Det danske magasin i Spanien
Dit spanske liv del 9 – I tilfælde af sygdom

Dit spanske liv del 9 - I tilfælde af sygdom

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

I tilfælde af sygdom er ganske gratis at benytte sig af det spanske sundhedsvæsen, når man er medlem af den offentlige sygesikring (seguridad social).
Som vi tidligere har beskrevet i denne artikelserie, er man omfattet af seguridad social, hvis man er i arbejde, er ægtefælle til arbejdstager, er selvstændig erhvervsdrivende, er hjemmeboende barn eller er pensionist.

Separat institution
Seguridad Social er en separat institution med eget budget inden for den spanske stat. Skattepengene går eksempelvis ikke til sundhedsvæsenet. I stedet indbetaler man via sit arbejde/løn direkte til seguridad social, der således fungerer som en slags tvungen syge- og socialforsikring.
Det er de autonome regioner, der er ansvarlige for administrationen af sundhedsvæsnet. I Andalusien kaldes denne for SAS, hvilket står for Servicio Andaluz de Salud, og det er dem, man skal ringe til for at bestille en tid hos læge eller specialist.

Alle har ret til lægehjælp
Som vi tidligere har beskrevet, er det sociale system i Spanien bygget anderledes op end det danske, og man skal indbetale seguridad social i mindst 15 år, hvis man vil have ret til sociale ydelser som arbejdsløshedsunderstøttelse og pension.
Hvad sundhedsvæsenet angår, er der dog lige forhold for alle. Det vil sige, at alle (med få undtagelser) har ret til lægebehandling og sygehusindlæggelse.

Tilmelding hos seguridad social
Man er dækket af seguridad social, hvis man er i arbejde, enten som selvstændig eller som arbejdstager, eller hvis ens ægtefælle eller forældre (børn under 26 år) er dækket.
Pensionister er også dækket, og tilflyttere kan tilmeldes ved at medbringe E 106-formularen, som rekvireres hos kommunen i Danmark, recidencia, pas samt to kopier heraf.
Kontorer langs kysten:
Benalmádena: Avda. de Andalucía, 17-19. Tlf.: 952 564 717.
Estepona: Avda. Andalucia 46. Tlf.: 952 802 373.
Fuengirola: C/ Dr. García Verdugo s/n. Tlf.: 952 667 447.
Marbella: Pl. Leganitos 5. Tlf.: 952 859 916.
Mijas: C/ Roble, Las Lagunas. Tlf.: 952 476 695
Vélez-Málaga: C/ Dr. Fernando Vivar 3. Tlf.: 952 549 343.

Ventelister og -tid
Der er stor fokus på problemet med ventelister til operationer og konsultationer hos specialister på de offentlige hospitaler, hvilket bl.a. skyldes, at her er mangel på læger.
Der er dog en anden form for ventetid, der kan være svær for danskere at vænne sig til, nemlig den tid, man kan risikere at sidde og vente, når man har en tid hos lægen. Men man kan selvfølgelig lære at leve med, at kl. 16.00 ikke altid er kl. 16.00, men måske først kl. 17.00 eller endnu senere. Det virker som om, at flere patienter gives den samme konsultationstid, hvilket muligvis skyldes, at der er en vis erfaring med, at folk ikke ringer afbud, hvis de beslutter sig for ikke at gøre brug af konsultationen.

Lægecentre og familielæge
Lægeuddannelsen er en seksårig universitetsuddannelse og for at blive specialist, skal man studere yderligere tre-fem år, alt efter hvilken specialitet man vælger. Praktiserende læger har taget den uddannelse, der hedder familielæge og som er en treårig praktisk overbygning, hvor lægen bliver sendt rundt på de forskellige hospitalsafdelinger.
Når man er tilmeldt seguridad social, har man ret til at få sin egen læge. De praktiserende læger er samlet i lægehuse (centros de salud) , og man hører således til det lægehus, der ligger i den kommune eller det distrikt, hvor man bor.
Man skal henvende sig til lægehuset for at få tildelt en familielæge, en médico de cabecera.

Henvisning til specialister og hjemmehjælp
Har man brug for at se en specialist, f.eks. en psykolog eller gynækolog, er dette også indbefattet af seguridad social. Man skal hertil have en henvisning fra sin familielæge.
Man kan også få hjemmehjælp, hvilket blev indført i 2006. For at opnå dette, skal man ligeledes tale med sin læge.

