Det danske magasin i Spanien
Øko-turisme: Har Spanien har en bæredygtig plan?

Øko-turisme: Har Spanien har en bæredygtig plan?

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email
 
shutterstock 129902339

I 2011 stod Spaniens turistindustri for 10,8 procent af landets BNP, og den kriseramte spanske økonomi taget i betragtning er det nødvendigt, at turisterne bliver ved med at rejse hertil. Men når gæsternes krav og behov ændrer sig, bliver Spanien nødt til at gøre det samme.

 

Turismen er vigtig for Spaniens økonomi, og selvom turiståret 2013 ser ud til at slå rekorden for besøgende, der blev sat i 2007, står industrien stadig overfor udfordringer. Det slår Ministeriet for Industri, Energi og Turisme fast i rapporten “Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015”. Heri påpeges det også, at efterspørgslen efter miljøvenlig turisme er voksende, og fordi forbrugeren har mulighed for at undersøge destinationernes bæredygtighed og renommé på internettet, bliver turistsektoren nødt til at kunne konkurrere på andet end prisen. Ricardo Blanco Portillo, leder af Afdelingen for Bæredygtig Turisme under Ministeriet for Industri, Energi og Turisme, mener at bæredygtighed ikke kun skal ses som et turistprodukt, men som en tilgang til turisme:

“Ser man sådan på det, er bæredygtighed et mål, som alle indenfor turistindustrien kan stræbe efter. Der er selvfølgelig forskel på, hvor meget man hver især kan gøre, men hvis alle arbejder sammen, både det private og det offentlige, kan der skabes turisme med flere fordele for miljøet.”
Galicia
 
Bæredygtighed er med i overvejelserne
Et manglende fokus på bæredygtig turisme kan betyde, at turister fravælger Spanien. I rapporten nævnes det, at bæredygtighed for få år siden var noget ekstra, hoteller og restauranter kunne bryste sig af, men nu er det noget, turisterne overvejer, før de køber deres rejse.
“Flere og flere vælger også ferie ud fra naturens skønhed og stedets historie. Derfor er det vigtigt, at vi – også fra regeringens side – sørger for, at disse destinationer fremtidssikres ved hjælp af bæredygtighed,” siger Ricardo Blanco Portillo.
For at gøre den spanske turistindustri grønnere er der blevet sat flere projekter i søen. Baseret på kriterier fra Global Sustainable Tourist Council – der er en paraplyorganisation for bæredygtig turisme – er der udviklet metoder, der skal hjælpe kommuner med at kunne planlægge deres turisme og i processen have fokus på bæredygtighed.
 
Samarbejde er vigtigt
Noget af det vigtigste for at udbrede den bæredygtige turisme er også, at interessenterne arbejder sammen. Både det offentlige og det private skal gå sammen og lave konkrete planer for, hvordan man – fx i forbindelse med kulturarvssteder – kan skabe og promovere tilbud af høj kvalitet, som er attraktive for turisterne. De mange naturparker, der er i Spanien, kunne være eksempler på samarbejde mellem forskellige institutioner. Over hele landet findes parker, der anses for at være bæredygtige af EU’s Europarc Federation, og her arbejder kommuner, private – som fx restauranter og aktivitetstilbud – og EU sammen om at opretholde bæredygtigheden og biodiversiteten.
På trods af at der allerede er sat meget ind på at gøre Spaniens turisme mere bæredygtig, skal der stadig arbejdes på området.
“Turisterne skal opleve, at vores destinationer investerer i forbedringer og bliver mere bæredygtige. Det kræver, at vi er ekstremt gode til at kommunikere, og at den private sektor også er med,” siger Ricardo Blanco Portillo.
 
shutterstock 77190994
 
Turismen bliver grønnere
Igennem de sidste tre årtier har der været en stigende opmærksomhed på turistindustriens påvirkning af miljøet og på, hvordan industriens skadelige effekt på naturen kan reduceres.
Turisme er en af verdens største industrier – og samtidig en af de mest forurenende. Både på grund af den transport, der nærmest kan betragtes som turismens eksistensgrundlag, og fordi der bruges ekstremt meget energi og vand på bl.a. hoteller. Derudover rejser turister ofte til naturskønne områder, der risikerer at miste deres skønhed, hvis der ikke tages højde for de besøgendes effekt på naturen. Som en reaktion herpå er bæredygtig turisme begyndt at vinde indpas de senere år. Tankegangen bag er, at man som turist respekterer de nye omgivelser – hvad enten det er måden at sortere affald på, forbrug af vand og elektricitet, eller at man viser den lokale befolkning og deres skikke respekt. Også turistindustrien ser et behov for at blive mere bæredygtig. Tidligere formand for World Travel & Tourism Council, Jean-Claude Baumgarten, har udtalt, at “hvis vi ødelægger miljøet, ødelægger vi vores egen industri. Det har ingen af os nogen interesse i.”
 
Gode intentioner uden binding
I 2012 blev FN-konferencen Rio+20 afholdt. Fokus var på bæredygtig udvikling, og i den efterfølgende resolution understreges det, at bæredygtig turisme kan have stor betydning for miljøet, udbuddet af arbejdspladser og bibeholdelsen af naturen og lokale befolkningsgrupper.
Selvom konferencen i 2012 lovede udvikling og grønne skove, er resolutionerne ikke bindende, og begrebet ansvarlig turisme har derfor lagt sig tæt opad principperne for bæredygtig turisme – forskellen er, at i den ansvarlige turisme skal de, der har noget med turismen at gøre, stå til ansvar for deres handlinger. Et af værktøjerne til at sørge for, at de involverede overholder deres del af aftalen, er brug af certificeringer, eller mærkningsordninger.
 
