Det danske magasin i Spanien
Artikler skrevet af Jesper Hertz, Chief Representative Nordea
I midten af 00’erne steg råvarepriserne kraftigt delvist som følge af høj efterspørgsel fra vækstmarkederne og især Kina. Efter en pause under finanskrisen i 2008-09...
Det hårdt pressede euroområde synes at gå fra en katastrofe til den næste. De politiske ledere gør fortsat ikke meget; de er i højere grad...
Sean Connery og William Wallaces genfærd er uden tvivl skuffede over resultatet af folkeafstemningen om skotsk uafhængighed 18. september. Men resultatet har med et slag...
  Mens centralbankerne i USA, Japan og Storbritannien alle har gennemført kvantitative pengepolitiske lempelser i de senere år ved at sætte øget tryk på seddelpressen...
      Krisen i Ukraine er et symptom på kampen om befolkningens gunst. Det er en konflikt, hvor historie, geografi, ideologi og den følelsesmæssige...
  Et af de vigtigste temaer for investorerne i år bliver helt sikkert centralbankernes reaktion på det accelererende opsving i den globale økonomi. Der vil...
“Skyggebanker” er et relativt nyt begreb i finansiel sprogbrug. Skyggebanker er finansielle institutioner uden for det almindelige banksystem (fx hedgefonde), som ikke har banklicens og...
Reviderede BNP-tal fra USA viste en imponerende vækstrate på 2,5% annualiseret. Det var mere end de 2,2%, analytikerne havde forventet, og langt højere end det...
Med EU’s redningspakke kan der nu være lagt låg på den finansielle krise på Cypern, der kulminerede i marts. Men hele forløbet omkring redningspakken vil...
Kvantitative lempelser af pengepolitikken har generelt været set som en utraditionel måde at stimulere væksten på, som kun anvendes, når andre muligheder er udtømt. Men...
Centralbankernes kvantitative lempelser har stort set ikke haft den ønskede effekt. Hensigten med den store mængde billig likviditet, som de tilførte markedet, var at understøtte...
Euroområdet forventes generelt at være en af de regioner globalt, der vil klare sig dårligst i det meste af 2013. Mens udsigterne for USA og...
Siden de tragiske begivenheder sidste år på det japanske atomkraftværk Fukushima har investorerne generelt holdt sig væk fra Japan. I kølvandet på tragedien led den...
Et hurtigt opslag på Google viser, at frygten for, at verden igen rammes af en omfattende nedtur er steget markant på det seneste. Således er...
Regeringen har 12. april offentliggjort en 2020 plan uden væsentlige overraskelser. Planen bygger på to grundelementer: En gennemførelse af Tilbagetrækningsreformen fra januar og en stram...
Ifølge de seneste estimater udgør Kinas valutareserver ca. USD 2.850 mia. Dette beløb, som Kina har akkumuleret i kraft af sin status som verdens største...
Der er igen uro på de globale finansielle markeder. Uroen skyldes i høj grad økonomiske ubalancer som følge af fundamentale ændringer i kapitalstrømmene. Disse ubalancer...
Til trods for mediernes reportager om, at de større økonomier er på vej ud af recession, mangler vi stadig at se stærke beviser fra den...
Et af regeringernes vigtigste tiltag sidste år i forbindelse med finanskrisen var at nedsætte renterne så meget som overhovedet muligt for at tilføre billig og...
I løbet af de sidste uger af 2009 begyndte kreditkrisen, som hidtil mest havde påvirket bankerne og erhvervssektoren, at antage en helt anden dimension. Afsløringen...

Siste Artikler

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.