Det danske magasin i Spanien

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Der er en del forvirring blandt danskere i Spanien om gyldigheden af det danske kørekort, og om hvorvidt det er nødvendigt at bytte det til et spansk kørekort, når man er bosiddende i Spanien. Det er den spanske lovgivning der trådte i kraft i 2010, der er gældende, når det drejer sig om EU-kørekort. I 2013 træder den nye lov om europæiske kørekort i kraft og erstatter den nuværende lovgivning, men indtil da er det nedenstående regler, der er gældende for danskere bosat i Spanien.

Gyldighed af et dansk kørekort i Spanien
Et kørekort udstedt i et EU-land er gyldigt i Spanien på nøjagtig samme vilkår, som i det land, hvor det er udstedt. Indehaveren af kørekortet er du underlagt spansk lovgivning, hvad angår minimumsalderen for erhvervelse af kørekortet. Hvis kørekortet mister sin gyldighed i et andet EU-land som fx Danmark, mister det også sin gyldighed i Spanien.
Hvis indehaveren af kørekortet er resident i Spanien, er det de spanske bestemmelser om gyldighed, psykologiske og fysiologiske evner, samt det gældende pointsystem, der skal overholdes.
Som indehaver af et dansk kørekort i Spanien er det ikke længere lovpligtigt at registrere kørekortet hos de spanske myndigheder. Hvis man har registreret kørekortet hos de spanske myndigheder, omfatter enhver forlængelse en prøve af den pågældende persons psykologiske og fysiologiske evner. Prøven skal foretages på et ”Centro de reconocimiento de Conductores”, der er en slags lægeklinik specialiseret i at foretage de nødvendige prøver og lave de lægeattester, som en fornyelse af kørekortet i henhold til spansk lovgivning kræver.
Hvis den pågældende person har et handicap, der kan blive værre med tiden, og som kan påvirke kørslen, vil gyldighedsperioden blive bestemt ud fra den psykologiske og fysiologiske prøve.
I visse EU-lande har kørekortet ikke nogen udløbsdato (det gælder fx kørekort udstedt i Belgien). I et sådan tilfælde er det nødvendigt at registrere kørekortet hos det spanske færdselspoliti DGT (Dirección General de Tráfico) indenfor to år efter, at man har bosat sig i Spanien. Under alle omstændigheder er det de spanske regler om gyldighed, der gælder.
For førere under 65 år med et kørekort, der gælder til kategorierne C, C1, C/E og C1/E, D, D1, D/E og D1/E (kategori C er lastbil, kategori D er busser, og hvis der er påhængsvogn med, tilføjes et E), er kørekortets gyldighed 5 år. Alle andre kategorier gælder i 10 år.
For førere over 65 år med et kørekort, der gælder til kategorierne C, C1, C/E og C1/E, D, D1, D/E og D1/E (kategori C er lastbil, kategori D er busser, og hvis der er påhængsvogn med, tilføjes et E), er kørekortets gyldighed 3 år. Alle andre kategorier gælder i 5 år.
Dette betyder i praksis, at en person, der er bosat i Spanien med et dansk eller spansk kørekort, ud fra ovenstående skal forny sit kørekort i Spanien efter henholdsvis 10, 5 eller 3 år. I forbindelse med fornyelsen skal indehaveren af kørekortet, hvad enten det er et dansk eller spansk kørekort, bestå den psykologiske og fysiologiske egnethedsprøve.

Udløb, tab eller beskadigelse af det danske kørekort
I Danmark og i de fleste EU-lande er det ikke muligt at udvide, forny eller få en kopi af sit kørekort, med mindre man er bosat i det land, hvor kørekortet er udstedt. Det kan ofte skabe forvirring blandt danskere bosat i Spanien. Hvis en dansker med dansk kørekort, som er bosat i Spanien mister sit kørekort, kan den pågældende person nemlig ikke få et nyt kørekort hos det danske konsulat. Personen kan heller ikke få et nyt kørekort udstedt i Danmark, da personen ikke længere er bosat i landet. Derfor vil tab, beskadigelse eller udløb af det danske kørekort betyde, at der udstedes et spansk kørekort. Man skal anmode om det nye spanske kørekort hos det spanske færdselspoliti Jefatura Provincial de Tráfico. Det eneste, man behøver, er at udfylde en formular og medbringe nedenstående dokumenter:
– Opholdstilladelse (Residencia)
– Det gamle kørekort (såfremt man ikke har mistet det)
– Pas og foto
– Identifikationsdokument som f.eks. pas, eller anden billeddokumentation

Hvis man stadig er i besiddelse af sit danske kørekort, der er udløbet, vil de spanske myndigheder sørge for, at det gamle kørekort bliver sendt til det danske konsulat, hvorefter de danske myndigheder underrettes om situationen.

Ombytning til et spansk kørekort
Som dansker bosat i Spanien kan man på et hvilket som helst tidspunkt bytte sit danske kørekort til et spansk kørekort. Proceduren er nem og kræver kun, at man henvender sig til det spanske færdselspoliti Jefatura Provincial de Tráfico. Det danske kørekort vil blive sendt til det danske konsulat, hvorefter de danske myndigheder underrettes.

Obligatorisk ombytning af dansk kørekort
Der findes situationer, hvor det er obligatorisk i henhold til spansk lovgivning at ombytte det danske kørekort til et spansk kørekort. Dette er tilfældet når:
• Føreren har begået en overtrædelse af den spanske færdselslov med efterfølgende tab af point. (Når man er bosat i Spanien er man underlagt den spanske færdselslov. Det vil sige at selvom man har et dansk kørekort vil lovovertrædelser blive straffet som hvis der var tale om et spansk kære kort både hvad angår bøde og tab af point).
• Når de spanske myndigheder beslutter at inddrage kørekortet
• Når det ifølge spansk lov er nødvendigt at pålægge restriktioner eller særlige begrænsninger i kørekortet, som ikke findes på det oprindelige kørekort.

Vi hos Velasco Lawyers anbefaler, at danskere med permanent ophold i Spanien ombytter deres kørekort til et spansk. Det er en nem og billig procedure, og hvis man skulle miste kørekortet, undgår man den lange bureaukratiske procedure forbundet med underrettelse af tabet af det danske kørekort til de danske myndigheder.

Af advokat María Teresa Velasco, Velasco Lawyers, www.velascolawyers.com

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa