Det danske magasin i Spanien
Spansk økonomi – “Der går 20-30 år, før Spanien kommer i gang”

Spansk økonomi - "Der går 20-30 år, før Spanien kommer i gang"

Demetra Presse 1
 
I begyndelsen af 00’erne blev han kaldt kedelig og pessimistisk. Det var kun de færreste, der tog hans ord alvorligt, når han proklamerede, at det kun var et spørgsmål om tid, før Spanien og EU ville få store problemer. Men det har ændret sig, og i dag trækker hans foredrag fulde huse.
 
Det danske svar på Santiago Niño-Becerra kunne fint være Svend Jørgen Jensen, som er stifter af fondsmæglerskabet Demetra og netop har udgivet bogen “Finansielle Markedsanalysers Anatomi”. Han mener, problemerne i Spanien stikker langt dybere, end politikerne og økonomerne ved – eller vil indrømme.
“Landets altoverskyggende problem er byggeriet. Privatpersoner, virksomheder, banker og staten har kæmpe store beløb bundet i byggeri. Så længe denne kapital ikke kommer fri, er det vanskeligt at nyinvestere og skabe vækst,” siger Svend Jørgen Jensen, der mener, vi står i en tilpasningsproces, som vil tage 20-30 år at komme igennem. “Det er fjerde gang siden år 1800, vi har denne situation, og de foregående perioder har været tilsvarende lange. Det vil selvsagt tage tid at få solgt de millioner af ejendomme, der i dag står tomme. Og det er det, der skal til, for at skabe reel vækst i Spanien,” understreger han og fortsætter: “Bolig- og kreditbobler opstår en gang i hver generation. Det resulterer i langvarige rentefald og deflation.”
 
Tro ikke på økonomerne
I sine analyser af økonomien er Svend Jørgen Jensen ikke bange for at komme til at træde nogle over tæerne. Specielt ikke økonomer og politikere. “Spanske økonomer spår om gode væksttal for de kommende år, men jeg tror ikke på dem. De tager ofte fejl. I 2007 pegede økonomernes tal på vækst, og det gik stik modsat,” argumenterer Demetras chefstrateg, som heller ikke har den store tillid til politikerne. “Det er jo valgår og en regering vil altid komme med gode tal forud for et valg,” hævder Svend Jørgen Jensen og fortsætter: “Det er ikke anderledes i Danmark, hvor Det Økonomiske Råd spår om rentestigninger og vækstprocenter, som er helt urealistiske.” Han mener, Spanien har været igennem det værste, men slår fast, at det er en lang tilpasningsproces, hvor også befolkningen er med til at bestemme tempoet. Svend Jørgen Jensen minder om, at det altid har været “ganske almindelige mennesker”, der skaber konjunkturerne. “Psykologien er vigtig. Kan man ikke få solgt sit hus og sidder man usikkert i sit job, så sparer man op. Sådan er det bare. Og det er skidt for forbruget og væksten. Når tilliden og psykologien i befolkningen en dag vender, vil det atter på fremad,” bebuder han, men han beklager, at den spanske regering kun har ganske få strenge at spille på.
 
Bedre skatteopkrævning
For Svend Jørgen Jensen har EU og euro’en både været godt og skidt for Spanien. “Man skal være blind for ikke at kunne se, hvordan det er gået fremad for Spanien, siden landet kom med i EU. Men det har også givet nogle begrænsninger. Specielt den fælles mønt,” fortæller Svend Jørgen, mens han ser tilbage og uddyber: “Med euro’en kan Spanien ikke længere føre sin egen pengepolitik. Tidligere kunne landet delvist devaluere sig ud af en krise eller lavkonjunktur, men den mulighed eksisterer selvsagt ikke længere. En devaluering har også sine bagsider, fordi det kræver stram omkostningsstyring, da importerede varer stiger i pris, men sådan er det med alt her i livet.”
Spanien har derimod frie hænder og bred margen for at forbedre sig indenfor opkrævning af skatter. “Lur mig om ikke den spanske skatteopkrævning kunne forbedres. Vi har jo set fra andre Middelhavslande, at opkrævningen på nogle områder har været hullet som en si. Og denne indtægt har staten ikke længere råd til at ignorere,” fortæller Svend Jørgen Jensen, mens han peger på den spanske sorte økonomi.
“Spanien har altid haft, og har stadig, en stor sort økonomi. Et bedre system ville give staten mange ekstra euro’er i kassen til at få statsunderskuddet ned og de offentlige investeringerne op. Det ville virke meget bedre end at sætte skatter og afgifter op, som blot mindsker forbruget. Hér kan Spanien virkelig gøre en forskel,” slutter Svend Jørgen Jensen, som heller ikke kan lade være at blande sig i den politiske debat. “Glem alt om Podemos og andre populistiske partier, for der findes ingen lette løsninger. Men nogle lever tilsyneladende i håbet.”
Af Henrik Andersen, henrik@norrbom.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.