Det danske magasin i Spanien
Arbejde og kærlighed lokker danskere ud i verden

Arbejde og kærlighed lokker danskere ud i verden

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

At danskere i hobetal flygter til udlandet på grund af skatten er en myte. Det er muligheden for at leve sammen med sin udkårne eller udsigten til et job i udlandet, som i de allerfleste tilfælde får en dansker til at bosætte sig i udlandet.
Det viser en undersøgelse af udedanskernes udrejseårsager, lavet af professor, dr.phil. Margit Warburg og forskningsassistent, ph.d. Brian Arly Jacobsen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.
Undersøgelsen viser, at hver fjerde af 1189 medvirkende udedanskere har forladt Danmark på grund af kærlighed – for at kunne leve sammen med deres udkårne. Hver anden svarer, at de er rejst ud for arbejdets skyld. Fem procent rejser ud på grund af uddannelse, mens skat og andre økonomiske årsager kun er udrejsegrund for to procent af udedanskerne.
”Vores forskning giver ikke baggrund for at konkludere, at skatten får mange danskere til at udvandre. Det store flertal rejser ud på grund af kærlighed og arbejde. Økonomiske årsager spiller stort set ingen rolle for beslutningen om at flytte fra Danmark,” siger Margit Warburg.
Hendes forskning viser også, at jo højere danskeren er uddannet, desto større er sandsynligheden for, at flytning til udlandet skyldes arbejde eller uddannelse. Omvendt er sandsynligheden større for at flytte til udlandet på grund af kærlighed, desto lavere uddannelse, man har.

Samme tendens
Tidligere undersøgelser bekræfter, at skatten langtfra er den centrale årsag til danskeres udlængsel. Eksempelvis viste en undersøgelse foretaget af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) i december 2005, at det blot var 14 procent af 1.600 danske ingeniører med arbejde i udlandet, der var taget ud for at få en lavere indkomstskat. De primære årsager til at rejse ud var i stedet ønsket om at lære fremmede kulturer at kende, personlige ambitioner og faglig udvikling.
Andre undersøgelser har ifølge Ugebrevet A4 også vist, at antallet af højtuddannede udvandrere er stabilt lavt – til trods for at det netop er den gruppe, der økonomisk må forventes at have de største fordele ved at forlade Danmark og tage arbejde i udlandet.
En særkørsel, som Ugebrevet A4 og HK/Privat fik foretaget hos Danmarks Statistik i sommeren 2006, viste eksempelvis, at hvor der i 2000 var 1.867 personer med en lang videregående uddannelse, der forlod Danmark, så var tallet i 2005 blot 1.436. Og faldet var vel at mærke sket samtidig med, at antallet af kandidater og forskere uddannet fra de danske universiteter og handelshøjskoler var steget.
Desuden vender langt størstedelen af de udrejsende hjem igen for at bo, arbejde og betale skat. Danmarks Statistik påviste tilbage i 2003, at mellem 70 og 80 procent af de, der rejser ud, er tilbage i Danmark, inden der er gået ti år. Det gælder også personer med lang videregående uddannelse.
De mange undersøgelser er en klar indikation på, at udvandring handler om meget andet end lige netop økonomi. Trond Beldo Klausen er lektor ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation ved Aalborg Universitet. Han udtaler til Ugebrevet A4, at der har været en tendens til at overdrive, hvor følsomme folk er overfor økonomiske incitamenter. Indtil nu er der ikke fundet nogle klare indikationer på, at høje skatter eller en stor grad af indkomstlighed får mange danskere til at udvandre. Han forlod selv Norge til fordel for Danmark – ikke af økonomiske årsager, men fordi hans danske kæreste ville have ham med til Aalborg.

Yngre danskere i udlandet er stolte over at være danske
Undersøgelsen ”Danskere i udlandet” viser, at 81 procent af danskerne i udlandet er ”meget stolte” eller ”temmelig stolte” over at være danske. Kun 14 procent erklærer at være ”ikke meget stolte” eller ”ikke stolte” over deres nationale baggrund. Jo længere tid væk fra fødelandet, desto mere stolt. Udedanskere, der har været ude i over ti år, er særligt stolte. Stoltheden er påfaldende stor blandt de 30- til 49-årige.
Undersøgelsens forfatter er professor, dr. phil. Margit Warburg fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Hun kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor netop denne aldersgruppe både i Danmark og i udlandet er så stolt over at være dansk. Hendes bedste gæt er, at den aldersgruppe typisk har børn og derfor er særligt opmærksom på de mange fordele ved at bo i et velfærdssamfund som det danske. I form af blandt andet gratis skolegang og lægehjælp.
 

Af Marie Preisler

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa