Det danske magasin i Spanien

alt

For at kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i Spanien, skal man have været registreret hos Seguridad Social (A-kasse og sygesikring) som betalende medlem i en periode på mindst 360 dage indenfor de sidste seks år. Man skal tilmelde sig som ledig og være indforstået med, at man skal acceptere en stilling, hvis man får et rimeligt tilbud om ansættelse. Hvor lang tid, man vil kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, afhænger af det bidrag, man har betalt. Hvis man igennem de sidste seks år har betalt mellem 360-539 dage i bidrag, vil man være berettiget til 120 dages understøttelse. Dette antal vil forøges på en skala op til 2.160 hvor man vil være berettiget til 720 dages understøttelse. Det beløb, man modtager, er udregnet ud fra det bidrag, man har indbetalt indenfor de sidste 180 dage, inden man blev arbejdsløs og man vil få udbetalt 70 % af det beløb i de første 180 dage, derefter vil det være 60 %.

Hvis man modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, kan man kun rejse udenlands i op til 15 dage om året, og kun hvis man først har informeret arbejdsformidlingen, og de har godkendt rejsen. Hvis man forlader Spanien uden godkendelse fra arbejdsformidlingen, bryder man den spanske arbejdsformidlings regler, der bl.a. siger, at man skal stå til rådighed for det spanske arbejdsmarked. Hvis man rejser til et andet EU-land eller til Schweiz for at søge arbejde, er der mulighed for at modtage den understøttelse, man ville have fået i Spanien, men kun for en periode på max. 3 måneder, dog bortset fra Portugal, hvor man vil kunne få udbetalt alt, hvad man er berettiget til. For at kunne “eksportere” sin understøttelse, skal man have været registreret som arbejdsløs i mindst 4 uger i Spanien. Man skal også tilmeldes arbejdsformidlingen i det land, man tager til for at bevise, at man er jobsøgende. Man skal være opmærksom på, at man kan støde på mange komplikationer, hvis man tager til et land udenfor EU, eller et af de nye EU-lande, der blev medlem af EU efter den 1. maj 2004. Det skyldes, at der er specielle regler for disse lande hvad angår den frie bevægelighed af arbejdskraft. Man skal sikre sig, at man kan blive registreret i det land, man har intentioner om at tage til, og at man kan få de nødvendige arbejds- og opholdstilladelser. Man skal også udfylde en E301 ansøgning og opbevare den hos arbejdsformidlingen.

Man kan stoppe sin arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis man tager udenlands for at arbejde, søge arbejde, studere for at dygtiggøre sig indenfor sit fag, eller for at deltage i internationale kooperative handlinger, men der er nogle regler, der skal overholdes. Hvis man f.eks. er udenlands i mindre end 12 måneder, skal man ansøge om at få genoptaget sin understøttelse ved sin tilbagekomst. Hvis man er væk i 12 måneder eller mere, vil ens rettigheder være stoppet, og man vil ikke kunne få understøttelse, når man vender tilbage. Hvis man rejser udenlands af andre grunde, mister man automatisk retten til understøttelse. Betalingen vil stoppe, når man forlader landet, og når man vender tilbage, skal man melde sig arbejdsløs indenfor en periode på 15 arbejdsdage. Desuden skal man kunne bevise, at man har været jobsøgende. Dette kan man gøre ved at fremvise en attest, der viser, at man er tilmeldt arbejdsformidlingen i det land, man har været i eller fra det uddannelsesinstitut hvor man har studeret, eller fra det sted, hvor man har deltaget i en international kooperativ organisation. Man skal også kunne fremvise en E301, hvis man har arbejdet i et land indenfor EU, eller et tilsvarende skema fra Australien. Dette skema skal være udfyldt af myndighederne, og kan fås inden man ankommer i Spanien eller fra arbejdsformidlingen, når man kommer tilbage. Hvis landet er udenfor EU eller Australien, skal man søge om at få en attest udfærdiget af den lokale regerings arbejdsformidlings- og sociale afdeling.

Hvis man er registreret resident i Spanien, og ens seneste a-kasse er betalt i et andet land, kan det blive medregnet, såfremt man tidligere arbejdede indenfor EU, og man har udfyldt en E301 ansøgning. Hvis man har modtaget arbejdsløshedsunderstøttelse i et andet land, vil ens understøttelse i Spanien blive reduceret med det beløb. Ligeledes vil man, hvis man ikke har udnyttet sin mulighed for understøttelse i Spanien, kunne være berettiget til understøttelse i ethvert andet land indenfor EU.
For mere information: www.inem.es

Af advokat María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.