Det danske magasin i Spanien
Voxpop [latin, vox: stemme, pop: -folke]

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Baskerlandets og Kataloniens løsrivelse fra Spanien er emner, der har præget den politiske agenda i årtier, og som stadig er højaktuelle og brandfarlige. Imens ETA kæmper sin egen illegale kamp ved hjælp af terror, vold og undertrykkelse for at opnå et frit Euskera, forsøger flere katalanske og baskiske partier at opnå selvstændighed via mere demokratiske veje. De to store politiske partier PP og PSOE er dog stærkt imod de separatistiske tendenser – både i og udenfor landet. Internationalt kom det til udtryk, da Spanien som et af de eneste lande i EU nægtede at acceptere Kosovos selvstændighed sidste år. Indenrigspolitisk har regeringen tilsyneladende droppet forhandlingerne med ETA efter et mislykket forsøg på at nå frem til en løsning for år tilbage. Men hvad mener spanierne selv? Er det overhovedet et problem, hvis Spanien giver afkald på disse regioner? Hvad vil konsekvenserne være? Og hvad med områder som Ceuta, Melilla og Gibraltar – er det et spørgsmål om tid, før de vender tilbage til deres geografiske moderlande?

Pedro Sánchez, 74 år, pensionist fra Toledo
Hverken Baskerlandet eller Katalonien bør være uafhængige af Spanien, de ligger indenfor Spaniens grænser og er en del af landet. Jeg tror faktisk også, at det handler om mindre end halvdelen, der ønsker uafhængighed. De vil separeres fra Spanien, fordi de forbinder Spanien med noget negativt, med Francos undertrykkelse – de tror, vi stadig er underlagt diktaturet. Franco forbød jo både katalansk og baskisk, og for den sags skyld alle andre minoritetssprog. De har ikke fået lov til at være anderledes dengang, og derfor vil de være det i højere grad nu. Hvis regionerne blev uafhængige, ville det betyde et totalt brud med resten af Spanien, jeg tror ikke, man ville kunne opretholde en fornuftig forbindelse herefter, men jeg kan personligt ikke forestille mig et sådant opdelt Spanien. Jeg tror ikke, der er en løsning på konflikten i Baskerlandet, for terroristerne bliver bare ved med at slå folk ihjel, og som det er nu, er der meget lidt frihed. Og vi skal under ingen omstændigheder forhandle med ETA. Når først der har flydt blod, er det forkert – vi skal ikke forhandle med mordere. For mig er det vigtigt, at Spanien forbliver samlet, det har det altid været, og jeg kan ikke forestille mig det anderledes.

alt
Luís Martín García, 52 år, funktionær, fra Badajoz
Regionerne Baskerlandet og Katalonien er en del af Spanien, og det har de været siden det katolske kongepar. Førhen var Spanien jo opdelt i mange forskellige regioner og jeg kunne godt forestille mig, at hvis først man giver én region autonomi, vil andre regioner også kræve det. Jeg tror heller ikke, det er flertallet, der ønsker det, selvom der alligevel er mange mennesker med, når man ser demonstrationerne for uafhængighed på TV. Ønsket om adskillelse bunder i, at de betragter sig selv som anderledes, og problemet er opstået som konsekvens af Franco-tiden, hvor disse regioner blev undertrykt. En adskillelse er for mig at se utænkelig og et sådant brud ville skabe et sår, det er klart. Det er en mærkelig følelse, at mennesker, man selv betragter som sine landsmænd, ikke selv har det på samme måde. Med tiden ville det måske ende som med Gibraltar, hvor man alligevel har bevaret nogen relation, men den ville ikke være god. Man kan ikke forhandle med nogen, der har slået ihjel, og slet ikke med nogen, som tilmed er stolte af det. Spanien er en national enhed, geografisk og historisk og desuden udgør Katalonien og Baskerlandet en vigtig økonomisk drivkraft for Spanien.

Patricia Sierra, 26, ekspedient, fra Katalonien
Det er tåbeligt, at de vil være uafhængige, de tilhører begge Spanien. Man skal også huske, at det kun drejer sig om ca. halvdelen af Baskerlandet – den anden halvdel ønsker ikke uafhængighed. Begge regioner står stærkere økonomisk end f.eks. Andalusien og Extremadura, og derfor, tror jeg, det handler mere om økonomi, end om identitet og jeg synes, det er udtryk for en egoistisk tankegang. Det er svært at se en løsning på konflikten i Baskerlandet, dialog har jo ikke fungeret, så jeg ved ikke, hvad der skal til. Jeg vil ikke udelukke, at man kunne forhandle med ETA for at få en ende på terroren, men jeg tror bare aldrig, at de vil give sig. Jeg ville personligt ikke synes om det, hvis Baskerlandet og Katalonien lige pludselig ikke længere var en del af Spanien, og jeg ville nok boykotte dem ved f.eks. at lade være med at købe katalanske og baskiske produkter. Det ville også give resten af Europa et meget dårligt billede af Spanien, fordi vi ville fremstå som et svagt og splittet samfund. I stedet synes jeg, vi skal holde sammen, for sådan står Spanien klart stærkest.

alt
Francisco Herrera, 35 år, selvstændig, fra Katalonien
Det har noget at gøre med identitet, de katalanere, der gerne vil separeres fra Spanien, betragter det at være katalansk, som noget bedre, end det at være spansk. Jeg tror, de ser sig selv som mere moderne, og betragter resten af Spanien som en klods om benet. De mener, de er en selvstændig nation, de fortolker historien på deres egen måde. Katalanerne har Andorra som forbillede, det er jo et selvstændigt land, og derudover er det et økonomisk paradis på grund af de meget lave skatter. De mener sagtens, de kan klare sig økonomisk, men jeg tror alligevel, de ville få store problemer, hvis de stod alene – tænk på alle de omkostninger de pludselig ville få, når de selv skulle oprette pensionsfonde m.m. Desuden ville der slet ikke være plads til dem på verdensmarkedet – hvem ville vælge at importere fra de regioner frem for Spanien?

alt
Beatriz Cuadrado Díaz, 25 år, tjener
Jeg tror, det er størstedelen af katalanerne og baskerne, der gerne vil være uafhængige, fordi de insisterer på deres egen kultur, deres eget sprog og generelt føler sig anderledes end resten af den spanske befolkning. Men de er stadig en del af landet, og de ville blive set ilde på af resten af Spanien, hvis det skete. Jeg ville føle en ligegyldighed overfor dem. Konflikten i Baskerlandet er svær at løse, fordi der er politiske partier, der støtter dem. Og der skal ikke forhandles med ETA, for selvom vi ville tale med dem og måske endda komme frem til en løsning, ville de i sidste ende bare gøre, som de har lyst til.

alt
Alfonso Pérez Uceta, 34 år, teknisk arkitekt
Hvis Baskerlandet og Katalonien bliver selvstændige, ville det ødelægge den nationale enhed, og derudover ville det få nogle fatale konsekvenser for Spanien. Det ville betyde en tilbagegang for Spaniens rolle på den internationale scene og også nationalt ville det skabe flere problemer end det ville løse. For det første fordi regionerne slet ikke kan blive uafhængige, i ordets rene betydning, for de ville ikke kunne stå alene økonomisk.
Det er heller ikke størstedelen af befolkningen i nogen af de to regioner, der virkelig ønsker det. For politikerne, tror jeg, er meget af det ren forretning, og så er der en del af befolkningen, der falder for deres propaganda og for dem drejer det sig om en livsstil. På den ene side synes jeg bare de skal gøre sig uafhængige, så kan de måske indse, at det er uholdbart, men på den anden side ville det betyde en historisk tilbagegang for den spanske befolknings almene interesser. Man skal hellere stå sammen, end gå fra hinanden og det er jo også det, en stor del af resten af verden gør, som f.eks. USA. Jeg tror ikke, konflikten i Baskerlandet bliver løst, jeg tror nærmere, at det er en tendens, der med tiden vil forsvinde af sig selv til fordel for andre dagligdagsproblemer.

Patricia Martín, 23 år, studerende
Jeg synes, det er en problematisk debat og jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal mene om den, men jeg synes, de to regioner tilhører Spanien og det vil de også gøre i fremtiden. Grunden, til at de ønsker at separere sig, er, at de føler sig anderledes, de har deres eget sprog, deres egen kultur, deres egen politik og frem for alt har de deres egen historie. Og en adskillelse fra Spanien ville betyde den ultimative anerkendelse af de forskelle, der adskiller dem fra resten af landet. Hvis det går hen og bliver sådan, så tror jeg, det ville give mange spændinger, man ville betragte dem som særlinge og der ville helt sikkert opstå strid. Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det personligt, men jeg tror, at hvis den spanske regering ville acceptere det, så ville jeg også, selvom jeg ikke ville bryde mig om det. Jeg tror ikke, konflikten i Baskerlandet løser sig, selv ikke med den nye præsident og det nye parti – til gengæld mener jeg, at vi er nødt til at forhandle med ETA, hvis vi vil gøre os nogen som helst forhåbninger om at løse problemerne. Jeg er et ret patriotisk menneske, så jeg håber på, at Spanien forbliver samlet.

Af Voxpop [latin, vox: stemme, pop: -folke]

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa