Det danske magasin i Spanien
En guide til boligkøb i Spanien marts 2014

En guide til boligkøb i Spanien marts 2014

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email
3 
 
Kyststrækningen fra Almuñécar i øst til Sotogrande i vest har de seneste 40 år tiltrukket rigtig mange danskere, som søger et dejligt sted at nyde et velfortjent otium eller nye karrieremæssige udfordringer.
Er man ikke specielt godt kendt på Costa del Sol, anbefales det, at man tager sig god tid til at se på de forskellige områder, inden man beslutter sig for at købe en bolig.
Øst for Málaga ligger blandt andet Almuñécar og La Herredura, hvor der er lidt længere mellem byerne med de fordele og ulemper, det nu medfører. Det er samtidig et meget smukt og frodigt område.
Også øst for provinshovedstaden ligger Torre del Mar, Torox og Nerja, som alle er fine byer med en del fastboende udlændinge. Bag kysten her finder man de smukke bjergbyer Frigiliana og Cómpeta, som mange er faldet for.
På den vestlige side af Málaga, få kilometer fra lufthavnen, ligger først den gode gamle kending Torremolinos og herefter Benalmádena, der består både af en kyststrækning (Costa) og en landsby (Pueblo). Herefter følger i geografisk rækkefølge Fuengirola og Mijas, som mange danskere allerede har valgt at kalde “hjem”.
Lidt længere mod vest kommer flotte Marbella med lystbådehavnen Puerto Banús, derefter San Pedro og Estepona, og endelig, få kilometer fra Gibraltar ligger den meget internationale by Sotogrande.
Ejendomsmæglerne kender alle områderne og deler gerne ud af deres viden, da de ved, hvor vigtigt det er, at man fra starten vælger det område, som passer én bedst.
 
 
Søg altid advokatbistand
Når først man har fundet den ejendom, man ønsker at købe, er næste skridt at få nedfældet de aftalte vilkår i en kontrakt. Udarbejdelsen af denne kontrakt foretages ofte af mæglerens advokat.
Inden en købs- eller reservationskontrakt underskrives, bør man nøje gennemgå denne med sin egen advokat. Hermed sikres, at man bliver bekendt med de væsentligste vilkår for handlen og får mulighed for at tage stilling til, om disse kan accepteres eller ej.
De forhold, man bør være opmærksom på, kan variere en smule afhængig af, om det drejer sig om køb i et ejendomsprojekt, dvs. en ny ejendom, eller om der tale om gensalg.
 
 
Ejendommens juridiske situation bør undersøges
Nogle af de spørgsmål, som bør afklares:
• At den person, der fremstår som sælger af ejendommen, reelt er ejeren.
• Om ejendommen er behæftet med lån eller om der har været gjort udlæg heri.
• Hvad der eventuelt skyldes i ejendomsskat (IBI). Ejeren af ejendommen pr. 1. januar er forpligtet til at betale IBI for hele året.
• Hvorvidt ejendommen er udlejet til andre personer.
• Om ejeren er resident eller ikke-resident.
• Er ejendommen tilknyttet en ejerforening, skal det undersøges, om der er et udestående her.
• I hvilket omfang ejendommen er omfattet af særregler. De fleste oplysninger findes i den dokumentation, som sælger har, mens resten kan indhentes fra ejendomsregistret, kommunen og ejerforeningen.
 
1
 
Spansk ID-nummer
Selvom man måske ikke ønsker at få opholdstilladelse i Spanien, skal man for at kunne købe en bolig have et ID-nummer, som kaldes Número de Identificación de Extranjeros (forkortes NIE). Man ansøger om nummeret på politistationen (Comisaría de Policía).
 
Man skal medbringe følgende:
• Ansøgning om NIE (fås hos politiet).
• Gyldigt pas og kopi af dette.
Det koster 16 euro.
Det er desuden muligt at søge om et NIE-nummer på den spanske ambassade i København.
 
 
Permanent opholdstilladelse
Som EU-borger har man naturligvis ret til at opholde sig permanent i Spanien.
Dog skal man have en opholdstilladelse (residencia), og det kræver, at man igen går til det Comisaría de Policía, som ligger tættest på ens bopæl.
 
Man skal medbringe:
• Original ansøgning om førnævnte NIE.
• Officiel ansøgningsblanket om residencia (fås på samme politikontor).
• Gyldigt pas og en kopi af dette.
• Er man pensionist, skal man yderligere medbringe en model E-121 eller S-1 stemplet af de sociale myndigheder i Danmark samt dokumentation på de pensionsydelser, man modtager. Dokumentationen skal være oversat til spansk af autoriseret oversætter.
• Er man arbejdstager, skal man medbringe arbejdskontrakt (registreret hos de spanske myndigheder) samt registreringsattest fra Seguridad Social (de sociale myndigheder).
• Er man selvstændig erhvervsdrivende, skal man medbringe indskrivningsattest fra det spanske virksomhedsregister samt registreringsattest fra Seguridad Social (de sociale myndigheder).
• Er man hverken erhvervsaktiv eller pensionist, skal man kunne fremvise en sygeforsikring, der dækker den periode, som man ansøger om opholdstilladelse til – samt bevis på, at man har midler til at klare sig selv (min. 5.007,81 euros).
Er man studerende, skal man medbringe indskrivningsbevis fra uddannelsesinstitutionen, sygeforsikring eller europæisk offentligt sygesikringsbevis, der gælder i den periode, man ansøger om opholdstilladelse til samt at man har de fornødne økonomiske midler til at klare sig under opholdet. Alternativt skal man bevise, at man er deltager i et EU-udvekslingsprogram for studerende.
Selve opholdstilladelsen koster pt. er 10,30 euro, som skal betales i en bank/sparekasse, som samarbejder med politiet (tjek på stationen). Det anbefales også, at man spørger om beløbet, da dette kan ændre sig. Man får sin opholdstilladelse med sig med det samme. Eftersom det er lovpligtigt at kunne identificere sig, bør man altid have billedidentifikation på sig, hvilket kan være spansk kørekort.
 
Indskrivning i folkeregistret
Det er ikke lovpligtigt at indskrive sig i folkeregistret (empadronamiento). Det anses snarere som en moralsk forpligtelse, da ens kommunes sygehuskapacitet, antallet af politibetjente, skoler og andre offentlige ydelser afhænger heraf.
Har man skolesøgende børn, er det dog nødvendigt, og flere kommuner lokker med rabatter på ejendomsskatter og andre betalinger til det offentlige, hvis man er indskrevet.
Man skal henvende sig til sit kommunekontor for at blive indskrevet.
 
Medbring:
• Bevis på ens adresse; skødet på ens bolig eller en lejekontrakt.
• En kvittering for betalt lys, vand, afgifter eller telefon, hvor denne adresse fremgår.
• NIE eller residencia samt pas.
Underskrivelse af skøde hos notaren
Når først man har undersøgt boligen såvel fysisk som juridisk, og man er blevet enig med sælger om betingelserne (pris, dato for overdragelse m.v.) for handlen, skal skødet underskrives. I Spanien skal dette ske enten ved personligt eller en befuldmægtiget fremmøde for en notar.
 
2
 
Handelsomkostninger
Man skal som grundregel påregne handelsomkostningerne på omkring 11% af prisen. Købers handelsomkostninger udgøres af:
• Nybyggeri: AJD-stempelafgift på 1,5% af prisen samt moms på 10%.
• Gensalg: ITP-stempelafgift på 8% af prisen på pris op til 400.000, fra 400.000 betales 9% af prisen og fra 700.000 og op betales 10%. Altså, koster en ejendom 1.000.000 euros, beregnes stempelafgiften, så man betaler 8% af de første 400.000, 9% af de næste 300.000 og 10% af de sidste 300.000 euros.
• Ved optagelse af lån betales der yderligere AJD-stempelafgift på 1% – beregnes af lånebeløb og garanti. Der kommer ekstra notar- og tinglysningsomkostninger til.
• Vær opmærsom på af ovenstående stempelafgifter gælder for Andalusien, og kan variere i andre dele af Spanien.
• Notar og tinglysning afhænger af prisen.
• Advokat ca. 1%.
• Sælgers omkostninger: Plusvalia (merværdiafgift), evt. mægler, evt. egen advokat og skat af evt. fortjeneste.
 
 
Køb af bolig efter plantegning
Når en ejendom købes på projektstadiet, skal sælger udstede en bankgaranti til køber for de betalinger, som sælger modtager af køber. Dette sker dog ikke altid af sig selv, og som køber bør man derfor erindre sælger om dette. Man bør også sikre sig, at garantien gælder frem til underskrivelsen af skødet, da det først er i dette øjeblik, at man er ejer af ejendommen.

 
4

DET SPANSKE BOLIGMARKED – FUP & FAKTA
 
Af Finn Wissenberg, www.wissgarestates.com
 
Udenlandske investorer tilbage i Spanien
I løbet af 2013 har vi kunnet glæde os over at se store udenlandske investorer vende tilbage til det hårdt pressede spanske ejendomsmarked.
Det totalt ændrede syn, hos de store investorer, på investering i Spanien er kommet meget hurtigt indenfor de seneste måneder.
Årsagen skal bl.a. findes i de 2 dekreter den spanske regering udsendte i 2012, kendt som ‘Guindos’ dekreterne, efter navnet på den spanske økonomiminister, Luis de Guindos. Dekreterne pålagde bankerne at nedskrive værdierne af deres ejendomsbeholdninger ganske voldsomt, for at få saneret sektoren og genskab tilliden til markedet. Resultatet var historiske tab for hele banksektoren, men også en generel tro på, at det spanske finansielle system havde fået ryddet op i sine udskejelser, hvilket nu har gjort det muligt igen at kunne finansiere gæld til rimelige priser i det normale interbank marked. Dernæst skal naturligvis også nævnes støtten fra den Eurpæiske Centralbank, der har overbevist markedet om at Spanien forbliver i Euroen.
 
“Kendis” – investorer på banen – igen
Først kom Goldman Sachs og Bill Gates, med væsentlige investeringer i den spanske ejendomssektor tidligere på året.
Nu er det så milliardær-investor George Soros, og Pimco – verdens største obligationsinvestor – der rapporteres at være på udkig efter muligheder i forbindelse med fast ejendom.
Mange andre vil følge efter, så hvad betyder det for priserne i de områder, hvor udlændinge har tendens til at købe?
På den ene side kan det drive ‘detail’ – (boligkøber-) priserne ned, når investorfondene forsøger at likvidere deres porteføljer hurtigt, ved hjælp af en kombination af attraktive rabatter og dygtig markedsføring.
På den anden side kan den større efterspørgsel også køre ‘engros’ – (investor-) priserne op, og dermed begrænse den margen investorerne har til at tilbyde rabatter til slut-køberne.
“Tiden vil vise det, men mit gæt er, at priserne i ‘über-prime’ områder vil opleve beskedne stigninger, mens priserne i masse-markedet vil fortsætte faldet i 2014,” siger Mark Stüclin fra Spanish Property Insight.
 
Udlændinges investering i fast ejendom i Spanien
I 1. kvartal 2013 så vi et fald på hele -37% i udlændinges investeringer i spanske ejendomme, sammenlignet med 4. kvartal 2012. (kilde: Banco de España).
Det kom som reaktion på en meget kraftig stigning i 4.kvt. 2012, der skyldtes bortfald af diverse skatterabatter m.v. ved årets udgang.
WissGar Estates forudsagde dengang, at kurven igen ville begynde at stige i løbet af året. Det viser sig nu i de seneste oplysninger vi har, at salget af boliger til udlændinge i Spanien som helhed steg med 23 % i 2.kvt. 2013 i forhold til 2.kvt. 2012. I tal androg salget i perioden 14.593 boliger.
 
Interessen fra udlændinge, for at bo på Costa del Sol, mangler heller ikke – tværtimod. I november 2013 oplyste Turistrådet i Malaga, at udlændinge, i første halvdel af 2013, købte i alt 3.260 boliger i Malaga-provinsen. Dette er hele 33% højere end samme periode i 2012. Helt konkret 812 boliger mere. Hos WissGar Estates forventer vi, at denne tendens vil fortsætte i 2014.
 
Fordelt på nationaliteter indtager Storbritanien førstepladsen med 630 køb, langt foran svenskerne, med 377 opkøb. Belgierne anskaffede sig 288 boliger fra ‘lageret’ på Costa del Sol, og dernæst kom Norge (281), Rusland (251) og Frankrig (200). Resten er fordelt på andre nationaliteter.
Udviklingen kan ses på grafen nedenfor (Foreign Investment in Spanish Property).
 
T1
 
Bankernes salg af nødlidende boliger faldt i 2013
Salget af de spanske bankers beholdninger af nødlidende ejendomme faldt betydeligt i 2013 sammenlignet med 2012.
Årsagen er en kombination af faldende (detail) efterspørgsel og bankernes inkompetence, når det kommer til fast ejendom.
 
Spaniens syv største banker, plus Sareb (“den dårlige bank” – i Danmark: “Financiel Stabilitet”) solgte ialt 82.879 boliger sidste år, en stor nedgang i forhold til 2012. (Se tabellen nedenfor)
Den største nedgang i salget havde Santander, Spaniens største bank, hvor salget faldt med 50 pct fra omkring 30.000 i 2012 til 15.000 sidste år. Santander solgte i november 2013 sin fast ejendomsdivision, Altamira, til den amerikanske investeringsfond Apollo for 700 millioner dollars.
Salgsnedgangen skyldes formentlig, at Santander officielt har anlagt en konservativ politik, og ikke ønsker at sælge med yderligere tab i forhold til de allerede indregnede nedskrivninger på 55%, der blev pålagt dem af det spanske økonomiministerium. Noget tilsvarende gælder Banco Popular, og Caixabank der heller ikke har solgt med tab. De har erklæret kun at ville sælge, når der opnås et overskud på salget.
Faldet i salget var endnu større hos Bankia, en nationaliseret bank. Bankia’s salg af boliger faldt fra 14.600 i 2012 til blot 4.800 sidste år, et fald på mere end to tredjedele.
 
Agressiv prispolitik førte til øget salg
For Banco Sabadell, derimod, lykkedes det at øge salget fra 13.777 enheder i 2012 til 18.501 i 2013, hvilket genererede salgsindtægter på € 3.120 millioner, en stigning på 40 pct i forhold til året før.
Aggressiv prispolitik fra Solvia, Sabadell’s ejendomsdivision, hjalp til med at øge salget, som også omfattede 1.872 boliger til udenlandske feriehuskøbere sidste år. Denne politik har medført et yderligere tab på de solgte ejendomme, dog ikke af en størrelse, der har haft nogen afgørende indflydelse på bankens resultat.
 
T2
 
Tvangsboliger fra bankerne er langt fra altid et godt køb
Bankernes salg af nødlidende boliger (Repossessions) kan være dobbelt så dyrt som tilsvarende ejendomme, der tilbydes af private sælgere, afslører en ny undersøgelse fra ‘Sammenslutningen af ‘Brugere af Banker, Sparekasser og Forsikring’ (Adicae).
 
Adicae kiggede på 96 ejendomme, der udbydes af seks banker og sammenlignede dem med lignende boliger, der udbydes af private ejere (mæglere). Den typiske bank-pris var, € 89.845 sammenlignet med 71.547 € fra private sælgere for lignende boliger i samme område. I gennemsnit var bank-gensalgene 20% dyrere.
Det er ikke nogen hemmelighed, at bankernes ‘repossessions’ i Spanien ofte er dyrere end andre ejendomme, hvilket skyldes, at bankerne favoriserer deres egne porteføljer, når det kommer til at yde finansiering. Så bankens priser har en tendens til at afspejle det privilegium det p.t. er at få en boligfinansiering.
Dette er primært et problem for lokale købere i spanske byer domineret af den indenlandske efterspørgsel. Med lave opsparinger har spanierne brug for et boliglån, og med de nuværende kreditfaciliteters begrænsninger, kan de spanske købere ikke tillade sig at være for kræsne. For dem er det ‘take it or leave it’.
 
På visse dele af kysten er det en lidt anden historie. Her er markedet domineret af udenlandske, kontante, købere, så finansieringen har mindre magt over prissætningen, hvorfor bankernes ‘repossessions’ her, ofte er lige så billige eller billigere end normale gensalgsboliger.
Bank ‘repos’ på kysten er oftere nye bebyggelser, der ikke har været beboet før, end det er boliger, hvorfra familier er blevet sat på gaden, og hvor de har rippet alt af værdi, da de forlod boligen. Derfor erbank ‘repoer’ på kysten ofte i bedre stand end nødlidende ejendomme i de større byer.
 
T3
 
Bankernes dominans
Bankernes dominans forklarer delvist, hvorfor det spanske ejendomsmarked fortsat er i så store vanskeligheder. De fleste banker er ikke gearet til at håndtere de store porteføljer de pludselig står med, og de står helt på bar bund, når det gælder markedsføring af ferieboliger til udlændinge.
De gør generelt lidt – eller ingenting for at vedligeholde deres porteføljer, for slet ikke at tale om at salgsmodne dem, inden de kastes på markedet.
 
Ejendomssalget
Salget af privatejede lejligheder i Spanien frem til og med september (3.kvt.) 2013 faldt -6,7% i forhold til samme periode i 2012. Tallene stammer fra de spanske notarkontorer, og er de mest dugfriske tal der kan opnås, da det er der et salg først registreres. Antallet af solgte boliger er dermed p.t. nede på mindre end tredjedel af det, der kunne registreres på toppen i midten af 2007.
Hårdest ramt på årsbasis var ʻnyeʼ lejligheder – altså lejligheder solgt for første gang. Der faldt salget med -36,9% på årsbasis, mens salget af brugte lejligheder for første gang i lang tid steg med 6,7%.
 
Der er tale om en klar forbedring i forhold til tallene fra 2.kvt. 2013, hvor de tilsvarende tal var -23% for Spanien ialt (nye -46% og brugte -14%)
Salgtallene ifølge de offentlige statistiker er desværre noget forsinkede, da tallene kommer fra ejendomsregistrene, hvilket betyder at det faktiske salg er sket 2 – 3 måneder inden tallene når frem til offentligheden.
Vi bringer alligevel tallene i nedenstående skema, fordi vi her har opdelingen på områder.
 
T4
 
Salg af boliger ifølge INE (Instituto Nacional de Estadistica):
Vær opmærksom på, at de kraftige stigninger skemaet viser for Januar og februar (blå) i virkeligheden er de extraordinært mange handler, der blev gennemført inden årsskiftet 2012/2013, forårsaget af bortfald af diverse skatterabatter samt stigning af moms m.v. ved årets udgang. Samme forklaring er der på de store fald (røde) i marts måned, som netop er handler gennemført lige efter årsskiftet. På årsbasis skal det fremhæves, at Malaga provinsen endte med et 0 i november, mens Almeria er hårdt ramt med et fald i salget på -48%. Faldet er igen størst på de nye ejendomme. I Malaga er der ligefrem tale om en stigning i salget af brugte ejendomme på 6%.
 
Udbudspriser på provinsniveau:
Malagaprovinsen ligger stabilt med den mindste prisjustering – ud af de viste områder – siden krisen startede, mens Cadizprovinsen har måttet acceptere den største justering.
Malaga har endog haft en stigning i priserne på månedsbasis på 0,8 %, og en samlet nedgang på årsbasis på blot -2,7
 
T5
 
Udbudspriser på kommunalt plan i de fleste af de kyst-kommuner vi koncentrerer os om
Ofte bliver vi spurgt – hvor er det mest prisstabilt at købe ?
Måske kan man finde svaret i skemaet nedenfor. Ihvertfald stemmer det overens med de erfaringer vi har gjort gennem årene i Wissgar Estates, både under denne krise og den store boligkrise vi også gennemlevede i perioden 1990 – 1996.
Marbella slipper med de mindste udsving, og Manilva og Mijas har haft de største.
 
Hvad bringer 2014?
De fleste markedsdeltagere ser nu ud til at være nogenlunde enige om, at priserne i Spanien som helhed vil nå bunden indenfor det næste års tid. Der er også enighed om, at i visse udvalgte områder vil priserne begynde at stige så småt i indeværende år. Det gælder bl.a gode beliggenheder i de populæreste kystområder, områder hvor udenlandske købere dominerer samt på gode beliggenheder i de største byer som Madrid og Barcelona.
Samtidig skal det dog understreges, at det er for tidligt helt at aflyse den spanske ejendomskrise. Der er lang vej endnu for mange områder – især der hvor de fleste almindelige spaniere bor. Med den store arbejdsløshed vi fortsat har, og fortsat lav dynamik i samfundsudviklingen, vil det tage tid, før den almindelige spanier igen får råd til at købe sig en bolig – og få den finansieret. Nogle gætter på vi skal helt hen til 2016 før det rigtig kan mærkes.
 
Finn Wissenberg/www.wissgarestates.com
Finn Wissenberg har en baggrund som bygningsingeniør, og har arbejdet med opførelse – samt køb og salg af boliger på Costa del Sol siden 1987. Han driver mæglerfirmaet WissGar Estates sammen med sin hustru, Ana Garcia.
 
 
6

Cerros del Aguila – skabt på bedste Spies-manér
 
Det kendte boligområde Cerros del Aguila lidt uden for Fuengirola har sig udviklet enormt, siden det blev udstykket af den danske byggematador Thorkild Kristensen i slutningen af 1970erne. Dengang var der næsten ingenting. I dag er stort set alle bebyggelige grunde optaget af villaer og rækkehuse.
 
Solen skinner ned over den store villa på bakken. Herfra blander udsigten over Fuengirola og havet sig med solstrålerne, der spejler sig på bjergsiden, hvor Mijas Pueblo befinder sig. Den udsigt lever Eddie Møller med til hverdag, når han sidder på sin terrasse i villaen i Cerros del Aguila. Han har de seneste tyve år oplevet et område i en rivende udvikling, siden han og hustruen Jonna købte deres første spanske bolig i 1981. Først købte de et rækkehus til feriebrug, og i 1994 købte de den villa, de bor i nu. Siden 2001 har de boet i Spanien permanent. Det var Eddie Møllers gode ven og tidligere forretningspartner Thorkild Kristensen, der købte området tilbage 1978. Målet var at bygge huse til danskere, der ville bosætte sig på Costa del Sol.
“Han gjorde det jo på bedste Simon Spies-manér og arrangerede besigtigelsesrejser med fyldte fly og hotelophold. Valgte gæsterne så at købe en grund, fik de refunderet rejsen og opholdet,” fortæller Eddie Møller, der stoppede med at lave forretninger med Thorkild Kristensen i 1976, hvorefter de fortsatte deres venskab.
 
Men opkøbet af Cerros del Aguila blev ikke en stor forretningssucces for Thorkild Kristensen, for lovændringer, der satte lånerenten op i Danmark, betød, at danskerne ikke havde lyst til at låne penge. Samtidig blev der sat en begrænsning på, hvor mange penge, der måtte føres ud af Danmark. Derfor måtte mange af de handler, der var blevet indgået, tilbagebetales.
“Det betød jo, at Thorkilds forretning gik i stå, og han mistede op mod 15-20 mio. af sin investering. Det var mange penge dengang, og mange af de hus, der allerede var opført, stod tomme,” siger Eddie Møller.
 
7
 
Thorkild Kristensen døde sidste sommer i en alder af 73 år efter længere tids kamp mod Parkinson. Sammen havde de rejst meget og de tog tit på jagt. Men allerede i 2001 kunne Eddie Møller se, at Thorkild Kristensen var hæmmet af sygdommen.
“Vi var på en jagt i Nordjylland, og der tænkte jeg, at det nok blev hans sidste jagt. Det var trist at se, men sådan var det jo,” fortæller Eddie Møller.
 
Thorkild Kristensens sorte uheld
Thorkild Kristensen havde bygget nogle rækkehuse, inden forretningen gik ned, og Eddie og Jonna Møller fik takket være deres venskab med byggematadoren et godt tilbud, og så slog de til. For Thorkild Kristensen skulle bare sælge så mange boliger som muligt for at mindske tabet på investeringen. Han var ikke nogen dårlig forretningsmand, og han havde i årene forinden skabt en formue på at opføre sommerhusområder i Danmark. Med stor succes. Sådan gik det ikke i Cerros del Aguila.
“Han blev ramt af sort uheld. Oliekrisen, den forhøjede rente og begrænsningen på, hvor mange penge, man måtte føre ud af Danmark, var skyld i, at han ikke fik succes med den forretning,” siger Eddie Møller.
 
I 1983 stod Thorkild Krisensen med omkring 250 usælgelige grunde, som han bare skulle af med. Derfor slog han store annoncer op med budskabet om, at en grund kunne købes til 45.000 kroner, og det satte skub i forretningen igen. Samtidig fandt mange af danskerne på, at de kunne skrive flere personer på skødet, som hver især kunne tage de maksimale 240.000 kroner med ud af Danmark, og derfor blev væksten i området sat i gang, og siden er udviklingen kun gået én vej. Op.
“I begyndelsen var det en masse små huse, der blev bygget, men de er siden blevet udbygget op til flere gange, så det nu er store villaer,” siger Eddie Møller.
 
Dansktoppen i Cerros del Aguila
I begyndelsen var området primært beboet i danskere, men nu er det anderledes. Størstedelen er englændere, mens der bor omkring 30 procent danskere i Cerros del Aguila. Det hus, som Eddie Møller bor i, ligger på en højderyg, og naboerne er næsten udelukkende danskere.
“Vi er sådan en enklave på ti familier, der kalder os Dansktoppen. Vi har boet her i mange år og har fulgt udviklingen næsten fra begyndelsen. Det har været spændende for både børn og børnebørn at se, hvordan Cerros del Aguila bare er blevet større og større,” siger Eddie Møller.
Han ser en urbanisation, der før kæmpede med dårlig ledelse og skrantende økonomi, der nu er et populært, vellidt og sundt sted at være.
“Der var ikke så mange til at betale fællesudgifterne og urbanisationen skyldte mange penge væk. I dag fungerer det upåklageligt, og der er altid pænt og rent og gode forhold, og så er her et godt sammenhold. Men det tog mange år, før der kom styr på det,” siger Eddie Møller og fortsætter:
“Det er et fantastisk sted at bo i dag med mange muligheder. Der er tennis, pools og en restaurant, der fungerere som samlingspunkt. Og så er her jo en fremragende udsigt.”
 
 
9
 
Det siger ejendomsmæglerne i området om Cerros del Aguila:
 
IngerAlis fra IngerAlis Property:
“Hvis det ikke var fordi, min dreng går i skole tæt på Málaga, så ville dette være stedet, jeg selv ville vælge at bo.” siger IngerAlis. “For der er virkelig mange gode grunde til at vælge Cerros del Águila, når du leder efter din plads i solen, hvad enten det er til ferie- eller helårsbolig”.
Udsigten er fantastisk og det er et roligt område. Det er næsten som at bo for enden af en blind vej. Når du kommer til Cerros del Águila, ja så kan du ikke komme videre. Men du kan nyde solen, stilheden og de mange faciliteter, der er for både børn og voksne. At fællesområdet også er stedet, hvor man kan mødes, betyder meget for det sociale liv, legeplads til børnene, tennisbaner, pool og et lille lokalt supermarked lige ved siden af den lokale bar, hvor man kan få tapas og caña (fadøl), eller en kop morgenkaffe. Ja, det er næsten som at være i en lille dansk landsby…dog med lidt mere sol.
 
Alle disse charmerende, nære ting betyder dog ikke, at Cerros del Águila ligger langt fra alfarvej. Nej det er supertæt på Fuengirola, golfbaner og de hvide sandstrande. Og så er der kun 20 minutter til lufthavnen. Området er meget danskpræget og det er en stor fordel for danske og nordiske nytilflyttere, at der også er dansktalende personale på områdets kontor. Det giver en tryghed og er med til at gøre det at flytte til et fremmed land lidt lettere.
 
 
bent
 
Hvornår er man tilstrækkeligt sikret?
Bent Jørgensen og hans kone har to gange haft indbrud i deres villa her på Costa del Sol, fordi den ikke var tilstrækkeligt alarmsikret. De tog konsekvensen og installerede alle tænkelige sikkerhedsforanstaltninger, og nu lever de trygt og godt i deres spanske hjem.

 
Af Kasper Ellesøe, kasper@norrbom.com
 
I hjemmet i Luxembourg ringer telefonen, mens Bent Jørgensen og hans kone Dorthe er ved at pakke deres bil, fordi de skal på ferie i Danmark. “Jeg er ked af at sige det, men I har haft indbrud i jeres hjem i Spanien,” fortæller stemmen, der tilhører ægteparrets opsynsmand, som holder øje med huset, når de ikke er i Spanien. I stedet for at køre mod Danmark i nord kører Bent Jørgensen mod syd og kommer frem til et gennemrodet hjem, hvor mange ting er ødelagte.
“Terrassedørene var smadrede, alle tingene var taget ud af skuffer og skabe og flød på gulvet, og næsten alt af værdi var væk. Min kone var nedslået og græd. Det var rædselsfuldt, og det kan bare ikke beskrives, hvad man tænker,” siger Bent Jørgensen.
Dette skete i sommeren 2009. Huset var allerede dengang udstyret med et alarmsystem, idet ægteparret året forinden også havde et indbrud. Da de købte huset i 2007, fik de det alarmsikret indenfor, men det var ikke nok, da dørene var for nemme at bryde op. Efter indbruddet i 2008 blev dørene udskiftet og alarmsystemet udvidet. Men heller ikke det var tilstrækkeligt til at holde indbrudstyvene ude, og som konsekvens af indbruddet i 2009 ringede Bent Jørgensen alarmselskabet og bad om at få installeret den helt store sikkerhedspakke.
“Vi sagde til Alarma Universal, at vi ville have den helt store pakke med indvendige og udvendige sensorer, tågekanon, og selvom det ville kræve en større renovering med udbygning af muren, to meter høje porte samt nye, kraftige døre og vinduer, var der ingen tvivl. Vi var indstillede på, at vores hjem skulle sikres optimalt,” fortæller Bent Jørgensen.
 
indbrud1
 
En hel hær af indbrudstyve
Sikringen af huset var en nødvendighed, for ved indbruddet i 2009 havde indbrudstyvene trodset alarminstallationen og var brudt ind, og selvom politiet og Alarma Universals vagter var fremme indenfor 12 minutter, var hjemmet ødelagt og værdifulde genstande mistet. Politiet fortalte, at mellem seks og ni fremmede mennesker havde gennemrodet huset.
“Vi havde ingen fantasi til at forestille os, at det kunne gå så galt. Ødelæggelserne og tanken om, at så mange havde været inde i vores hjem, var det værste. Og vi var lykkelige for, at vi ikke var hjemme, for hvad kunne der så ikke være sket?” spørger Bent Jørgensen.
De to indbrud indenfor for ét år blev for meget for ægteparret. I en periode overvejede de, om de havde mod på overhovedet at bo i Spanien. De besluttede at blive, men så skulle huset også sikres bedre.
“Vi ville ikke risikere noget igen, for indbruddene har taget hårdt på os. Nu har vi så til gengæld ikke haft indbrud siden, og vi føler os fuldstændig trygge ved at forlade vores hus,” siger Bent Jørgensen, der dog fortæller, at han og Dorthe er blevet mere forsigtige, når suspekte personer kommer forbi.
“Der er flere gange sket noget underligt. Bl.a. ringede to fyre på dørtelefonen og sagde, at de skulle efterse gasanlægget. Vi har imidlertid ikke noget gasanlæg, så de blev ikke lukket ind. Det er sket nogle gange, og vi lukker ingen ind, medmindre vi er helt sikre på, at de har et ærligt ærinde.”
 
indbrud2
 
Meget tilfreds med Alarma Universal
Risikoen for indbrud er tilsyneladende større i Spanien end i Luxembourg, hvor Bent Jørgensen og hans hustru bor til daglig. De to forfærdelige oplevelser i Spanien står i hvert fald i skærende kontrast til, hvad de har oplevet i Luxembourg.
“Vi låser altid, når vi forlader vores hus i Luxembourg, men mange af vores bekendte kan godt være væk i flere timer eller måske en hel dag uden at låse af. Det er en stor omvæltning at komme til et land, hvor man skal barrikadere sig bag alarmsystemer, høje jernlåger og døre med panserglas,” siger Bent Jørgensen.
Siden Alarma Universal sørgede for at sikre huset bedre, er der ikke sket noget, og i det hele taget er Bent Jørgensen og hans hustru glade for den service, som Alarma Universal yder.
“Der er ikke sket noget de sidste fem år, og går alarmen ved en fejl, er de meget behjælpelige med at sørge for at sikre, at det virkelig var en fejl. Såvel deres teknikere som deres sikkerhedskonsulenter er yderst professionelle og sørger for, at vi føler os sikre. Det hjælper også på trygheden, at vi hver eneste dag kan se en patruljebil køre forbi ude på vejen, for så ved vi, at de altid er lige i nærheden, hvis der sker noget. Jeg kan i hvert fald stå inde for Alarma Universal,” fortæller Bent Jørgensen.
Han og Dorthe har flere gange haft besøg fra andre alarmselskaber, som mente, at de havde bedre tilbud. I nogle tilfælde var det også billigere, men selskaberne har fået afslag fra Bent Jørgensen og hans hustru.
“De har ikke kunnet tilbyde en tågekanon, og det, synes vi, er vigtigt. Det skilter vi også med rundt om huset. For os handler det om at gøre vores hus uattraktivt for indbrudstyvene, og det hjælper tågekanonen til, for så kan tyvene ikke orientere sig, hvis de bryder ind,” fortæller Bent Jørgensen.
 
indbrud3
 
Er du helt sikker på, at du er sikret?

Christina Nissen, direktør i danskejede Alarma Universal, der i 30 år har installeret sikkerhedssystemer her på Costa del Sol, er naturligvis glad for den ros, som Bent Jørgensen giver hendes virksomhed i artiklen. Hun kender alt til problematikken fra sit daglige arbejde, hvor kundernes store spørgsmål næsten altid er: Er vi nu sikret godt nok?
“Et utilstrækkeligt alarmsystem er næsten værre end slet ikke at have sin bolig sikret. Det giver nemlig falsk tryghed. Og netop derfor kan det ikke understreges kraftigt nok, at man skal vælge et seriøst, erfarent og professionelt sikkerhedsfirma til at rådegive om noget så vigtigt som sin egen og familiens sikkerhed. Det er ikke nok at føle sig tryg. Man skal være helt sikker på, at man er sikret!”, råder Christina Nissen. “Et alarmsystem, der ikke er tilsluttet en vagtcentral, er fx ikke meget bevendt, da ingen, i sagens natur, reagerer på signal fra alarmen. Den præventive virkning er også så som så, idet tyvene udmærket kender alarmselskabernes skiltning, og derfor ved, om de kan forvente, at der kommer en vagt, som også kontakter politiet, eller om de kan arbejde i fred”.
“Alarmsikring er en individuel sag, og sammen med hver eneste kunde går vores sikkerhedskonsulenter familiens sikkerhedskrav igennem og præsenterer så de muligheder, der er i forhold til bygningen, indretningen og omgivelserne”, forklarer Christina Nissen.
“Hjemmerøverier er også her i Spanien et stigende problem, og derfor er det en god idé at få døre og vinduer udstyret med magnetdetektorer, så man også kan have alarmsystemet slået til, når man er hjemme eller fx have hunden gående frit rundt i huset, mens man selv er ude. Det er en løsning, som rigtig mange af vores kunder bruger, netop så de kan have hele huset beskyttet om natten, uden at skulle slå zoner til og fra for fx at gå på toilettet eller kigge til børnene, som sover i et andet værelse.
Udover bevægelsessensorer inde i huset anbefaler vi, at man installerer nogle udendørs detektorer fx på muren, som omkranser ejendommen. På den måde vil alarmen gå, længe inden tyvene kommer i nærheden af selve huset, og vagtcentralen vil omgående reagere på signalet. Yderligere er der videoovervågning, som i høj grad har en præventiv virkning, ligesom tågekanonen der umuliggør tyvens arbejde, da huset lynhurtigt fyldes af en tyk, uigennemsigtig tåge, som dog er helt ufarlig, men gør sigtbarheden lig med nul. Og det har ikke mindst betydning for de værdiggenstande, der er i huset, og som man gerne vil have lov til at beholde”, siger Christina Nissen fra Alarma Universal.
 
 
Vime
 
VR Living Marbella tilbyder lækre boliger og bedre livskvalitet
Beskeden fra resortet VR Living Marbella er klar: “Vi bliver mere og mere populære blandt skandinaverne”.
Meldingen kommer fra Poline Dyrup, som er skandinavisk kontaktperson på det 4-stjernede resort.
“Vores koncept er enkelt og ingen bliver skræmte af vores priser, fortæller den danske repræsentant hos VR Living Marbella, som de sidste 20 år har arbejdet med køb, salg og udleje af boliger på Costa del Sol. Hun oplever en klar vækst i boligsalget og tilsvarende en tendens til, at det er en ferie- eller halvårsbolig, de nye boligejere søger. “Det skal ikke bare være let at købe en bolig på Costa del Sol. Det skal også være let at vedligeholde og bruge sin bolig”, siger Poline Dyrup med henvisning til de mange boligejere, som, hver gang de gæster Costa del Sol, skal slås med nogle irriterende praktiske problemer. Det være sig håndværkere, for at få udbedret skader på boligen, eller med teleskaberne fordi der er problemer med telefon og internet i boligen. “Derfor har vi et særligt service-koncept til alle nye boligejere, så de ikke skal bekymre sig om praktiske gøremål. Blandt andet er WIFI og skandinavisk tv dækket af fællesudgifterne.

 
Masser af service for 150 euro pr. måned
VR Living Marbella har siden lanceringen af projektet gjort meget ud af konceptet med boliger af skandinavisk standard. Det samme gælder servicen, hvor målsætningen også er skandinavisk standard. “Som boligejer kan man frit benytte vores fællesområder som uden- og indendørs pool, træningscenter, spa og reception. Det er alt sammen dækket af vores fællesudgifter, som er på 150 euro om måneden. Med heri får man WIFI og de skandinaviske tv kanaler, så det er faktisk både økonomisk fornuftigt og let at bo her,” beretter Poline, som samtidig bemærker, at man mod et tillæg også kan få rengøring og andre services inkluderet. Den vej rundt gør VR Living Marbella det let at nyde sin bolig og livet på Costa del Sol. Men for Poline Dyrup spiller det sociale perspektiv også en afgørenede rolle bag den stigende interesse for resortet: “Det sociale liv her er godt, for vi tilbyder en lang række ture, foredrag og andre aktiviter. Skandinaverne finder sammen, stifter venskaber og det er med til at skabe en rigtig god stemning, som tiltaler mange. For os er det livskvalitet.”
 
Boliger til 129.000
VR Living Marbella tilbyder duplex-lejligheder fra 129.000 til 169.000 euro. Boligerne er alle nyrenoverede og fuldt møblerede efter skandinavisk standard. Alle lejligheder er lyse og har to gode terrasser. “Som noget helt nyt har vi også boliger med to soveværelser,” fortæller Poline Dyrup og fortsætter: “De færreste bliver skræmt af vores priser, når de ser hvad de får for pengene. Ser man boligkøbet som en investering, skal man lede længe for at finde noget godt i Marbella til vores priser og gode service,” slutter Poline, som samtidig opfordrer intereserede til at bo en uge på resortet for kun 175 euro for to personer.
 
info@vrlivingmarbella.com
Tel: +34 663 857 176
www.vrlivingmarbella.com
 
 
Eric sam

‘Casa Redia’: Spanske håndværkere med nordisk mentalitet
 
For to år siden skiftede 37-årige danskspanske Eric Heredia Danmark og IT-branchen ud med Spanien og et liv som selvstændig. Hans firma ‘Casa Redia’ henvender sig til herboende skandinaver og har specialiseret sig i at formidle lokale håndværkere, som leverer nordisk kvalitet til spanske priser. En idé, der opstod, da et vennepar var lige ved at købe et dansk køkken til overpris.
 
“Når jeg lander i Málaga, er jeg spanier, og når jeg står ud af flyet i København, er jeg dansker.”
Med en dansk mor og en spansk far er 37-årige Eric Heredia det, han med egne ord, betegner som ‘nationalt skizofren’. Indtil for to år siden boede han i Danmark, men et karriereskifte fik ham til at tage sin danske kone og deres fælles søn under armen og flytte til Málaga. Her etablerede han et firma, der står for design, konstruktion og salg af såkaldte ‘mobile homes’. En beskæftigelse, som har givet Eric Heredia et godt kendskab til den spanske byggebranche, hvilket nu også bruges til at formidle spanske håndværkere til nordboere på Solkysten. Hvad enten det drejer sig om køkkener, airconditions eller gulve, er kvaliteten nordisk, men prisen spansk. Et, ifølge ham, kærkomment tiltag, da mange skandinaver finder tryghed i at handle med et nordisk firma, hvor sproget er til at forstå.
 
“Desværre betaler mange danskere overpriser uden at blinke, fordi de ikke kender markedet hernede, og fordi de ikke taler spansk. Det er nemt nok for folk at gå i et spansk supermarked og se, hvad dagligvarerne koster. Men hvad en lokal håndværker får i timen er sværere at gennemskue. Vi vil altså gerne informere skandinaverne om, hvordan priserne reelt er i Spanien.”
 
Idéen opstod en hyggelig aften i venners lag over en god flaske vin. Et dansk vennepar af Eric Heredia havde netop købt et hus i Mijas, hvor der skulle laves nyt køkken. Og som mange andre danskere, der lige er flyttet til Spanien og ikke kan sproget, opsøgte de et køkkenfirma med skandinavisktalende personale. 110.000 kroner kostede drømmekøkkenet. En pris som Eric Heredia med sin ekspertise inden for området på ingen måde kunne få til at hænge sammen.
“Jeg kiggede på køkkentilbuddet og tænkte: Der er et eller andet helt galt her. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg ved fra mit arbejde med ‘mobile homes’, hvad håndværkere i Spanien får i løn, og hvad materialerne koster her.”
 
Derfor sendte han en af sine egne medarbejdere til Mijas for at give et tilbud på et tilsvarende køkken. Håndværkeren regnede på det og kunne skrælle 40 procent af prisen. Derefter begyndte venneparret at sammenligne priser på forskellige varer. En hurtig søgning på Google viste eksempelvis, at det vinkøleskab, som køkkenfirmaet krævede 1300 euro for, kunne købes for 255 euro i Bilka i Danmark. Og jo flere danskere Eric Heredia talte med, desto mere forbavset blev han. Venneparret var nemlig langtfra de eneste danskere, der havde betalt overpris for airconditions, vvs-installationer samt murer- og tømmerarbejde.
 
“Vi har afstemt vores priser efter det spanske marked og bruger spanske håndværkere med spanske lønninger, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er dygtige og erfarne lokale håndværkere, som kommer ud til min kunder for at give et tilbud. Det oversætter jeg så til dansk, og kunderne kan altid henvende sig til mig, hvis de har spørgsmål undervejs. Sprogligt giver jeg således den tryghed, som mange ønsker, når de skal have udført et byggeprojekt.”, afslutter han.
 
 
Rosasco1
 
Bettina Rosasco tegner drømmen – og forener det danske og det spanske liv
 
Flere steder på den spanske sydkyst kan man finde ejendomme tegnet af den danske arkitekt Bettina Rosasco. Boliger, der er tilpasset den spanske stil og natur, men som indvendigt bærer præg af den danske hånd, der har ført blyanten. Her fortæller hun, hvordan hun skaber balance mellem det skandinaviske og det sydspanske på tegnebrættet.
 
Nordisk design og arkitektur er i dag blevet et varemærke i sig selv. I flere lande forbindes det med ord som kvalitet, bæredygtighed, holdbarhed og kreativitet. Fire ord som Bettina Rosasco også kan genkende.
“Det er ikke, fordi vi er meget bedre end andre lande til at skabe nyt design eller nye konstruktioner, men i Skandinavien er vi meget punktlige, har høje ambitioner, og vi er vant til at arbejde for sagen, hvilket mange af mine kunder sætter pris på.”
 
Naturen og rene linjer spiller en stor rolle
Bettina Rosasco har boet i Spanien, siden hun afsluttede gymnasiet, og arkitektuddannelsen tog hun på Universidad de Navarra i Pamplona. Med en spansk uddannelse og en dansk mentalitet skaber Bettina Rosasco i dag huse med fokus på funktionalitet, natur, grønne arealer, klima og de rene linjer.
“Alt i huset skal kunne bruges, og her er det vigtigt at tænke klimaet ind i projektet. I Danmark elsker vi store vinduer, så solen kan trænge ind de to måneder om året, hvor den er fremme, men i Spanien er det lige omvendt. Her skal der være skygge, så de varme sommerdage bliver tålelige,” fortæller Bettina Rosasco, der pointerer, at også kulturen er en væsentlig faktor inden for arkitektur.
“Det er eksempelvis svært at overbevise en spanier om kvaliteten af trægulve. De render ind og ud af huset hele året, og her er stengulv praktisk. Desuden er det jo nærmest uhørt at bede en spansk kvinde om at tage sine højhælede sko af, hvis man vil undgå mærker i gulvet. Her må man finde en balance, så designet passer ind i kulturen.”
 
Rosasco2
 
Med legoklodser skal land bygges
At Bettina Rosasco skulle blive arkitekt lå ellers ikke lige i kortene. Med en stor tandlægefamilie var forventningerne skruet i en anden retning. Men allerede fra barns ben, var Bettina Rosasco klar over, at hun ville et andet sted hen.
“Jeg elskede at bygge ting af Lego, og min yndlingsbog var “Barbapapas hus”, hvor barbapapa-familien skal bygge et hus ude på landet. Det har tydeligvis gjort indtryk på mig. Desuden fandt jeg ud af, at jeg hader blod, og så var stien ligesom lagt.”
 
For Bettina Rosasco er arkitektur lig med bæredygtighed. Hun arbejder derfor meget med volumen i sine huse, hvilket vil sige, at hun skaber naturligt lys og skygge gennem konstruktionerne. Ved at udnytte husets facader til at skabe kølige arealer kan hun eksempelvis minimere energiforbruget på eksempelvis aircondition.
 
Derudover har hun specialiseret sig i den tyske bygningsstandard Passivhaus. Det er lavenergihuse bygget efter de mest komplette løsninger inden for isolering og ventilation.
“Med Passivhaus kan man opnå en energikvalificering A++, hvor de fleste huse langs kysten mellem Málaga og Marbella ligger mellem E og G. Så det giver store besparelser på opvarmning og nedkøling,” pointerer hun.
 
Rosasco5
 
Nordisk vs. spansk arkitektur
Ifølge Bettina Rocsasco adskiller den spanske arkitektur sig en del fra den nordiske.
“Den spanske arkitektur godt kan være lidt af et cirkus, der ofte handler mere om pomp og pragt end funktionalitet og finesse.” For hende er det vigtigt, at rummene fungerer, og hun tegner derfor altid husene med møbler.
“Man skal kunne se, hvad huset kan bruges til – hvilket nok er meget skandinavisk. I Danmark er man jo inden døre det meste af året, det er derfor naturligt, at der er stort fokus på det indvendige. Så det er nok noget, jeg har taget med mig.”
 
 
Dauphin11

Futuristisk arkitektur med realistisk potentiale
 
Arkitektur kan udtrykkes på mange måder, og formålene kan være mange. Den digitale fotokunst “architecture for resistance” af den spanske fotograf Dionisio González fremstiller på en nyskabende måde, hvordan kunst kan kombineres med arkitektur og skaber alternative boligmiljøer, hvor vejrmæssige faktorer vægter mest. Med andre ord: Futurisk arkitektur til en nær fremtid.
 
Via digitale fotografier fra øen Dauphin Island, en lille ø ud for staten Alabama i USA, viser Dionisio, hvordan arkitektur og design kan kombineres, så det samtidig passer ind i de miljømæssige rammer. Øen Dauphin Island er et populært feriested med en syv kilometer lang, hvid sandstrand og et rigt fugleliv, og mange har ferieboliger på øen. Men hver gang USA rammes af orkaner vælter de flotte strandvillaer omkuld. Derfor har Dionisio lavet flere digitale fotografier, der foreslår, hvordan man kan bygge huse, der kan modstå voldsomme vejrforhold samtidig med, at de miljømæssige rammer respekteres. Alle husene, der fremstilles via digitale fotografier, er beboelige, såfremt de opføres. Dionisio González har nemlig sørget for både det udvendige design samt den indvendige indretning, der er lavet arkitektonisk korrekt, så de faktisk kan opføres, som de vises.
 
Hvem ved, måske får vi en dag den slags klimatilpassede og spændende boliger her på Costa del Sol. Indtil videre kan de nydes på Dionisios fotografier på galleriet Yusto/Giner i Marbella.
 
Dauphin8
Dionisio González er fra Gijón men har i en længere årrække været bosat i Sevilla, hvor han underviser kunst, fotografering, computergrafik og multimedier på universitet. Udover sit speciale i digital fotokunst har Dionisio en stor forkærlighed for arkitektur.
Det er første gang Dionisio har en soloudstilling i Málaga-provinsen. Dog er hans kunst at finde på mange anerkendte gallerier i USA, samt i mange europæiske lande. Og han har modtaget flere store priser for sin innovative kunst.
Du kan opleve Dionisio González’s udstilling på galleriet Yusto/Giner frem til og med den 20. marts. Galleriet ligger i industrikvarteret La Ermita på Calle Madera 9 i Marbella. Se www.yusto-giner.com for yderligere information.
 
 
11
 
Lumon – 20 år med innovative glasløsninger og høj kvalitet
 
Lige udenfor Málagas centrum ligger Lumons nyåbnede hovedkontor. At slå glasdørene op for de nye lokaler, bag en heldækkende glasfacade, var en del af firmaets 20-års-jubilæum sidste år. Lumons idé er enkel og havde sin begyndelse i Finland. Som alle nordboer ved, er balkoner med glassider normale i Norden, da glasset beskytter mod kulde og vind. Men Lumon Spaniens grundlægger, Niklas Satola, så et behov for glasbeskyttelse sydpå, både mod regn og vind, men også mod varme og forurening. Mange rystede på hovedet, men Niklas bestemte sig for at gå videre med ideen. I dag findes Lumon i 26 lande, hvoraf Spanien, der i øjeblikket er det største marked udenfor Norden, er et af de vigtigste eksportlande.
 
Skaber formål
Efterspørgslen på Lumons produkter er stor. Hemmeligheden er, at Lumon tilbyder løsninger, der gør rum brugbare. Rum, der af de fleste ville opfattes som umulige at anvende. Niklas Satola forklarer:
“Et boligkøb er en af livets største, økonomiske investeringer, og det, de fleste sætter pris på, er en stor balkon, terrasse eller altan. Når man ser på boligen indenfor, er det tydeligt, hvilke rum der bruges til hvad – soveværelse, køkken, stue og badeværelse – og man ved lige præcis, hvordan det rum skal møbleres. Men så har man balkonen eller terrassen, hvor der står et bord og nogle plastikstole, men hvad er egentlig rummets formål? Lumons tanke er at skabe et formål, skabe et rum, der er ude og inde på samme tid, med direkte adgang til det, der er udenfor, uanset om det ligger i stueplan eller på 12. sal.”
 
Glasløsninger
Det, Niklas Satola taler om, er at skabe en mening med balkonen eller terrassen. At skabe et rum, der hænger sammen med miljøet udenfor, men som samtidig er en integreret del af boligen. At det bliver lige så naturligt at opholde sig på balkonen eller terrassen som i stuen uden at skulle tænke på, om det er for koldt, varmt eller fugtigt derude. Løsningen er enkel, om end unik og speciallavet. Nemlig en glasindramning, der beskytter mod vejrlig, og på samme tid giver det ekstra touch, der gør boligen speciel. Et rum, som takket være Lumons glasløsninger, er beskyttet mod regn, rusk, vind, skidt og støj, men som også kan åbnes for at lukke sol, varme og frisk luft ind. Der bliver investeret meget i at fremstille et holdbart produkt med skræddersyede materialer af glas og aluminium, som ikke bliver påvirket af omgivelsernes belastninger. Lumon arbejder ud fra tanken om, at en kunde køber deres produkt én gang i livet, og derfor er funktion, design, anvendelighed og sikkerhed vigtige faktorer for firmaet.
 
Forretningshemmeligheden
Det er ikke alle forretninger, der kan blive ved med at være så aktuelle på markedet, at de kan fejre 20-års-jubilæum. Niklas Satona fortæller, hvorfor Lumon har været en succes:
“Hos Lumon satser vi altid på nærheden til kunden og på at varetage deres krav og ønsker. Så man kan sige, at det er kunderne, som har givet os opskriften på succes igennem deres tilbagemeldinger. Og det er om alting – produktkvalitet, design, tidsrammer og om løfterne bliver holdt. Vi overlader intet til tilfældighederne. Det er med vores kunders hjælp, at vi har kunnet forbedre os. Og deres opfattelse af os er det vigtigste, vi har.”
 
7. generationsprodukt
Ser man en bygning med 20 balkoner, kan det se ud som om de alle er ens, men Lumon arbejder med millimeterpræcision, og derfor er hver balkon, eller terrasse, unik. Derfor er der ikke et lager, hvor færdiggjorte materialer ligger og venter på, at en kunde skal ringe. I stedet sender Lumon en medarbejder ud, som præcisionsopmåler området, der skal indrammes, hvorefter materialerne specialbestilles og monteres. Fra den første kontakt til glasløsningen er på plads, går der kun seks uger.
En yderligere faktor i 20-år-jubilæet er, at Lumon har præsenteret deres 7. generation af produkter – en løsning, som giver Lumon muligheden for at tilpasse glasset til alle rum, som for eksempel en restaurantterrasse, hvor der er lidt mindre plads på grund af borde og stole.
 
Lumon
Lumon er et nordisk firma med ca. 800 ansatte. Lumon investerer meget i udviklingen og udnyttelsen af den teknologi, de bruger i deres produkter, hvilket også er en investering i fremtiden. Det betyder, at Lumon har fokus på miljøpåvirkning og kan være stolte af, at deres klimaaftryk er neutraliseret på 2-3 år. Som en teknologisk tilføjelse, og en sjov app til kunden, kan Lumons nye katalog opleves i 3D ved brug af en tablet eller smartphone, hvor brugeren selv kan indramme en terrasse, åbne vinduer, skifte farve på aluminiumsrammerne og meget mere.
89 procent af Lumons kunder udtrykker, at de er mere tilfredse, end de havde forventet.
93 procent af Lumons kunder bruger balkonen/terrassen mere end de troede, de ville komme til.
83 procent af europæerne udtrykker ønske om at kunne bruge deres balkon/terrasse mere, end de gør i dag.
67 procent af europæerne foretrækker nordisk design.
 
 
Kari Hämeenheimos
Erfaren ejendomsmægler giver tryghed
Ejendomsmæglerfirmaet Kari Hämeenheimo blev grundlagt i 1967, og da kun mange års arbejde giver erfaring i en branche som denne, ja så må man sige, at Kari Hämeenheimo har den erfaring, der skal til for at skabe et tillidsfuldt forhold mægler og kunde imellem. Kari Hämeenheimo varetager salg af fast ejendom langs hele Costa del Sol, men har flest emner til salg i områderne omkring Fuengirola og Benalmádena. Med sine 47 års erfaring har Kari Hämeenheimo et godt kendskab til markedet og alt, hvad der hører til en bolighandel, og så samarbejder hun tæt med med både notarer og advokater. Kari Hämeenheimo beskæftiger sig også med byggeprojekter, og siden 1975 har hun eksporteret byggematerialer.
Kari Hämeenheimo, tel.952 474 892, mobil: 610 04 55 39, e-mail: agent.kari@vodafone.es, web: www.karismarbella.com
 
 
Pernille kaas
Har du den rette forsikring til dit spanske hjem?
Når man køber bolig, uanset om det er i Danmark eller Spanien, bør man tegne en god, omfattende boligforsikring. Kaas & Kirkemann, et forsikringsmæglerfirma, der har specialiseret sig i forsikringer til skandinaver i Spanien, tilbyder boligforsikringer, der dækker bygning, indbo og personligt ansvar til nyværdi. Til skandinaviske kunder med banklån tilbyder Kaas & Kirkemann at tilføje udenlandske banker som beneficianter i forsikringspolicen samt at bistå praktisk med papirarbejde i forbindelse med det.
Ønskes yderligere information vedrørende boligforsikring, forsikringsvilkår eller et uforpligtende forsikringstilbud, kontakt Kaas & Kirkemann på tlf. 952 478 383 eller se hjemmesiden www.kaaskirkemann.net.
 
 
A 17
JS Ejendomskontor – din vej til sikkert boligkøb på Costa Blanca
Overvejer du at købe bolig i Spanien, så læg vejen forbi JS Ejendomskontor, som er et dansk ejendomsmæglerfirma med hovedkontor i Torrevieja. Ejendomskontoret har 15 års erfaring med ejendomshandel på Costa Blanca, fra Alicante i nord til Cartagena i syd. Man er derfor garanteret den bedste service indenfor salg af både brugte og nyopførte boliger. Dette omfatter rådgivning om finansiering i dansk og spansk realkredit, køb af hårde hvidevarer, møbler, aircondition, anlægning af have mm. JS Ejendomskontor bistår også med advokatrådgivning i forbindelse med boligkøbet, da kontoret har et tæt samarbejde med advokatfirmaet JLJ Lawyers & Services, som tager sig af alle spørgsmål af juridisk karakter. Kunderne betjenes på dansk, svensk, norsk, tysk og spansk.
Kontakt JS Ejendomskontor S.L., Jørn Erik Schmidt på tlf. 660 459 889 eller jes@jsejendomskontor.dk.
Læs mere: www.jsejendomskontor.dk.
 
 
Navarrete
Komplet advokatbistand gennem dansk-spansk samarbejde
Det dansk/spanske advokatkontor, Ana María Navarrete, har siden 1994 assisteret danskere bosat i Spanien med alle former for juridisk bistand, fra køb og salg af fast ejendom, testamenter, arv og skifte, leje og udlejning af bolig, selskabsret, by- og lokalplanlægning samt civile sager.
I samarbejde med Ret & Råd Advokater Glostrup/Ballerup/Greve i Danmark tilbydes en altomfattende advokatbistand, der dækker sager, som kræver juridisk behandling i både Spanien og Danmark, som fx arvesager og dødsboer med aktiver i begge lande. Samarbejdet betyder, at alle sager løses rationelt og med et højt kompetenceniveau, ligesom det sker hurtigere end normalt, hvilket i sidste ende kommer klienten til gode.
For mere information kontakt advokatkontoret Ana María Navarrete i Spanien på 952 585 721 – www.navarrete.dk – eller Ret & Råd Advokater Glostrup/Ballerup/Greve i Danmark på +45 70 20 70 83 – www.advogreve.dk.
 
 
danscan-20020429-dsc00671
Din danske forsikringsmægler på kysten
DanScan Forsikring er en veletableret forsikringsmægler, der i mange år har hjulpet danskere – både nytilflyttere og bosiddende – med alle typer forsikringer. DanScan Forsikring er ejet af danske Helle Haugaard Eriksen, der er spansk autoriseret forsikringsmægler og desuden har to danskere ansat på kontoret. Gennem et mangeårigt samarbejde med et af de største og mest pålidelige forsikringsselskaber i Spanien, kan DanScan Forsikring tilbyde en bred vifte af forsikringer til fornuftige priser, der dækker den individuelle kundes behov.
Kontakt DanScan Forsikring for yderligere information på tlf. +34 952 66 03 87 eller pr. e-mail: helle@danscaninsurance.com. Kontoret har åbent mandag-fredag 09.30-16.00.
 
 
velasco
Professionelt advokatfirma med stor dansk ekspertise i Almuñécar
Velasco Lawyers har tilbudt advokathjælp siden 1993, hvor personlig kontakt, kommunikation på dansk samt en hurtig og effektiv sagsbehandling altid er i fokus. Det sker i samarbejde med firmaets advokater og to skandinavisktalende sekretærer.
Kontoret ligger i Almuñécar og dækker hele Andalusien og Murcia. Velasco Lawyers yder professionel service til konkurrencedygtige priser indenfor alle områder af spansk lovgivning og kan klare retssager på alle niveauer, da firmaet har ansat både sagsbehandlere og advokater. Advokatfirmaet servicerer mange skandinaviske klienter. Velasco Lawyers varetager og har en bred erfaring indenfor følgende juridiske områder: Familielovgivning, køb og salg af ejendomme, arbejdslovgivning, private klienter, firma- og selskabslovgivning, regnskab og bogføring samt søgsmål.
For yderligere information, se www.velascolawyers.com.
 
 
Jardin
Alt til haven og terrassen
Mange skandinaver på den østlige side af Málaga med have og terrasse har allerede besøgt “Jardín de Nerja”. Det er et udendørs hus- og havecenter med atmosfære, god betjening og, ikke mindst, et godt udvalg. “Jardín de Nerja” har alt i havemøbler, griller, liggestole, potter & planter og en stor afdeling med redskaber og produkter for gør-det-selv-folket. Man lægger vægt på personlig rådgivning og service bl.a. i form af gratis levering af købte varer.
“Jardín de Nerja” ligger på N-340 lige ved Repsol tankstationen ved indkørslen til Nerja. www.jardindenerja.com / telefon 952 527 267
 
 
A 15
Advokatkontoret.es – spansk ekspertise på dansk
Hos advokatkontoret.es arbejder vi for danskerne på dansk. Vort hold af professionelle spanske advokater har en bred viden indenfor faget, og deres samarbejde med den danske sekretærstab sikrer vores klienter, at deres juridiske gøremål i et fremmed land bliver så lette og forståelige som muligt. Uanset om det drejer sig om en ejendomshandel, testamenter eller andre juridiske anliggender, og uanset om det er første gang, man skal handle i Spanien, eller om man allerede har kendskab til landet, gør vi vores bedste for, at vores klienter får en positiv oplevelse. Vi kan hjælpe indenfor alle juridiske discipliner fra ejendomshandler, arvesager, retssager, reklamationer, stiftelse af selskaber, etc. Ring på +34 951 23 90 05 eller skriv til os og hør hvordan vi bedst kan hjælpe. Se www.advokatkontoret.es.
 
 
Imperial
Den lille mægler med den gode service
Igennem de sidste 15 år har mange skandinaver søgt til Imperial Estate i Fuengirola. Firmaets ejer, Fabiola Lozano, og hendes skandinaviske medarbejder peger på firmaets brede boligudvalg i Fuengirola og omegn og den særlige service som hovedfaktorerne bag succesen. “Når man køber bolig i Spanien, er der mange praktiske ting, der skal ordnes som f.eks. oprettelse af NIE-nummer, kontrakter på el og vand, optagelse af lån, osv. Alt dette er en del af den service, vi tilbyder nye boligejere”, fortæller Fabiola og fortsætter: “Går man med boligdrømme, er det nu man skal købe. Vi mærker en stærk stigende efterspørgsel og fornemmer tilsvarende, at priserne ikke falder yderligere”.
Kontakt Imperial Estate på www.imperialestate.com / fabiola@imperialestate.com / telefon 952 664 966
 
 
Elite
Glaspartier, der udvider din horisont
Få glæde af din terrasse og din altan året rundt. Med et elegant glasparti fra Elite Glass Curtains kan du holde vinterkulden ude eller skærme af for sommervarmen og stadig nyde panoramaudsigten og den smukke spanske natur fra din altan. Med egen produktion og professionelle medarbejdere er du sikret et produkt, der er tilpasset nøjagtigt dine ønsker. Og med mere end 20 års erfaring indenfor kreation og installation af glasløsninger er det engelske firma en sikker investering, hvis du ønsker kvalitet og gennemsigtige løsninger.
Kontakt Elite Glass Curtains for et uforpligtende tilbud.
Telefon 952 830 503
Mail: info@eliteglasscurtains.com
Web: www.eliteglasscurtains.com
 
 
Goth
Specialisten i boliger i Almuñecar og omegn
Det danskejede ejendomsmæglerfirma Costa Granada Home har specialiseret sig i boliger på den østligste del af Costa del Sol og Costa Tropical. Området er kendt for sine smukke strande, sin flotte natur, spanske charme og for at være knap så turistet. Også her er priserne faldet gevaldigt: “Man kan i dag få gode boliger 30-40 procent billigere end for 5-6 år siden. Det er boliger med bedste beliggenhed og bedste byggekvalitet,” fortæller John Goth, som via sit mangeårige lokalkendskab har adskillige prisrigtige boliger i sit salgskartotek. Costa Granada Home ligger i Almuñecars bymidte og gør sig i alt fra byhuse til lejligheder, villaer, finca’er og byggegrunde.
Kontakt: www.costagranadahome.com / telefon 958 63 91 49 og 696 685 083
 
 
Handelsbanken
Handelsbanken i Marbella
Hos Handelsbanken i Marbella hjælper vi dig med boliglån*, når du skal købe hus eller lejlighed i Spanien. Efter mange år på kysten kender vi markedet særdeles godt. Med vores hjælp kan du føle dig tryg, når du bevæger dig ud på det spanske ejendomsmarked. Du får hjælp med alle de kontakter, du har brug for fx advokat og notar samt med vurdering og ejendomsregistrering. Kontakt os eller Handelsbanken, der hvor du bor, allerede i dag, så begynder vi din rejse mod din drømmebolig.
www.handelsbanken.es / Tel. +34 952 817 550
*I samarbejde med din Handelsbank-afdeling i Skandinavien.
 
 
roche bobois
Indretning og innovativt design
Roche Bobois i Marbella har noget helt specielt over sig. Bag panoramavinduerne mødes moderne og klassisk design, hvor stil og “savoir faire” er det essentielle omdrejningspunkt. De forskellige møbelkollektioner hos Roche Bobois er helt unikke og ofte nyskabende. Har du brug for indretning af dit hjem, nye ideer, et friskt pust, lidt anderledes og modigt design? Eller leder du efter lige det møbel, som din eksisterende indretning mangler? Så er Roche Bobois Marbella noget for dig. Roche Bobois er ikke bare et møbeldesign, man skal se – det skal røres og føles. I butikken, der kan fejre 30 år i Marbella, findes de nyeste kollektioner fra Roche Bobois. Cecile Peyrard og hendes team af professionelle indretningsarkitekter står klar til at give råd og vejledning.
Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 185, 29603 Marbella, Tlf. 952 77 78 58. www.roche-bobois.com.
 
 
silkeborg
Kvalitetsbevidst dansk flyttefirma med over 100 års erfaring
En flytning indebærer altid stor usikkerhed og derfor er det vigtigt, at kunden føler sig tryg, og kan regne med en service, der dækker alle behov. Siden 1990’erne har Silkeborg Flytteforretning, der ledes af Mads Brygmann, holdt til i Los Boliches på Costa del Sol og firmaets over 100 års erfaring garanterer et solidt flyttefirma.
Med faste afgange hver måned til og fra Spanien kan firmaet tilbyde en fleksible flytteservice, der også inkluderer pakning og opbevaring. På den måde kan flytningen altid tilpasses kundens planer. Afhentning og levering kan ske i hele Danmark, hver uge, og Silkeborg Flytteforretning tilbyder konkurrencedygtige priser. Det primære mål er at overholde alle aftalte betingelser og leveringstider. For yderligere information om flytninger, kan Silkeborg Flytteforretning kontaktes på +45 86 32 36 11 eller +34 952 46 18 44. Du kan også besøge www.silkeborg-flytteforretning.dk
 
 
Palomino
Kom rigtigt fra start – og sikkert i hus i Spanien!
Lov & Bolig Costa del Sol er et dansk ejendomsmæglerfirma med særlig fokus på salg af boliger beliggende på strækningen fra Benalmádena til Marbella, og som prismæssigt hører til i den lavere ende af skalaen.
Som medlem af Costa del Sols største ejendomsmæglernetværk, har firmaet adgang til at fremvise tusindvis af boliger. Lov & Bolig undersøger markedet og finder frem til de boligemner, der allerbedst matcher kundens ønsker til den kommende bolig i det sydspanske.
Der tilbydes tillige autoriserede oversættelser af juridiske dokumenter.
Lov & Bolig Costa del Sol er et ejendomsmæglerfirma, som kunden kan have fuld tillid til. Indehaveren er spanskuddannet advokat, medlem af Advokatkollegiet i Málaga og omfattet af kollegiets professionelle ansvarsforsikring.
Helle Palomino / info@lovogboligostadelsol.dk / + 34 635 84 58 58
 
 
Scantransport
Scan Transport – en god mavefornemmelse
Scan Transport er et af de tre flyttefirmaer i Spanien, der er medlem af UniGroup, som skal leve op til de højeste internationale standarder indenfor flytning. Med deres topmoderne, luftaffjedrede, specialbyggede “Euro 5” flyttebiler, flytter de møbler for bl.a. danskere, svenskere og nordmænd flere gange om måneden til og fra Skandinavien. Forretningsstrategien er at opfylde alle kvalitetskrav og samtidig have en fornuftig pris. Scan Transport slækker ikke på kvaliteten for at gå ned i pris, til gengæld er kunden sikret en professionel flytning.
Når indboet skal flyttes, er det med egne uddannede flyttefolk, der gerne hjælper med ned- og indpakning efter behov. Ved større flytninger besøger de gerne kunden for at vurdere volumen af flyttegodset og give et præcist tilbud. Flyttefirmaets målsætning er at give kunderne ro i maven, når de skal flytte.
Kontakt Scan Transport for et uforpligtende tilbud på www.scantransport.dk pr. tlf. +34 952 46 70 65 eller se mere om firmaet på www.facebook.com/scantransportnordic.
 

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa