Det danske magasin i Spanien

Ejer man bolig i Spanien og udlejer man denne, skal man være opmærksom på, at lejeindtægterne skal deklareres og beskattes i Spanien.
Mange tror fejlagtigt, at skat af lejeindtægter skal afregnes i det land, man er skatteresident i, men det er som udgangspunkt landet, hvor boligen er beliggende, der har retten til at beskatte lejeindtægter.
Hvis man er skatteresident i Spanien eller et andet EU-land samt Norge eller Island, kan man fradrage omkostninger, der har direkte relation til boligen samt udlejen (el, vand, grundejerforening, IBI, renovationsafgift, forsikring m.m.). Man kan dog kun fradrage omkostninger, der relaterer til udlejningsperioden. Har man f.eks. kun udlejet boligen 1/3 af perioden, kan man kun fradrage 1/3 af omkostningerne.

Er man skatteresident i Spanien indregnes og beskattes skatten af lejeindtægter i den årlige spanske selvangivelse, som indsendes senest d. 30. juni det efterfølgende år. Overskuddet beskattes som kapitalindkomst med progressiv beskatning fra 19% til 23 % (for skatteår 2016).

Er man ikke resident i Spanien skelnes der mellem to situationer.
Er man skatteresident i et andet EU-land, Norge eller Island kan man benytte en reduceret skattesats på 19% (fra år 2016) af overskuddet.
Ikke residenter som er bosiddende i et andet EU-land, Norge eller Island kan som nævnt fradrage omkostninger på samme vilkår som skatteresidenter i Spanien. Er man ikke skatteresident i EU, Norge eller Island, kan man ikke benytte den reducerede skattesats men vil blive beskattet med 24% af den fulde lejeindtægt. Denne kategori af ikke residenter kan ikke fradrage omkostninger i lejeindtægterne og vil blive beskattet af den fulde lejeindtægt – uden fradrag for omkostninger. Afregning af skat af lejeindtægter skal afregnes umiddelbart efter kvartalets afslutning – senest d. 20. i den efterfølgende måned. Dvs. skat af lejeindtægter for 2. kvartal 2016 (april, maj og juni 2016) skal indsendes og afregnes senest d. 20. juli 2016.

Udlejes boligen som feriebolig på dags- eller ugebasis, skal man være opmærksom på, at boligen skal registreres i Andalusiens register for turistboliger (Registro de Turismo de Andalucía – hvis boligen er beliggende i Andalusien). Registreringsnummeret skal fremgå ved annoncering – ellers kan man få bøde. Denne type udlejning er underlagt hver regionsregerings lovgivning og er ekskluderet af den nationale udlejningslovgivning (LAU). Man skal derfor undersøge, hvilke regler der er gældende i det område, boligen er beliggende i.
Uanset om der er tale om langtidsudleje eller ferieudleje, skal man ligeledes huske, at boligen skal være i besiddelse af lovpligtig energiattest udarbejdet af fagmand og registreret hos Junta de Andalucía (hvis boligen er beliggende i Andalusien). Siden 2013 er dette et krav ved salg eller udleje af bolig i Spanien.

Ønskes yderligere information er I velkomne til at kontakte os på info@gron-andersen.es eller telefon 951910649 og 647911302.

Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau.

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.