Hav kortet på dig
Det er en god idé altid at have sit Seguridad Social-kort på sig, for skulle man komme ud for en ulykke, ved ambulancefolkene, at man er omfattet af den offentlige sygesikring, og man vil således blive kørt til det nærmeste offentlige hospital.
Især fordi man er udlænding, vil de muligvis gå ud fra, at man har en privat forsikring, og dermed skal behandles på privathospital.
Indenrigsministeriet opfordrer alle til at informere dem om, hvem der skal ringes til, hvis man skulle komme ud for en ulykke. Man bedes taste Aa, der står for Avisar a, efterfulgt af vedkommendes navn i sin mobiltelefons telefonbog.

Det blå EU-kort
Bor man i Spanien, bør man medbringe det europæiske sygesikringsbevis, når man rejser til Danmark eller til andre feriemål. Man kan henvende sig på sit lokale seguridad social-kontor for at få det europæiske sygesikringsbevis udleveret.
For erhvervsaktive gælder kortet et år, mens det for pensionister har en gyldighed på fire år. Man vil til enhver tid kunne få fornyet kortet, hvis man stadig opfylder kravene hertil, som er de samme krav, som der stilles til at være dækket af det spanske sundhedssystem. EU-kortet giver ret til læge- og sygehusbehandling, medicin mm, hvis man bliver syg under et ophold i et europæisk land.

Bedømmelse af sundhedsvæsenet i europæiske lande
Health Consumer Power House er den institution, der bedømmer de europæiske landes sundhedsvæsner. Ifølge deres opgørelse over 30 lande i EU, var Danmark ved opgørelsen i 2008 på 2. pladsen, og Spanien var på en 18. plads.
1. Holland
2. Danmark
3. Østrig
4. Luxemburg
5. Sverige
6. Tyskland
7. Schweiz
8. Norge
9. Finland
10. Frankrig
Fra 2007-2008 faldt Spanien fra 14. til 18. pladsen.
Mange er dog meget tilfredse med det offentlige sundhedsvæsen, og tidligere undersøgelser viser faktisk, at man har større chancer for at overleve f.eks. kræft, hvis man befinder sig i Spanien og ikke i Danmark.
Mange af sygehusene har måske ikke en topmoderne indretning, og der er ikke Arne Jacobsen stole i foyeren, men behandlingen er der normalvist ikke noget i vejen med.

Private sygeforsikringer
Mange vælger uanset det udmærkede offentlige sundhedsvæsen at tegne en privat sygeforsikring.
Dette skyldes de ventetider, der ofte er i det offentlige, og at nogle private sygeforsikringer tillader frit valg af læger og specialister, eller valg fra en liste af udvalgte læger.
En lang række forsikringsselskaber tilbyder sygeforsikringer, og priserne er afhængige af ens alder, og som med så meget andet får man, hvad man betaler for.
Forsikringsmæglerne ser gerne på, hvilken forsikring der bedst passer det individuelle behov.

Efterlønsmodtagere bliver nu også dækket
Efterlønsmodtagere befinder sig i øjeblikket i den situation, at de ikke kan blive dækket af den offentlige sygesikring i et andet EU-land.
Vibeke Brask Lemche i Sundhedsministeriet i Danmark forklarer dog La Danesa, at den regel, som spænder ben herfor, vil blive ændret næste år. Hun regner med, at den nye ordning vil træde i kraft den 1. marts 2010, den eksakte dato kendes dog først i løbet af efteråret. Hun mener, at efterlønsmodtagere, der befinder sig i udlandet, vil blive informeret via arbejdsløshedskassen. Men herefter vil danske efterlønsmodtageres sygeforsikring i Spanien i stil med pensionisters blive betalt af den danske stat. Det betyder, at formularen E-121 kan rekvireres.
Denne formular vil dog senere udgå, det samme vil ske med de øvrige E-formularer, da alt i løbet af næste år kommer til at foregå elektronisk, oplyser Sundhedsministeriet.

Nyttige telefonnumre
Alarmcentralen:112
Servicio Andaluz de Salud (tidsbestilling hos lægen): 902 505 060.
Røde Kors: 902 222 292
Ambulance: 061


Følg med i serien Dit Spanske Liv – fra start til slut.
Tidligere emner:
• September (2008): Fødsler i Spanien
• Oktober: Børnehaver og vuggestuer
• November: Skolegang
• December: Videregående og praktiske uddannelser
• Januar: Selvstændig erhvervsdrivende
• Februar: Lønmodtagere
• Marts: Bryllup og ægteskab
• April: Skilsmisse
• September (nærværende udgave): Sygdom
Kommende emner
• Oktober: Pension
• November: Dødsfald
Alle tidligere artikler kan læses på www.ladanesa.com.

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa