Det danske magasin i Spanien

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Som det jo ikke er muligt at overse, så kradser krisen i Spanien.
Dette har medført, at den spanske regering i september måned vedtog at genindføre formuebeskatningen – dog kun af midlertidig karakter gældende for årene 2011 og 2012. Fra 1. januar 2013 bortfalder formuebeskatningen igen (medmindre man beslutter at forlænge perioden). Spanien besluttede ellers fra 2008 at lade formuebeskatningen bortfalde.
I den genindførte formuebeskatning er den skattefri bundgrænse for at skulle indbetale formueskat dog langt mere lempelig end i de tidligere års formuebeskatning. Den vil som udgangspunkt få indflydelse på langt færre skatteydere end den tidligere formuebeskatning.
Ved den nye formueskat har residenter i Spanien en skattefri bundgrænse af den primære bolig på 300.000 euro pr. person. I tidligere år lå bundgrænsen på 150.253,03 euro pr. person.
Med undtagelse af ovenstående fritagelse har hver Autonom-regering dog mulighed for at regulere beløbet på den skattefri bundgrænse dvs. det beløb, som regulerer, fra hvornår man skal indbetale formueskat (Ley 22/2009 art. 47). Hvis Autonom-regeringen ikke selv har fastsat en skattefri bundgrænse, er man automatisk skattepligtig, hvis nettoformuen overstiger 700.000 euro (denne skattefrie bundgrænse var tidligere 108.182,18 Euro).
Som noget nyt gælder den skattefrie bundgrænse også for ikke-residenter, der har ejendom eller formue i Spanien. Ikke-residenter i Spanien har i de tidligere år ikke kunnet benytte den skattefri bundgrænse og var dermed skattepligtige fra den første euro, de ejede i Spanien. Den genindførte formueskat vil derfor ikke berøre størstedelen af de ikke-residenter, der kun ejer fast ejendom i Spanien. Kun hvis de samlede værdier i Spanien (fast ejendom, bankkonto, investeringer, etc.) overstiger den fastsatte skattefri bundgrænse (eller hvis ingen er fastsat da den automatiske 700.000 euro pr. person).
Det bør desuden nævnes, at Autonom-regeringen også har kompetence til at regulere formueskattens skatteskala.

Hvis Autonomregeringen ikke har fastlagt en skatteskala, vil beskatningen følge nedenstående skala:
Beskatningsgrundlag
Indtil euro Kvote
euro Resterende skattegrundlag
Indtil euro Gældende sats

Procent
0,00 0,00 167.129,45 0,2
167.129,45 334,26 167.123,43 0,3
334.252,88 835,63 334.246,87 0,5
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9
1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1
10.695.996,06 183.670,29 herefter 2,5

 

Eksempel: skatteyder med en formue på 950.000 euro (stammer ikke fra primær bolig og beregnes med fastlagt bundgrænse på 700.000 euro).
950.000 euro – 700.000 euro = 250.000 euro til beskatning
Fra 0 til 167.129,45 euro beskattes med 0,2% (se tabel) dvs. : 334,26 euro
Fra 167.129,46 euro til 250.000 Euro = 82.870,55 euro
beskattes med 0,3 % (se tabel) og udløser en skat på : 248,61 euro
I alt skal indbetales til formueskat: 582,87 euro

Formuen beregnes efter værdien pr. 31/12 i skatteåret. Dog beregnes indestående af bankkonto og værdipapirer efter det højeste af følgende to beløb; indestående pr. 31/12 eller gennemsnitlig indestående på konti i årets sidste kvartal. Værdi af fast ejendom udregnes efter det højeste beløb af følgende tre; købspris, kommunens ejendomsvurdering eller anden officiel vurdering.
Formueskattedeklaration for 2011 og 2012 bør indleveres i maj og juni måned i år hhv. 2012 og 2013. Som udgangspunkt bør formueskatten kun præsenteres af de skatteydere, som efter at have fratrukket ovenstående reduktioner i deres nettoformue, bør indbetale skat. Skatteydere, der har formue (rettigheder og værdier) for mere end 2.000.000 euro, skal altid indlevere formueskattemodellen, også selv om resultatet af denne bliver negativt (dvs. uden indbetaling af formueskat). De ikke-residenter, der skal betale formueskat (hvis formue overstiger skattefri bundgrænse), er forpligtigede til at udnævne en repræsentant hos de spanske skattemyndigheder. Dette er også tilfældet for de ikke-residenter, der udfører erhvervsaktivitet via fast driftssted i Spanien.
Der har været stor politisk debat i Spanien omkring genindførslen af formuebeskatningen med meget delte meninger om, hvorvidt den kan hjælpe på økonomien ved at ”tvinge de rige” til at yde en økonomisk indsats i denne hårde periode eller om den er ”uretfærdig og straffer de personer, der sparer op ved at beskatte dem to gange”.
Realiteten er dog, at Spanien i årene 2011 og 2012 har genindført formuebeskatningen og selv et evt. regeringsskifte ved valget d. 20. november, vil ikke ændre på denne situation. Cristóbal Montoro (koordinator for Økonomi hos PP) har nemlig udtalt at, ifald PP vinder valget, vil PP ikke fjerne den genindførte formueskat men blot lade den uddø, når perioden udløber ved udgangen af 2012.

STOP PRESS
Junta de Andalucía har i deres forprojekt til Andalusiens budget for år 2012 udarbejdet et forslag til behandlingen af formuebeskatningen (Anteproyecto af 11. oktober 2011). Det er et forslag til, hvilke beløb der vil benyttes i skatteskalaen samt skattefri bundgrænse til formuebeskatningen i Andalusien for år 2012. Der skal lægges vægt på, at der endnu kun er tale om et forslag og at dette endnu ikke er vedtaget.
Bliver forslaget vedtaget, vil den skattefri bundgrænse på 700.000 euro blive respekteret, men skatteskalaen bliver derimod øget med 10% i forhold til den skala, den spanske regering har offentliggjort i september 2011. Ifald forslaget for 2012 bliver vedtaget, vil skatteskalaen i Andalusien blive: 0,22%, 0,33%, 0,55%, 0,99%, 1,43%, 1,87%, 2,31% og 2,75% (se tidligere tabel under ”gældende sats”).
Vi har kontaktet Junta de Andalucia, men det ikke været muligt at få oplystninger om eventuelle ændringer i skatteskalaen gældende for år 2011 (forudsat at ovenstående forslag bliver vedtaget i det andalusiske parlament).

Af Heidi S. Andersen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa