Det danske magasin i Spanien
BodyTalk – om diagnoser og medicin
 
web70
 
BodyTalk skaber bro mellem den konventionelle og den alternative sundhedsverden.
 
Jeg har intet imod den konventionelle sundhedsverden, og jeg har ikke noget imod medicin, så længe den bruges med omhu og ikke med ildhu, som tilfældet synes at være for tiden.
Jeg kan BodyTalke kroppen, så den bedre kan tackle den medicin, som en klient har valgt at tage. Mindske uhensigtsmæssige bivirkninger og involvere kroppen i den plan, som en læge sammen med sin patient har lagt.
Vælger man ikke at tage sin krop med på råd, bør man i det mindste sørge for, at den får besked, når beslutningen er truffet. Især leveren, som i både fysisk og konceptuel betydning er et planlægningsorgan, har svært ved at fungere optimalt og udføre sine mange, komplekse opgaver, hvis ikke den involveres i planlægningen.
Kommunikationen imellem alle kroppens celler skal være fuldkommen til enhver tid, og det er det, BodyTalkeren sigter mod. Selv bivirkninger af så skrap medicin som kemo, kan mange af kroppens raske celler klare, hvis den rette kommunikation i klientens BodyMind er til stede.
Mange alternative behandlingsmetoder arbejder både på det fysiske og mentale plan, men hvis ikke cellekommunikationen er optimal og flowet i kroppens energibaner uforstyrret, virker disse behandlinger ikke nær så godt, som de kunne.
Man kan sige, at BodyTalk skaber bro mellem den konventionelle og den alternative sundhedsverden.
Jeg bliver ofte spurgt, hvad jeg gør, når et menneske med en kræftsygdom opsøger mig for en behandling. Mit svar er, at der for mig ikke er nogen forskel på min indgang til BodyTalk-sessionen, om et menneske med cancer i 4. stadie eller en med fibromyalgi, depression eller en nedgroet negl opsøger mig. Jeg arbejder ikke med diagnoser, behandler ikke sygdomme. Jeg behandler mennesket, og ikke kræftpatienten. Jeg sætter mennesket i stand til at hele sig selv, til at bekæmpe sygdom – uanset om det er cancer, bivirkninger af medicinsk behandling, uforklarlige smerter, mangel på livsmod eller indgroede negle – til at forebygge, få en klar hjerne og en stærk krop. Det handler ikke om at få det bedre. Det handler om at få det godt!
Der tales og skrives meget om diagnosegaranti i øjeblikket.
Selve diagnosen synes at være fundamentet i mange sundhedssystemer, både konventionelle og alternative. Man samler symptomerne, foretager en række undersøgelser, og matcher så listen af tegn på sygdom og resultater til et navn.
Paradoksalt nok ser det ud til, at jo mere udviklet vores sundhedsvæsen bliver, jo længere er vejen til helbredelse. Folk vil have at vide, hvad de fejler, og det skal helst hedde noget fint på latin. Det imponerer. Noget der slutter med ‘itis’, ‘gi, ‘si’ eller ‘ose’. Imidlertid har ikke to mennesker præcis de samme symptomer, og navnet på lidelsen fortæller intet om, hvorfor mennesket har symptomerne.
Før jeg begyndte at studere BodyTalk, troede jeg naivt, at lægerne og videnskabsfolkene vidste meget mere, end tilfældet er. Jeg troede fx, de vidste, hvad gigt er for noget. Men som studierne skred frem, stod det mig mere og mere klart, at der ofte må handles i noget, der ligner blinde. Lægerne ved simpelthen ikke, hvorfor man får fx gigt, om det er bakterielt eller viralt baseret, om det kan helbredes og i så fald hvordan… Men med en af lidelsens over 200 diagnoser i hånden må patienten stille sig tilfreds.
Jeg kan sagtens forstå, at det er et problem, når patienterne presser hårdt på for at få at vide, hvad de fejler. Oveni det hele stiller myndighederne strengere og strengere krav om hurtig diagnose. Rigtig irriterende må det være. Og hvis patienten så bliver glad for et eller andet fint latinsk navn efterfulgt af ordet ‘kronisk’ + en recept med nogle hieroglyffer, som ingen forstår, ja, så er alle glade. “Her har du en diagnose og en recept – og bliv så væk!”
I nogle tilfælde kan medicinen, den kemisk fremstillede eller den naturlige, holde sygdommen i skak, men kun så længe man tager stoffet.
Skal helbredelsen derimod være varig, må vi finde ud af, hvad der forårsager tilstandene i kroppen eller sindet. Det skyldes altid en kombination af faktorer; fysiske, emotionelle, genetiske, miljømæssige… Og alle disse faktorer skal adresseres, for at varig helbredelse kan ske.
Kroppen ved meget mere end selv de mest fantastiske forskere og behandlere. Og derfor er det kroppen, vi BodyTalkere kommunikerer med.
Vil du bestille tid til en session eller have mere information, er du velkommen til at ringe til mig på tel. 0034 607 62 91 06 – eller læse mere om BodyTalk på www.ladanesa.com. Skriv BodyTalk i søgefeltet og du kan vælge imellem BodyTalk-artikler om alt lige fra vinterdepressioner, udbrændthed og stress til migræne, fibromyalgi, kræft, diabetes og angst.
 
Af Helle Espensen, autoriseret BodyTalker

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.