Det danske magasin i Spanien

alt

I Spanien er størstedelen af alle boligområder styret og organiseret af det, der hedder Comunidad de Propietarios, som svarer til de danske grundejerforeninger. De spanske grundejerforeninger regulerer boligområdet i henhold til den spanske lov om grundejerforeninger “Ley de Propiedad Horizontal”, der omfatter lejlighedskomplekser, kontorer, forretningslokaler og andre områder, der er omfattet af det specifikke boligområde.

Normalt er en grundejerforening omfattet af de individuelle boliger og forretningslokaler, der har ret til og benytter områdets faciliteter så som hovedindgangen, trapper, gulve taget, terrasser, patioer, facader, rørsystemer, installationer, kloaksystemet og alt andet, der tilhører fællesområdet. Hver enkelt ejer er også ansvarlig for sin parkeringsplads i garage, opbevaringsrum, etc.

Ved udlejning, brugsret eller lignende er det fortsat ejeren af boligen, der er ansvarlig overfor grundejerforeningen, selvom denne har overdraget brugen af ejendommen til tredje person. Derfor er det utroligt vigtigt for ejeren af en bolig eller et butikslokale at give skriftlig meddele til sekretæren for grundejerforeningen om, hvor grundejerforeningen fremover skal sende indkaldelse til grundejerforeningsmøder samt referater fra afholdte møder. Tilsendelsen af denne meddelelse skal kunne bevises ved fx at sende den med certificeret post, hvor modtageren underskriver ved modtagelsen af meddelelsen. I modsat fald vil indkaldelse til møder og referat heraf blive sendt til lejeren eller lignende af boligen. Dette gælder også juridiske temaer, som kun har med boligens reelle ejer at gøre.

Hvis det er umuligt at komme i kontakt med ejeren med henblik på at indkalde til grundejerforeningsmøde eller lignende, fordi ejeren måske bor i udlandet, opslås meddelelsen i beboelsesområdet, der hvor grundejerforeningen hænger sine meddelelser op, så beboerne kan se dem, med nøjagtig dato og årsag til meddelelsen. Meddelelsen skal være underskrevet af grundejerforeningens sekretær på vegne af præsidenten for at være gyldig. Desuden har meddelelsen retslig effekt efter 3 arbejdsdage.

For at undgå misforståelser og manglende kommunikation, hvad angår sager der har med bygningen og ejernes interesser at gøre, anbefales det derfor at meddele sin nye adresse til sekretæren for grundejerforeningen. Selvom man ikke selv bor i boligen, skal man tænke på, at det ikke kun er de andre beboere, der bliver berørt af de beslutninger, etc., der tages, men at det ligeledes er den pågældende boligejers interesser, der berøres. Husk derfor at tage grundejerforeningen alvorligt og følge de regler, der er for bofællesskabet, ellers kan man ende i en kedelig situation.

Af advokaterne Ana María Navarrete & Rafael Prieto Tenor. www.lawyerscostadelsol.com/dansk

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.