Det danske magasin i Spanien
Som mange læsere allerede ved, indebærer det at eje en ejendom i Spanien en række forpligtelser, både af skattemæssig karakter hos det nationale skattevæsen (Ikke-resident-skat, model 210) samt hos det lokale skattekontor hos kommunen (betaling af IBI og renovationsafgift).
 
Mange boligejere tror, at de med afregning af ovennævnte skatter opfylder deres forpligtelser overfor de spanske myndigheder. Dog skal man som boligejer i Spanien være opmærksom på, at der kan være andre forpligtelser, man skal opfylde. En af de forpligtelser, som boligejere i Fuengirola skal være opmærksomme på, er den nyligt vedtagne rapport over ældre bygningers stand (Informe de Evaluación del Edificio = IEE).
 
Først skal klargøres, at de spanske kommuner har juridisk kompetence til at vedtage specifik lovgivning omkring forpligtelse til vedligeholdelse af bygninger med hensynstagen til sikkerhed, sundhed og facade og kræve, at boligen skal gennemgå en teknisk inspektion, hvori visse vilkår er fastlagte. Denne rapport er en ”bygningsevalueringsrapport”, som sikrer, at byggeriet stadig er i god stand og opfylder gældende lovgivning for bygninger. Byplanlægningslovgivningen fastlægges i koordination med hhv. national og andalusisk lovgivning.
 
Fuengirola kommune vedtog og offentliggjorde i slutningen af år 2016, at boliger beliggende i kommunen, der er ældre end 50 år gamle, er forpligtede til at udarbejde en IEE-rapport, som skal præsenteres hos kommunen. Dog er mange boligejere ikke opmærksomme på denne forpligtelse. I øjeblikket er denne rapport obligatorisk for ejendomme beliggende i Fuengirola kommune, men det forventes, at andre kommuner vil vedtage lignende reglement i de kommende år.
 
IEE-rapporten er en metode til at forpligte boligejere og grundejerforeninger til at vedligeholde ejendommen og sikre, at byggeriet er holdt i god stand. Det er som nævnt boligejerens forpligtelse at sikre, byggeriet er vedligeholdt og opfylder gældende lovgivning for bygningskonstruktioner. Det vil sige, at det er obligatorisk at udføre en periodisk evalueringsrapport af bygningen med det formål at kontrollere byggeriets tilstand.
For alle bygninger ældre end 50 år beliggende i Fuengirola kommune, uanset hvad bygningen benyttes til, skal der udarbejdes og præsenteres en IEE-rapport.
 
Ejer man en ejendom beliggende i Fuengirola, der er mere end 50 år gammel, skal man derfor sørge for at få udarbejdet denne IEE-rapport af en fagmand som, sammen med rapporten, præsenterer en ansvarserklæring. Rapporten skal viseres hos Arkitekt- eller Ingeniørkollegiet. Efterfølgende skal rapporten præsenteres hos kommunens afdeling for byplanlægning. Prisen for denne rapport kan variere afhængig af bygninges størrelse men vil normalt koste mellem 200€ – 500€.
Som hovedregel skal den første IEE-rapport indsendes året efter, at byggeriet er fyldt 50 år.
Det betyder, at for byggerier opført år 1966 eller tidligere skal der senest d. 31. december 2017 præsenteres en IEE-rapport til Fuengirola kommune.
Rapporten har en gyldighed på 10 år og skal dermed fornyes regelmæssigt hvert 10. år. Både tidligere udarbejdede og gældende IEE-rapport samt kvittering for præsentationen til Fuengirola Kommune skal opbevares af ejeren og videregives til ny ejer ved salg.
Bøden for ikke at indlevere IEE-rapporten rettidigt eller ikke at udarbejde de i rapporten påkrævede reparationer i bygningen anses for at være alvorligt, og der kan gives bøde på mellem 3.000 € op til 5.999 €.
 
Hvis du ejer en ejendom af ældre dato i Fuengirola, vil vi derfor anbefale, at du kontrollerer byggeriets alder for at undgå bøde, ifald du som boligejer er forpligtet til at præsentere en IEE-rapport til Fuengirola kommune. Som nævnt forventes lignende ordning i de kommende år at blive lovpligtigt i andre spanske kommuner.
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på info@gron-andersen.es eller tlf. 951 910 649 eller mobil 647 911 308.
 
Af Grøn & Andersen Konsulentbureau i samarbejde med spansk advokat Javier Toro Díaz.

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.