Det danske magasin i Spanien

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Hver gang du bare tænker på noget, produceres hormoner i præcis de mængder, din personlige programmering er kodet til. Uanset hvordan du føler dig, så har du det præcis, som din personlige kode fortæller dig. Den sender beskeder i form af psykokemi, som får de hormonproducerende organer til at producere hormoner i præcis de mængder, som er din aktuelle personlige kode. Man kender nu omkring 54 forskellige slags hormoner, som mennesker selv producerer, og som får os til at udføre ubevidste og bevidste handlinger. Det vil sige, at alle symptomer, der kommer indefra, er ubevidste handlinger.

Hormoner og kræft
I 2009 fandt forskere ud af, at kroppen selv producerer et vigtigt hormon til bekæmpelse af blærekræft. Den græske filosof Platon sagde, at viden er produktet af en diskussion, og at der skal to til en sådan. Freud opdagede, hvad han kaldte det spaltede sind. Det bevidste og det ubevidste kan have konfliktende handlinger. Bevidst vil rygeren være røgfri, men ubevidst fortsætter adfærden.
Hypnoterapeuter fandt ud af, at en hvilken som helst del i et menneske styres af dele i det ubevidste underbevidste sind, og nøglen til at kommunikere med en hvilken som helst del (celle, muskel, sene, knogle, enzym, molekyle, dna) ligger i det ubevidste sind og via hypnose samt naturligvis den vigtige forståelse for, at denne kommutation overhovedet kan finde sted. Noget kun ganske få forstår. Teknikkerne til at kommunikerer med fx en kræftcelle, knude eller anden ubevidst adfærd, er for den, der forstår det, lige så simpelt, som det, du er god til.
Allerede for snart 100 år siden blev de første eksperimenter udført med daværende kendte kræfttyper. Resultaterne var skræmmende positive, men virkede ikke hos alle og blev fejet ind under gulvtæppet. Teknikkerne, der blev benyttet, tager de bedste hypnoterapeuter i dag afstand fra, men arbejder udelukkende efter årsagssøgende adfærd. Altså en hvilken som helst sygdom har en del, der kan kommunikeres med.
Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital med lektor og overlæge Mogens Grønvold i spidsen har i en stor undersøgelse set nærmere på, hvordan brystkræftpatienter havde det psykisk og fysisk efter en operation. Undersøgelsen påviste helt tydeligt, at der er en indiskutabel sammenhæng.
I dag ved vi, at Platon havde ret, at fra en diskussion kommer et produkt, nemlig den røde tråd, der leder til årsagen.

Genoprettelse af hormonbalancen
Naturlige hormoner produceres i præcis de mængder, det ubevidste i det underbevidste sind fortæller centralnervesystemet, som så signalerer til de forskellige hormonproducerende organer. Bliver der ikke produceret, som forventet, reagerer kroppen ved at signalere til det bevidste sind i form af sygdom. Slug en pille og ønsk dig noget. Det svarer til en selvsuggestion. Når lægen siger det, hedder det placebo.
De færreste overvejer konsekvenserne af placeboeffekterne, når bare symptomerne forsvinder. F.eks. vil mange eksrygere tage på i vægt. Årsagen til rygerens adfærd er ikke blevet fundet, men det underbevidste sind får eksrygeren til at spise mere eller forbrænde mindre.
Kemiske hormoner er symptombehandling. Reduceres eller forsvinder symptomet med kunstige hormoner, beviser det, at den underliggende årsag er psykisk betinget, fordi psyken bestemmer over de naturlige hormoner. For at finde den psykiske adfærds årsag, er det nødvendigt at opsøge en hypnoterapeut, der kan finde den røde tråd samt har den fornødne viden til at guide klienten til den anden ende af tråden, hvor den personlige kode startede. Kodningen ændres så til positiv adfærd, og man bliver sund og rask.
Læs mere om ubevidst adfærd på www.hypnose-information.dk eller ring på tlf. 662 953 174.

Af J. Frederik Carøe

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa