Det danske magasin i Spanien
Danske politikere søges september 2010

Danske politikere søges september 2010

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Angel Nozal, PP.

Lokale og nationale politikere opfordrer herboende danskere til ikke kun at se til fra sidelinjen, men at gå aktivt ind i politik. De spanske politikere mener, at vi som udlændinge ofte har en anden måde at se på tingene, vi kan måske foreslå hidtil utænkte løsninger på en række situationer, og derfor er vi velkomne i de politiske rækker.

Fra maj i år og frem til maj 2011, hvor næste kommunalvalg skal afholdes, ser vi derfor nærmere på forskellige problematiske emner. Dertil har vi bedt Javier García León, generalsekretær for PSOE i Fuengirola, medlem af byrådet og ansvarlig for udlændingespørgsmål for partiet i Andalusien, samt Ángel Nozal, PP’s spidskandidat i Mijas, om at besvare en række spørgsmål.

Burka-forbud, et lokalt eller nationalt spørgsmål?


I Coín har byrådet besluttet at forbyde brugen af de arabiske hovedbeklædninger burka og niqab, der dækker hele ansigtet. Forbuddet gælder alle offentlige bygninger. Lignende forbud blev tidligere på året indført i flere catalanske byer, mens den andalusiske by er den første udenfor Catalonien til at forbyde brugen. Samtidig har man på nationalt plan debatteret i både senatet og i kongressen om, hvorvidt et forbud bør være landsdækkende. Senatet havde anbefalet et forbud, mens kongressen med 183 stemmer i mod og 169 stemmer for foreløbig har afvist at indføre et forbud.
I Coín stemte alle partier bortset fra den yderste venstrefløj IU for forbuddet, mens socialistiske PSOE på landsplan stemte imod at forbyde brugen af klædestykkerne på gaderne. Der er med andre ord ikke nogen partipolitisk linje i denne sag.

I nogle byer må kvinder altså stadig gerne bære klædet både uden- og indendørs, mens hun andre steder kan bære det udendørs, men skal tage det af, når hun træder ind i en offentlig bygning.

En sådan beslutningsproces afføder spørgsmålet om, i hvor høj grad og i hvilke tilfælde en kommune selv kan lovgive.

Ángel Nozal:
“Vi forsvarer kvindens ret til at klæde sig, som hun vil, men det er altså på betingelse af, at det sker frivilligt. Derudover skal kvinden i visse tilfælde kunne identificere sig.

Kommunerne har tilstrækkeligt selvstyre til at indføre et forbud mod brugen af disse hovedbeklædninger. Generelt kan man sige, at kommunerne varetager lokale anliggender (rengøring af offentlige lokaler og områder, skoler samt parkeringspladser), og repræsenterer borgernes rettigheder i andre sager (sundhedsvæsen og sikkerhed) overfor de øvrige myndigheder. Det vil sige, at Junta de Andalucía er ansvarlig for, at der ikke findes et hospital i Mijas, mens borgmesteren konstant burde kræve et, hvilket ikke sker.”

Javier García León:
“I Coín og de andre byer gælder forbuddet kun indendørs i offentlige bygninger. Det vil sige bygninger, som hører under kommunen, altså skoler, sportscentre, hospitaler og lægecentre. Det samme gør sig gældende i de catalanske byer, der har indført et forbud, heriblandt Barcelona, Tarragona og Lleida.

Kommunerne har altså bemyndigelse til at forbyde brugen af hovedbeklædningerne i nævnte bygninger, men ikke på gaden.
I øvrigt studerer vi i øjeblikket situationen i Coín.”

Er det regeringens fejl, at renoveringen af Fuengirolas strandpromenade ikke færdiggøres?

Fuengirolas borgmester besylder regeringen for ikke at ville færdiggøre renoveringen af byens strandpromenade.

I Fuengirola lader den sidste og fjerde del af renoveringen af strandpromenaden til at være gået helt i stå. Diverse sparerunder har også ramt offentlige arbejder, men hele strandmiljøet er med til at tiltrække turister – byens eneste indtægtskilde, og det synes vigtigt, at promenaden tager sig ordentligt ud. Men det gør den ikke.

Det er regeringens fejl, påpeger borgmester Esperanza Oña på skilte sat op i byen. Har hun ret i det? Og bør en kommune bruge penge på at kaste smuds på andre, samtidig som man får bybilledet til at se endnu værre ud?

Javier García León:
“Borgmesteren og ministeriet for offentlige arbejder bør sætte sig ned og blive enige om, hvilken strandpromenade, man vil have. Problemet er, at det hun ønsker, vil ministeriet ikke have og vice versa. Men det er nødvendigt at være fleksibel.

Strandene er vores vigtigste aktiv, vores og vore børns fremtid, som vi skal passe og pleje. Hvis jeg bliver borgmester, vil færdiggørelsen af arbejdet på strandpromenaden blive én af mine prioriteter. Jeg vil gøre alt for, at den bliver færdig, og det vil jeg gøre via dialoger.

Angående skiltene så synes jeg ikke om, at PP bruger penge på at skrive, at statsminister Zapatero er ”dårlig”. Skiltene har foreløbig kostet 10.000 euro, og de penge kommer fra kommunekassen; altså har vi alle sammen betalt for dem.”

Ángel Nozal:
“Store projekter udføres normalt i samarbejde mellem flere administrationer, som i dette tilfælde er kommunen og staten. Kommunen udførte åbenbart sin del og regeringen fase to og tre. Fase fire er også regeringens ansvar, men allerede i 2004, da Zapatero kom til magten, stoppede arbejdet.

Regeringens plan er at fortsætte strandpromenaden med kun én vejbane, mens kommunen ønsker at holde sig til det oprindelige projekt, hvilket vil sige to vejbaner i hver retning, som der er på resten af strandpromenaden.

Vi er enige om, at forsinkelsen går ud over Fuengirola og alle dem, der lever af turismen.”

Hvorfor gøres der ikke rent langs Mijas-vejen?


Langs Mijas-vejen ligger flere bunker af affald. Ingen lader til at bekymre sig synderligt.
Hvad gøres der eller bør der gøres ved sagen?

Javier García León:
“Vi skal lave kampagner, der forklarer folk, at offentlige områder tilhører os alle, og at det er mangel på respekt for andre mennesker at svine på denne måde.
Affald øger i øvrigt risikoen for skovbrande.”

Ángel Nozal:
“Landevejene hører under Junta de Andalucía, men grøftekanterne og nærliggende områder er kommunens ansvar.
Der ligger ikke kun affald langs Mijas-vejen, men her er strækninger uden fortove og efterladte bygninger og illegale reklameskilte.
Kommunen får ikke gjort rent og sørger heller ikke for nedrivningen af de ufærdige bygninger, som har stået halvfærdige i 20 år. Man anlægger heller ikke fortove eller fjerner reklameskiltene.

Ellers er affaldet et spørgsmål og uddannelse og opdragelse. Mijas har en Tv-station, der koster 6.400 euro om dagen, selvom næsten ingen ser det, eftersom der ikke sendes digitalt. Og hvis uddannelsen fra skolen og familien ikke rækker, og informationen fra kommunen ikke når ud, er der snart kun sanktioner tilbage.

Jeg er dog sikker på, at hvis der én gang blev gjort rent, ville folk holde op med at smide deres affald. Folk smider affald, hvor der allerede ligger affald.”

 


PP udpeger borgmesterkandidater


Partido Popular har udpeget sine borgmesterkandidater i byer med flere end 20.000 indbyggere. Her ses Ángel Nozal (t.v.), da kandidaterne præsenteredes for en forsamling i Estepona, i selskab med Javier Arenas (i midten) og Mariano Rajoy.

Kend dit byråds farve
Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Husk at empadronamiento skal bekræftes
Indenrigsministeriet har vedtaget, at alle udlændinge nu skal bekræfte, at de stadig bor i kommunen. Fremover skal man således bekræfte sin empradonamiento hvert andet år. Dette gælder ikke spaniere, men kun udlændinge, og denne ”diskrimination”, skyldes, at udlændinge oftere flytter, uden at meddele det den fraflyttede kommune, hvilken man altså også bør gøre.

De forskellige kommuner takler dog sagen forskelligt, for eksempel:

Mijas: Her skal man ikke foretage sig noget overhovedet. Sker der ændringer, vil alle blive informeret personligt af kommunen.

Marbella: Her har kommunen sendt et brev til samtlige indbyggere skrevet i mandtal. Har man modtaget dette brev, skal man ikke foretage sig noget. Har man ikke fået dette brev, bør man kontakte rådhuset.

Fuengirola: Her bedes man selv møde op for at forny det. Det kan gøres i udlændingeafdelingen på 4. sal i rådhuset, mandag – fredag kl. 09.00-13.00. Medbring opholdstilladelsen (NIE) samt en fotokopi.

Kend dit byråds farve
Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Politiske engagements A, B, C
• Indskrivning i folkeregistret (Empadronamiento)
Det er ikke lovpligtigt at indskrive sig i folkeregistret (empadronamiento). Det anses snarere som en moralsk forpligtelse, da ens kommunes sygehuskapacitet, antallet af politibetjente, skoler og andre offentlige ydelser afhænger heraf. For hver indskreven person får kommunen ca. 182 euro om året.

Man skal henvende sig til sit kommunekontor for at blive indskrevet.
Medbring:
Bevis på adresse; skøde på bolig eller en lejekontrakt, og en kvittering for betalt el, vand, afgifter eller telefon, hvor denne adresse fremgår.
NIE eller residencia samt pas.

• Og på valglisten (Lista del Censo Electoral)
For at kunne stemme skal man skrives på valglisten i kommunen inden udgangen af året.
Medbring:
Empadronamiento.

• Medlemskab af parti
For mere information om PP (Partido Popular) og om, hvordan man bliver medlem af partiet, se f.eks. www.ppmalaga.es, www.ppmijas.org, www.ppfuengirola.com eller www.marbella-sanpedro.com
Man kan læse mere om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) og om medlemskab på bl.a. www.psoemalaga.es, www.psoemijas.org, www.fuengirola.psoe.es, og www.marbella.psoe.es.
Alle EU-borgere har ret til at blive aktivt eller passivt medlem.

Det næste kommunalvalg
Det næste valg afholdes den 22. maj 2011.
Hvem der bliver partiernes kandidater er endnu ikke afgjort i alle byer.
PP har allerede truffet beslutning om visse borgmesterkandidater, og de øvrige vil blive udpeget senest seks måneder før valget, dvs. i december eller januar. Partiet meddeler, at langt de fleste vil være gengangere fra de sidste kommunevalg.

Politiske spørgsmål
Er der et emne, du gerne vil have belyst eller har du et spørgsmål om, hvordan det politiske system er skruet sammen, er du velkommen til at skrive til os på info@ladanesa.com

Af Jette Christiansen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa