Danske politikere søges oktober 2010

Danske politikere søges oktober 2010

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Lokale og nationale politikere opfordrer herboende danskere til ikke kun at se til fra sidelinjen, men at gå aktivt ind i politik. De mener, at vi som udlændinge ofte har en anden måde at se på tingene, vi kan måske foreslå hidtil utænkte løsninger på en række situationer, og derfor er vi velkomne i de politiske rækker.

Frem til maj 2011, hvor næste kommunalvalg skal afholdes, ser vi derfor nærmere på forskellige problematiske emner. Dertil har vi bedt Javier García León, generalsekretær for PSOE i Fuengirola, medlem af byrådet og ansvarlig for udlændingespørgsmål for partiet i Andalusien, samt Ángel Nozal, PP’s spidskandidat i Mijas, om at besvare en række spørgsmål.

Månedens debatter:
Hvilke offentlige arbejder gøres færdige efter regeringens nedskæringer?

”500 millioner euro,” sagde minister for offentlige arbejder (Fomento), José Blanco. ”700 millioner,” sagde han få dage senere, da regeringen blev klar over, at de 500 millioner ikke var nok.

Der er dog stadig langt op til de 6,045 milliarder euro, som regeringen tidligere på året havde afsat til landets infrastruktur, offentlige bygninger med videre, for dermed at stimulere beskæftigelsen og selvfølgelig den ømme økonomi. Det havde ikke helt den ønskede effekt, så man besluttede at reducere beløbet ganske drastisk.

Hvilke arbejder færdiggøres så? Som eksempel spørger vi, om og i så fald hvornår vejarbejdet i San Pedro de Alcántara bliver færdigt?

Ángel Nozal:
Jeg mener, der er tale om total mørklægning. Beslutningerne om hvilke projekter, der gøres færdige eller hvilke som skal stoppes, lader til at afhænge af de enkelte ministre og lokalregeringer, og beslutningerne træffes på politiske i stedet for tekniske grundlag.

Tunnelen i San Pedro burde allerede have været færdig, for byen har lidt meget under den nedgang i turisme og handel, som arbejdet har medført. Det lader dog i det mindste til, at arbejdet ikke stoppes, selvom det altså burde have været færdigt for et år siden.

Officielt bliver samtlige påbegyndte arbejder færdige, det er bare et spørgsmål om tid. I realiteten har de mange stop dog betydet spild af tusindvis af arbejdstimer. Og ligefrem flere trafikulykker.

Desværre er pengene brugt på andre ting og nu har vi ikke råd til at færdiggøre de vigtige arbejder.

Javier García León:

Nogle arbejder bliver nødt til at vente, men der bliver ikke tale om ret mange i Andalusien. Det er takket være formanden for regionens lokalregering, José Antonio Giñan, som har forsikret, at de vigtigste af arbejderne i Andalusien færdiggøres. Det drejer sig om broen over Cádiz-bugten, som vil være færdig i 2012, arbejdet på A7 ved Almuñécar genoptages, og det samme sker med A32, en motorvejsstrækning, der skal forbinde Sevilla og Valencia via Jaén. A49 ved Huelva færdiggøres også.

Angående arbejdet på gennemfartsvejen og tunnellen i San Pedro de Alcántara, så er der også afsat penge til at afslutte denne strækning. Den bliver som planlagt færdig i 2011.

Et tidligere rådhus, kulturcenter eller hotel?

Fuengirolas byråd (PP) besluttede for nogen tid siden, at det gamle rådhus skal konverteres til et hotel. Det har nogle af byens indbyggere protesteret imod, mens andre synes, at et nyt, spændende hotel vil være til gavn for turismen og dermed hele byen.

Javier García León:
Byrådet har overdraget rådhuset til et privat firma, som nu vil lave det til et hotel. Dette firma betaler kun 1.500 euro om måneden og har koncessionen i 50 år.

Jeg ville foretrække, at bygningen i stedet bliver til gavn for alle byens indbyggere og naturligvis også byens mange udlændinge. Vi forestiller os et meget spændende kulturhus.

Det er rigtigt nok, at Fuengirola ikke har et specielt spændende eller et femstjernet hotel. Det skyldes dog, at kommunen tvinger hotellerne til at betale 30 procent mere i ejendomsskat (IBI) end private. Ejendomsskatten udregnes som bekendt pr. kvadratmeter, så det skræmmer naturligvis hotelejere væk.

Hvis jeg bliver borgmester, lover jeg hermed, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at Fuengirola skal få et femstjernet hotel!

Ángel Nozal:
Vi kunne alle ønske, at der var tusinder af bygninger til offentlig brug, men det ville indebære enorme udgifter til både konstruktion og vedligeholdelse. Vi tror på, at de ældres behov er dækket ind i form af et ældrecenter, Hogar del Jubilado.

Fuengirola er en meget lille kommune, som ikke har de store indtægtskilder fra industri eller byggeri, men som næsten kun holdes i gang ved hjælp af beskatning. Vi kan ikke andet end tage imod de indtægter, som denne bygning og et hotel vil medføre. Og med disse penge kan vi i stedet tilbyde hjemmehjælp eller ligefrem bygge et ældrecenter et andet sted – et sted der ikke har den samme værdi som det gamle rådhus, men som vil være lige så godt til formålet.

I forbindelse med ombygningen konstrueres desuden en parkeringskælder, da der jo er så stor mangel på parkeringspladser i byen.

Tyrefægtning

Forbuddet mod tyrefægtning i Catalonien træder i kraft ved indgangen til 2012. Men, som vi tidligere har omtalt, har kommunerne vidtrækkende beføjelser og kan udmærket indføre et lokalt forbud.

Så hvordan stiller to borgmesterkandidater sig i dette spørgsmål? Ville de indføre forbud, hvis de vinder valget i 2011?

Ángel Nozal:
Jeg er generelt imod et forbud, også selvom jeg ikke er en aficionado, en tilhænger af tyrefægtning. Hvad jeg dog virkelig er meget imod, er, at man i nogle byer, der har indført forbud mod tyrefægtning, stadig tillader, at der bindes halm omkring tyrenes horn, som der sættes ild til.

Javier García León:
Jeg er tilhænger af tyrefægtning, men det er en meget personlig sag. Jeg tror ikke, vi kommer til at se et forbud i Andalusien, som det sker i Catalonien.

Ellers kan man ikke dele tilhængerne op i højre eller venstre. Faktisk ligger de største og mest ihærdige tilhængere af tyrefægtning, jeg kender, nok til venstre for PSOE.

Kend dit byråds farve

Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Husk at empadronamiento skal bekræftes
Indenrigsministeriet har vedtaget, at alle udlændinge nu skal bekræfte, at de stadig bor i kommunen. Fremover skal man således bekræfte sin empradonamiento hvert andet år. Dette gælder ikke spaniere, men kun udlændinge, og denne ”diskrimination”, skyldes, at udlændinge oftere flytter, uden at meddele det den fraflyttede kommune, hvilken man altså også bør gøre.

De forskellige kommuner takler dog sagen forskelligt, for eksempel:

Mijas:
Her skal man ikke foretage sig noget overhovedet. Sker der ændringer, vil alle blive informeret personligt af kommunen.

Marbella: Her har kommunen sendt et brev til samtlige indbyggere skrevet i mandtal. Har man modtaget dette brev, skal man ikke foretage sig noget. Har man ikke fået dette brev, bør man kontakte rådhuset.

Fuengirola:
Her bedes man selv møde op for at forny det. Det kan gøres i udlændingeafdelingen på 4. sal i rådhuset, mandag – fredag kl. 09.00-13.00. Medbring opholdstilladelsen (NIE) samt en fotokopi.

Politiske engagements A, B, C
• Indskrivning i folkeregistret (Empadronamiento)

Det er ikke lovpligtigt at indskrive sig i folkeregistret (empadronamiento). Det anses snarere som en moralsk forpligtelse, da ens kommunes sygehuskapacitet, antallet af politibetjente, skoler og andre offentlige ydelser afhænger heraf. For hver indskreven person får kommunen ca. 182 euro om året.

Man skal henvende sig til sit kommunekontor for at blive indskrevet.

Medbring:
Bevis på adresse; skøde på bolig eller en lejekontrakt, og en kvittering for betalt el, vand, afgifter eller telefon, hvor denne adresse fremgår.
NIE eller residencia samt pas.

• Og på valglisten (Lista del Censo Electoral)
For at kunne stemme skal man skrives på valglisten i kommunen inden udgangen af året.

Medbring:
Empadronamiento.

• Medlemskab af parti
For mere information om PP (Partido Popular) og om, hvordan man bliver medlem af partiet, se f.eks. www.ppmalaga.es, www.ppmijas.org, www.ppfuengirola.com eller www.marbella-sanpedro.com

Man kan læse mere om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) og om medlemskab på bl.a. www.psoemalaga.es, www.psoemijas.org, www.fuengirola.psoe.es, og www.marbella.psoe.es.

Alle EU-borgere har ret til at blive aktivt eller passivt medlem.

Det næste kommunalvalg
Det næste valg afholdes den 22. maj 2011.

Politiske spørgsmål
Er der et emne, du gerne vil have belyst eller har du et spørgsmål om, hvordan det politiske system er skruet sammen, er du velkommen til at skrive til os på info@ladanesa.com.

Af Jette Christiansen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa