Det danske magasin i Spanien
Bo i Spanien september 2013
AAA
 
Specialtillæg med gode råd og vejledning i forbindelse med boligkøb i Spanien. 
 
Kyststrækningen fra Almuñécar i øst til Sotogrande i vest har de seneste 40 år tiltrukket rigtig mange danskere, som søger et dejligt sted at nyde et velfortjent otium eller nye karrieremæssige udfordringer. Er man ikke specielt godt kendt på Costa del Sol, anbefales det, at man tager sig god tid til at se på de forskellige områder, inden man beslutter sig for at købe en bolig. Øst for Málaga ligger blandt andet Almuñécar og La Herredura, hvor der er lidt længere mellem byerne med de fordele og ulemper, det nu medfører. Det er samtidig et meget smukt og frodigt område. Også øst for provinshovedstaden ligger Torre del Mar, Torox og Nerja, som alle er fine byer med en del fastboende udlændinge. Bag kysten her finder man de smukke bjergbyer Frigiliana og Cómpeta, som mange er faldet for. På den vestlige side af Málaga, få kilometer fra lufthavnen, ligger først den gode gamle kending Torremolinos og herefter Benalmádena, der består både af en kyststrækning (Costa) og
en landsby (Pueblo). Herefter følger i geografisk rækkefølge Fuengirola og Mijas, som mange danskere allerede har valgt at kalde “hjem”. Lidt længere mod vest kommer flotte Marbella med lystbådehavnen Puerto Banús, derefter San Pedro og Estepona, og endelig, få kilometer fra Gibraltar ligger den meget internationale
by Sotogrande. Ejendomsmæglerne kender alle områderne og deler gerne ud af denne viden, da de ved, hvor vigtigt det er, at man fra starten vælger det område, som passer én bedst.


 
A 1
 
Få altid juridisk assistance før køb af fast ejendom
 
Af María Teresa Velasco, Velasco Lawyers
 
Det er vigtigt at søge assistance hos en advokat, når man har fundet den ejendom, man ønsker at købe. Advokaten kan undersøge ejendommens juridiske situation og er også behjælpelig med købsaftalen. Det er ofte mæglerens advokat, som udarbejder kontrakten, og det er derfor vigtigt, at du nøje gennemgår dens vilkår med din egen advokat, inden den underskrives. Hermed bliver du bekendt med de væsenligste vilkår og klausuler og har mulighed for at overveje, om det er betingelser, du ikke kan acceptere. Man skal være opmærksom på, at vilkårene kan variere noget, alt efter om det drejer sig om køb af nybyggeri på projektplan eller om det er en gensalgsejendom, man ønsker at købe.
 
Undersøgelse af ejendommens juridiske situation
Legale omstændigheder, der bør undersøges:

 • Er den, der sælger ejendommen, lovmæssigt den rette ejer.
 • Svarer beskrivelsen af ejendommen til de registrerede oplysninger i ejendomsregistret.
 • Er ejendommen behæftet med boliglån eller andre byrder.
 • Undersøg om der er udestående kommuneskat (IBI) eller andre afgifter. Loven siger, at den, der ejer ejendommen den 1. januar, bør betale IBI for hele året.
 • Er ejendommen udlejet til andre personer.
 • Om der findes særregler eller servitutter på ejendommen. Dette vil fremgå af oplysningerne fra ejendomsregistret.
 • Hvis ejendommen er tilknyttet en ejerforening, skal det undersøges, om der er udestående kontingent.
 • Om ejeren er resident eller ikke-resident. Dette har betydning for, om køber kan tilbageholde en 3 procent afgift af salgsprisen til indbetaling til Skattevæsenet på sælgers vegne.

Fra 1. juni 2013 skal alle ejendomme, som er til salg, have et Energicertifikat. Dette skal sælger sørge for.
Det anbefales meget at lade en landmåler besigtige ejendommen.
Nogle advokater er bemyndiget til at tilbyde kunderne en forsikring “Safe Property Guarantee Title Insurance” (en slags garantiforsikring), som dækker ejendommen i 20 år.

 
A 2
 
Skatteidentifikationsnummer NIE
For at man kan købe en ejendom i Spanien, skal man have et NIE nummer (Numero de Identificación de Extranjeros). Man kan selv ansøge om det, eller lade sin advokat gøre det, på den lokale politistation. Dette nummer skal registreres hos skattemyndighederne sammen med kopi af dit pas, adresse i hjemlandet samt oplysninger om din spanske skatterepræsentant, inden man kan købe en ejendom.
 
Underskrivelse af skøde hos notaren
Når man er blevet enig med sælger om betingelserne såsom pris, betaling, overdragelsesdato m.m. samt har underskrevet købskontrakten, skal skødet underskrives ved notaren. Man kan enten møde op personligt, eller man kan på forhånd give en fuldmagt til sin advokat.
 
Omkostninger ved en ejendomshandel
Man kan ikke angive de nøjagtige beløb for handelsomkostningerne, men man skal regne med, at det bliver omkring 11-13 procent af købsprisen.
 
Køberens omkostninger er:
Hvis det er nybyggeri: AJD-stempelafgift (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) på 1,5 procent af prisen, og 10 procent moms af prisen.
Gensalg: ITP-stempelafgift (Impuesto sobre transmisiones patrimoniales/Overdragelsesafgift) 8 procent af prisen op til 400.000 €, fra 400.000 – 699.999 € betales 9 procent og over 700.000 € betales 10 procent.
Afgift til banken for at få et boliglån: Yderligere en AJD-stempelafgift på 1,5 procent beregnet af lånets garanterede beløb. Derudover kommer der ekstra udgifter til notar og tinglysningningskontor.
Hvis du køber en ejendom til en pris af mere end 700.000 €, så tag et boliglån i den for at undgå at betale formueskat. (Impuesto sobre patrimonio).
Forsikring: Banken kræver normalt, at låntageren tegner en forsikring for at beskytte sine interesser, indtil lånet er tilbagebetalt.
Udgifter til notar og tinglysning afhænger af boligens pris.
Udgift til advokat omkring 1 procent (plus moms 21 procent).
Sælgerens omkostninger er:
Plusvalia (værdistigningsafgift), eventuelt mægler, egen advokat og eventuel kapitalvindingsskat.
Ovenstående stempelafgifter gælder for Andalusien. Man skal være opmærksom på, at procentsatsen kan variere i andre dele af Spanien.
 
Køb af nybyggeri på projektplan
Ved køb af en bolig på projektplan skal man være opmærksom på, at der skal stilles en særlig bankgaranti fra sælgers side. Denne bankgaranti skal sælger give køber for alle de modtagne indbetalinger. Man skal også være opmærksom på, at denne bankgaranti gælder helt frem til datoen for underskrivning af skødet, da det først er der, man får ejendommen juridisk overdraget og faktisk er ejer.
Når du en gang har købt en ejendom, er der forskellige løbende udgifter, som omfatter:

 • Forbrug (el/vand/internet) – prisen for tegning af kontrakt samt månedligt forbrug.
 • IBI (kommuneskat). Denne afgift betales årligt. I mange kommuner opkræves den sammen med renovation og afgift for kloaknettet.
 • Gebyr til ejerforening, hvis din ejendom er en del af en sådan.
 • Indboforsikring.
 • Tilbagebetaling af boliglån, hvis man har et sådant.
 • Indkomstskat (IRPF), hvis man bliver resident.

Hvis man køber en ejendom, men forbliver ikke-resident, skal man betale skat som ikke-resident (IRNR), hvad enten man udlejer sin ejendom eller ej. Din advokat vil så være din skatterepræsentant, og udregne og aflevere selvangivelse inden den 31. december hvert år.
Honorar til skatterepræsentation i Spanien og/eller udfyldelse af din selvangivelse.

 

 
A 3

Det spanske boligmarked – fup & fakta
 
Af Finn Wissenberg, www.wissgarestates.com
 
Er den spanske boligkrise på retur?
Den spanske boligboble sprang i 2007/2008, og siden er det kun blevet værre år for år. Det har været det generelle billede af boligmarkedet i Spanien som helhed i den senere tid.
Nu her, godt 5-6 år senere, spørger flere og flere: “Er krisen ved at være på retur?”
Når man skal svare på det, er det et noget broget billede, der viser sig, og det kræver en lidt nærmere analyse af markedet – eller rettere af markederne.
 
Ikke ét marked – men flere, meget forskellige
Det første man skal forstå, når man taler om boligmarkedet i Spanien som helhed – og på Costa del Sol i særdeleshed, er, at der i virkeligheden er flere meget forskellige markeder. Fx er der stor forskel på det marked, der især frekventeres af spanske – og andre spansktalende (latinamerikanske) købere, og så det marked, der overvejende tiltrækker internationale købere, domineret af nordeuropæere. Det er derfor farligt at drage konklusioner ud fra generelle tal.
 
A 4
 
Udlændinges investeringer i fast ejendom i Spanien
Langt de fleste udenlandske, ikke spansktalende, købere, investerer i kystnære boliger. Dvs. indenfor 30 – 40 km fra kysterne. På Costa del Sol er det desuden langt overvejende indenfor en afstand på op til 10 km fra kystlinjen, at der investeres. Endvidere er det typisk boliger beliggende i større eller mindre selvstændige boligområder (urbanizaciones) udenfor de store bycentre som Málaga og Marbella. Nogle af disse områder har dog en størrelse og en grad af selvforsyning, så de i dag af de fleste opfattes som byer – eksempelvis Calahonda mellem Fuengirola og Marbella (ca. 6.000 boliger).
Desværre har vi ikke rådighed over detaljerede officielle statistiker over udenlandske køberes adfærd. Det vi kan se er kun de samlede udenlandske investeringer i spanske boliger.
I 4. kvartal 2012 steg udlændinges investeringer i spanske ejendomme meget voldsomt. Det er normalt, men stigningen sidste år var kraftigt påvirket af bortfaldet af skatterabatter og den midlertidigt reducerede moms på køb af nye ejendomme (fra 10 % til 4 %) ved årets udgang.
Den forventede reaktion i 1. kvartal af 2013 har nu vist sig i form af et fald på – 37% i udlændinges investeringer i spanske ejendomme sammenlignet med 4. kvt. 2012. (kilde: Banco de España)
Faldet på årsbasis, altså i forhold til 1. kvt. 2012, var dog kun på – 3%.
Analytikerne forventer, at kurven begynder at stige igen i løbet af året, bl.a. på grund af en voksende tiltro til at priserne på de bedre ejendomme omsider har nået bunden.
Den indenlandske efterspørgsel er mere kompliceret at vurdere. Der er stadig for stort et lager af usolgte boliger, og det er først nu, der viser sig tegn på en faldende tendens – især på grund af faldende nyproduktion, men også på grund af store bankudsalg i de store byområder og på visse dele af Middelhavskysten gennem det sidste års tid.
I Wissgar Estates oplever vi imidlertid, at bankerne tilsyneladende ikke har tænkt sig at kaste den gode del af deres ejendomsbeholdning på markedet ʻen masseʼ. De sætter dem til salg drypvist, og det har derfor tilsyneladende ikke den store indflydelse på den generelle prisdannelse i den attraktive del af markedet – som jo er det, vore kunder efterspørger.
A 5
 
Ejendomssalget
Salget af privatejede lejligheder (i modsætning til støttede lejligheder) i Spanien frem til og med juni faldt 23% i forhold til samme måned sidste år. Tallet stammer fra de spanske notarkontorer, og er dermed de mest dugfriske tal, der kan opnås, da det er det første ʻoffentligeʼ sted et salg registreres. Antallet af solgte boliger er dermed p.t. nede på en tredjedel af det, der kunne registreres på toppen i midten af 2007.
Hårdest ramt på årsbasis var ʻnyeʼ lejligheder – altså lejligheder solgt for første gang. Der faldt salget med 46% på årsbasis, mens salget af brugte lejligheder faldt med 14,1%.
 
Se grafen nedenfor:
 
A 6
 
Salgstallene ifølge de offentlige statistiker er desværre noget forsinkede, da tallene kommer fra ejendomsregistrene, hvilket betyder, at det faktiske salg er sket 2-3 måneder, inden tallene når frem til offentligheden.
Vi bringer alligevel tallene i nedenstående skemaer, fordi vi her har opdelingen på områder.
Vær opmærksom på, at de kraftige stigninger, man ser i den offentlige statistik i januar, således stammer fra salg gennemført i november og december 2012. Stigningen er derfor, som nævnt i begyndelsen af artiklen, i høj grad fremprovokeret af bortfaldet af skattefordelene og rabatten på boligmomsen på nye lejligheder ved udgangen af 2012. Det forklarer også det kraftige fald af antal solgte – nye – boliger især i januar måned 2013, der fremgår af tallene fra notarkontorene.
 
A 7
 
Salg af boliger ifølge INE (Instituto Nacional de Estadistica)
Af skemaet fremgår det, at salget i Málaga-provinsen kun er faldet 3% på årsbasis, og at salget af brugte boliger faktisk er steget med 20% i samme periode. Et forhold vi klart mærker hos Wissgar Estates på samme måde som mange af vores kolleger. Der er ʻrunʼ på gode brugte boliger i Málaga-provinsen.
Vi ser også, at Almería-provinsen fortsat er hårdt ramt, idet salget af brugte boliger på årsbasis er faldet hele 37%.
De med blåt markerede stigninger i januar er, som sagt, reelt salg gennemført inden årsskiftet.
 
