Det danske magasin i Spanien
Invaliditetsgrad og skat i Spanien

Danske pensionister har i mange år søgt sydpå til det mildere klima Spanien kan tilbyde. Nogle er blevet førtidspensionister af helbredsmæssige årsager og er i Danmark blevet vurderet og tilkendt en invaliditetgrad.

Ved flytning til Spanien blev disse borgere skatteresidenter i Spanien og bør afregne skat til de spanske skattemyndigheder af den indtægt de modtager fra DK (jeg henvender mig her til de pensionister der falder i den "gamle" ordning efter opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Spanien).
De spanske skatteregler giver mulighed for forhøjede personfradrag, hvis skatteyderen har en "godkendt" invaliditetsgrad. Dette vil betyde lavere skat for skatteyderen.
Dog opstår der en problemstilling i forbindelse med dette fradrag, når der er tale om en skatteydere, hvor invaliditetsgraden ikke er blevet tilkendt fra de spanske myndigheder. Ifølge de spanske skattemyndigheder bør denne invaliditetsgrad være "godkendt" af dem for at det spanske skattevæsen accepterer fradraget.

Spansk invaliditetsgrad
For at få sin udenlandske invaliditetsgrad registreret/godkendt i Spanien, bør skatteyderen indlevere ansøgning hos myndighederne om af få "tildelt" en invaliditetsgrad her og vedlægge oversat dokumentation af de lægejournaler og kommunikationer, der ligger til grund for invaliditeten. Adskillige måneder efter ansøgningen (ofte otte til ti mdr.) bliver ansøgeren indkaldt til lægeundersøgelse, hvor et hold læger vil vurdere ansøgerens helbred. Det er vigtigt at medbringe en tolk, hvis ikke man taler spansk. Ansøgeren vil blive spurgt om både helbredsmæssige og sociale forhold. Derefter kan der gå yderligere nogle måneder, inden ansøgeren får svar på sin ansøgning og får (eller ej) tildelt en invaliditetsgrad i Spanien. Afhængig af invaliditetsgradens størrelse kan skatteyderen benytte invaliditetsfradrag på mellem 2.316 euro og op til 9.354 euro.
Denne proces er dog tidskrævende og har omkostninger til oversættelse og evt. tolk. Mange har derfor ikke fået deres danske invaliditetsgrad godkendt i Spanien, men har dog alligevel benyttet dette fradrag i Spanien. Hidtil har de spanske skattemyndigheder ikke fokuseret på disse fradrag og der har derfor "normalt" ikke været problemer med at benytte dette fradrag, selv om man ikke har haft sin invaliditetsgrad godkendt. Dog begynder de spanske skattemyndigheder at stramme op omkring disse fradrag, og vil fremover kontrollere, at skatteydere der benytter dette fradrag, ligeledes har denne invaliditet "godkendt". Er det ikke tilfældet, kan de spanske skattemyndigheder give bøder samt lave en skatteberegning uden dette fradrag og opkræve efterskat tillagt morarenter og yderligere bøder. Det er derfor vigtigt, at skatteyderen er opmærksom på dette krav fra skattemyndighedernes side, da de kan risikere en ekstraopkrævning fra de spanske skattemyndigheder ifald de benytter fradraget uden at have registreret invaliditetsgraden i Spanien.
Ønsker man at vide mere, er man velkomne til at kontakt Lena Grøn på Cyclo Abogados Asesores på 952 665 055 eller lena@cyclo.es.

Af Lena Grøn og Heidi Schødt Andersen, Cyclo

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.