Det danske magasin i Spanien
Korte nyheder december 2012

Korte nyheder december 2012


Spanien skal nu bidrage til EU

Spanien lider som bekendt under stadig, større arbejdsløshed, underskud på statsfinanserne, højere priser og en lang række andre plager. Men ikke nok med det skal Spanien for første gang nu modtage mindre fra EU, end det landet betaler, hvormed man kommer til at bidrage til den fælles europæiske kasse. Ifølge Unionen vil Spanien i årene 2014 til 2020 miste omkring 20 milliarder euro i diverse tilskud.
Nyheden kommer, lige som bruttonationalproduktet ser ud til at falde med 1,5 procent i indeværende år og også i det næste, mens arbejdsløsheden har passeret de 25 procent, og muligheden for en anden, tilsyneladende uønsket, hjælpepakke fra Eurozonen lurer.
Det eksakte beløb, som Spanien skal modtage i løbet af de kommende år er dog ikke endeligt afgjort. Beløbets størrelse afhænger af, hvilke år, der sammenlignes med for at komme frem til de rette tal, og her ønsker Spanien ikke, at EU skal fortage sine sammenligninger med årene 2009 og 2010, hvor krisen endnu ikke havde bidt sig så hårdt fast, men med de seneste to år. Men at få EU til at ændre parametrene vil kræve en usædvanlig diplomatisk indsats, og kilder tæt på sagen mener ikke, at det er realistisk, skriver dagbladet El País.
De 20 milliarder euro svarer til omkring to procent af Spaniens bruttonationalprodukt.
Nedskæringerne i EU-støtte forventes at skulle findes på to områder. Det første er udviklingsstøtten, der skal mindske de regionale forskelle, og den kan komme til at falde med omkring 30 procent. Det andet område forventes at blive landbrugsstøtten, som forventes at falde med ca. 17 procent.
Spaniens statsminister, Mariano Rajoy (PP), afviser EU-kommissionens planer om at mindske støtten til Spanien.
”Uacceptabelt,” sagde han under det spansk-latinamerikanske topmøde, Cumbre Iberoamaricano, der blev afholdt i Cádiz.


Mellem 350.000 og 400.000 spanske boligejere har de seneste fire år været tvunget til at forlade deres hjem.

Regeringens lettelser omkring udsættelser er utilstrækkelige
Den spanske PP-regering har vedtaget et nyt regelsæt omkring udsættelser, hvormed boligejere, der ikke kan afdrage på deres boliglån, skal kunne få et pusterum, før de smides på gaden.
Men de nye regler er ikke gode nok, mener flere, heriblandt landets tre dommerforeninger, hvis opgave er at fastholde loven og beordre de betrængte boligejere smidt ud.
De nye regler dikterer, at boligejere kan få to års henstand på lån, hvis de opfylder bl.a. følgende krav:
Husstandens årlige indkomst må ikke overstige 19.200 euro.
Over 50 procent af indkomsten skal gå til afdrag på lånet.
Husstande med mindst tre børn kan komme i betragtning uanset indkomst, modsat husstande med færre børn.
Enlige forældre med to børn vil blive tilgodeset, men ikke hvis de kun har ét barn.
Pensionister er udelukket, medmindre de er forsørgere.
Reglerne gælder kun, hvis en beslaglagt bolig tilfalder en bank eller andet pengeinstitut, men altså ikke hvis en tredje part er involveret.

 

Regionerne forbereder de største omkostningsbesparelser i demokratiets historie
Ti ud af de 17 regionale regeringer har fremlagt deres budgetter for 2013, hvilket afslører bestræbelser på flere nedskæringer end de sidste to år. Den samlede reduktion af budgetterne i 2012 var i gennemsnit på seks procent. Det er den største indsats for at begrænse omkostningerne i Spaniens demokratiske historie. Ti regioner, som omfatter gældsplagede Valencia og Castilla-La Mancha, vil have 6,7 milliarder euro mindre at spendere. Målet er at opnå det regionale underskud på 0,7 procent af den spanske BNP, som blev fastsat af statsminister, Mariano Rajoy, tilbage i juli måned i år. Spaniens regioner har været under omfattende international kontrol, fordi unyttige udgifter har været foretaget under højkonjunkturen. Selvom det nationale underskud – som er kontrolleret af Madrid – er bragt ned, er analytikerne hele tiden opmærksomme på, om regionerne bidrager med en rimelig andel til det samlede tal for, at Spanien kan opfylde EU’s mål. De forskellige regioner har valgt forskellige omkostningsreducerende metoder for at opfylde målet. Nogle hæver skatterne for, at de offentlige tjenester består urørte, mens andre foretrækker det modsatte system for at undgå et større skattetryk på borgerne. Castilla-La Mancha er den region, der er dårligst til at opfylde målet om reducering af omkostninger, ligeledes gælder det for Murcia, selvom begge regioner har store planer om at skære en del procenter fra budgettet i 2013.


Den nuttede bjørn kan have levet i urskove i det, som i dag er Spanien.

Pandaer også i Spanien
De overnuttede pandaer er måske alligevel ikke kun en kinesisk dyreart, men kan meget vel have levet i Spanien. Dog for omkring 11 eller 12 millioner år siden. I hvert fald i følge nogle palæontologer, som mener at have identificeret fossile rester efter den ældste panda, man nogensinde har fundet. Den ansvarlige palæontolog, Juan Abella fra Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, har netop offentliggjort en artikel om fundet i et magasin, udgivet af den videnskabelige organisation PLOS.
Han fortæller, at fundet drejer sig om tænder og et kæbeben, som man altså kan sætte i forbindelse med den kinesiske panda, Agriarctos Beatrix, og det ændrer pandaens historie, som man gennem mange år havde troet, var et kinesisk anliggende. I 1940’erne gjorde man dog et lignende fund i Ungarn.
Abella tager et forbehold:
”Vi har ikke beviser nok til at bekræfte pandaens evolution eller til at forsikre om, at der er tale om en direkte forfader, men vi kan sige, at fundet, vi har analyseret, stammer fra den samme art.”
Resterne af den formodede spanske panda blev fundet i 1990’erne i hhv. Zaragoza og Catalonien, områder som dengang var en slags regnskov eller urskov, men er først nu blevet analyseret.


Arbejdsløsheden i Málaga-provisen nu på over 200.000.

Over 200.000 er igen arbejdsløse
I oktober gik 8.295 arbejdspladser tabt i Málaga. Halvdelen af dem der blev skabt i de fem måneders turistsæson.
Provinsen oplever efter turistsæsonen et enormt tab af arbejdspladser. Der var håb om, at tingene var ved at blive bedre. Tal, som lige er udgivet, viser, at 8.295 flere mennesker var registreret som ledige i oktober: Dette er den værste stigning, siden krisen begyndte, specielt siden oktober 2008. I Andalusien er mere end 25 procent af de nyligt arbejdsløse fra Málaga-provinsen. Med denne seneste stigning har provinsen igen passeret det frygtede tal på 200.000: Der er nu 205.275 mennesker på udkig efter arbejde.


Byrådets talerør.

Underslæb på Fuengirola Tv
En ansat på Fuengirolas lokale Tv-station, Fuengirola Tv eller bare FTV, og hendes tidligere ægtefælle er nu anklaget for underslæb.
Den første er stationens bogholder, som hver måned skulle have overført 1.000 euro til sin egen konto, hvilket skulle være løbet op i omkring 40.000 euro. Senere er også hendes tidligere ægtefælle kommet i myndighedernes projektører.
Stationen er kendt som byrådets og specielt den konservative borgmester Esperanza Oñas talerør, og ifølge www.fuengirolaalminuto.com er næsten 90 procent af sendetiden fyldt op med interviews og programmer omkring netop byrådsmedlemmernes gøren og laden.
Det var dog under en revision, foretaget efter anmodning fra kommunen, at man fandt frem til de to personer, som nu er anklaget, og ifølge Diario Sur var det borgmester Oña, som overgav sagen til politiet.


Málaga vil have flere turister til byen.

Ny aftale med britiske flyselskaber skal bringe flere turister til Málaga.
Málagas turistmyndigheder deltog i november på messen World Travel Market i London med den intention at udfylde de huller, der er på markedet. Gennem flere år har Málaga været fremme som storbyferiedestination, og nu er målet at imødekomme en stigende efterspørgsel på storbyture blandt beboerne i det centrale og nordlige England samt Skotland. Byrådsmedlem, Damián Caneda, meddelte, at de var kommet til en samarbejdsaftale med flyselskabet Jet2. Til næste år vil byen og flyselskabet gå sammen om at gennemføre kampagner for at fremme storbyferiepakker, herunder fly og hotel i Málaga. Damián Caneda konstaterede, at den typiske britiske turist i Málaga er i alderen 56 og 65 år med en interesse for kultur. I år har ca. 54.000 britiske besøgende opholdt sig på et hotel i byen. Det er syv procent flere end sidste år.


Spanien er det eneste land i Europa, der flytter rundt på helligdagene, så man ikke går glip af en fridag.

Regeringen vil mindske antallet af helligdage
Spaniens konservative regering har i sin jagt på måder at gøre arbejdsmarkedet mere produktivt, kastet blikket på kalenderens helligdage. Nu vil man skære ned på antallet af lange weekender, de såkaldte puentes, altså ”broer”. Disse betyder, at man f.eks. tager fri om fredagen, hvis helligdagen falder en torsdag, og at helligdage, som falder en søndag, kan flyttes til den kommende mandag, så man ikke snydes for en fridag.
Spanien er det eneste land i Europa, der har denne ordning, som ifølge arbejdsgiverorganisationen CEOE koster samfundet omkring 4,2 milliarder euro om året. I 2013 bliver der kun tale om ikke at flytte en enkelt dag. Det skyldes, at de fleste helligdage det kommende år alligevel falder på mandage, fredage eller lørdage, hvor man så ikke kan skabe ekstra lange weekender eller lægge mandagen til i den anden ende.
For 2014 er planen så at rykke rundt på helligdagene, så de placeres på fredage, lørdage eller mandage, men eftersom mange er religiøse helligdage, skal planen ifølge en aftale mellem Spanien og Vatikanet fra 1979, først afstemmes med den katolske kirke. Der er bl.a. også tale om ikke længere at fejre Allehelgensdag (1. november), Asunción de la Virgen (15. august) eller Grundlovsdag (6. december) med en fridag.
Fagforeningerne CCOO og UGT insisterer på, at 1. maj skal bibeholdes som fridag.

Kalenderen for 2013 byder på følgende nationale helligdage.
– 1. januar (tirsdag). Nytårsdag.
– 6. januar (søndag). Helligtrekonger.
– 28. marts. Skærtorsdag.
– 29. marts. Langfredag.
– 1. maj (onsdag). Arbejdernes dag.
– 15. august (torsdag). Religiøs helligdag, Asunción de la Virgen.
– 12. oktober (lørdag). Nationaldag, Día de la Hispanidad.
– 1. november (fredag). Allehelgensdag.
– 6. december (fredag). Grundlovsdag.
– 8. december (søndag). Inmaculada Concepción
– 25. december (onsdag). Juledag.
Derudover kommer der en regional helligdag, som er torsdag den 28. februar i Andalusien, samt to lokale helligdage.


Orden i kommunen, mener byrådet.

Mijas slår ned på illegalt byggeri
Kommunen i Mijas har siden juni udstedt 326 bøder til borgere på kant med reglerne.
Ifølge dagbladet Diario Sur gælder det først og fremmest borgere, der har påbegyndt et byggeri eller restaureringsprojekt uden først at have indhentet de nødvendige tilladelser. Også 47 indbyggere, som ikke har samlet deres hundes efterladenskaber op, har fået bøder. Det samme gælder 20 hundeejere, der har luftet dyret uden at have det i snor.
Derudover er 32 personer, der har smidt affald på gader eller i naturen, og 19 som har smidt affald i affaldscontainere udenfor de tilladte tidspunkter, samt 31 personer, der har spillet før høj musik eller på anden måde forstyrret freden – blevet udstedt med en regning fra kommunen.


Trods et generelt fald i kriminaliteten i Málaga-provinsen er mord og indbrud steget markant.

Antallet af mord og indbrud er steget i Málaga-provinsen
En ny opgørelse fra Indenrigsministeriet om kriminaliteten i Spanien viser, at der i årets første ni måneder er begået 16 mord – fire flere end 2011 – hvilket svarer til en stigning på 33 procent i forhold til samme periode sidste år. Den nye opgørelse viser også, at Málaga er den provins i Andalusien, hvor der bliver begået tredje flest mord. Samlet for Andalusien er antallet af mord derimod faldet med 23 procent i forhold til samme periode i 2011.
Ligeledes er antallet af indbrud i provinsen steget med 10 procent. I årets første ni måneder blev der begået 3.802 indbrud i hjem i provinsen, hvilket svarer til et gennemsnit på 10 indbrud om dagen. Størstedelen af disse indbrud er begået af organiserede bander. I sidste uge optrevlede politiet i Mijas en bande, der brød ind i huse om natten, mens beboerne lå og sov. Den organiserede bande var en familie bestående af en far, mor, søn og en bedstemor. Generelt er de organiserede bander ikke voldelige, og de forsøger at bryde ind, når der ikke er nogen hjemme.
Trods den markante stigning i antallet af mord og indbrud er kriminaliteten generelt faldet i Málaga-provinsen med 6,1 procent, hvilket skyldes et fald på 14 procent i antallet af indbrud i forretningslokaler og banker. Samtidig er antallet af biltyverier faldet med næsten 14 procent, voldssager med fire procent og anden voldelig kriminalitet med fem procent.


Vandreservoirerne er nu oppe på 70 procent af deres kapacitet.

Ingen risiko for vandmangel
Efter den store mængde nedbør, der faldt de sidste par måneder, er faren for vandmangel trods et meget tørt år ikke længere så stor.
Målinger af den mængde nedbør, der falder, foretager Aemet i Málaga lufthavn, og her registrerede man i oktober 90 liter nedbør per kvadratmeter, hvor den højeste mængde nedbør for samme periode sidst blev målt til 56 liter per kvadratmeter. Det samme gælder september måned, hvor man i lufthavnen målte 61 liter nedbør per kvadratmeter, hvor den normale nedbørsmængde ville være 16 liter.


Køerne bliver længere. 5,778 millioner spaniere er nu arbejdssøgende.

Arbejdsløsheden for første gang over 25 procent
Arbejdsløsheden i Spanien har for første gang i registreret historie rundet de 25 procent.
25,02 lyder procentsatsen, som det nationale statistiske institut (INE) netop har offentliggjort for årets tredje kvartal.
INE begyndte først i 1976 at føre tal og udregne statistikker over, hvor mange der arbejder eller ikke arbejder i landet, og det er altså første gang siden da, at flere end 25 procent er arbejdsløse.
Det betyder, at 5,778 millioner arbejdsdygtige spaniere nu er jobsøgende, og det er 0,38 procentpoint eller 85.000 flere arbejdsløse end i årets andet kvartal. Omkring halvdelen af dem kommer fra den offentlige sektor.
Værst står det til i den autonome by Ceuta, hvor arbejdsløsheden nu er på 41,03 procent, efterfulgt af Andalusien med 35,42 procent og Extremadura med 32,66 procent.
I Málaga-provinsen er 33 procent af arbejdsstyrken uden job, hvilket er knapt 12.000 færre end i årets andet kvartal.
Blandt unge under 25 er arbejdsløsheden nu på skræmmende 52,34 procent. I løbet af de sidste 12 måneder er 799.700 jobs gået tabt. Antallet af husstande, hvor alle medlemmer er arbejdsløse, er i samme periode steget med godt 312.000 til ca. 1,7 millioner. Samtidig er økonomien i recession for femte kvartal i træk, og bruttonationalproduktet ventes at krympe med 1,5 procent i løbet af indeværende år, hvilket naturligvis er med til at gøre ondt værre.


Izaskun Lesaka anholdt i Frankrig.

Myndighederne stadig på jagt efter ETA-aktivister
Bare fordi den baskiske terrororganisation ETA sidste år meddelte, at den nu ikke længere vil terrorisere landet og dræbe uskyldige mennesker, betyder det ikke, at myndighederne er stoppet med at jagte organisationens formodede aktivister.
Således også Izaskun Lesaka, der antages at være én af organisationens absolutte topfolk. Hun blev sidst i oktober anholdt af det franske politi, der opererede i samarbejde med de spanske myndigheder, ved et lejlighedshotel i Macon i det sydlige Frankrig. Hendes partner, Joseba Iturbe Otxoteka, der også formodes at være aktivist og at have deltaget i attentatet i 2006 på parkeringspladsen ved lufthavnen Barajas i Madrid, hvor to blev dræbt, blev arresteret ved samme lejlighed. Begge var bevæbnede, da de blev anholdt.
Faktisk er 24 formodede ETA-medlemmer i løbet af året blevet anholdt i nabolandet mod nord, og det er da også takket være støtte fra Frankrig og også Portugal, at de spanske myndigheder endelig fik ETA presset op i et ringhjørne, hvori ledelsen så sig nødsaget til at erklære en våbenhvile.
I alt er 31 personer blevet anholdt i forbindelse med ETA det forgangne år.
Lesaka var én af tre formodede topmedlemmer på fri fod. Udover hende drejer det sig om David Pla og Iratxe Sorsabal, og de tre menes at have været blandt dem, som i oktober 2011 annoncerede den våbenhvile, som man håber, skal sætte en stopper for terroren, som siden 1950’erne har kostet mindst 829 mennesker livet.


Dolores Vázquez sad fængslet i 519 dage for et mord, hun ikke havde begået.

Tidligere mordanklaget nægtet erstatning af Retten
Dolores Vázquez, der i 1999 blev dømt for mordet på den unge pige Rocío Wanninkhof i Mijas, er blevet nægtet den erstatning, hun har krævet for at sidde indespærret i 519 dage for et mord, hun ikke havde begået.
Dolores Vázquez, der sad fængslet fra den 7. september 2000 til den 8. februar 2002 havde krævet fire millioner euro i erstatning for at være blevet fængslet for et mord, hun ikke havde begået. Hun blev i 2001 dømt 15 års fængsel for mordet, men blev i 2002 løsladt mod kaution. Da politiet den 18. september 2003 anholdt britiske Tony King for mordet på Sonia Carabantes i Coín, blev han efterfølgende også blev tiltalt for mordet på Rocío Wanninkhof, og sagen mod Dolores blev annulleret, og hun blev endelig frikendt.
Allerede kort tid efter, at Dolores blev løsladt, besluttede Retten, at hun have ret til en erstatning på 120.000 euro, men beslutningen blev anket, og det blev enstemmigt vedtaget, at anklagerne og fængslingen af Dolores var i overensstemmelse med de gældende regler, og at der på daværende tidspunkt var tilstrækkelige beviser til at bibeholde anklagerne mod hende. Erstatningen på de fire millioner euro, som Dolores altså ikke får tildelt, er baseret på tabt arbejdsfortjeneste, manglende afbetalinger på hypotekslån samt for svig og smerte.

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.