Prisudviklingen
Ifølge samme notarkontorer faldt de gennemsnitlige salgspriser på lejligheder i Spanien med 15,6% i juni 2013 sammenlignet med juni 2012 til 1.318 € pr. m2. Notarerne understreger, at juni bød på en acceleration i prisfaldene og vurderer at det samlede prisfald siden max. i 2007 nu er på 34,9%.
Disse tal er de mest præcise vi har, da de baserer sig på gennemførte handler og er helt friske. Desværre har vi ikke en detaljering på områder – kommuner.
For at få et mere detaljeret overblik, viser vi nedenfor udviklingen i udbudspriserne, leveret af Spaniens største internetportal for ejendomssalg – Idealista.com. Denne udvikling afspejler i nogen grad udviklingen i de faktiske salgspriser, men måske især, at udbud og efterspørgsel er på vej mod en sund balance.
 
A 8
 
Udbudspriser på provinsniveau
Málaga-provinsen ligger stabilt med den mindste prisjustering, siden krisen begyndte – ud af de viste områder, mens Cádiz-provinsen har måttet acceptere den største justering.
Nedenfor viser vi pristilpasningerne på kommunalt plan i de fleste af de kystkommuner, vi koncentrerer os om.
 
Udbudspriser på kommuneniveau
Ofte bliver vi spurgt: Hvor er det mest prisstabilt at købe?
Måske kan man finde svaret i skemaet ovenfor. I hvert fald stemmer det overens med de erfaringer, vi har gjort gennem årene i Wissgar Estates, både under denne krise og den store boligkrise vi også gennemlevede i perioden 1990 – 1996.
Marbella slipper med de mindste udsving, og Manilva og Mijas har haft de største.
Vi kan også konstatere, at syv kommuner ud af de 18 viste nu har stigende eller samme udbudspriser i forhold til 1. kvartal 2013.
 
Lidt historie: 1990-1996
Den forrige boligkrise i Spanien – og især i Middelhavsområdet – udspandt sig i årene 1990-1996. Den varede altså ca. seks år. I løbet af disse seks år faldt priserne på ʻudlændingeejendommeʼ på Costa delSol med ca. 50%. Forklaringen var dengang en fordobling af den britiske rente i løbet af nogle få måneder i 1990. Ferieboligmarkedet i Sydspanien var på det tidspunkt stærkt domineret af britiske ejere, og da disse så deres boliglånsrenter hjemme stige til det dobbelte, smed de deres feriebolig i Sydspanien på markedet. Der var dog kun få købere, heriblandt en del skandinaver, der i disse år gjorde en fremragende investering.
Krisen begyndte at ʻfadeʼ ud i starten af 1996. De positive takter viste sig først i Marbellaområdet og bredte sig derfra til de omkringliggende områder. Ret hurtigt begyndte ejendomspriserne at stige igen, og før vi fik set os om, blev vi fra 1998 vidne til et veritabelt boom i byggebranchen, ikke kun på Costa del Sol, men i hele Spanien. Da boomet var på sit højeste – fra 2003 til 2007 – foregik 40% af hele den europæiske unions boligbyggeri i Spanien!
Naturligvis en helt uholdbar situation, og noget som var en fuldstædig utænkelig udvikling i 1995/96,hvor depressionen endnu lå som en tyk og klam dyne over hele Costa del Sol.
Hvorfor nu beskæftige sig med denne periodes trakasserier? – vi skal jo fremad igen.
 
Det dages
Fremad, det kommer vi også, vær sikker på det.
Der sker det samme hver gang. På et tidspunkt får vi mennesker heldigvis nok af depressioner og triste nyheder. Vi kan ikke i længden undvære fremskridtet og optimismen på det personlige plan. Vi vil haʻ det lidt godt igen, så vi kæmper for at komme videre. Dengang blev vi også godt hjulpet på vej af de enorme investeringer i den spanske infrastruktur, vi fik tildelt fra EUʼs strukturfonde, og som gjorde Spanien nemmere og mere attraktiv at besøge og bevæge sig rundt i.
I dag er det anderledes. Nu er det måske i stedet den stigende globalisering og den enkeltes uafhængighed af fysiske og mentale grænser, der er med til at sparke os i gang igen.
Vort købermarked på Costa del Sol vokser og vokser, og vore nærmeste konkurrenter ligger i krig med sig selv. ʻDen enes død – den andens brødʼ. Vort fantastiske klima kan ingen heller tage fra os, og livsstilen, med tid – og ikke mindst lysten til at være sammen med andre – komme ud på gaden, i naturen eller på stranden, og nyde det – ja den holdning får vi serveret dagligt af vores åbne og livsglade værter; den andalusiske befolkning. Det skal vi være glade og taknemmelige for – det er nemlig livsforlængende!
 
Og hvad så med priserne – er bunden nået?
For den del af markedet, vi beskæftiger os med her – nemlig ʻudlændingemarkedetʼ – må vi sige, at svaret er et ʻjaʼ.
Vi har i Wissgar Estates, og hos de mange samarbejdspartnere vi er i daglig kontakt med, ikke registreret en tendens til fald i de faktiske handelspriser i de sidste par år. Der foregår stadigvæk en tilpasning af udbudspriserne, men afslag på 15 -20 -25% er ikke hverdagskost længere, og de særligt attraktive ejendomme (især gode lejligheder og penthouses) forsvinder med stigende hastighed. Vi spår, at vi vil se moderate prisstigninger i den kommende tid. Der er længere mellem ʻsnapseneʼ end for blot et år siden.
 

 
Vi tilpasser os det spanske marked og sætter fokus på hele din økonomi

 
Af Nykredit

Udviklingen på det spanske boligmarked har for Nykredit betydet nye lånegrænser. En ny spansk lovgivning skærper nu også lånemulighederne i forbindelse med friværdibelåning og låneomlægning. Den spanske økonomi er dog på vej mod lysere tider, og mulighederne er stadig mange – både i forhold til boligkøb og attraktive investeringsmuligheder.
 
Ny spansk lovgivning og nye lånegrænser
Boligpriserne i Spanien har været faldende de seneste 5 år og krisen har betydet, at den spanske regering har indført en ny forbrugerbeskyttende lovgivning på det spanske boligmarked. Den nye lov skal sikre, at der ikke gives belåning, der overstiger ejendommens værdi, og belåningsgraden af spanske ejendomme ved friværdibelåning eller låneomlægning er nu sat ned til 60%. Lovændringen er med til at indsnævre Nykredits muligheder for at tilbyde belåning i de spanske boliger.
For et år siden tog Nykredit selv et skridt hen imod en lavere lånegrænse – også affødt af det spanske boligprisfald. “Som realkreditinstitut er Nykredits sikkerhed bundet op på boligens værdi og de store prisfald har medført, at vi har måtte ændre vores belåningsgrænse på de spanske ejendomme til 70 % af ejendommens værdi” fortæller Christel Mark Hansen, repræsentationschef i Nykredit i Marbella. Christel fremhæver dog, at 70 % belåning stadig er et godt tilbud, når man sammenligner med de øvrige muligheder, der er på det spanske marked. Hun understreger samtidig, at det ikke gælder de kunder, der har andre produkter end realkredit i deres portefølje hos Nykredit: “Vi vil fortsat tilbyde op til 80 % belåning af den spanske bolig – også selvom det er en feriebolig”, forklarer Christel, “men det vil være til de kunder som lægger en større del af deres engagement hos os”.
 
Lyspunkter på det spanske boligmarked
På trods af at de faldende boligpriser har haft store konsekvenser for boligmarkedet i Spanien og muligvis vil fortsætte med at falde, spås der om lysere udsigter for den spanske økonomi. “Vores markets afdeling har for nylig offentliggjort deres seneste analyse af det spanske marked, og det ser ud til, at der er flere forhold, der kan være med til at vende økonomien i 2013” fortæller Christel og henviser især til det stigende antal af spanske eksportvirksomheder, investeringer i produktionskapacitet samt det faktum at ledigheden ikke forventes at stige yderligere.
 
Fokus på hele din økonomi
Nykredit har siden 2002 haft succes med realkreditlån til skandinaver, der ønsker at købe bolig på den spanske sydkyst. Men som Danmarks 5. største bank og 3. største kapitalforvalter tilbyder man meget mere end boliglån. “Nykredit tilbyder også attraktive indlåns- og investeringsprodukter uanset om du ønsker at investere selv eller via en investeringsforening eller har behov for professionel pleje via Privat Portefølje” fortæller Christel samtidig med, at hun understreger, at det generelt er vigtigt at få rådgivning om hele sin økonomi, når man har bolig i udlandet. Christel og resten af Nykredits personale på de spanske kontorer ser frem til, at oplyse kunderne om de forskellige attraktive muligheder for formuepleje i Nykredit.
 

 
IMG 5457
 
“Vi finder din drømmebolig til halv pris!
 
Af Kasper Ellesøe, kasper@norrbom.com
 
Skandinaver vil have terrasse, havudsigt og bo tæt på strand og by, når de køber bolig på Costa del Sol. Samtidig vil de have boligen til halv pris, og de kriterier har BargainAndalucía specialiseret sig i at imødekomme.

 
Står du og overvejer at købe bolig på Costa del Sol, kan BargainAndalucía hjælpe. Takket være aftaler med banker og boligauktioner har firmaet adgang til alle udbudte boliger på Costa del Sol, og derfor kan BargainAndalucía finde de bedst mulige ejendomme til den lavest mulige pris, hvis blot kunden fremsætter med sine krav til drømmeboligen.
“Da vi generelt kun arbejder med skandinaver, ser vi, at næsten alle har de samme kriterier til deres kommende bolig. De vil have en stor terrasse, der vender mod sydvest, boligen skal være i en god kvalitet og tæt på infrastruktur som indkøbsmuligheder, bus eller tog og tæt på stranden, og så skal der være havudsigt. Og vigtigst af alt, skal boligen kunne fås til halv pris,” siger Nikolaj Debski, indehaver af BargainAndalucía, som han etablerede for fire år siden.
Der er omkring 40.000 boliger til salg på Costa del Sol, men kun mellem fem og ti procent af dem falder indenfor de kriterier, som skandinaverne har. Men hos BargainAndalucía har man specialiseret sig i at finde lige præcis de boliger.
“Vi finder kun de mest attraktive boligemner indenfor de skandinaviske kriterier,” siger Nikolaj Debski og forklarer, hvordan det kan lade sig gøre.
 
Aftaler med bankerne
“Vi har etableret kontraktaftaler med alle spanske banker og de fleste boligauktioner, og samtidig er vi medlem af en fælles boligdatabase, hvor alle ejendomsmæglere på Costa del Sol udbyder deres boliger. Derfor har vi adgang til samtlige boliger, der er udbudt til salg på kysten. Vores koncept går ud på, at vi finder boliger, der opfylder de kriterier, som skandinaver har, fra banker, auktioner og privatpersoner, som vil sælge deres boliger til 30-40 procent under de realistiske markedspriser i dag,” siger Nikolaj Debski, der er statsautoriseret ejendomsmægler fra DK og har 14 års erfaring som ejendomsmægler i Spanien.
“Vi kan vise kunderne boliger, hvor sælgerne eller bankerne er villige til at forhandle priserne ned til et uhørt lavt niveau. Det vil sige, at hvis kunden blot er på rundvisning i et par dage, lover vi kun at vise relevante boliger. Vi har 12 mæglere, som alle er kompetente og dynamiske, og som forstår, hvad vores kunder er ude efter, og så er de dygtige til at forhandle om prisen,” siger Nikolaj Debski og fortsætter:
“Vi har en ansat, der er uddannet til og har 20 års erfaring i at forhandle om priser og som udelukkende arbejder med at få forhandlet priserne længere ned end konkurrenterne.”
‘Vi klarer det meste’
Kunden skal kun sørge for én ting udover at komme til Costa del Sol.
“Vi tilbyder en service, der gør at kunderne kun skal tage stilling til, hvordan drømmeboligen ser ud, og så kan vi hjælpe med at booke hotel og sørge for transport til og fra lufthavnen. Vi kan også hjælpe med finansiering fra banker i Spanien, og vi kan finde en skandinavisktalende advokat. Så fortæl os om din drømmebolig, og vi finder den til den lavest mulige pris indenfor dit budget,” fortæller Nikolaj Debski.
“Vi gør det på en afslappet måde, hvor vi viser rundt, så folk selv kan se, hvor fantastisk Costa del Sol er, og så er det op til kunderne, om de vil købe.”
BargainAndalucía dækker området fra Málaga til Gibraltar, og det er alle typer boliger, som kunderne kan se på.
“Det er både villaer, lejligheder, rækkehuse osv. Vi er ikke begrænset til nogle bestemte typer, områder eller budget,” siger Nikolaj Debski.
 
Europas Californien
Der er mange grunde til, at kunderne kommer til Costa del Sol for at kigge på og købe boliger, fortæller Nikolaj Debski.
“Jeg tror, at de skandinaver, der studerer boligmarkedet ender med at vælge Costa del Sol, fordi det er Europas Californien. Der er billige flyforbindelser fra storbyerne i Skandinavien, god infrastruktur, hospitaler, restauranter, golf, strand, og alt har åbent året rundt. Costa del Sol har det bedste klima i Europa,” siger han og fortsætter:
“Hvis man køber en bolig, som er opført i god kvalitet, har en stor terrasse og udsigt til vandet og med god infrastruktur til en røverpris, så har man lavet en fantastisk investering, og samtidig får man forbedret sin livskvalitet og det sociale liv, da man kan være udendørs det meste af året – og det er meget nemt få nye bekendtskaber med andre skandinaver, som er på Costa del Sol.”
 
 

 
 DSC8799
 
Eksklusiv arkitekttegnet penthouse i Marbella Hills

 
Los Monteros Hill Club er et arkitekttegnet boligbyggeri, der omfatter moderne luksuslejligheder med fantastisk udsigt over Marbella Bugt, Puerto Banús og Afrika.
 
Denne penthouse har den bedste placering, helt tilbagetrukken og øverst i komplekset. Lejlighedens unikke placering giver den bedst mulige diskretion samt masser af sol og en udsædvanlig smuk udsigt fra de fire store terrasser.
 
 DSC8880
 
Penthouse-lejligheden indeholder et tidløst kvalitetskøkken i amerikansk stil. Køkkenet er bl.a. udstyret med hvidevarer fra det tyske kvalitetsmærke Gaggenau, amerikansk køle-fryseskab samt vin-køleskab.
 
Overalt i lejligheden er der installeret termostatstyret airconditioning. Skulle det blive nødvendigt, er der gulvvarme i alle rum.
 
 DSC8786
 
Har man lyst til lidt underholdning, er lejligheden udstyret med det nyeste Bang & Olufsen sound-system samt flatscreen tv, som giver en fantastisk billede- og lydoplevelse.
 
Derudover tilbyder lejligheden fire store luksus-soveværelser, alle med adgang til superflotte badeværelser udført i bedste materialer.
 
Til de sociale stunder er der et lækkert alrum, der ligger op til det minimalistiske, åbne køkken med stort spiseområde og en rigtig hyggelig stue med pejs.
 
 DSC8769
 
Lejligheden råder også over privat garage med plads til tre biler, hvoraf to af pladserne er aflukkede med el-port.
 
Derudover er der et stort opbevaringsrum til bl.a. cykler.
 
Lejligheden har i alt et boligareal på 420 m2.
 
 DSC3767
 
Los Monteros Hill Club har et stort fælles poolområde, omkranset af en smuk, frodig have, hvortil der også hører fitnessrum og sauna.
 
Fællesarealet byder på flere lounge-områder, hvor du og dine gæster kan slænge jer.
 
Komplekset er desuden 100% videoovervåget og meget sikkert pga. vagt ved hovedindgangen.
 
 DSC3764
 
Kompleksets arkitektoniske design giver de fire terrasser den mest unikke udsigt, alle med havudsigt og i alt omkring 200 m2 terrasse. En formidabel panoramaudsigt mod Gibraltar og Afrika.
 
I den store jacuzzi på øverste terrasse oplever man kystens flotteste solnedgang.
 
Mens du ligger i spaen, helt diskret, og nyder de mange massage-dyser, er det samtidigt muligt at se hele lyshavet fra Marbella by og Puerto Banús.
 
 DSC3739
 
Los Monteros Hill Club tilbyder en ultimativ førsteklasses tilværelse i et flot og tidløst kompleks.
 
 

 
En vaskeægte, spansk finca – til salg
 
Af Nanna Lunnemann, nanna@norrbom.com
 
Holger Johansen er min gode ven. En verdensmand og livsnyder. En, der kan fortælle historier fra verden, som den så ud for 50 år siden. Jeg faldt pladask for Holger, da han trådte ind på kontoret første gang i sin slidte cowboyjakke. Siden har min kæreste og jeg haft fornøjelsen af at blive inviteret på tapas og rødvin i Finca Ventorillo.

Vi blev introduceret for Holger Johansen i februar 2013, da han debuterede med sin første klumme i La Danesa. Her fortalte han om sin ankomst til Spanien, og vi stiftede stille og roligt bekendtskab med den berejste mand med de fantastiske fortællinger. Siden hen har vi fulgt med måned efter måned, når den habile skribent igen har fortalt sine historier med humor og en charmerende skævhed. Denne gang skal vi møde ham på hans finca i El Palo uden for Málaga by. Fincaen er til salg, og for yderligere oplysninger ring til Holger Johansen på (0034) 683 573 148.

 
4
 
Holger Johansen kom til Spanien under Franco og har oplevet meget mere af landet end de fleste andre spaniensdanskere. I dag bor han på en finca uden for Málaga og kan se tilbage på et langt liv fyldt med oplevelser fra den store verden – og ikke mindst oplevelser her fra Spanien, som han har fulgt på rejsen fra diktatur til demokrati.
 
3
 
Nok er der mange steder, der kan prale af den spanske lokalkolorit, men Finca Ventorillo er alligevel mit nummer et. Tag et kig med, når eventyreren Holger Johansen, 84, slår dørene op til en ægte spansk finca, Finca Ventorillo.
 
5
 
Naboen har sagt, at fincaen er over 100 år gammel. Holger købte fincaen i midten af 80’erne.
Førhen var der en lille beværtning, hvor folk, der vandrede forbi, kunne komme ind og få en forfriskning.
 
Der boede ikke nogen, da Holger flyttede ind. På det tidspunkt stod mange fincaer tomme, fordi folk forlod dem og flyttede ind til byerne. De kunne ikke leve og dø her, fortæller han.
 
6
 
Jair Carrillo, colombianer og ven til Holger, sejlede med DFDS som maskinarbejder. Her sejlede han med danske både i 12 år, hvor han sparede op og købte fincaen og der til hørende grund. I midten af 80’erne solgte han fincaen til Holger.
 
9
 
Der stod ting, som folk havde efterladt, men det var ikke længere noget værd – hverken nyt eller gammelt. Holger fandt gamle redskaber og den slags fra naboerne omkring. Han spurgte, om de ville sælge tingene, men dem måtte han godt beholde.
 
12
 
Holger ville bevare fincaens oprindelige stil og har således indrettet på vaskeægte, autentisk manér. Her ses køkkenet.
 
1LOUISE
 
Holgers ven og arkitekt, Gerth Borane Bush, sagde om Holgers finca: “Det var arkitektur uden arkitekt.” Han kunne godt lide det, fortæller Holger. Han havde fire-fem steder, som han kaldte et sted. Og som Holger fortæller, så skulle det i hvert fald have personlighed, hvis det skulle regnes med som ét af vidunderne. Det var helt exceptionelt, og det her var et af dem.

 
8
 
Holger var gået i gang med trappen op til sit atelier, mens han havde besøg af Gerth Borane Bush og hans kone, og Holger ville gerne have nogle gode råd. Men det fik han ikke. “Jeg skulle nok selv finde ud af det. Han ville ikke ødelægge noget.” Holger forklarede, hvad han havde tænkt sig, og så gav arkitekten alligevel et par gode råd. Og trappen blev lavet efter hans devise.
 
Holger har to hunde. Den ene er gravhunden Fea. Hun fik navnet, fordi han selv syntes, at hun var den grimmeste i kuldet. Fea er meget gammel og har svært ved at høre, når der kaldes på hende. Men hun tripper rundt og hygger sig, når ikke hun holder siesta i skyggen.
 
7Louise
 
Holgers atelier. Døren er afrikansk og fra markedet i Fuengirola.
 
2LOUISE
 
Her skriver Holger sine klummer på gammeldags manér, nemlig på den røde skrivemaskine.
 
11LOUISE
 
Holgers sovekammer.
 

 
A 10
 
Sådan kan du udleje din bolig i Sydspanien
 
Det er altid populært at leje ferieboliger i Sydspanien, fordi det er et fantastisk alternativ til et hotel, da man har mere privatliv og samtidig frihed til at holde ferien, som man ønsker det. Den måde at holde ferie på, foretrækker rigtig mange, så hvis man ejer en lejlighed eller et hus, man alligevel ikke bruger hele året, er der mulighed for at leje dem ud. Har du gået og overvejet at udleje din bolig, er der her nogle gode råd.
 
IMG 5389
 
Få mest ud af din boligudlejning
 
Af Kasper Ellesøe, kasper@norrbom.com
Er du i tvivl om, hvad du skal tænke på, hvis du skal investere i fast ejendom med henblik på udlejning, så kan Rincon Rent hjælpe, for her ved man, hvad lejerne efterspørger: Beliggenhed, stor terrasse og korte afstande til det meste.
 
Hvorfor ikke udleje sin bolig på Costa del Sol i de måneder, hvor den alligevel står tom, fordi man ikke selv bebor den. Det kan give lidt ekstra penge til eksempelvis at dække vedligeholdelse eller faste omkostninger. Firmaet Rincón Rent, som holder til i Rincón de la Victoria, udlejer hundredvis af boliger vest og øst for Málaga, og derfor kender de alt til boligudlejningsmarkedet i Sydspanien.
Overvejer man at købe en bolig med henblik på at udleje den en del af året, skal man sikre sig, at den opfylder de kriterier, som lejerne normalt efterspørger, fortæller Michael Kolodnicki, som driver Rincón Rent sammen med sin kone Joan Hansen.
“Beliggenheden er alfa og omega. Ejendommen skal ligge i gåafstand til indkøb, strand, restauranter og gerne offentlig transport, og så skal der være havudsigt. En privat eller fælles pool er også noget, som folk vil have,” siger Michael Kolodnicki og fortæller, at en stor og flot møbleret terrasse næsten er det vigtigste.
“Der skal være en grill og nogle solsenge, ligesom der skal være plads til, at hele familien kan sidde der.”
Derimod skal man ikke købe en såkaldt ‘golfbolig’, hvis man vil udleje den.
“De, der vil spille golf, køber ofte en pakkerejse, hvor det hele er inkluderet, så de vil sjældent leje en bolig tæt på en golfbane, og de, som vil spille meget golf bruger ofte boligen som helårsbolig,” siger Michael Kolodnicki, der også siger, at Rincon Rent altid har plads til flere boliger til udlejning.
 
IMG 5322
 
God oplevelse for lejerne
Når man har en udlejningsbolig, skal man sørge for, at den er fuldt udstyret, for det gør det nemmere at få den lejet ud.
“Der skal helst gerne være aircondition, internet, satellit-tv og dvd-afspiller. Og hvis boligen måske kun har fire sovepladser, kan det være en god idé at overveje, om man skal kunne tilbyde en ekstra opredning, så børnefamilier på fem også kan bruge ferieboligen,” siger Michael Kolodnicki og fortsætter:
“Opholdet skal være en god oplevelse for lejerne, så de får lyst til at vende tilbage en anden gang. Boligen skal derfor indeholde ting, som er hyggelige, men man skal ikke efterlade for mange personlige ejendele. Der bør kun være det nødvendige, for der skal være plads til, at gæsterne kan pakke deres tøj ud og lægge det i skabene,” siger Michael Kolodnicki.
 
En god og nem løsning
Når man udlejer sin bolig gennem Rincon Rent skal man egentlig ikke sørge for ret meget.
“De fleste er for det første glade for, at vi følger markedet og sørger for, at deres bolig er prissat korrekt, så de opnår den størst mulige indtjening. Men de sætter også pris på, at vi sørger for alt det praktiske i forbindelse med udlejningen og samtidig skaffer dem bookinger. Det gør det nemt og trygt at være i vores program for boligejere,” siger Michael Kolodnicki.
Som boligejer, der udlejer din ejendom gennem Rincon Rent, kan du derfor sidde i Skandinavien uden at skulle være bekymret for din bolig. Men hvad så hvis, der er et problem i boligen?
“Det er ikke noget problem. For hvis toilettet eller håndvasken eksempelvis er stoppet, så ordner vi det og andre praktiske ting, så det er dejlig bekvemt,” siger Michael Kolodnicki og fortsætter.
“Sidst, men ikke mindst sørger vores professionelle serviceteam for at tjekke boligen ved afrejse, så eventuelle mangler bliver udbedret inden depositummet returneres til gæsterne. Nemmere bliver det næsten ikke.”
 
Læs mere på www.rinconrent.dk.
 
 
A 9
 
Se boligudlejning som en forretning

Af Kasper Ellesøe, kasper@norrbom.com

Udlejning af din bolig på Costa del Sol kan være en god måde at tjene lidt penge, hvis du selv kun bruger den i en begrænset periode af året. På www.feriebolig-spanien.dk kan du oprette en boligannonce og udleje din feriebolig. Men for at få flest muligt henvendelser, er der flere ting, man skal sørge for.
 
Din bolig i Spanien står tom en stor del af året, og du har tit gået og tænkt på, at du da bare kan leje den ud, når du ikke selv bruger den. Men hvordan kommer man i gang? På Feriebolig-Spanien.dk, som er en online portal, kan man selv oprette en boligannonce og på den måde få henvendelser fra potentielle lejere, der ønsker at tage på ferie i Spanien. Men det kræver lidt arbejde at komme i gang, fortæller direktør, Claus Sørensen.
“Man skal tænke på det som en forretning, og det kan tage tid at bygge den op, for man skal have skabe sig et renommé, så folk kommer igen og anbefaler boligen til andre. En langsigtet tankegang er god,” fortæller Claus Sørensen, som mener, at det allervigtigste er at være troværdig.
“En ting, der kan give troværdighed, er, at man som ejer svarer hurtigt på forespørgsler, og at man svarer på alle og fortæller om ferieboligen er ledig. Det nytter ikke, at der går flere dage,” siger han.
www.feriebolig-spanien.dk kan man også tilføje en kalender, der viser, hvornår boligen er ledig og udlejet.
“Ved at holde den opdateret spilder man ikke hinandens tid. For så ved både ejer og lejer, hvornår boligen er ledig og bruger ikke tid og kræfter på at forespørge og svare,” siger Claus Sørensen.
 
Husk gode billeder
Når man laver en boligannonce på www.feriebolig-spanien.dk, er der flere ting, man skal tænke over, hvis annoncen skal være god, anbefaler Claus Sørensen.
“Det viser, at man er seriøs, hvis man har nogle flotte billeder af såvel indendørs- som udendørsmiljø. Tag billederne en dag, hvor det er lyst, og solen skinner. For at få nogle gode billeder, kan det være en idé at benytte sig af en professionel fotograf, og det er vigtigt at vise hele boligen.”
Hjemmesiden findes på 10 forskellige sprog, så for at få boligen promoveret til flere, kan det være en fordel at få oversat sin boligannonce til andre sprog, som eksempelvis svensk, engelsk, tysk eller spansk.
 
Claus Srensen
Din udlejningsbolig skal også have en udlejningspris, men det kan godt være svært at finde ud af, hvad du skal tage for at udleje den.
“Hvis det er nyt for en, kan det være svært at finde den realistiske pris for lejeboligen. Et godt råd er at kigge på, hvad lignende boliger i samme område koster,” siger Claus Sørensen.
For at få opbygget sin troværdighed som udlejer, kan man tillade, at folk på hjemmesiden kan anmelde den bolig, som de har holdt ferie i.
“Jeg vil foreslå, at den funktion er slået til, for så kan andre mulige lejere få et indtryk af, hvordan opholdet har været. Man kan selvfølgelig risikere at få negative kommentarer, men det skal man ikke være bange for, for det giver troværdighed, jo flere anmeldelser man har,” siger Claus Sørensen.
Gør man alt rigtigt i sin boligannonce på www.feriebolig-spanien.dk, kan man godt regne med at få en masse henvendelser.
“I 2012 blev der gennemsnit sendt 45 henvendelser pr. boligannonce på vores hjemmesider, så der en god mulighed for at få lejet sin bolig ud en del af året,” fortæller Claus Sørensen.
 
Læs mere på www.feriebolig-spanien.dk, hvor man også kan læse mere om, hvordan det foregår, og hvordan man kommer i gang.
 

 
shutterstock 132943004
 
Anderledes kystkultur til salg øst for Málaga
 
Af Kasper Ellesøe, kasper@norrbom.com
Byerne øst for Málaga bliver mere og mere populære for skandinaver, der ønsker at købe bolig i Sydspanien. Og der er god grund til det, for der er en helt anden natur og lidt mere ro end i byerne vest for Málaga.
Sol, strand, varme og skøn natur er det, som skandinaverne vil have, når de vil købe bolig i Sydspanien. Det er ingen hemmelighed, at de fleste af dem holder til vest for provinshovedstaden, men i de senere år er interessen for at købe fast ejendom i byerne øst Málaga steget stødt, fordi der er en anden ro. Det fortæller Jannie Hansen, der har ejendomsmæglerfirmaet Hansen Real Estate.
“Jeg fornemmer, at interessen for området er fordoblet indenfor det seneste år. Det er oftest folk, der gerne vil bo lidt væk fra de populære turistmål som Marbella, Fuengirola og Torremolinos og mærke en del af det autentiske landsbysamfund, som man finder i de spanske byer, hvor turismen ikke er så udbredt,” fortæller Jannie Hansen.
 
Hansen

 

Prisfald på 30 procent
Hansen Real Estate holder til i Torre del Mar og har ejendomme til salg fra Rincon de la Victoria til Nerja med hovedvægt på Almayate, Torre del Mar, Caleta de Vélez og Algarrobo, samt byerne lidt nord for den kyststrækning. Og som så mange andre steder har den økonomiske krise påvirket markedspriserne i området.
“Næsten alt er faldet drastisk i pris siden 2008, men vi mener, at bunden er nået. Det er helt klart vores indtryk, at priserne er så langt nede, som de kan komme, og mange af boligerne er faldet med omkring 30 procent,” siger Jannie Hansen, som dog påpeger, at mange, som kommer til Spanien, forventer, at de kan forhandle yderligere 30 procent af prisen, da det er det, man hører i de danske medier.
“Man skal huske at prisen er reduceret med de 30 procent. Dog kan der stadig forhandles med prisen på nogle af ejendommene,” siger Jannie Hansen.
 
HansenBolig
 
Udvælger de bedste
Har man planer eller ønsker om at orientere sig på markedet øst for Málaga, så kan Hansen Real Estate tilbyde gode ejendomme til en fordelagtig pris. Hansen Real Estate lægger vægt på, at finde ejendomme, som samtidig med at de er gode ferieboliger eller permanente boliger, også er en god investering.
“Vi tager ikke alle boliger ind i vores portefølje, for vi vil kunne overskue den, da det gør, at vi kan udvælge de bedste boliger til vores kunder. Og vi lægger stor vægt på, at boligerne skal være i orden og have alle tilladelser,” siger hun og fortsætter.
“Vi laver meget opsøgende arbejde i de attraktive områder for at finde flere kvalitetsejendomme. Det er vigtigt, at uanset hvad formålet med boligen er, så vil det være en god, salgsbar ejendom, som vil kunne sælges videre senere. Og det er de ejendomme, vi har.”
Som køber kan det være svært at have et overblik over, hvad der rører sig på markedet, når man kommer fra Danmark. Hansen Real Estate er på hjemmebane øst for Málaga og har styr på markedet, hvad angår udbud og efterspørgsel.
“Vi får nyheder fra GIPE, Foreningen af Registrerede Ejendomsmæglere i Spanien, så vi er altid opdateret om bevægelsen på markedet med hensyn til nye regler, love og så videre,” siger Jannie Hansen
50 procent af kunderne hos Hansen Real Estate er skandinaver, og der bliver ved med at komme flere og flere.
“Vi kan mærke, at skandinaverne gerne vil have god beliggenhed og ejendomme, der opfylder deres behov på længere sigt. Der skal være en dejlig udsigt til enten bjerge eller hav og korte afstande til det meste, og så vil de være tæt på vand, altså enten ved stranden eller have en pool. En terrasse til at sole sig og grille på er også et stort ønske. De vil kunne sidde ude og slappe af med et glas vin og mad på terrassen. Vi har mange dejlige boliger, der opfylder de kriterier, uanset om man har et budget på 100, 200 eller 800.000 euro,” siger Jannie Hansen.
 
Goth1
 
Almuñécars smukke natur
Lidt længere ude og i Granada-provinsen pryder bjergene baggrunden, når man står ved kysten og kigger mod nord. Og det er netop kombinationen af bjerge og strand, der efterhånden trækker flere og flere skandinaver til Almuñecar og La Herradura.
“Naturen er smuk, og der er mere roligt end på Costa del Sol. Mange fortæller, at de ikke gider den turisme, der er vest for Málaga. De vil opleve Spanien på en anden måde her i Almuñecar-området,” fortæller John Goth, der har ejendomsmæglerfirmaet Costa Granada Home.
Han oplever også, at efterspørgslen på området omkring Almuñecar, som ligger på Costa Tropical, er blevet mere populært blandt danskerne, der vil købe ferielejlighed eller permanent bolig.
“Der er helt klart en stigende efterspørgsel på ejendomme øst for Málaga, og generelt er der flere fra Danmark i takt med, at det er blevet mere kendt. Den nye motorvej gør det let at komme til Almuñecar fra eksempelvis Málaga Lufthavn. Der er skiløb i Sierra Nevada, som ligger halvanden time herfra, og Granada er kun en time væk, så infrastrukturen er god, og samtidig har Costa Tropical jo et af de bedste klimaer i Europa,” siger John Goth og fortæller, hvilken type bolig, der er mest efterspørgsel på i øjeblikket.
“Skandinaverne foretrækker nyere byggeri i et smart design. Det skal gerne være lejligheder eller villaer. Der er størst procentvis efterspørgsel på villaer, der koster i omegnen af 300-400.000 euro med pool, have og udsigt. Tidligere var priserne for høje, men nu er de rimelige, og derfor er det et interessant område for tiden,” siger han og fortæller, at over 50 procent af køberne er skandinaver.
Costa Granada Home har omkring 200 boliger til salg og udlejning primært i området omkring Almuñecar. I løbet af efteråret vil Costa Granada Home også have et udvalg af boliger i Nerja, som ligger ca. 22 km. fra Almuñecar.
 
Goth2
 

 
Palencia Madrid Laca modern spec. project 7
 
Ubegrænsede muligheder i dit nye drømmekøkken
 
Af Kasper Ellesøe, kasper@norrbom.com
Drømmer du om et nyt køkken skabt med udgangspunkt i dine egne ideer og ønsker? Så kan Nordic Muebles hjælpe dig gennem idéfasen, konkretisere dine ønsker og fabrikere og montere drømmekøkkenet.

 
Med eget værksted og egne håndværkere er der næsten ingen grænser for, hvad Nordic Muebles kan, hvad enten du ønsker dig et nyt køkken, badeværelse eller en garderobe, for egenproduktionen er med til at holde priserne nede.
Et eksempel på de særlige resultater, som kan opnås, er dette kombinerede køkken og stue, designet til arkitekten Luis Pavón Fernández.
“Han havde en lidt skør, men dejlig udfordrende idé, som han præsenterede for os, og så indledte vi et samarbejde med ham for at konkretisere og realisere projektet og fandt en løsning. Der blev målt op, tegnet, diskuteret, ændret og diskuteret nye ideer og andre muligheder. Og slutresultatet blev helt i ånd med ideen bag projektet,” fortæller Conny Boa, som designede projektet sammen med Jan Baastrup.
 
Palencia Madrid Laca modern spec. project 20
 
Luis Pavón Fernández havde blandt andet en idé om en hængende have i stuen. Den var allerede blevet købt, så her sørgede Nordic Muebles’ medarbejdere for at skære skabe og møbler til, så det passede. Og det er præcis den måde, Nordic Muebles arbejder på. Tilpasning og fleksibilitet er nøgleord, og ingen opgave er for lille, og ingen er for stor.
“Vi favner bredt og kan både levere almindelige og specialiserede standardløsninger og som sagt også lidt mere udfordrende og mere avancerede opgaver. Vores fleksibilitet er maksimal, fordi vi selv fremstiller og producerer mange af møblerne, så det harmonerer med kundens behov.”
“For os er det altid spændende at få en udfordring og være med i processen og være med til at give idéer til, hvordan det individuelle drømmekøkken skal være, så derfor opfordrer vi gerne vores nuværende og kommende kunder til at komme og fortælle om deres ideer og ønsker,” siger Jan Baastrup.
“Totalrenoveringer kan vi også klare, og vi har løsninger til det meste, uanset hvad budgettet måtte være.”
 
Palencia Madrid Laca modern spec. project 9
 
Alle muligheder
Selvom det er lidt anderledes med en hængende have i stuen, så understreger Jan Baastrup, at næsten intet er umuligt, hvis man får en god eller spændende idé, som Luis Pavón Fernández havde.
“Måske har man selv tegninger af nogle ideer, som vi kan tale om, eller også kan vi lave nogle forslag ud fra det, man fortæller. Og det koster ikke noget at få målt op eller lavet nogle forslag i form af tegninger,” siger Jan Baastrup og fortsætter:
“Desuden har vi uendelige muligheder i alle materialer, modeller og løsninger. Vi gør meget ud af at afkode kundens ønsker og behov, og præsentere den endelige idé så realistisk og indbydende som muligt.”
 
Palencia Madrid Laca modern spec. project 14
 
Nordic Muebles tilbyder også at levere køkken, badeværelse eller garderobe i Danmark, og kan også sørge for monteringen. Firmaet har specialiseret sig i at lave køkken, bad og garderobe, men som man kan se, kan stue eller andre af hjemmets rum også gøres mere praktiske og funktionelle med hjælp fra Nordic Muebles.
 
Læs mere på den nye hjemmeside www.nordicmuebles.com.
 

 
RDMC
 
Få større udbytte af terrassen – Udvid boligen med glasgardiner
 
Det er en af tidens hotteste trends indenfor boligindretning. Det er nemt, det er funktionelt, og det giver din bolig et mere eksklusivt look. Glasgardiner er den ideelle løsning til altaner, terrasser og patioer. Med glasgardiner kan man nyde den frie, friske luft på altanen, terrassen eller i patioen om sommeren, og nemt holde støj, støv, vind og regn ude i de koldere vintermåneder uden at gå på kompromis med udsigten.
 
Men hvad er ideen bag denne trend? Medejer af firmaet RDMC’S Glass Manufacturers SL, Carlie Jones forklarer: “Alle boligejere vil gerne have mest muligt ud af deres bolig. Mange lejligheder har altaner, men disse bruges ofte kun halvdelen af året. Om sommeren bliver de for varme, og om vinteren gør vinden, og i nogle måneder kulden, altanerne ubrugbare. Ved at lukke dem til med glas kan altanerne benyttes hele året, og vores kunder nyder det, når de først har taget beslutningen. Man kan let skyde glasgardinerne for og trække dem fra igen og en vigtig faktor er, at det samtidig ser elegant ud. Det er ikke, som de løsninger man monterede i 90´erne, der er store og klodsede og ikke særligt kønne at se på”, forsikrer hun.
Carlie fortæller, at de hos RDMC’S, udover at være specialiserede i produktion af glasgardiner, også fremstiller UPVC og aluminiumsvinduer og -døre, glastage (herunder også glidende glastage (elektriske eller manuelle), hvilket udgør en attraktiv og funktionel løsning til boliger med terrasser. “Har man f.eks. en åben terrasse, kan man med glasgardiner og glastage nemt gøre denne helt eller delvist overdækket, og dermed få en udestue, som kan bruges hele året,” forklarer hun.
Uanset om man bor i lejlighed med altan eller en villa med åben terrasse eller patio, sikrer løsningen med glasgardiner ikke blot optimal komfort, men også optimal udnyttelse af kvadratmetrene.
 
Fokus på sikkerhed
Ud over at skabe et eksklusivt og stilfuldt look, skal glasgardiner primært være en funktionel og permanent forbedring af din bolig, og en sådan investering stiller derfor også krav til holdbarhed, funktionalitet samt især sikkerhed.
Carlie Jones understreger i forlængelse heraf: “Hos RDMC’S lægger vi stor vægt på brugervenlighed og sikkerhed, og vores Sunflex system har undergået en lang række tests, herunder en åbnings- og lukningstest med mere end 10.000 gentagelser samt en vindtest på op til 2000 pascal, og alle prøveresultater og dokumentation kan ses hos os.”
Med både kontor og en produktionshal beliggende i Mijas, er du sikret personlig og præcis betjening af lige netop dit projekt hos RDMC’S, og de ansatte står klar til at i mødekomme dine individuelle ønsker og levere skræddersyede løsninger.
 
For yderlige info kan du kontakte RDMC’S på info@rdmcsglass.com eller du kan tjekke hjemmesiden på www.rdmcsglass.com.
 

 
Er du sikker i dit eget hjem?
 
Af Sara Laine
 
Forestil dig, at du ligger i din seng og noget vækker dig. Du ser dig omkring for at finde ud af, hvad det er. Ved siden af dig sover din partner fredfyldt. Du lytter efter, om dit barn er vågnet i værelset ved siden af. Men alt er stille. Du tænker, at det bare var en drøm og kryber ned under dynen igen. Pludselig hører du et barneskrig. Du flyver op af sengen, overraskes af en fremmed lugt og mørke skygger i soveværelset. Du kan ane dit barn i en ukendt mands arme. Du hører, at barnet græder. Ud af øjenkrogen ser du din partner, som før sov roligt ved siden af dig, få et slag i ansigtet med et revolverskæfte. Du hører en stille hvisken: ‘Giv dem, hvad de vil have.’
Det er et skrækscenarie, som kunne være taget ud af en nervepirrende actionfilm. Det er et mareridt, som man ikke tror på, men når sandheden skal frem, er det ikke helt umuligt, at det sker i dit hjem.
 
Mørk statistik for Spanien, men lidt lysere i Málaga

Hvert år sker der et stort antal indbrud i Spanien. Statistikken viser, at landets økonomiske situation samt immigrationen har en negativ effekt på antallet af indbrud i landet. I Madrid er antallet eksempelvis steget med hele 13 procent i årets første måneder sammenlignet med samme periode sidste år. Det er altså er steget fra 3.558 indbrud i første kvartal i 2012 til 4.020 i første kvartal i 2013. Det svarer til 44,6 indbrud per dag i landets hovedstad.
I Málaga-provinsen har tendensen også været stigende, men i løbet af årets første halvdel er antallet af indbrud faldet med 5,78 procent i forhold til samme periode i 2012, hvor der i alt blev anmeldt 4.690 indbrud for hele året. Faldet i antallet af indbrud i årets første seks måneder menes at skyldes et bedre samarbejde mellem Guardia Civil og Policía Nacional, der har iværksat endnu grundige opklaringsmetoder samt forebyggende foranstaltninger.
 
Usynligt arbejde
Selvom tallene er lysere i Málaga-provinsen, betyder det ikke, at der ikke er en indbrudsfare. Rygterne svirrer om, at politiets arbejde omkring indbrud er næsten ikke-eksisterende, og at man kun griber ind ved bekræftede indbrud, men det er ikke rigtigt, lyder det fra Ángel Muñóz Gómez, som er chef for socioøkonomisk kriminalitet og boligkriminalitet, da La Danesa møder ham på Guardia Civils hovedkontor i Málaga.
“Vi arbejder dag og nat med forebyggende foranstaltninger og opklaringer af indbrud i provinsen. Mange tror, at vi ikke gør noget, men vores arbejde er jo usynligt, vores undersøgelser er hemmelige for offentligheden, mens de foregår, for ellers virker de ikke. Det har vi set bevis på for nylig, da vi efter tre måneders indtenst arbejde har taget en tyvebande, der står bag 40 indbrud på Costa del Sol. Vi har også fundet en masse tyvekoster,” siger Ángel Muñós Gómez.
For nylig er der også lavet retningslinjer og gode råd til privatpersoner i arbejdet på at forhindre indbrud, som Ángel Muñóz Gómez opfordrer alle til at læse og følge. (Nedenfor finder du 10 gode råd)
 
shutterstock 115913149
 
Indbrudsforebyggelse
I det forebyggende arbejde opfordrer Guardia Civil alle til at være opmærksomme på naboer og omgivelser; man skal holde øje med andres boliger og hjælpe til, når der eksempelvis holdes ferie. Det kan man fx gøre ved at gå over til nabohuset og tømme postkassen, tænde lamper, nyde en kop kaffe i haven og parkere sin bil i indkørslen. Samtidig opfordrer Ángel Muñóz Gómez alle til at holde øje med mistænkelige mærker eller symboler på døre, porte og mure. Det er nemlig et system, som tyvene bruger for at give informationer til hinanden om ejendommen. Hvis man ser noget mistænkeligt, skal man kontakte politiet, siger Ángel Muñóz Gómez. I øvrigt fortæller han, at det er vanskeligt at beskytte sig tilstrækkeligt, men at man heller ikke skal blive fanatisk. Man skal bruge sin sunde fornuft, som i så mange andre situationer.
En grundlæggende indbrudsforebyggende foranstaltning er at gøre det uinteressant for tyven at komme ind i hjemmet. Det kan man som privatperson gøre meget for. Christina Nissen, adm. direktør i det danskejede sikkerhedsfirma Alarma Universal her på Costa del Sol, forklarer, hvad der er vigtigst at tænke på.
“Hold indbrudstyven ude! Sørg for at sikre hjemmet rigtigt efter dine behov, og udsæt ikke dig selv for fare. Forestil dig et scenario, hvor indbrudstyven kommer ind: Hvordan handler de, hvem kan gribe ind, og hvem kontakter politiet? Og du har sikkert ikke tænkt på halvdelen af, hvad tyven tænker på. Vi ved, at Guardia Civil opfordrer til, at man får hjælp af sine naboer, men så er spørgsmålet jo, om du i virkeligheden kender dine naboer, og om du vil overlade et sæt nøgler til dem eller bede dem om at gribe ind, hvis der sker noget? Og hvad gør man, hvis de ikke er hjemme? Et bedre og mere trygt alternativ er at bruge et sikkerhedsselskab, som har ekspertise og professionel udrykningsservice, så ingen behøver at blive udsat for unødig fare,” siger Christina Nissen.
Alarma Universal har i godt 30 år installeret alarmsystemer, videoovervågning og andre sikkerhedsløsninger langs hele Costa del Sol, og hvert system er tilkoblet selskabets egen vagtcentral, som vagterne rykker ud fra.
 
Sikkerhed
Der findes en overflod af sikkerhedsprodukter på markedet. Her er en liste over nogle udvalgte alternativer med kommentarer fra både Guardia Civil og Alarma Universal.
Gitter: Kan forhindre spontane indbrud, men er ikke effektivt mod planlagte indbrud. Ofte anvendes donkraft eller stærke tove, som er koblet til en bil, så gitteret kan trækkes fri eller løsnes. Giver falsk tryghed, da mange lader vinduerne stå åbne, noget som tyvebander har specialiseret sig i – de lader blot et barn kravle ind og stjæle alle værdigenstande.
Sikkerhedsdøre og vinduer: Er effektive, hvis de er installeret korrekt. Men hvis dør- eller vindueskarme er svage, kan de nemt ødelægges, og man kan let forcere døren eller vinduet. Har ingen virkning, hvis de ikke er lukkede og låst.
Hund: I mange tilfælde har hunde en afskrækkende effekt, men er det velorganiserede bander, som ikke tøver med at bruge vold, er det meningsløst, da hunden kan blive mishandlet eller i værste fald dræbt.
Kamera: Kan virke præventivt og afskrækkende ved mindre organiseret kriminalitet, men er først og fremmest et værktøj til politiets arbejde, efter indbruddet er begået.
Lamper: Udvendig belysning, blinkende lamper og timere virker en smule forebyggende, men har ofte ingen effekt, da indbrudstyven først undersøger og kortlægger, hvem der bor i huset, og hvornår de er hjemme.
Alarm i huset: Meget effektivt. Virker afskrækkende og forvirrer tyvene, når sirenen lyder. Sender signal også sikkerhedsselskabet, som får at vide, at alarmen er gået. Er også godt set ud fra en personsikkerhedsvinkel, hvis alarmsystemet også anvendes om natten, da man vågner, når alarmen går.
Alarm i haven: Se ovenfor.
Høje mure: Forsvarer mod indtrængning, og gør det også sværere for tyven at komme ud igen.
 
Ved indbrud
Hvis der sker et indbrud, mens man er i hjemmet, skal man gøre én ting: Man skal sikre sig selv. Det betyder altså, at hvis man hører sirenen, skal man ikke lede efter årsagen, til at den er gået, men i stedet søge mod et beskyttelsesrum eller et andet sikkert sted og derefter kontakte politiet og vente, til de kommer.
Hvis det ikke er muligt at forlade hjemmet, skal man ikke gøre andet end at samarbejde – altså gøre, hvad indbrudstyven siger og give, hvad han vil have. Når situationen er sikker, skal man kontakte politiet og vente.
Hvis der er indbrud eller mistanke om indbrud i et andet hjem, opfordres man til at kontakte politiet og vente, til de kommer. Men man skal aldrig udsætte sig selv for fare – man skal aldrig forsøge at gribe ind.
Er der sket et indbrud i eget hjem eller en andens, skal man aldrig gå ind uden omgående at ringe til politiet og vente på, at de ankommer.
 
FOTO 1
 
Guardia Civil har brug for din hjælp
Ángel Muñóz Gómez gør opmærksom på, at hverken Guardia Civil eller Policía Nacional kan klare opgaverne uden offentlighedens hjælp og han appellerer til alle, både fastboende og turister, om at man omgående skal kontakte Guardia Civil eller Policía Nacional, hvis man ser eller hører noget mistænkeligt:
“Vi lever i et fællesskab, og vi kan ikke fungere uden samfundets hjælp, og det bedste er at arbejde præventivt. Derfor er det vigtigt, at man kontakter os, så vi kan gribe ind, inden indbrudstyvene kommer ind i boligen, eller vi kan anholde dem, mens de er i hjemmet,” siger Ángel Muñóz Gómez.
 
Hvem kontakter du ved indbrud?
Mange har sikkert været forvirrede omkring, hvem man skal kontakte ved mistanke om indbrud. Ángel Muñóz Gómez fra Guardia Civil i Málaga, forklarer, at hvis man bor i kystbyerne på Costa del Sol som eksempelvis Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella og Estepona, skal man kontakte Policía Nacional i kommunen, men hvis man bor i Málaga, Mijas Kommune eller i byer inde i landet som Coín og Benahavís, skal man kontakte Guardia Civil i området. Er man usikker, er det bedre at kontakte et af politikorpsene end ingen af dem.
Hvis du mistænker eller vil anmelde et indbrud, skal du ringe:
Policía Nacional: 091 eller Guardia Civil: 062
 
10 gode råd til et sikkert hjem
Luk: Når du forlader din bolig, så luk og lås vinduer og døre. Også selvom det kun er i ti minutter.
Bebo hjemmet: Få det til at se ud, som om nogen opholder sig i boligen.
Hold opsyn: Lav en aftale med eksempelvis en nabo om at tømme postkassen og holde øje med ejendommen, hvis du er ude at rejse.
Opbevaring: Opbevar altid eventuelle værdipapirer- og sager på et sikkert sted.
Afslør ikke dig selv: Undgå at fortælle om dine planer om at forlade din bolig til ukendte eller på sociale medier.
Åbn ikke: Åbn aldrig døren eller porten for nogen, du ikke kender, både for din egen og dine naboers skyld.
Gå ikke ind: Hvis du vender tilbage til dit hjem og opdager, at døre eller vinduer er åbne eller brudt op, skal du ikke udsætte dig selv for unødig fare. Gå derfor ikke ind, men ring straks til politiet eller Guardia Civil.
Anmeld: At anmelde et indbrud er at samarbejde og det hjælper til at øge sikkerheden for alle. Det er også i orden at være anonym.
Samarbejd: Alle øjne er sikkerhedskameraer mod indbrudstyven. Hvis du ser noget usædvanligt, så anmeld det.
Undvig fare: Vær opmærksom, når du går ind og ud af boligen. Ofte overraskes offeret af tyven i det øjeblik, når hoveddøren er åben. Husk aldrig at gøre modstand, hvis der er en fremmed i dit hus. Hvis det er muligt, så skynd dig ud, og ring efter hjælp.
 
 
Yderligere information om sikkerhed i din bolig kan du få hos Alarma Universal på www.alarmauniversal.com eller ring 952 46 10 37 (her tales skandinavisk, engelsk og spansk).
 
 
shutterstock 139499783
 
Den ubehagelige oplevelse, som hun aldrig glemmer
 
Af Sara Laine
 
Sandra og Peter bor med deres tre-årige søn Emil og familiens hund i en familievenlig urbanisation mellem Fuengirola og Marbella. Her bor de i en villa med have, pool, en stor terrasse, plads til to biler, og rundt om det hele er der en høj mur. Villaen er hverken større eller bedre en naboernes. På første sal er der soveværelser, gang og garderobe, og i underetagen finder man køkken, spisestue og dagligstue med døre ud mod terrassen og haven.
En dag, da Sandra kom hjem efter at have været på legepladsen med Emil, fik hun en knugende fornemmelse i maven, da hun låste hoveddøren op og ville slå alarmen fra. Alarmboksen var smadret, hun kunne høre hunden jamre, og døren til det ene soveværelse stod åben.
“Jeg vidste med det samme, at vi havde haft indbrud. Følelsen af forvirring og smerte er ubeskrivelig. Der lå ligesom en isnende stilhed i hele huset. Jeg husker, at jeg begyndte at få det dårligt, men jeg havde Emil på armen, og jeg ville ikke vise min frygt for ham. Heldigvis var der ikke sket noget med vores hund, men jeg mærkede, hvor stresset den var, da jeg bandt den til et træ i haven,” siger Sandra.
Indbrudstyvene var brudt ind gennem døren til terrassen. Sandra, som bare skulle være ude i kort tid, havde kun sat alarmen på overetagen til, da hun forlod huset, for så kunne hunden løbe frit rundt i underetagen.
“Det var sådan, vi altid havde gjort.
Indbrudstyvene havde taget alle vores elektroniske ting; TV, spillekonsoller, computer, kamera og alt andet af den slags var væk. Jeg kunne se, at de var gået op ad trappen, for børnegitteret stod åbent. Da de kom ovenpå, må alarmen være gået, hvorefter de åbenbart har smadret alarmboksen. Men de må have troet, at vi var koblet til en central, for de havde ikke taget noget ovenpå. De var dog nået ind i soveværelset, for jeg kunne se, at alt vores tøj fra et af skabene lå på gulvet,” fortæller Sandra, som trækker vejret dybt og gyser ved tanken.
“Det var egentlig tid til siesta, hvor vi altid sover til middag sammen, men denne dag var vi ude at lege, for Emil var overhovedet ikke træt. Tænk, hvis vi havde været hjemme. Jeg slår aldrig alarmen til, når vi er hjemme, heller ikke når vi sover. Tænk, hvad der kunne være sket. Jeg er jo helt forsvarsløs, og hvad nu hvis der var sket Emil noget. Vi er heldige, at vores hund ikke kom til skade.”
Øjnene bliver tårefyldte. Sandra fortæller, at det var et stort arbejde at finde alle kvitteringer og papirer, som forsikringsselskabet skulle have, men værst af alt er utrygheden, fortæller hun. Sandra føler, at det var et overgreb på familiens privatliv, en usikkerhed som stadig, flere måneder efter, minder hende om det, der skete, når hun træder ind ad døren. Hun føler sig bange over at lade Emil lege i haven, hun er bange for, at der sker noget med ham, og samtidig mærker hun en større distance mellem hende og Peter.
“Peter synes ikke, at vi skal tale mere om det. Han siger, at vi skal videre, lære af vores fejl og glemme det hele. Men det kan jeg ikke. Jeg beskylder mig selv for, at jeg lod det ske, for jeg satte jo ikke alarmen til i hele huser. Jeg har også altid sagt, at det er spild af penge at være koblet til et sikkerhedsselskab, hvorfor jeg selv måtte ringe til politiet – og det ville jeg ønske, at jeg kunne have undgået, da jeg jo havde min søn på armen. Jeg er stadig bange, når Peter ikke er hjemme. Nu er vi koblet til et alarmfirma, men jeg vil alligevel gerne have, at vi flytter. Peter siger, at det er at give op. Jeg vil bare kunne føle mig tryg, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme videre,” siger Sandra
Sandra vil være anonym, men La Danesa er bekendt med hendes rigtige navn.
 
FOTO 2
 
Den nødvendige sikkerhed har sin pris
I artiklen om indbruddet hos Sandra og Peter, forklarer Sandra, at hun havde valgt at spare tilslutning af alarmsystemet til en autoriseret vagtcentral og at hun ikke havde koblet alarmsystemet til i underetagen for hundens skyld. Vi har præsenteret Christina Nissen fra Alarma Universal for problemstillingen.
“Et alarmsystem, der ikke er tilsluttet en vagtcentral, er ikke meget bevendt, da ingen, i sagens natur, reagerer på signal fra alarmen. Den præventive virkning er også så som så, idet tyvene udmærket kender alarmselskabernes skiltning, og derfor ved, om de kan forvente, at der kommer en vagt, som også kontakter politiet, eller om de kan arbejde i fred”, forklarer Christina Nissen.
“Hvis familien havde haft døre og vinduer udstyret med magnetdetektorer, kunne de sagtens have alarmsystemet slået til og samtidig have hunden gående frit rundt i huset. På samme måde ville de selv kunne bevæge sig rundt inde i huset med alarmsystemet tilsluttet. Det er en løsning, som rigtig mange af vores kunder bruger, netop så de kan have hele huset beskyttet om natten, uden at skulle slå zoner til og fra for fx at gå på toilettet eller kigge til børnene, som sover i et andet værelse.
Yderligere ville vi have anbefalet familien at installere nogle udendørs detektorer, fx på muren, som omkranser deres bolig. På den måde ville alarmen gå, længe inden tyvene kom i nærheden af selve huset, og vagtcentralen ville omgående reagere på signalet. Sandra ville altså kunne have undgået det traume, som nu vil følge hende resten af livet – uanset hvor hun bor”, siger Christina Nissen fra Alarma Universal.
 

 
Finca Dola April 2013
 
Knuste boligdrømme
 
Af Jette Christiansen
 
Lars Chr. Larsen har for alvor brændt sine fingre på grund af tilsyneladende manglende byggetilladelser i forbindelse med opførelsen af det, der skulle blive drømmehuset til hans og hustruens otium, men som endte i et mareridt. Her kommer hans historie.
 
Tilbage i 1985 arvede Lars Chr. Larsen og nu afdøde hustru, Dorthe, nogle penge. De besluttede sig for at købe en feriebolig, en lejlighed i Almuñécar.”Vi blev så glade for at være her, at vi ønskede at tilbringe vores pensionisttilværelse i byen. I 1998 begyndte vi at lede efter en byggegrund, og vi allierede os med en nær bekendt, der talte spansk, og som mod betaling skulle finde en egnet grund til os. Denne bekendte driver en konsulentvirksomhed på Kysten og “hjælper” danskere med at finde vej i det spanske bureaukrati, bl.a. i forbindelse med køb, salg, byggesager etc. I 1999 faldt vi for en grund i området Taramay, der i dag danner rammen for mit hjem,” fortæller Lars Chr. Larsen.

Prisen var 10 millioner pesetas, hvilket svarer til omkring 60.000 i dagens euro. Parret slog til, og skrev i januar 2001 under på handelen hos notaren.
“På grunden var der et gammelt hus og en gedestald, der blev brugt til lager og værksted.
Vi spurgte vores bekendte, om han kendte nogle gode håndværkere, der ville se på huset og evt. restaurere det. Ifølge ham og hans håndværkere krævede det ikke en officiel byggetilladelse. Vi indgik en aftale, og arbejdet blev påbegyndt senere på året.
Huset stod færdigt i slutningen af 2001, og vi tilbragte julen i vores nye bolig,” fortsætter Lars Chr. Larsen.
Parret ville dog snart gerne have et større hus, da de ville bo der resten af deres dage.
“Vi var godt tilfredse med håndværkerne, der havde opført vores lille hus, så vi ønskede også, at de skulle lave det næste hus. Vi bad den bekendte, der fungerede som tilsynsførende og tovholder på hele projektet, formidle kontakt til en arkitekt, der kunne stå for tegninger og den formelle kontakt med myndighederne, således at alt var i orden,” mener Larsen.
Det første møde med arkitekten blev holdt i 2002, og efter en del forhandling blev de endelige tegningerne sendt til den officielle arkitektorganisation i Granada.
“I foråret 2003 kom tegningerne tilbage, godkendte og stemplede.”
 
Så begyndte det at gå galt
Næste skridt var at ansøge om byggetilladelse. Den behjælpelige bekendte kom med en ansøgning om byggetilladelse, som parret skulle underskrive, og som han efterfølgende afleverede på kommunen.
“Vi burde på daværende tidspunkt have bedt om en kopi,” beklager Lars Chr. Larsen, der fortsætter: “Nogen tid efter fik vi to opkrævninger fra kommunen for byggetilladelsen, som vi betalte i banken i september 2003.”
Efterfølgende spurgte parret flere gange efter byggetilladelsen, og den bekendte svarede, at den havde arkitekten fået, og at der dermed var styr på det formelle.
“Dorthe og jeg stolede blindt på hans ord, og besluttede derfor, at byggeriet kunne påbegyndes. Igen skulle vi have bedt om en kopi eller en bekræftelse.”
Da byggeriet var færdigt, kom en medarbejder fra arkitektens kontor og tog billeder af huset, så parret kunne få tilladelse til at benytte det. Den danske bekendte vendte dog tilbage med den nedslående besked, at de ikke kunne få tilladelse til at benytte huset, da der ikke eksisterede en byggetilladelse.
“Senere skulle det vise sig, at tilladelserne af uvisse årsager var blevet tilbagekaldt af kommunen, en besked der var givet til vore bekendte, men som ikke blev formidlet videre til os. Han oplyste efterfølgende, at kommunen angiveligt havde sendt et brev til vores tidligere adresse i Danmark, som vi var fraflyttet i 2003-2004, for at blive tilmeldt i Almuñécar. Hvilket betød, at vi aldrig modtog dette brev,” forklarer den nu frustrerede Larsen.
“Ifølge ham kunne vi trygt fortsætte byggeriet, for ifølge en lov, jeg desværre ikke kender de nærmere detaljer af, ville huset automatisk blive godkendt efter fire år, såfremt kommunen ikke gjorde indsigelser. Vi flyttede derfor trygge og set i bakspejlet- meget naive ind i foråret 2004.”
 
Og det blev værre
Den bekendte skulle kort tid efter have oplyst, at såfremt de byggede det nye og det gamle hus sammen med en mur, ville byggeriet blive endeligt godkendt, da det lille hus var lovligt.
“Hvilket vi gjorde. Da tiden nærmede sig de fire år, dvs. i 2008, rykkede vi for en tilladelse. Vores bekendte sagde, at vi skulle til notar og ejendomsregistret, en anmodning vi naturligvis fulgte. Så tog sagen for alvor fart. Kommunen påstod, at huset først var færdigt, når notaren og ejendomsregistret havde lavet papirerne, og ikke i 2004 som var tilfældet. Vi havde dog masser af regninger og kvitteringer fra 2003 og foråret 2004, hvor vi flyttede ind. Ligeledes har vi videofilm fra selve byggeriet og det efterfølgende resultat. På trods af denne registrering og dokumentation, skete der ikke noget fra kommunens side,” fortsætter Lars Chr. Larsen.
Parret ønskede så at optage et kreditforeningslån, og kontaktede en dansk låneudbyder, som bad om at se en tilladelse til at benytte huset eller kopier af betalt ejendomsskat.
“Den bekendte havde adskillige gange informeret os om, at vi ikke skulle betale ejendomsskat, så længe vi ikke havde en tilladelse til at benytte huset, eller før vi modtog en opkrævning fra kommunen. Vi valgte dog at se bort fra anbefalingerne og henvendte os på kommunen for at betale ejendomsskat. På Castral-kontoret sagde de, at vi ikke havde noget hus. De krævede dokumentation i form af billeder af huset både indendørs og udendørs, hvilket vi naturligvis imødekom. Efter adskillige forespørgsler fik vi besked på, at sagen var sendt til myndighederne, Junta de Andalucía, for at blive afgjort,” siger Lars Chr. Larsen.
 
Desperation og flere udgifter
I de efterfølgende år forsøgte parret desperat at finde en løsning på problemet. De konstaterede, at den mand, de havde stolet på, ikke havde udført sit job som aftalt, og at de nu stod i en ubehagelig situation.
“Vi tog derfor kontakt til en dansk entreprenør i Almuñécar for at få hans hjælp og rådgivning. Han foreslog på foranledning af sin arkitekt at annullere den gamle byggeansøgning. De oplyste, at såfremt vi tog taget af overdækningen mellem de to huse, murede garageporten samt vinduerne i kælderen til, og murede en væg op i det oprindelige hus, således at det blev syv m2 mindre, så ville tilladelsen gå igennem. Efter udgifter på ca. 13.000 euro kom endnu et afslag. Der var i mellemtiden kommet ny borgmester og nye embedsmænd,” fortsætter han.
I efteråret 2012 kom der et krav fra kommunen vedrørende ejendomsskat for de sidste fire år. Lars Chr. Larsen spurgte, hvorfor kravet først kom nu, hvortil svaret lød, at deres sag havde været hos Junta de Andalucía i Granada og nu var blevet godkendt.
“Derefter betalte jeg straks pengene i håbet om, at tingene endelig faldt på plads, eftersom jeg gik ud fra, at man ikke betaler ejendomsskat af noget, der ikke eksisterer. Primo december 2012 kom et nyt bud fra kommunen. Denne gang lød kravet øjeblikkelig nedrivning eller en månedlig bøde på 11.500 euro, indtil huset er revet ned. Dem har jeg nu fået to af.”
 
Bagudrettet set
Det er Lars Chr. Larsens sag, som den står i dag.
“Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Bagudrettet kan jeg se, at vi var naive. Men vi var fremmede i landet, og ikke mindst fremmede for kulturen. Jeg ønsker desperat at få lov til at beholde mit hus, det hus som min hustru og jeg byggede op sammen. Vi har på intet tidspunkt handlet i ond tro, blot meget naivt og stolet på de forkerte mennesker, som adskillige gange gav udtryk for, at de handlede professionelt og vidste, hvordan vi skulle agere”.
Som situationen er lige nu, er Lars Chr. Larsen nødsaget til at rive sit hus ned, og sandsynligvis rejse hjem til Danmark, da han hverken har økonomi eller kræfter til at påbegynde et nyt byggeri her i Spanien.
“Det, der tilbage i 1986 begyndte som en drøm for min hustru og jeg, er endt med et mareridt. Hun døde i 2011, inden det rigtig var gået op for os, hvor alvorligt det var,” slutter Lars Chr. Larsen sin historie.
 
Velasco
 
Advokaten mener
 
Vi har bedt María Teresa Velasco fra Velasco Lawyers i Almuñécar om at svare på spørgsmål omkring Lars Chr. Larsens sag.
 
Kan arkitektorganisationen udstede byggetilladelser?
Organisationen, Colegio de Arquitectos, udsteder ikke byggetilladelser. Det kan kun kommunen, og i nogle tilfælde er det nødvendigt at indhente tilladelse fra Junta de Andalucía.
I denne sag har boligejeren to gange betalt gebyr for byggetilladelser. Opkræves det, uden at man efterfølgende får tilladelsen?
Man skal betale afgiften for byggetilladelsen, inden denne bliver udstedt. Det kan også være, at der er betalt et gebyr for tilladelse til en mindre bygning, end det der er anmodet om.
 
Kommunen har tilsyneladende sendt et brev til Lars Chr. Larsens adresse i Danmark, selvom han var indskrevet i Almuñécar. Bør kommunen ikke sørge for at sende så vigtige informationer til rette adresse?
Det er boligejeren, der har ansøgt om en tilladelse, som skal kommunikere med kommunen, også omkring adresseændringer.
 
Han havde fået det råd, at hvis han bosatte sig i ejendommen, ville de rette tilladelser automatisk være på plads efter fire år. Kan det stemme?
Det gør det, hvis man vil svindle. Hvis man ønsker at blive kontraheret til at udføre et byggearbejde, kan man få kunden til at tro, at alt efter fire år vil være lovligt.
Der er tilfælde, hvor uautoriserede opførelser efter fire år kan lovliggøres, hvis der i mellemtiden ikke er anlagt sag imod ejeren. I forskellige landområder og beskyttede områder er det dog ikke tilfældet, hvorfor der i de tilfælde altid vil kunne anlægges sag og beordres nedrivning af en bolig.
 
Boligejeren blev anbefalet at opføre en mur, for at den nye bolig dermed blev mindre, og han dermed ville kunne få den nødvendige tilladelse. Kan det være rigtigt?
Det er muligt at få en tilladelse til at opføre en mur på nogle meter, at man har opført en mur for at gøre en bolig mindre, og at man efter en inspektion river muren ned. Det er en form for bedrageri, da ejeren er klar over, at det, han gør, er ulovligt, og at det er ham, som i sidste ende har gavn af, at boligen er større. Bygherren ønsker altid at bygge mere for at kunne tjene mere på arbejdet, og derfor vil både denne og kunden være ansvarlige.
 
Kommunen har opkrævet ejendomsskat (IBI), selvom ejeren ikke har haft byggetilladelse. Hvordan kan det være?
Det er provinsstyrelsen, i dette tilfælde Granada, der administrerer ejendomsskatterne. IBI betales ikke kun, når der er opført en ejendom, men også for en grund.
 
Hr. Larsen har nu fået bøder på 11.500 euro pr. måned, indtil boligen er revet ned. Hvad mener du om det?
Bøder skal betales, og boligen skal nedrives, ellers får man bøder for ulydighed og boligen bliver nedrevet af myndighederne.
 
Hvorfor hersker der så megen usikkerhed i denne slags sager?
Man skal huske, at køberen er uvidende om, hvad man må og ikke må, og at vedkommende som regel stoler på, hvad ejendomsmægler eller bygherre siger. Der hersker ingen tvivl om, at de fleste mæglere og bygherrer er ærlige, men i nogle tilfælde kan der være interessekonflikter. Og at sige til en kunde, at der er tale om et landområde, hvor der ikke må bygges, vil ikke være nogen hjælp i forbindelse med et salg.
 
Vil du give et par gode råd til kommende boligkøbere?
Før de beslutter sig for at købe en ejendom, bør de tale med en advokat, der, eventuelt i samarbejde med en arkitekt, kan rådgive om de juridiske aspekter omkring ejendommen. Salæret bliver brugt til en forhåndsundersøgelse, hvormed man undgår denne slags problemer.
Reglerne er ikke så forskellige fra land til land, så hvis noget ikke ville være lovligt i Danmark, så er det sandsynligvis heller ikke i Spanien.
Afslutningsvist vil jeg gerne advare om, at det er ikke kun har administrative konsekvenser at bygge på beskyttede områder, men at det er kriminelt.
 

 
Indretning og innovativt design
Roche Bobois i Marbella har noget helt specielt over sig. Bag panoramavinduerne mødes moderne og klassisk design, hvor stil og “savoir faire” er det essentielle omdrejningspunkt. De forskellige møbelkollektioner hos Roche Bobois er helt unikke og ofte nyskabende. Har du brug for indretning af dit hjem, nye ideer, et friskt pust, lidt anderledes og modigt design? Eller leder du efter lige det møbel, som din eksisterende indretning mangler? Så er Roche Bobois Marbella noget for dig. Roche Bobois er ikke bare et møbeldesign, man skal se – det skal røres og føles. I butikken, der kan fejre 30 år i Marbella, findes de nyeste kollektioner fra Roche Bobois. Cecile Peyrard og hendes team af professionelle indretningsarkitekter står klar til at give råd og vejledning.
Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 185, 29603 Marbella, Tlf. 952 77 78 58. www.roche-bobois.com.
 
 
A 11
 
Aloha Hill Club er kommet flot i gang

Op og ned af kvalitetsgolfbanerne i Marbella ligger Aloha Hill Club, som er et luksuriøst og primært danskejet boligprojekt. Morten Remo er en af investorerne bag projektet, og han kan nu fortælle, at man over sommeren har haft fornøjelsen af at se rigtig mange glade ejere nyde livet og de 5 stjernede faciliteter. I april 2013 bragte La Danesa en artikel om projektet Aloha Hill Club, hvor man blandt andet kunne læse om den fantastiske Concierge Service, som man har adgang til, hvis man ejer en af de 140 flotte boliger.
Der er blevet arbejdet hårdt på at få det hele klart, og nu er pool-områderne, restauranten, vinkælderen og alle de andre faciliteter åbne, på nær det nye state-of-the-art fitness- og wellnesscenter, der åbner i januar 2014. Aloha Hill Club ligger i Nueva Andalucía kun fem minutters kørsel fra den berømte havn Puerto Banús.
Læs mere på www.alohahillclubmarbella.com.
 
 
A 14
 
LOFT & Roomers – dansk møbelforretning i Marbella – og snart også i Mijas
Skal du have møbleret din nye bolig, eller trænger du bare til en opfriskning af hjemmet, så er LOFT&Roomers det rigtige valg. LOFT&Roomers har alt fra romantisk og klassisk til den mere minimalistiske stil. Møblerne er fra den danske møbelproducent Actona Company, som også leverer til flere danske møbelkæder, såvel som udenlandske, heriblandt El Corte Inglés. LOFT&Roomers leverer kvalitetsmøbler i tidssvarende design og til meget lave priser. Hos LOFT&Roomers sælges også lamper, tæpper, dyner, puder, madrasser og dekorationer i massevis. Alt hvad der skal til for at dekorere dit hjem, uanset hvilken stilart du hælder til. Du kan se mere på LOFT&Roomers’ hjemmeside www.loftroomers.com, hvor der også er en webshop, eller kontakt butikken på 952 772 139.
LOFT&Roomers gir’ dig Nordic Living for Less.
 
 A 12
 
Komplet advokatbistand gennem dansk-spansk samarbejde
Det dansk/spanske advokatkontor, Ana María Navarrete, har siden 1994 assisteret danskere bosat i Spanien med alle former for juridisk bistand, fra køb og salg af fast ejendom, testamenter, arv og skifte, leje og udlejning af bolig, selskabsret, by- og lokalplanlægning samt civile sager.
I samarbejde med Ret & Råd Advokater Glostrup/Ballerup/Greve i Danmark tilbydes en altomfattende advokatbistand, der dækker sager, som kræver juridisk behandling i både Spanien og Danmark, som fx arvesager og dødsboer med aktiver i begge lande. Samarbejdet betyder, at alle sager løses rationelt og med et højt kompetenceniveau, ligesom det sker hurtigere end normalt, hvilket i sidste ende kommer klienten til gode.
For mere information kontakt advokatkontoret Ana María Navarrete i Spanien på 952 585 721 – www.navarrete.dk – eller Ret & Råd Advokater Glostrup/Ballerup/Greve i Danmark på +45 70 20 70 83 – www.advogreve.dk.
 
 
Danbolig
 
Liebhaverlejlighed uden bopælspligt
Med udsigt til et af Fredensborgs torve og det smukke parkområde, Langedam, der ligger op til Fredensborg Slot, ligger den flotte liebhaverlejlighed, der er opført i 1909 og senere moderniseret. Den fremstår i dag smuk med det røde tegltag og de hvidmalede facader.
Lejligheden i Nordsjælland, kun 40 km. fra København, og har en sydøst-vendt altan og en stor, solrig terrasse mod vest og egen P-plads. Indenfor de sidste år er lejligheden istandsat med Uno Form-køkken, lækkert badeværelse, nye trægulve m.m. Den indeholder opholdsstue med udgang til terrassen, lækkert køkken, spisestue, to soveværelser samt badeværelse.
Tæt på lejligheden er der flere supermarkeder, butikker, caféer og restauranter, ligesom Slotsparken og Fredensborg Golf ligger indenfor kort gåafstand.
Fremvisning efter aftale.
Kontakt Danbolig Fredensborg på tlf. +45 48 48 45 00, og læs mere på www.danbolig.dk.
Bemærk: Der er ingen bopælspligt i Fredensborg Kommune ved køb af helårsbolig.
 
Cyclo 
 
Cyclo Abogados
Cyclo Abogados – Asesores ligger i Fuengirola Centrum og har mere end 15 års erfaring indenfor jura og regnskab for virksomheder og private. Vi er et team på 20 professionelle medarbejdere som taler dansk, svensk, norsk, engelsk og spansk.
Arbejdsområder:
Juridisk Afdeling: hushandler, selskaber, arv/testamenter.
Skatterådgivning: årsopgørelser residenter/ikke residenter, etablering af virksomheder, bogholderi/skatteregnskab.
Seguridad social/arbejdsret: ansættelseskontrakter, lønregnskaber.
Support udlændinge: Registrering i kommune, residencia/NIE-nummer, sygesikring og kontakt til offentlige myndigheder.
Vores juridiske afdeling har mange års erfaring indenfor assistance ved hushandler og rådgiver vores klienter i de problemstillinger og faldgruber der kan opstå, såvel juridiske som skattemæssige, ved handel og overdragelse af fast ejendom i Spanien.
www.cyclo.es.
 
Oceans – Havemøbler i rattan-flet
Oceans har åbnet sin første butik i Spanien, hvor de gratis leverer stilfulde havemøbler i rattan-flet til kunder på Costa del Sol. Materialet er stærkt og fleksibelt, og du er garanteret et møbel, hvor både kvalitet og design er i første klasse. Hos Oceans finder du alt fra komfortable sofaer, hvor du henslængt kan drikke kølige mojitos, til elegante spisemøbler, der indbyder til hyggelige rødvinsmiddage. Og i butikken, der ligger i San Pedro de Alcántara, er der altid gode tilbud, som sikrer, at du får gode møbler til gode priser.
Tlf. 952 786 712 / 620 899 802.
www.oceansrattanfurniture.com.
 
 
Velasco
 
Professionelt advokatfirma med stor dansk ekspertise i Almuñécar
Velasco Lawyers har tilbudt advokathjælp siden 1993, hvor personlig kontakt, kommunikation på dansk samt en hurtig og effektiv sagsbehandling altid er i fokus. Kontoret ligger i Almuñécar, og dækker hele Andalusien og Murcia. Velasco Lawyers yder professionel service til konkurrencedygtige priser indenfor alle områder af spansk lovgivning og kan klare retssager på alle niveauer, da firmaet har ansat både sagsbehandlere og advokater. Advokatfirmaet servicerer mange skandinaviske klienter og har skandinavisktalende personale. Velasco Lawyers varetager og har en bred erfaring indenfor følgende juridiske områder: Familielovgivning, køb og salg af ejendomme, arbejdslovgivning, private klienter, firma- og selskabslovgivning, regnskab og bogføring samt søgsmål.
For yderligere information, se www.velascolawyers.com.

Nordica
 
Professionelt team med flair for salg og udlejning
Nordica Sales and Rentals i Nueva Andalucía ved Los Naranjos Golf er uden tvivl en sværvægter i ejendomsbranchen på Costa del Sol. Med ikke mindre end 20 år på ejendomsmarkedet, et stort udvalg af boliger til salg og leje og med speciale i Nueva Andalucía har Nordica Sales & Rentals noget for enhver smag. Anna-Lena og Peter Rosen står bag etableringen af firmaet, der startede i Aloha, og som derefter flyttede til Puerto Banús, og nu ligger i Nueva Andalucía. Indtil 2008 lå hovedvægten på køb og salg af boliger, men i 2008 etablerede Anna-Lena sideløbende en udlejningsafdeling, som sidenhen har været en kæmpe succes.
Se det store udvalg af boliger til salg eller leje på www.nordicarentals.com eller ring på 952 811 552.

A 13

 
Integral Clean 2004 – Rene linjer i rengøringen
Har du investeret penge i den perfekte bolig på Costa del Sol, vil du måske også gerne holde den pæn og ren. Mange har haft dårlige erfaringer med “skattefri” rengøringshjælp, men Integral Clean 2004 er en professionel rengøringsservice, hvor alt personale har en kontrakt og er forsikret. Derudover er de fleksible og kan komme, når det passer, i så lang tid, som det er nødvendigt. Integral Clean 2004 sørger for at bruge de bedste produkter til rengøringen og tager højde for dit hjems specielle behov. Der tales spansk og engelsk.
Tlf. 608 795 370 / www.iclimpiezas.es.
 
 
A 16
 
Lad katten passe på bilen
Når du rejser, låser du døren til huset, sætter alarmen til og tager af sted med ro i sindet. Skal det samme ikke gælde for din bil? Blue Cat Parking, lige ved lufthavnen, tilbyder parkeringsservice 365 dage om året, 24 timer i døgnet. De forskellige tilbud sikrer, at kundernes behov bliver opfyldt, og som noget ekstra tilbydes bl.a. service, syn, bilvask, vedligeholdelse og også (ved indendørs parkering og bestilling af “Sølv-Pakke”) batteripleje, som holder batteriet i god stand. Derudover har du hos Costabiler altid adgang til et stort udvalg af lejebiler til fornuftige priser uden skjulte tillæg. Husk at reservere i god tid for de bedste tilbud.
Tlf. 952 105 700 – www.costabiler.dk.
 
Silkeborg 
 
Kvalitetsbevidst dansk flyttefirma med over 100 års erfaring
En flytning indebærer altid stor usikkerhed, og derfor er det vigtigt, at kunden føler sig tryg, og kan regne med en service der dækker alle behov. Siden 1990’erne har Silkeborg Flytteforretning, der ledes af Mads Brygmann, holdt til i Fuengirola på Costa del Sol, og med mere end 100 års erfaring garanteres et solidt flyttefirma.
Med fast afgange hver måned til og fra Spanien kan firmaet tilbyde en fleksibel flytteservice, der også inkluderer pakning og opbevaring. På den måde kan flytningen altid tilpasses kundens planer. Afhentning og levering kan ske hver uge i hele Danmark, og Silkeborg Flytteforretning tilbyder konkurrencedygtige priser. Det primære mål er at overholde alle aftalte betingelser og leveringstider. For yderligere information om flytninger kan Silkeborg Flytteforretning kontaktes på +45 86 32 36 11 eller 952 461 844. Du kan også besøge www.silkeborg-flytteforretning.dk.
 
 
Morten Moller
 
Helt nyt til discountpriser med attraktive lån – og travl arkitekt
Sunshine Estates 2000 S. L er en ejendomsformidler, der satser på de nye strømninger på ejendomsmarkedet på Costa del Sol, nemlig salg af spritnye lejligheder og rækkehuse direkte fra banker og promotorer til discountpriser. Samtidig er der også en overraskende efterspørgsel på en arkitekt til bygning af nye villaer på grunde med udsigt.
Lån ved køb af bankers ejendomme, overtaget fra nødlidende promotorer, er særdeles attraktive, oplyser Sunshine Estates. Man kan få 70 procent finansiering af købsprisen og ikke som ved gensalg 70 procent af vurderingsprisen, der som regel er lavere en købsprisen. 100 procent finansiering mulig for residenter.
Sunshine Estates har salgsemner fra Nerja i øst til Sotogrande i vest – også penthouses til bekvemme priser samt mindre hoteller.
Kontakt: info@dindrommevilla-i-spanien.dk eller tlf. 617 700 424.
 
Flytter du fra Spanien?
Husk at blive korrekt afmeldt hos de spanske myndigheder:
Spansk Skattevæsen (Agencia Tributaria): Ved fraflytning skal man informere om, at man ikke længere er resident i Spanien.
Rådhuset (Ayuntamiento): Informere om fraflytningen.
Sygesikringen (Seguridad Social): Framelding hos sygesikringen.
Nationalpolitiet (Policia Nacional): Afmelde residencia
Trafikkontoret (DGT): Enten omregistrering eller afmelding.
I de fleste tilfælde vil det være mest fordelagtig at fraflytte Spanien ved årsskiftet. Derved undgår man at “dele” skatteåret mellem to forskellige lande, da det kan give problemer i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelserne for det pågældende skatteår.
Kontakt Lena Grøn på info@gron-andersen.es eller tlf. 851 080 386.
 
 
A 15
 
Advokatkontoret.es – spansk ekspertise på dansk
Hos advokatkontoret.es arbejder vi for danskerne på dansk. Vores hold af professionelle spanske advokater har en bred viden indenfor faget, og deres samarbejde med de danske sekretærer sikrer vores klienter, at deres juridiske gøremål i et fremmed land bliver så lette og forståelige som muligt. Uanset om det drejer sig om en ejendomshandel, testamenter eller andre juridiske anliggender, og uanset om det er første gang, man skal handle i Spanien, eller om man allerede har kendskab til landet, gør vi vores bedste for, at vores klienter får en positiv oplevelse. Vi kan hjælpe indenfor alle juridiske discipliner fra ejendomshandler, arvesager, retssager, reklamationer, stiftelse af selskaber, etc. Ring eller skriv til os og hør hvordan vi bedst kan hjælpe. Se www.advokatkontoret.es.

 
Få Skandinaviske magasiner bragt til døren
Málaga Newspaper varetager distributionen af alle skandinaviske aviser på Costa del Sol, som distribueres til registrerede abonnenter og omkring 90 virksomheder mellem Almuñecar og Manilva.
Du kan abonnere på samtlige skandinaviske dagblade, eller du kan skræddersy dit eget valgfrie abonnement. Málaga Newspaper imødekommer dine ønsker med muligheden for individuelle løsninger.
Málaga Newspapers veludviklede system betyder, at man kan få selv de aviser, som privatpersoner almindeligvis ikke kan abonnere på. For mere information eller for bestilling af abonnement kontakt Johan Jansson på Málaga Newspaper: tlf. 689 439 751, E-mail: Málaganewspapers@gmail.com.
 
 
BoConcept
 
En fusion af kontraster – Ny kollektion fra BoConcept
Opdag det nye i design, former og farver til den kommende sæson i 2014-kollektionen, der kommer i BoConcept-butikkerne verden over i september 2013. Den nye kollektion fra den internationale møbelkæde BoConcept byder selvfølgelig på masser af nyt design og nye møbler, materialer, teksturer, farver og former. Men det mest nyskabende er kombinationen af det velkendte, på en måde som du ikke har set det før. Fortidens farver og materialer bliver redefineret og smeltet sammen til helt nye løsninger. Tiden er ikke til at opfinde – men til at genopfinde.
Inspirationen kommer stadig fra fortiden – men nu fra flere årtier. BoConcept har taget det bedste fra forskellige tidsperioder og givet det et nutidigt præg. Det giver en ny avantgarde stil, der er elegant og stadig autentisk.
Den nye 2014-kollektion og det nye design-katalog er at finde i alle BoConcept-butikker verden over fra d. 1. september.
BoConcept, Mijas Costa – www.boconcept.es.
 
 A 17
 
JS Ejendomskontor – din vej til sikkert boligkøb på Costa Blanca
Overvejer du at købe bolig i Spanien, så læg vejen forbi JS Ejendomskontor, som er et dansk ejendomsmæglerfirma med hovedkontor i Torrevieja. Ejendomskontoret har 15 års erfaring med ejendomshandel på Costa Blanca, fra Alicante i nord til Cartagena i syd. Man er derfor garanteret den bedste service indenfor salg af både brugte og nyopførte boliger. Dette omfatter rådgivning om finansiering i dansk og spansk realkredit, køb af hårde hvidevarer, møbler, aircondition, anlægning af have mm. JS Ejendomskontor bistår også med advokatrådgivning i forbindelse med boligkøbet, da kontoret har et tæt samarbejde med advokatfirmaet JLJ Lawyers & Services, som tager sig af alle spørgsmål af juridisk karakter. Kunderne betjenes på dansk, svensk, norsk, tysk og spansk.
Kontakt JS Ejendomskontor S.L., Jørn Erik Schmidt på tlf. 660 459 889 eller jes@jsejendomskontor.dk.
Læs mere: www.jsejendomskontor.dk.
 
 
A 19
 
Slap af i en spa

En spa er det perfekte sted at slappe af, når solen er gået ned, cikaderne summer, og dagens stress og jag skal omsættes til afslapning, sjov og velvære.
Aquapool i San Pedro de Alcantára er den største udbyder af spa på Costa del Sol, og her kan man erhverve sig en spa fra fraHot Spring, produceret i USA, der er verdens førende producent af spabade. I det store showroom i San Pedro de Alcantára, kan du se og prøve de mange forskellige modeller. Det er helt sikkert, at du kan finde din drømmespa hos Aquapool. For eksempel en spa fra Hot Spring Highlife kollektionen, Hot Spring Limelight kollektionen eller Hot Spot Spas.
I Aquapools showroom finder du altid mere end 15 spabade, der alle kan benyttes både inden- og udendørs.
Det er Anja og Claus Kielskov, der ejer Aquapool, og de har stor erfaring på området og gør en dyd ud af at finde den helt rigtige spa til hver enkelt kunde.
Kontakt Aquapool på tlf. 952 927 811 og læs mere på www.aquapool.es.
 
 
A 18
 
En enkel løsning til bedre nattesøvn
Vidste du, at et for koldt eller for varmt sengeklima er en almindelig årsag til urolig søvn? Bare små afvigelser fra en god temperatur i sengen kan føre til, at du ligger og vrider dig natten lang.
Overvej derfor at investere i en TempSmartä topmadras, der med ny teknologi sørger for “termostatkontrol”. Den går aktivt ind og afbalancerer de temperatursvingninger, der betyder, som forårsager urolig søvn.
Udover de millioner af mikrokapsler i topmadrassen, der tilpasser sig hudens klima, har madrassen en kerne af Innergetic® latex, der sørger for luft- og transport og Dacron Quallofil® Allerban®-fibre, der hæmmer udviklingen af støvmider. Soft Touch giver ekstra blødhed, og betrækket er vaskbart.
TempSmart™ – og en bedre nattesøvn – kan købes hos Jensen Store, Nueva Andalucía, tlf. 952 90 88 55. Læs mere: www.jensenstore.com.
 
 
Pernille kaas
 
Har du den rette forsikring til dit spanske hjem?
Når man køber bolig, uanset om det er i Danmark eller Spanien, bør man tegne en god, omfattende boligforsikring. Kaas & Kirkemann, et forsikringsmæglerfirma, der har specialiseret sig i forsikringer for skandinaver i Spanien, tilbyder boligforsikringer, der dækker bygning, indbo og personligt ansvar til nyværdi. Til skandinaviske kunder med banklån tilbyder Kaas & Kirkemann at tilføje udenlandske banker som beneficianter i forsikringspolicen samt at bistå praktisk papirarbejde i forbindelse med det.
Ønskes yderlig information vedrørende boligforsikring, forsikringsvilkår eller et uforpligtende forsikringstilbud, kontakt Kaas & Kirkemann på tlf. 952 478 383 eller se hjemmesiden www.kaaskirkemann.net.
 
 
Elite glass
 
Glaspartier, der udvider din horisont
Få glæde af din terrasse og din altan året rundt. Med et elegant glasparti fra Elite Glass Curtains kan du holde vinterkulden ude eller skærme af for sommervarmen og stadig nyde panoramaudsigten og den smukke spanske natur fra din altan. Med egen produktion og professionelle medarbejdere er du sikret et produkt, der er tilpasset nøjagtigt dine ønsker. Og med mere end 20 års erfaring indenfor kreation og installation af glasløsninger er det engelske firma en sikker investering, hvis du ønsker kvalitet og gennemsigtige løsninger.
Kontakt Elite Glass Curtains for et uforpligtende tilbud på tlf. 952 830 503 eller på: info@eliteglasscurtains.com.

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.