Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Lov 35/2010 har indført vigtige ændringer i den spanske arbejdsmarkedslovgivning. Den type arbejdskontrakt, som er mest berørt af arbejdsmarkedsreformen, er den såkaldte uddannelseskontrakt, som er reguleret i artikel 11.2 i RDL 1/1995 af 24. marts, udviklet af Real Decreto 488/1998 af 27. marts.

Der er tale om en kontrakt, som er fordelagtig for både virksomheden samt medarbejderen, da den er beregnet til unge uden uddannelse, som på denne måde får adgang til arbejdsmarkedet og, via sin stilling, en uddannelse. Den unge medarbejder modtager et lærebevis som bekræftelse for sin uddannelse, når kontraktperioden er fuldført.

Fordele for alle
For virksomheden er den fundamentale fordel en reduceret omkostning til Seguridad Social for medarbejdere med uddannelseskontrakter.
Samtidig modtager medarbejderen en teoretisk samt praktisk uddannelse til en stilling, som kræver en hvis uddannelse, uddannelse som medarbejderen ikke har ved ansættelsesforholdets begyndelse.
Med uddannelseskontrakter har medarbejderen samme sociale dækninger som med almindelige arbejdskontrakter, da arbejdsmarkedsreformen, som noget nyt, har indført, at der også bliver indbetalt til dækning af arbejdsløshedsunderstøttelse. For at få adgang til fuld understøttelse, bør medarbejderen dog have fuldført et år af uddannelseskontrakten, dog kun et halvt år for at kunne modtage delvis arbejdsløshedsunderstøttelse.
Ved uddannelseskontrakter bør medarbejderen, som udgangspunkt, mindst 15 procent af tiden modtage undervisning af virksomhedens øvrige medarbejdere og de resterende 85 procent udføre relateret arbejde. Dog kan de enkelte branchers overenskomster fastsætte højere tidskrav til medarbejderens teoretiske uddannelse fra virksomhedens side.

Den teoretiske side
Medarbejderens teoretiske uddannelse bliver givet af en skole eller institution enten via personligt fremmøde eller pr. distance. I virksomheden bør der være en vejleder, der sikrer, at medarbejderen i virksomheden modtager den nødvendige undervisning.
Medarbejderens (minimums)løn fastlægges af virksomhedens overenskomst eller, ifald der ikke eksisterer overenskomst i virksomhedens branche, vil minimumslønnen være 85 procent af SMI (Salario Minimo Interprofessional) det første år og det andet år fuld SMI. I år 2011 er SMI fastsat til 841,40 euro.

Regler og undtagelser
For at kunne lave en uddannelseskontrakt, bør medarbejderen opfylde en række krav:
" Alderen er begrænset ved lov: medarbejderen bør være mellem 16 og 21 år. Arbejdsmarkedsreformen har dog indført muligheden for at lave denne type uddannelseskontrakter til medarbejdere under 25 år, dog kun frem til d. 31. december 2011.
" "Eleven" bør have den obligatoriske overuddannelse educación secundaria (indtil de 16 år).
" Bør være tilmeldt den spanske arbejdsformidling (INEM) som arbejdssøgende.
" Ansættelsen bør medføre en forøgelse af virksomhedens medarbejderstab.
Hvis disse betingelser er opfyldt, skal virksomheden ikke betale Seguridad Social for den pågældende medarbejder.
Der er ligeledes mulighed for at lave en uddannelseskontrakt med unge arbejdsløse, som ikke har færdiggjort deres overuddannelse (secundaria), dog skal de være fyldt 16 år. I så fald er virksomheden forpligtet til at indskrive medarbejderen som elev i en skole/institut med voksenundervisning, så de sideløbende kan færdiggøre deres skoleuddannelse.
Lovgivningen begrænser ligeledes det maksimale antal af uddannelses-kontrakter som virksomheden kan lave, alt efter virksomhedens medarbejderstab. Antallet er begrænset som sådan:
– Indtil 5 medarbejdere: en uddannelseskontrakt
– Fra 6 til 10 medarbejdere: to uddannelseskontrakter
– Fra 11 til 25 medarbejdere: tre uddannelseskontrakter
– Fra 26 til 40 medarbejdere: fire uddannelseskontrakter
– Fra 41 til 50 medarbejdere: fem uddannelseskontrakter
– Fra 51 til 100 medarbejdere: otte uddannelseskontrakter

Uddannelseskontraktens længde bør ikke være mindre end seks måneder eller mere end to år, med undtagelse af ansættelse af handicappede medarbejdere. For yderligere information henviser vi til lovteksten i Ley 35/2010 af 17. september, hvori hasteforanstaltningerne i Arbejdsmarkedsreformen fremgår.

Af Marta Llera fra Cyclo’s afdeling for arbejdsmarkedsret og Heidi S. Andersen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa