Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Med arbejdsreformen, Lov 35/2010, er der sket grundlæggende ændringer i lovgivningen for arbejdsmarkedsret. Vi forsøger derfor i en række artikler at opsummere disse ændringer og gøre dem mere forståelige.

Denne gang vil vi koncentrere os om et af de områder, som er mest interessant for arbejdsgivere. Det drejer sig om muligheden for at nyde godt at de bonusordninger, eller tilskud, som Seguridad Social yder ved fastansættelse af nye medarbejdere, der er registreret hos den spanske arbejdsformidling som værende arbejdssøgende.

Der er grundlæggende tale om de fastansættelseskontrakter, der bliver formaliseret mellem d. 18. juni 2010 og d. 31. december 2011, eller uddannelses- eller praktikkontrakter, som bliver omdannet til fastansættelseskontrakter i den samme periode.

En vigtig nyhed er, at for at have adgang til disse bonusordninger, bør nyansættelsen medføre en forøgelse af antallet af virksomhedens fastansatte medarbejdere og beholde dette ansættelsesniveau i hele den periode, hvor virksomheden nyder godt af bonusordningen. Hvis ikke denne betingelse overholdes, skal virksomheden tilbagebetale de beløb, den har sparet ved at benytte bonusordningen og vil være afskåret fra at benytte nye bonusordninger i de efterfølgende 12 måneder.

Beløbene, der spares, er faste beløb, som bliver fratrukket den månedlige betaling til Seguridad Social. Beløbet varierer alt efter medarbejderens personlige forhold (alder, køn, m.m.).

Vi kan give følgende eksempler:
• Unge mellem 16 og 30 år, som har været registreret arbejdsløse i mindst 12 måneder og ikke har færdiggjort sin obligatoriske skolegang.
Der kan i tre år opnås tilskud på 800 euro om året eller 1000 euro om året (hvis medarbejderen er en kvinde).
• Ældre over 45 år, som har gået arbejdsløse i mindst 12 måneder.
Tre års tilskud på 1200 euro om året for mænd eller 1400 euro for kvinder.
• Omdannelse af uddannelses- eller praktikkontrakter til fastansættelseskontrakter.
Tre års tilskud på 500 euro om året for mænd eller 700 euro for kvinder.
• Handicappede; fastansættelse af handicappede eller ændring af deres tidsbestemte- eller uddannelseskontrakter til fastansættelseskontrakter. Ligeledes eksisterer der bonus til visse typer af tidsbestemte kontrakter.
Der kan under hele kontraktens løbetid gives tilskud på mellem 3500 euro og 6300 euro om året, afhængig af typen af kontrakt samt medarbejderens personlige forhold (alder, køn, invaliditetsgrad, m.m.).
• Ofre for hustruvold, uanset om de er registrerede som arbejdsløse eller ej.
Op til fire års tilskud på 1500 euro om året. Er der tale om en tidsbestemt kontrakt, vil der blive ydet 600 euro om året.
• Uddannelseskontrakter med ansættelse af en registreret arbejdsløs på mellem 16 og 25 år.
Der kan under hele kontraktens løbetid opnås et tilskud på op til 100 procent af afgiften til Seguridad Social (afhængig af medarbejderens personlige forhold, kan Seguridad Social-betlingen blive nul).

Disse ændringer er tiltag for at bekæmpe arbejdsløsheden og forsøge at lette virksomhedernes økonomi ved forøgelse af medarbejderstaben.
Uddybning af emnet kan findes i Lov 35/2010 fra d. 17. september, hvoraf fremgår hvilke midler, der er sat i gang for at reformere arbejdsmarkedet.
Man er selvfølgelig også velkomne til at kontakte Cyclos afdeling for arbejdsmarkedsret for en konsultation.

Af Marta Llera fra Cyclo´s afdeling for arbejdsmarkedsret og Heidi S. Andersen

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa