Det danske magasin i Spanien
Behold dit dobbelte statsborgerskab
 shutterstock 119953273
 
“Er dit barn født i Spanien med dobbelt statsborgerskab, kan det bevare det resten af livet. Jeg synes, det er ærgerligt, at folk bliver fejlinformeret på dette område.” Sådan lyder udmeldingen fra Susanne Lago, dansk statsborger, bosat i Spanien og mor til to spansk/danske drenge. Efter at have læst om Bianca Ruiz i vores artikel om dobbelt statsborgerskab i La Danesa oktober, ønsker hun at dele sin erfaring.
 
I sidste måned bragte La Danesa en artikel om dobbelt statsborgerskab, og historien om Bianca Ruiz, som mistede sit danske statsborgerskab. Men hun er ikke den eneste, som er blevet fejlinformeret og dermed har misforstået reglerne omkring dobbelt statsborgerskab for danske børn født af et dansk/spansk forældrepar. Forvirringen opstår ofte i forbindelse med indfødsretslovens § 8 og “22-års-reglen”, som gælder for børn, der aldrig har boet i Danmark.
 
Fortolkning af loven vs. loven i praksis
Susanne Lago har stået i en lignende situation med sin søn Marc Lago Mortensen, som i dag er 23 år. Han har beholdt både sit danske og spanske statsborgerskab, og det kunne Bianca Ruiz også have gjort, hvis hun var blevet korrekt informeret.
“Jeg har selv været igennem papirmøllen med min søn, som har bevaret sin danske indfødsret, på trods af at han aldrig har boet i Danmark. Han har samtidig beholdt sit spanske statsborgerskab.”
Ifølge Susanne Lago handler misforståelsen om, at folk tror, at hvis de søger om at bibeholde det danske statsborgerskab, skal de samtidig opgive det spanske, men det skal de ikke, bekræfter både Mikkel Larsen, kommunikationskoordinator ved den danske ambassade i Madrid og Christian García-Fonseca Secher fra den konsulære afdeling på den danske ambassade.
Inden Susanne Lago fandt ud af det, troede hun også, at hendes søn skulle vælge, om han ville være spanier eller dansker. Familien var blevet fejlinformeret. “Vi stillede spørgsmålet flere gange på det danske konsulat, og her fik vi at vide, at vores to sønner var dobbelte statsborgere, indtil de fylder 22 år. Herefter skulle de vælge, hvilket statsborgerskab de vil beholde.”
 
Sådan løste hun mysteriet
I vinteren 2011 faldt Susanne over en artikel skrevet i 2004 på forummet “DK mor i udlandet”. Artiklen forklarede, at ‘ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret skal ske inden det fyldte 22. år, men at dette IKKE medfører fortabelse af det spanske statsborgerskab’. Valget mellem to statsborgerskaber er derfor ikke et krav, og dobbelt statsborgerskab efter det fyldte 22. år er en mulighed.
Endvidere fastslår artiklen, at ‘uanset hvor i verden barnet fødes, gælder det, at børn født med en dansk mor eller dansk far, som er gift med en udenlandsk partner, er danske statsborgere fra fødslen. Har den udenlandske far eller mor et (eller flere) udenlandske statsborgerskaber, får barnet i de fleste tilfælde, disse statsborgerskaber ved fødslen.
Det afhænger af, hvilke principper landene uddeler statsborgerskab efter: Blod eller jord.’
Ved blod-princippet, “jus sanguinis” (latin ‘blodets ret’, red.), gives statsborgerskabet hvis den ene af forældrene er statsborger i landet (uanset hvor i verden barnet bliver født).
Ved jord-princippet “Jus soli” (latin ‘jordens ret’, red.), gives det pågældendes lands statsborgerskab kun, hvis barnet fødes i landet.
Blodets ret gælder, som hovedregel, i Danmark, Spanien og i de fleste andre europæiske lande.
Den viden var aldeles afgørende for Susannes søn Marc, hvis 22 års fødselsdag nærmede sig.
“Vi reagerede hurtigt og sendte ansøgning om at bevarelse af Marcs danske indfødsret, og den blev behandlet og accepteret.”
 
Hvad er fakta?
“Et barn, født i Spanien med dansk mor eller far, som er gift med en spansk partner, vil fra fødslen være dobbelt statsborger. Barnet vil inden det fyldte 22. år kunne ansøge om at bevare det danske statsborgerskab, og kan derefter have begge nationaliteter. Det spanske er dog er det principielle ved bopæl i Spanien, og det danske er det principielle ved bopæl i Danmark”, oplyser Christian García-Fonseca Secher, som selv er dansk og spansk statsborger, og det bekræftes samtidigt af Louise Vadheim Guldberg, kontorchef på justitsministeriets indfødsretskontor.
Hun understreger, at det danske statsborgerskab ikke bliver sat på pause eller på anden måde påvirket ved bopæl i Spanien. “Folk med dobbelt dansk/spansk statsborgerskab bliver hverken mere eller mindre danske statsborgere, selvom de bor i Spanien.”
Man skal dog være opmærksom på, at trods et bibeholdt dansk statsborgerskab, kan man ikke stemme til dansk folketingsvalg, hvis man har fast residens i Spanien.
“Dansk stemmeret mistes, ved anmeldt fraflytning fra det danske folkeregister, og har intet med statsborgerskab at gøre. Det er udelukkende reglerne omkring framelding af bopæl i Danmark, som påvirker stemmeretten i Danmark,” oplyser Udenrigsministeriets borgerservice.
Dobbelt statsborgerskab får betydning ved rejse til eller ophold i et fremmed land. Her vælger man selv, hvilket pas og dermed hvilken nationalitet, man anvender. “Hvis jeg rejser med udelukkende spanske venner og familie, medbringer jeg mit spanske pas, og hvis jeg rejser med danske venner eller familie, medbringer jeg mit danske pas,” fortæller Christian García-Fonseca Secher.
Man bør i sådanne tilfælde vurdere, hvilken nationalitet det vil være praktisk mest fordelagtigt at have under ophold i et fremmed land.
 
Faktaboks 1:
Den Danske Ambassade og Justitsministeriets Indfødsretskontor bekræfter:
Tillader Danmark i særlige tilfælde dobbelt statsborgerskab?
JA – Børn født af forældre med forskellig nationalitet har dobbelt statsborgerskab, indtil de fylder 22 år.
Mister man sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år?
JA- hvis man aldrig har boet i Danmark.
Kan man gøre noget for at bevare sin danske indfødsret?
JA – man kan indsende en ansøgning om bevarelse af sin danske indfødsret.
Mistes det spanske statsborgerskab ved ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab?
NEJ – ansøgningen om bevarelse af dansk indfødsret giver tværtimod muligheden for at bibeholde det medfødte dobbelte statsborgerskab efter det fyldte 22. år.
Hvad sker der, hvis man ikke ansøger om bevarelse af dansk indfødsret inden det fyldte 22. år?
Ansøger man ikke inden det fyldte 22. år, mistes den danske indfødsret.
Hermed mistes også muligheden for dobbelt statsborgerskab uigenkaldeligt.
 
Fakta boks 2:
Hvem kan ikke opnå dobbelt statsborgerskab
Eksemplet på hvem, der ifølge den danske lov på nuværende tidspunkt, ikke er født med og ikke kan få dobbelt statsborgerskab:
• Børn født i Spanien af to danske forældre har kun dansk statsborgerskab.
• Ved bopæl i Spanien mister barnet ikke sin danske indfødsret ved 22 år, idet den pågældende derved bliver statsløs.
 
Faktaboks 3:
Begrebsforvirring: Indfødsret vs. Statsborgerskab
Indfødsret, statsborgerskab og statsborgerret og er i dag synonyme begreber, dvs. der er i dag ingen forskel på begreberne. Ved indfødsret eller statsborgerskab forstås den juridiske forbindelse mellem en person og en stat. Indfødsret eller statsborgerskab er forbundet med en række civile, politiske og sociale rettigheder, og ligeledes med en række pligter, for eksempel værnepligt og undervisningspligt.
 
Af Alexandra Stentoft, Alexandra@norrbom.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.