Selvstændige erhvervsdrivende og understøttelse

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

På det spanske arbejdsmarked skelner man hovedsageligt mellem to typer af erhvervsaktive; Régimen General (ansatte) og Autónomos (selvstændige erhvervsdrivende).

Som ansat i en virksomhed indbetaler arbejdsgiver et beløb til Seguridad Social svarende til ca. 40% af medarbejderens bruttoløn (dog med topgrænser og afhængig af virksomhedens aktivitet). Denne indbetaling til Seguridad Social giver medarbejderens ret til bl.a. at blive registreret i den offentlige sygeforsikring, anciennitet til folkepension, sygedagpenge samt opsparing af og ret til at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis medarbejderen bliver opsagt.

Som autónomo er indbetaling til Seguridad Social et fast beløb (i øjeblikket min. 250 euro pr. måned), som dog ikke giver samme rettigheder som de ansatte har. Som selvstændig erhvervsdrivende har man, indtil nu, ikke kunnet opspare til og dermed heller ikke have ret til at modtage bistandshjælp. Dette har i flere år været et emne, der er blevet diskuteret og denne manglende mulighed for autónomos er blevet kritiseret i medierne.

Ny lovgivning
Spanien har nu, som et af de første lande i Europa, vedtaget en lovgivning, der giver selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at opspare til og efterfølgende modtage bistandshjælp i offentlig regí. Lov 32/2010, der blev vedtaget d. 5. august 2010, træder i kræft d. 6. november 2010 og giver både nye og ”gamle” autónomos mulighed for at indbetale til og være berettiget til bistandshjælp. Selvstændige erhvervsdrivende, som allerede nu er tilmeldt Seguridad Social, skal inden februar 2011 informere Seguridad Social, hvis de fremover ønsker at indbetale til dækning af bistandshjælp.
Dog skal den nye lovgivning tages med forbehold, da man bør opveje hvilke rettigheder man får, til gengæld for en højere indbetaling af den månedlige autónomo.


En betingelse for at have ret til udbetaling af bistandshjælp er, at man ikke er bagud med sine autónomo betalinger. Derudover bør man indbetale til sikring af bistandshjælp og professionel sikring (contingencias profesionales). Indbetaling til disse dækninger kan hæve betalingen af det månedlige bidrag fra de nuværende min. 250 euro om måneden til mellem min. 280 til 330 euro om måneden, alt afhængig af hvilken aktivitet den selvstændige erhvervsdrivende udøver.

Hvor længe man har ret til at modtage støtte, afhænger af, hvor længe man har indbetalt til denne øgede dækning. For at have ret til to måneders understøttelse skal man have indbetalt forhøjet autónomo i mindst 12 måneder i træk. Har man indbetalt forhøjet autónomo i mindst 48 måneder (fire år) har man ret til 12 måneders understøttelse.

Beløbet, der bliver udbetalt, afhænger af den ”base” man vælger ved indbetalingerne. De fleste vælger at indbetale mindst muligt og i så fald vil man få udbetalt ca. 590 euro om måneden.

Man bør derfor have med i sine overvejelser, om denne månedlige stigning er værd at indbetale for at have mulighed for efterfølgende at kunne modtage dette månedlige beløb i understøttelse. Økonomisk set burde det være en ”god forretning”, da man får mere udbetalt end man når at indbetale (i hvert fald de første syv år). Dog skal der tages hensyn til, at der er visse betingelser, der skal være opfyldt.

Grundreglerne
Det er ikke nok, at en selvstændig blot beslutter at ophøre med sin aktivitet, der bør være et motiv for at stoppe og lukke virksomheden. Motiverne, der giver ret til at modtage støtte er;

1) ændrede økonomiske, tekniske, produktive eller organisatoriske forhold (dog dækkes ”ændringer i økonomiske forhold” ikke i virksomhedens første leveår).
2) katastrofer
3) tab af administrativ licens
4) vold mellem ægtefæller
5) skilsmisse (betinget af, at skilsmissen medfører ophør af personens aktivitet i familiens virksomhed)
Hvis en autónomo blot ønsker at ophøre med sin virksomhed, anses det ikke som værende et motiv, der giver ret til understøttelse.

Uprøvet terræn
Da der er tale om ny lovgivning, som endnu ikke er afprøvet i praksis, er det ikke nemt at vurdere, hvor effektiv den er i sin beskyttelse af de selvstændige erhvervsdrivende. Omtalte kriterier er noget uklare og giver mulighed for at lade hver persons berettigelse til understøttelse være en vurderingssag. Denne vurdering bliver foretaget af La Mutua (Seguridad Socials samarbejdspartner).

Forestil dig, at du starter en virksomhed med forventning om et vist overskud. Efter tre år er der stadig ikke et overskud, der opvejer den arbejdsindsats, det kræver at drive virksomheden. Reelt set er der ikke tale om en ændring i virksomhedens økonomiske forhold, blot forventninger, der ikke er blevet opfyldt. Det vil derfor være usikkert om La Mutua anser dig for værende berettiget til understøttelse, og dermed om du får glæde af de ekstrabetalinger, du har foretaget via dine autónomo-betalinger i de sidste tre år. Måske havde det været bedre at sætte pengene ind på en opsparingskonto.

Trods alt er den nye lovgivning dog et positivt tiltag, som giver opmærksomhed omkring den forskelsbehandling, der er mellem ansatte medarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende.

Ønsker man yderligere oplysninger, er man velkommen til at kontakte CYCLO Abogados Asesores.

Af CYCLOs arbejdsmarkedsafdeling og Heidi S. Andersen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa