Det danske magasin i Spanien
Konkurs og den økonomiske krise

alt

I henhold til den spanske konkurslov af 2003 er det ikke alene virksomheder og andre erhvervsdrivende men også privatpersoner og familier, som kan gøre anvende den nævnte lov. Integrationen af både virksomhedernes og privates insolvens er en af de mest betydningsfulde fordele ved denne nye lov, som fra 2004 (året for den gældende konkurslov) medførte ophævelsen af den tidligere juridiske bestemmelse fra det 19. århundrede.

Konkurs er en udvej for en skyldner, som måtte komme ud for en øjeblikkelig eller forestående insolvent situation, hvor vedkommende ikke kan eller har mulighed for at betale sin gæld., og muligheden for at udskyde betalingerne, indtil skyldneren på en ordentlig måde og med en dommers beskyttelse kan blive reorganiseret eller, der ansøges om en nedsættelse af betalingerne via den overenskomst, der er valgt af konkursprocessen.

Det er tydeligt, at familieøkonomien i løbet af de sidste måneder har været og stadig er udsat for en kraftig modgang. Selvom den til tider skyldes ansvarsløse handlinger, hvor fx ægtefæller stifter gæld over evne, eller hvor uforudsigelige og eksterne faktorer som pludselig arbejdsløshed, rentestigninger i forbindelse med boliglån (der stadig påvirker de låntagere, der endnu ikke har fået justeret deres rente efter rentens fald), dødsfald, eller at et aktivt familiemedlem bliver invalid eller lignende.
Hvis en familie står i en af ovenstående situationer, kan enten hele familien eller et individuelt familiemedlem indgive ansøgning om konkurs til Handelsretten, for på denne måde at mildne deres insolvente situation. Der er dog både ulemper og fordele ved en personlig konkursbegæring.

Blandt fordelene kan nævnes:

  • Standsning af krav, krav om pant og udlæg fra kreditorerne.
  • Midlertidig standsning af betalinger i max. et år for på den måde at finde den mest optimale måde, hvorpå gælden kan tilbagebetales.
  • Henlæggelse af den andel af den konkursramtes værdier, formue og rettigheder, som bliver stillet til kreditorernes rådighed.
  • Muligheden for frit at kunne aftale nedsættelse af det skyldige beløb, eftergivelse af renterne samt opnåelse af en længere betalingsfrist af gæld til kreditorerne.

Blandt ulemperne kan nævnes:
” Konkurserklæringen betyder ikke, at gælden forsvinder, men at den udsættes for en midlertidig standsning. Med andre ord betyder det, at hvis der ikke opnås en aftale med kreditorerne indenfor den frist, dommeren har fastsat, som normal er 1 år, vil den konkurserklæredes formue bliver afviklet for, at tilbagebetale kreditorerne. Den del af gælden, der ikke bliver afviklet, vil kreditorerne på længere sigt kunne gøre krav på.
” Betaling af afdrag og renter på lån nedsættes ikke. Betalingen af begge dele stoppes dog i den periode, hvor der søges en ordning om tilbagebetaling til kreditorerne. Gælden pålægges yderligere ekstra renter, der lægges oveni lånet.
” Udgifterne til konkursprocessen er meget høje og kræver, at både en advokat og en procesfuldmægtig medvirker samt af og til en taksator til at vurdere værdien af den konkursramtes formue og rettigheder.
” De største udgifter er dog forbundet med offentliggørelsen af konkursbehandlingen. Hvis den konkursramte opnår fri proces er dette dog ikke nødvendigt. Dette er dog yderst usædvanligt, for hvis der ikke eksisterer en formue, kan en person eller familie ikke erklæres konkurs, hvorimod det er næsten umuligt at opnå fri proces, hvis der findes en formue.

Hos familier, der har det svært økonomisk, kan en ansøgning om konkurs være en god mulighed for at rette op på den stramme økonomiske situation, de befinder sig i. Konkurserklæringen betyder dog ikke, at gælden tilintetgøres, men til gengæld giver det familien et pusterum, hvor de kan opnå en tidsfrist til at få løst de økonomiske problemer med henblik på at få afviklet gælden i det målestok, det kan lade sig gøre.
Mange familier, der erklærer sig konkurs, ender dog ofte med ikke at kunne betale procesomkostningerne. På vegne af den spanske regering burde man derfor gå ind og gøre noget ved disse procesomkostninger, så de ikke forhindrer en konkurserklæring.

Hvis du har yderligere spørgsmål om konkurs, bør du kontakte din advokat, der vil kunne vejlede dig på bedste vis.

Af Advokat José Manuel Serrato León

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.