Det danske magasin i Spanien
Nye regler for spansk opholdstilladelse

Der er flere grunde til at få opholdstilladelse i Spanien, især hvis du overvejer at sælge din ejendom. Disse grunde omfatter:
1. Hvis du er skatte-resident i Spanien og over 65 år, er du ikke omfattet af kapitalvindingsskatten, når du sælger din ejendom, hvis boligen har været din primære bopæl i de tre sidste år.
2. Der bliver ikke tilbagebeholdt tre procent af ejendommens salgspris, et beløb som bliver indbetalt af køberen til skattemyndighederne, som en garanti for dine skatteforpligtelser.
3. Når du sælger din bolig i Spanien, kan du rulle din kapitalvindingsskat videre ved at købe en ny primær bolig indenfor en periode på 2 år, enten før eller efter salget, også selv om du flytter tilbage til Danmark eller et andet europæisk land.
4. Hvis du er bosiddende her, og du testamenterer din ejendom til din ægtefælle og/eller til dine børn, som også er bosiddende her, kan du nedsætte arveafgiften betydeligt.
Hvis du har henvendt dig til “oficinas de extranjeros” (kontor for udlændinge) på en af provinsens politistationer indenfor de sidste tre måneder for at ansøge om opholdstilladelse, skal du være opmærksom på de nye regler.
Borgere fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) kan opholde sig i de forskellige EØS lande, men ikke desto mindre er der flere betingelser, der skal opfyldes for ophold på over tre måneder. De fleste af dem er etableret i artikel 7 i Europa Parlamentets direktiv nr. 2004/38/EF.
I 2007 trådte Parlamentets direktiv nr. 2004/38/EF delvist i kraft i Spanien i henhold til det spanske kongelige dekret nr. 240/2007 af 16. februar, men underskuddet og de overbebyrdede spanske finanser tvang de spanske myndigheder til at træffe foranstaltninger for at nedsætte omkostningerne, også med henblik på de fordele borgere fra EØS-landene. Den 10. juli 2012 blev PRE/1490/2012 offentliggjort, hvor man i artikel 7 i Parlamentets direktiv nr. 2004/38/EF gennemfører de spanske love for opholdstilladelse for borgere fra EØS-landene og Schweiz.

Regler for opholdstilladelse i Spanien på over tre måneder
For at blive registreret skal du bruge:
Pas eller nationalt ID-kort, 3 fotos, formular EX-18, (http://www.interior.gob.es/file/55/55502/55502.pdf), have betalt administrationsgebyr og nogle andre dokumenter, som afhænger af de forskellige tilfælde:

A) Borgere, som arbejder i Spanien enten som selvstændige eller som ansatte
Bevis på indskrivning i det spanske sociale sikringssystem, (bevis for indskrivning eller ”vida laboral” – opgørelse over ens arbejdssteder), ansættelseskontrakt registreret hos INEM (arbejdsformidlingen), IAE-certifikat fra skattekontoret for selvstændige, registrering af firmaet i handelsregistret, firmaets vedtægter, og en vigtig detalje: Hvis du tidligere har arbejdet i Spanien, vil du stadig blive betragtet som ”arbejdstager”, hvis du f.eks. er midlertidig arbejdsløs på grund af sygdom, eller hvis du har arbejdet i et år eller mere.

B) EØS-ansøgere som ikke arbejder
Det skal bevises at:
1) Du har en sygeforsikring (offentlig eller privat), der dækker dig under dit ophold i Spanien. (Hvis du er pensionist, kan du stadig fremvise et certifikat fra dit hjemland, der godtgør, at du er dækket i Spanien)
2) At du har midler nok, til at du kan forsørge dig selv.

C) Studerende
At være registreret på en anerkendt faglig institution, at have en sygeforsikring, eller være i besiddelse af det europæiske sygesikringskort (det blå sygesikringskort) og erklære, at du har ressourcer nok til at leve i Spanien.

D) Familiemedlemmer til en borger fra et EØS-land eller fra Schweiz, bosiddende i Spanien og som opfylder de ovennævnte betingelser
Det kan være en ægtefælle eller registreret partner (officiel samlever), mindreårige børn, som man har underholdspligt for, et ældre familiemedlem man forsørger (uarbejdsdygtig).

Permanent opholdstilladelse
Forordning PRE/1490/2012 påvirker ikke eller ændrer ikke på nogen måde reglerne for permanent opholdstilladelse.

Af advokat María Teresa Velasco, www.velascolawyers.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.