Indsats skal skaffe flere udenlandske medarbejdere

Indsats skal skaffe flere udenlandske medarbejdere

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email


 

Bedre forhold for familien skal lokke flere eksperter fra udlandet til Danmark for at arbejde.

Trods aktuel massiv kritik af udenlandske læger i Danmark vil regeringen optrappe indsatsen for at få højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til landet. Det skal især ske ved at gøre det nemmere for de udenlandske medarbejderes familier at falde til.
Flere pladser på de internationale skoler i landet er således et centralt element i regeringens strategi for at få flere højt kvalificerede udlændinge til at tage job i Danmark.
Initiativet indgår i regeringens nye arbejdsprogram, ”Danmark 2020”, der skal bringe Danmark ind i den absolutte verdenselite på ti punkter. Punkt ét i arbejdsprogrammet er at gøre Danmark til et af de ti rigeste lande i verden, og punkt to er at give Danmark et arbejdsudbud blandt de højeste i verden.
De ekstra hænder agter regeringen at skaffe ved hjælp af en fempunktplan. De fleste af planens punkter handler om at få danskere uden for arbejdsmarkedet tilbage i arbejde. Men et af de fem punkter er også at få endnu flere højt kvalificerede udlændinge til landet for at arbejde. Det vil regeringen især arbejde for ved at gøre det lettere at etablere sig, når man som udenlandsk familie kommer til Danmark i forbindelse med et job.
Regeringen bebuder en særlig indsats for at skaffe medflyttende børn og ægtefæller bedre forhold – og har for nylig fremsat et lovforslag, der skal gøre det nemmere at finde de nødvendige pladser på internationale skoler og gymnasier til børn af udlændinge, der arbejder i Danmark. Regeringen lover fortsat fokus på det område.

Hjælp til at komme godt i gang
Regeringen annoncerer samtidig, at den vil sikre udenlandske medarbejdere og studerende en nemmere start på tilværelsen i Danmark ved at fjerne nogle af de bureaukratiske hurdler.
Udenlandske medarbejdere i Danmark skal i dag klare et større papirarbejde og i kontakt med en stribe danske myndigheder, før alle formalia omkring opholdet i Danmark er på plads. Regeringen lover i arbejdsprogrammet at arbejde for et mere ubureaukratisk samarbejde på tværs af den offentlige sektor, så udenlandske medarbejdere skal stå i kø ved færre skranker.
Regeringens forstærkede satsning på at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft falder sammen med en stærkt kritisk mediedækning af rekrutteringen af udenlandske læger.
Ifølge en række indslag i TV-Avisen på DR er der talrige eksempler på, at læger fra lande som fx Ukraine har opnået autorisation fra Sundhedsstyrelsen til at arbejde i Danmark uden at have de kvalifikationer, som de samme myndigheder kræver af en dansk uddannet læge.
Danske myndigheder har i årevis brugt ressourcer på at hjælpe danske virksomheder – herunder danske sygehuse – til at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Der er etableret en officiel dansk hjemmeside for international rekruttering og jobsøgning, og rundt om i Danmark er etableret tre særlige centre med den specifikke opgave at hjælpe virksomheder med behov for udenlandsk arbejdskraft.
Disse regionale Workindenmark-centre bistår både private virksomheder og offentlige arbejdsgivere med at skaffe kvalificeret arbejdskraft i udlandet og få de udenlandske medarbejdere godt i gang med deres nye job og øvrige liv i Danmark.

Jobindsats for ægtefæller
Centrene tilbyder virksomhederne en lang række konkrete ydelser, herunder en del aktiviteter, der er målrettet de udenlandske medarbejderes familier. Det er nemlig centrenes erfaring, at det oftest skyldes hensyn til ægtefællen, når udenlandske medarbejdere rejser fra Danmark før planlagt.
En højt specialiseret udenlandsk medarbejder vil typisk have en ægtefælle, der også er højtuddannet og har haft en karriere i hjemlandet. For dem er det en brat og svær omvæltning at komme til Danmark og pludselig stå uden job og uden et fagligt og socialt netværk.
I Danmark er erhvervsfrekvensen blandt både mænd og kvinder ekstremt høj, så det kan som medfølgende ægtefælle være meget vanskeligt at skabe en meningsfuld hverdag og en omgangskreds. Sociale relationer indgås i Danmark i stort omfang via arbejdspladsen. Og når alle andre er på arbejde, kan ægtefællen opleve at sidde mutters alene dagen lang.
Tilfredse ægtefæller er altså en forudsætning for at holde på de udenlandske medarbejdere, og centrene gør en stor indsats for at hjælpe ægtefællerne til at få et socialt netværk og om muligt også et job. Blandt andet ved at tilbyde individuelle coachingforløb, og kurser i at skrive cv og søge job.
Mange større virksomheder med udenlandske ansatte har også lavet særlige tilbud for de udenlandske ægtefæller. Hos vindmølleproducenten Vestas tilbydes ægtefællerne således to timers rådgivning i jobsøgning hos en af koncernens HR-partnere. Ægtefællerne rådes også til at gå til Workindenmark for yderligere hjælp.
Vestas samarbejder med både Workindenmark og med en række universiteter og handelshøjskoler i en ERFA-gruppe, der har til opgave at hjælpe medrejsende ægtefæller til at etablere netværk. En særlig jobbørs for ægtefæller er pt. under overvejelse.

Af Marie Preisler

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa