Det danske magasin i Spanien
Havespalten november 2009

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Den dansktalende gartner Eutimio fra Zona Verde Lopez giver gode råd og tips til, hvad du kan gøre lige nu i din spanske have.
Det spanske klima og den spanske flora er meget forskellig fra det, vi kender fra Danmark, og kræver derfor anderledes pasning – men det betyder ikke, at vi skal holde os fra havelivets glæder. Er du nybagt haveejer, eller er du bare ikke blevet dus med din spanske have endnu, så læs med i La Danesa’s månedlige havespalte. Her forklarer Eutimio, hvordan du med enkle midler får det optimale ud af den have, der nu alligevel ligger udenfor døren.
Hver måned får du en række årstidsrelevante råd, men du har også mulighed for at stille spørgsmål om have- og poolpasning til eutimio@zona-verde-lopez.com eller tel. 661 659 249.

Haven i november
I løbet af november afsluttes de fleste efetrårsopgaver i haven – men så skal vi i gang med at plante frøene til foråret, og forsætte vinterforberedelsen af planter og træer.

Efteråret er tiden for bær og hyben. Træerne skifter farve og begynder at tabe deres blade. Dagtemperaturerne er stadig behagelige, hvilket er skønt, når man arbejder i haven. Derimod falder nattemperaturerne, hvilket har betydning for havens vækster, selvom vi ikke oplever frost her i området.
Der er mange jobs i haven, når det gælder forberedelse af næste forår, og samtidig er det også vigtigt at haven bruges vinteren igennem. Lad den ikke gå i glemmebogen i de kommende måneder, men plant lidt vinterblomster og nyd den!

Månedens opgaver består er: Rengøring af bedene, markering af plantearealer til næste sæson og fjernelse af visne etårige planter og ukrudt.

Zona Verde Lopez har denne gang valgt at sætte fokus på planteernæring:
Planter skal ligesom alle andre levende væsner bruge en lang række grundstoffer eller næringstoffer for at opretholde livet og vokse. Selv om alle stoffer, der indgår i opbygningen, er lige nødvedige, bruges de dog i meget forskellige mængder. De såkaldte mikronæringstoffer er zink, kobber, molybdæn, calcium og flere andre.
Ernæringssygdomme opstår, hvis der er direkte mangel på et eller flere næringstoffer. De manglende stoffer har måske tidligere været til stede i jorden, men er efterhånden opbrugt. Træerne binder de optagne næringstoffer i grene, blade og frugter. Kun bladenes indhold kommer tilbage til jorden.

Lad os se nærmere på de vigtigste næringstoffer:
" KALIUM (K): kaldet potasio på spansk. Bruges i stor mængde af træerne til deres opbygning. Kaliummangel i jorden medfører derfor, at væksten hæmmes, og træerne bliver små. Kalium har særlig stor betydning for frugttræer og buske, da frugtudbyttet ellers reduceres betragteligt, og frugterne bliver for små. Kaliummangel er en snigende sygdom, idet den ikke kan ses på blade eller frugter, før udbyttet er halveret. Ved stærkere mangel får bladene visne rande, der ruller indad, mens den øvrige del af bladet bevarer dets naturlige grønne farve.
" MAGNESIUM (Mg): indgår blandt andet i opbygningen af bladenes grønkorn. Mangesiummangel opstår tit som følge af for rigelig kaliumtilførsel. Det kan ofte være vanskeligt at skelne fra kaliummangel, idet mangel på magnesium også kan medføre brune bladrande. Men der er dog et par væsentlige forskelle. Ved magnesiumangel vil der i reglen være visne, brune pletter inde i bladet mellem bladribberne, og bladrandene ruller ikke indad. Men den mest typiske forskel er måske, at angrebne blade falder af. Især nye skud kan miste adskillige blade, så træerne i august måned kan stå halvnøgne.
" KVÆLSTOF (N) OG FOSFOR: kvælstof bruges i store mængder. Lyse, gulgrønne blade er det typiske symptom på kvælstofmangel. Hos frugtbærende planter medfører kvælstofmangel en forringelse af frugtens størrelse. Tilførsel af kvælstofgødning kan hurtigt give planter og herunder græsplænen en frodig, grøn farve. Fosfor (P) er også er næringsstof, der bruges i stor mængde af planterne.
" JERN OG MANGAN: jern- og manganmangel forekommer i sjældnere tilfælde. Ved jernmangel bliver bladene lyse – bortset fra alle de små ribber, der står som et grønt spindelvæv på en gullig baggrund. Manganmangel viser sig i reglen som en lys marmorering mellem de store bladribber. I græsplænen viser den sig som rødlige bladkanter, det er især ved en høj pH-værdi.

Af Eutimio, Zona Verde Lopez

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa