Det danske magasin i Spanien

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email
shutterstock 52983016
Reviderede BNP-tal fra USA viste en imponerende vækstrate på 2,5% annualiseret. Det var mere end de 2,2%, analytikerne havde forventet, og langt højere end det oprindelige flash-estimat på 1,7%. Således var væksten i amerikansk økonomi i 2. kvartal i år mere end dobbelt så høj som i 1. kvartal. Den overraskende stærke vækst var især drevet af bolig- og erhvervsinvesteringerne. Boligbyggeriet steg 12,9% i 2. kvartal, der dermed var det fjerde kvartal i træk med tocifret vækst. Erhvervsinvesteringerne steg 16,1%. Hertil kommer, at lageromsætningen hos detailhandlerne var langt højere end tidligere antaget, hvilket peger i retning af et større forbrug.

BNP-tallene afspejler til dels effekten af en markant reduktion af det amerikanske handelsunderskud. Tallene for juni viste et underskud på USD 34,5 mia., hvilket er det laveste niveau siden 2009, mod USD 43,7 mia. i maj. Det er et fald, der kun delvist opvejes af den ventede stigning ifølge de første skøn til USD 39,1 mia. i juli. Den væsentligste årsag til dette betydelige fald skønnes at være USA’s mindre afhængighed af olieimport i kølvandet på den øgede energiudvinding ved hjælp af hydraulisk frakturering eller fracking og andre nye udvindingsmetoder.
Den stærkere vækst i 2. kvartal i USA kan også skyldes, at metoden til at beregne BNP-væksten er ændret. Den omfatter nu et skønnet forbrug af ting, der tidligere var udeladt (fx produktionsomkostninger i forbindelse med TV, film og musik og udgifter til forskning og udvikling). Ideen er, at BNP-tallene fremover i større grad skal tage højde for den stigende værdi af intellektuel ejendomsret i økonomien i stedet for stort set kun at indeholde industri- og landbrugsproduktion. Denne ændring kan have øget den samlede størrelse af amerikansk økonomi med ikke mindre end USD 370 mia.
 
Store udfordringer forude
Det er fortsat usikkert, om den amerikanske økonomi kan fastholde en vækst som i 2. kvartal. Hvis de understøttes af andre væsentlige nøgletal i den kommende tid, herunder især for udviklingen på det amerikanske arbejdsmarked, vil tallene formentlig fremskynde tidspunktet for den amerikanske centralbanks udfasning af sine obligationsopkøb. Det er svært at bedømme, hvor meget disse opkøb har bidraget til den amerikanske vækst, men en udfasning vil betyde mindre økonomisk ballast.
Ud over stigningen i oliepriserne drevet af geopolitiske spændinger og eventuelle omkostninger i forbindelse med en militærintervention i Syrien, skal også en anden – ikke uvæsentlig – faktor tages med i betragtning: gældsloftet på USD 16,7 bio. Det ventes, at statsgælden vil ramme loftet i midten af oktober, hvorefter den amerikanske regering ikke kan optage flere lån, samt ikke at være i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser. Det kræver en aftale mellem Republikanerne og Demokraterne at løse dette. De økonomiske omkostninger ved manglende handling er et kapitel for sig. Noget andet er, at de kompromiser, man vil være nødt til at indgå for at hæve loftet, også kan ramme økonomien hårdt. Selvom den amerikanske økonomi var i stand til at absorbere nedskæringerne i januars aftale for at undgå den økonomiske afgrund, er det ikke sikkert, at det bliver tilfældet igen.
Af Jesper Hertz, Chief Representative, Nordea

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa