forestille dig disse meridianer som nervebaner, hvor der er tolv hovedmeridianer og de ligger parvis spejlvendt i højre og venstre side af kroppen, og er derved tilknyttet enten yin- eller yangenergi. Dertil kommer to specielle meridianer, der løber langs kroppen midterlinie på for- og bagsiden. På disse meridianer ligger akupunkturpunkterne, og det er igennem disse, jeg målrettet kan behandle symptomer eller sygdomme.

Akupunkturbehandling
Ved behandling med akupunktur er det for mig som behandler meget vigtigt at få så mange informationer som overhovedet muligt, da alle symptomer og sygdomme henviser til en ubalance i et element og dermed et indre organ relateret til en meridianbane. Ud fra de oplysninger jeg får, kan jeg via akupunkturpunkterne rette op på ubalancerne, og derved fjerne blokeringer og skabe harmonisk energi flow gennem meridianbanerne igen. Jo længere du har haft et symptom eller en sygdom, jo flere behandlinger skal der oftest til.

Jeg vil, i La Danesa igennem dette år, beskrive de forskellige meridianbaner og hvilke symptomer og ubalancer, der knytter sig til de enkelte meridianbaner og organer, samt hvilke akupunkturpunkter, du selv kan bruge ved ubalancer.

Af fysioterapeut og akupunktør Betiina Larsen

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.