En regnskov af certificeringer
Ifølge Rain Forest Alliance, en international interesseorganisation, steg antallet af certificeringer efter Earth Summit (den første bæredygtighedskonference – afholdt i FN-regi i Rio, 1992), og i 2007 var der mere end 80 forskellige af denne type programmer. Med tidens stigende fokus på bæredygtighed er antallet højst sandsynligt steget yderligere, og det betyder, at der er et virvar af mærkningsordninger, forbrugeren skal prøve at gennemskue. Der er paraplyorganisationer, som Global Sustainable Tourism Council, der både har deres eget certificeringsprogram, men som også anerkender andres.
Derudover er der mærkningsordninger, der kun er udbredt i enkelte lande som Costa Ricas Program for Certificering af Bæredygtig Turisme. Fordi uigennemsigtigheden kan forvirre forbrugeren, er der også risiko for, at nogle turistdestinationer “greenwasher” deres image. Hoteller, restauranter og andre turismerelaterede forretninger kan fremstille sig selv som bæredygtige og ansvarlige, men uden at have nogen certificering eller standarder at skulle leve op til. Det bliver altså forbrugerens hovedpine at gennemskue, hvem de kan stole på.
 
Fakta: Bliv en bæredygtig turist
At være en ansvarlig og bæredygtig turist er ikke så svært. Der er nogle simple råd, der kan tages højde for når ferien er bestilt og taskerne pakkede:
  • Begynd inden du overhovedet er kommet frem: Sørg for at slå al elektricitet fra i hjemmet.
  • Vælg indkvartering, der er certificeret af en eller flere interesseorganisationer. Hvis du er i tvivl, ring og spørg hotellet.
  • Spis og køb ind lokalt. På den måde støttes den lokale økonomi, og du køber ikke varer, der har rejst langt og derved udledt mere CO2.
  • Respektér din destination. Læs og lær om det lokale sprog, skikke og dress code.
  • Respektér naturen. Smid ikke affald, selvom de lokale gør det. Hav en genanvendelig vandflaske med, frem for at købe nye hele tiden. Køb ikke ting, der er lavet af truede dyrearter eller træsorter.
  • Skær ned på mængden af forhandling om prisen og skru op for mængden af drikkepenge – få penge for turisten kan være mange penge for den lokale.
Fakta: Er turismen bæredygtig, ansvarlig eller øko?
Bæredygtig turisme: Ifølge FNs turistorganisation, World Tourism Organization Network, tager bæredygtig turisme højde for de nuværende og fremtidige økonomiske, sociale og miljømæssige aftryk og har fokus på de besøgendes, industriens, miljøets og lokalbefolkningens behov.
Ansvarlig turisme: I 2002 afholdtes der i Cape Town en konference med fokus på ansvarlig turisme. Her blev det defineret, at denne type turisme arbejder for at maksimere de positive effekter og minimere de negative, og at overholdelse af alle relevante nationale og internationale standarder er en selvfølge.
Øko-turisme: Ifølge The International Ecotourism Society er øko-turisme kendetegnende ved rejser til naturområder, der arbejder for at bibeholde området og forbedre livet for de lokale.
 
Fakta: Ordforklaringer:
Greenwashing er, når forretninger fremstiller sig selv som bæredygtige og ansvarlige, uden dog at gøre noget for at overholde dette.
Certificering eller mærkningsordning: En liste af kriterier eller standarder, som for eksempel hoteller binder sig til at leve op til.
Biodiversitet: Den variation af dyr og planter, der er i naturen
 
Fakta: Hvad mener EU og FN?
FN’s holdning til bæredygtig turisme: “Vi anerkender behovet for at støtte bæredygtig turisme (…) der fremmer viden om miljøet, bibeholder og beskytter miljøet, respekterer dyrelivet, floraen, biodiversiteten, økosystemerne og den kulturelle diversitet (…)
EU’s holdning til bæredygtig turisme: “En bæredygtig tilgang til turisme vil føre til innovative tiltag og højere kvalitet af produkter og ydelser indenfor området og gøre europæiske destinationer endnu mere attraktive.”
 
Fakta: Har du lyst til at prøve øko-turisme?
Her er nogle ideer:
Tjek European Charter for Sustainable Tourism in Proctected Areas’ hjemmeside for at se de prisvindende naturparker i Spanien. På denne side er også links til hver parks egen hjemmeside. http://www.european-charter.org/.
 
Vias Verdes er et projekt, der i 20 år har lavet nedlagte togstrækninger om til naturskønne ruter, hvor der ikke må køre motoriserede køretøjer. http://www.viasverdes.com/.
I Andalusien er der mange muligheder for naturekspeditioner, både for at se fugle, hvaler og sortfodsgrise. Hos Andalusian Wilderness har man samlet en del af disse tilbud. http://www.andalusianwilderness.com/.
 
EU og Ministeriet for Industri, Energi og Turisme støtter projektet “SoyEcoturista”. På deres hjemmeside kan du finde steder, restauranter og tilbud, der er i tråd med ideen bag øko-tursime. http://soyecoturista.com/.
 
Fakta: Glamping – en ny trend?
I de senere år er glamping begyndt at vinde frem som en ny måde at holde ferie på. Ordet kommer af glamorous+camping, altså glamourøs camping, hvor gæster sover i fuldt udstyrede, mongolske jurter eller tipier, og Andalusien har mange glamping-oplevelser at byde på. Læs mere i det næste nummer af La Danesa.
Af Lisa Nordbo Fiil, lisa@norrbom.com

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa