Det danske magasin i Spanien

Du bor her på Costa del Sol, og dit barn skal snart begynde i skole. Men det er anderledes end i Danmark. Der er ikke bare én kommunal folkeskole, hvor dit barn kan gå. Hvad gør du så? Der er masser af muligheder. I dette nummer af La Danesa sætter vi fokus på uddannelse. Men vi koncentrerer os ikke bare om uddannelsen for de mindste. For hvad skal der ske, når børnene har overstået folkeskolen og skal i gang med en gymnasial uddannelse? Det giver vi også nogle bud på. Er du oppe i årene og har for længst taget din uddannelse, er der alligevel noget for dig i denne måneds tema. Måske trænger til nye input i hverdagen eller leder efter en ferieform, der byder på føde til hjernen. Det kan du få ved at tage på højskole.

Der er ingen egentlig dansk skole på Costa del Sol, så forældre til de danske børn her i området er nødt at vælge en skole, hvor undervisningen foregår på et andet sprog end dansk. Og det er naturligvis op til de enkelte forældre at vælge, hvilken skole deres barn skal gå i. Nogle vælger en spansk skole, andre en international, mens andre igen vælger en svensk skole. La Danesa har i denne måned talt med Svenska Skolan i Fuengirola, som rent faktisk tilbyder et studiemiljø, der minder om det danske.

Hvis du alligevel mener, at dit barn også har brug for at holde det danske sprog ved lige, kan børnene efter den daglige skolegang få danskundervisning i Fuengirola på Bonanova, der som én af blot to skoler uden for Danmark tilbyder folkeskolens afgangsprøve for 9. og 10. klasse i dansk, både skriftligt og mundtligt. En anden mulighed for at få holdt det danske sprog ved lige er gennem fjernundervisning. Organisationen Danes Worldwide tilbyder danske børn i folkeskolealderen danskundervisning foran computerskærmen og via DVD. Man kan i sommerferien komme på foreningens sommerskole i Danmark, hvor det er muligt at tage folkeskolens afgangsprøve.

Når børnene bliver store og har klaret folkeskolen, skal de til at overveje, hvad der nu skal ske. Der er mange unge udenlandsdanskere, der vælger at flytte til Danmark for at tage en gymnasieuddannelse. På Herlufsholm, Bagsværd Kostskole og Gymnasium samt Nyborg Gymnasium og Kostskole tilbyder man et kostophold for udenlandsdanskere, mens de tager en gymnasieuddannelse. Og har man mistet følelsen med et danske sprog, er det ikke noget problem, for alle tre skoler tilbyder den internationale gymnasieuddannelse, IB.

Det er selvfølgelig også muligt at tage den almindelige danske gymnasieuddannelse, STX. I denne udgave af La Danesa kan du møde en række spaniensdanskere, der har været elever på nogle af de nævnte skoler. Har du fået de uddannelser, som du skal have i livet, men alligevel har lyst til at lære mere, så kan du tage på højskole. La Danesa har talt med Væksthøjskolen, som ligger på Djursland. Skolen tilbyder lidt mere alternative kurser, som kan hjælpe med blandt andet selvudvikling.

God fornøjelse!

 

Svenska Skolen
Som dansk forælder på Costa del Sol ligger det måske mere lige for at sende sit barn i en svensk skole i stedet for en spansk eller en international skole.
”Vi er helt klart et alternativ. Vi følger de nordiske traditioner og det nordiske skolemiljø. Vi er en svensk skole med svenske lærere, som tilbyder både børnehave, folkeskole og gymnasium,” siger rektor på Svenska Skolen i Fuengirola, Per Jonsson.
Selvom undervisningen foregår på svensk, kan et dansk barn sagtens gå i skolen.
”Selvfølgelig er det svenske sprog vigtigt at kunne, men børn lærer hurtigt, og i forhold til spansk er svensk jo tættere på dansk,” siger Per Jonsson og fortæller, at de pt. har en dansk elev, der går i gymnasiet.
”Han har både en dansk mor og far, men han klarer sig godt i den svenske skole og er begyndt at tale mere og mere svensk.”
Per Jonsson mener især, at det er en fordel at vælge en svensk skole, hvis man har planlagt kun at bo i Spanien i en kortere periode.
”Hvis man skal tilbage til Danmark igen i løbet af barnets skoletid, kan det være en god idé at vælge vores skole, fordi studiemiljøet minder så meget om det i Danmark. Vi går meget op i at lære eleverne at reflektere og analysere, hvorimod man på en international skole måske fokuserer mere på at læse en masse og lære det mere faktuelle,” siger Per Jonsson.

Fakta
Pris: Mellem 4.200 og 5.000 euro for et skoleår.
Elevtal: 225 elever i alt fra børnehaveklassen til gymnasiet.
Svenska Skolan kan kontaktes på 952 475 076 eller på mail: info@skolan.es.
Læs mere på: www.skolan.es

Danes Worldwide
Forestil dig at blive undervist i dansk foran computerskærmen i stedet for af en lærer, der står ved tavlen. Det er ikke desto mindre sådan, det foregår for de udenlandsdanskere, der har tilmeldt deres børn til danskundervisningen hos foreningen Danes Worldwide.

”Undervisningen er fleksibel, og eleverne kan arbejde med vores undervisningsmateriale abc.danes.dk, når det passer ind i en travl hverdag. Desuden bruger vi også grundbogssystemer, som man har i Danmark,” fortæller Solveig Kolbe Engberg, der er lærer på fjernundervisningen og koordinator for Sommerskolen hos Danes Worldwide.

Der er 425 elever rundt omkring i verden, der får fjernundervisning gennem Danes Worldwide fra 0. til 9.klasse, så de ikke kommer til at miste følelsen med det danske sprog, og det er også muligt at tage en 9. klasses afgangsprøve i dansk, selvom man ikke bor i Danmark.

”Undervisningsministeriet i Danmark laver særlige opgaver til os, som man kan komme hjem og tage på vores årlige Sommerskole. I 2012 var der 38 elever, der tog prøven, og de klarede sig bedre end gennemsnittet i Danmark, så man kommer til at have samme niveau, som hvis man gik i skole i Danmark,” siger Solveig Kolbe Engberg.

Få et godt netværk
På netop Danes Worldwides Sommerskole, der varer tre uger og foregår i Danmark, kan udenlandsdanskere komme hjem og få genopfrisket det danske sprog.

”På sommerskolen får man tre ugers intensiv danskundervisning i fem timer om dagen, og når undervisningen er færdig, er der lærere til at aktivere eleverne. Vi tager også på ekskursioner til blandt andet København,” siger Solveig Kolbe Engberg og fortæller, hvad sommerskolen også kan give.

”Sommerskolen giver ikke bare et skud dansk til eleverne. De får samtidig mulighed for at netværke med andre børn, der står i samme situation. Vi har elever i alle aldre, og både udenlandsdanskere, der kan dansk på begynderniveau, og nogle, der taler flydende. Solveig Kolbe Engberg fortæller, at det sociale også er meget vigtigt på Sommerskolen.

”Mange danner venskaber for resten af livet og kommer tilbage år efter år for at være sammen. Det er gået hen og blevet en livsstil. Og samtidig glæder vores lærere sig også til at være med på sommerskolen hvert år, da det er en spændende elevgruppe at arbejde med.” Til Sommerskolen 2013 er der tilmeldt 430, men der er stadig ledige pladser.

Fakta
Pris: Fjernundervisning – 6.250 kr. for skoleåret 2012/2013. Sommerskolen 2013 koster 15.300 kroner pr. elev for medlemmer af Danes Worldwide, og 17.300 for ikke-medlemmer.
Elevtal: 425 over hele verden får fjernundervisning. Op til 480 kan deltage på Sommerskolen i år.
Danes Worldwide kan kontaktes på +45 3332 0913 eller på mail: danes@danes.dk
Læs mere på www.danes.dk

 

Bonanova, den danske sprogskole i Fuengirola

Af Nanna Lunnemann, nanna@norrbom.com

Bonanova Sprogskole i Fuengirola tilbyder danskundervisning fra 1.-10. klasse og har gjort det i 21 år. Bonanova har som den eneste skole i Spanien prøvetilladelse fra Undervisningsministeriet i Danmark til folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) og folkeskolens udvidede afgangsprøve (10. klasse). For de danske børn foregår undervisningen om aftenen mellem kl. 17 og 21.30. Det afhænger af klassetrin, hvornår eleverne har undervisning. Fra 1.-7. klasse er undervisningen halvanden time én gang om ugen, og fra 8.-10. klasse er det to og en halv time én gang om ugen efter børnenes normale skolegang.

”På den tid når vi det samme pensum, som man gør i Danmark, fordi undervisningen er meget mere koncentreret og klasserne mindre. Der er mellem fem og 11 elever i hver klasse,” fortæller Bjarne Poulsen fra Bonanova. Undervisningen er identisk med undervisningen i Danmark, og der bliver brugt de samme lærebogssystemer. Når eleverne får danskundervisning er det med bogsystemerne ’Trip, Trap, Træsko’, ’Bogslugeren’ og Gyldendals ’Dansk i…’. Alle tre bogsystemer har været kåret som de bedste danskbogssystemer på de forskellige klassetrin.

”Når vi har skriftlig prøve, er det nøjagtigt de samme prøver som i Danmark, og det foregår på samme klokkeslæt og samme dato. Til mundtlig eksamen sender ministeriet en censor ned, og det har fungeret perfekt siden 1991,” forklarer Bjarne Poulsen. Bonanova har gennem alle årene haft et meget fint samarbejde med Undervisningsministeriet i Danmark.

Fakta
Pris: Danskundervisning koster fra 1.-7. Klasse 420 euro pr. skoleår og fra 8.-10. Klasse koster det 610 euro pr. skoleår.
Elevtal: I år går der omkring 45 danske børn. Hvert år er der imellem 40-50 elever alt afhængig af til- og fraflytning.
Bonanova tilbyder også spanskundervisning til danskere.
Bonanova kan kontaktes på telefon 952 47 97 35 eller på mail: escuela@bonanova.com
Læs mere på www.bonanova.com

 

Nyborg Gymnasium og Kostskole

Af Nanna Lunnemann, nanna@norrbom.com

Fyn er fin, og det er den også, når den bag strand og skov løfter sløret for Nyborg Gymnasium og Kostskole, som er en lokal, national og international skole. Her tilbydes tre uddannelser og en kostskole. Man kan tage den internationale studentereksamen (IB), gymnasiet (STX) eller den højere forberedelseseksamen (HF), som er en 2-årig gymnasial uddannelse.

Ifølge pædagogisk leder af kostafdelingen på Nyborg Gymnasium og Kostskole, Betina Hyldgaard Andersen, vælger flertallet af udenlandsdanskerne en IB. Mange af dem har været vant til det internationale skolesystem og undervisning på flere sprog, og dermed ligger det naturligt for dem.
”Her får de en kompetencegivende uddannelse, der giver adgang til universiteter over hele verden, og de får etableret eller genetableret kontakten til Danmark,” uddyber uddannelsesleder på gymnasiet Lars Kirkegaard. Selvom det ofte er en IB, der står øverst på listen, er der også udenlandsdanskere, der vælger at tage en STX på Nyborg Gymnasium og Kostskole. ”Det kan være, fordi de har det nemmere med det danske sprog. Argumentet kan også være, at de er 100 procent sikre på, at de vil blive i Danmark og studere på universitetet,” forklarer Betina Hyldgaard Andersen.

Forskellige kulturer
Et ophold på Nyborg Gymnasium giver et indblik i den danske kultur og den globalisering, vi står midt i. Normalt har forældrene opdraget deres børn til at være en del af verden og et multikulturelt samfund. Det forsøger kostskolen at efterleve.

”Men der er stadigvæk også den danske kultur. Det sætter forældrene pris på, så børnene får fornemmelsen af og lov til at mærke den danske kultur ved at bo i Danmark, mens de stadig har kontakten til det internationale i form af IB,” fortæller Betina Hyldgaard Andersen. Mange IB-elever er ambitiøse, og mange kommer ind på fine universiteter i England. Der er også mange, der bliver glade for den danske kultur og det danske skolesystem, og derfor vælger de at tage en videregående uddannelse i Danmark.

”Vores kultur er præget af de unge mennesker, der kommer både fra Danmark og det store udland. Den mangfoldighed mærker vi selvfølgelig på kostskolen. Der skal være højt til loftet, og der skal være bredde, så der er plads til at være forskellige. De skal jo have indblik i hinandens kulturer, og eleverne siger selv, at der er en stor åbenhed,” forklarer Betina Hyldgaard Andersen og fortsætter.

”Vi lader eleverne have medbestemmelse over den hverdag, de opbygger på kostskolen sammen med de regelsæt og rammer, der skal følges. Derigennem får man indblik i de forskellige kulturer via åbenhed og dialog.” Trivsel er i særligt fokus på Nyborg Gymnasium og Kostskole, for hvis ikke man trives på skolen, kan det gå ud over det faglige, specielt når man er langt hjemmefra og ens forældre er bosat i udlandet, og når man ikke har familietilknytning til Danmark. Derfor har kostskolen kostinspektører (gymnasielærere) tilknyttet. De hjælper med at skabe rammerne om en dagligdag, hvor mange elever bor sammen.

”Kostinspektørerne hjælper til med, at børnene bliver støttet i deres skolegang, og de bekymrer sig om børnene, hvis der er brug for det,” fortæller Lars Kirkegaard.

Det danske sprog
Nyborg Gymnasium og Kostskole tilbyder i samarbejde med en folkeskole et aftenskursus, hvor man kan lære dansk, hvis man har svært ved det. På kostskolen bliver mange gode til dansk og dermed rustet til de danske universiteter, men det er der også en forventning om.

”Vi forventer, at de lærer dansk, mens de går på skolen, så vi kan kommunikere med dem. Det er også vigtigt i forhold til den danske kultur. Kan de ikke dansk, vil de have problemer med at komme ind på et dansk universitet,” fortæller Lars Kirkegaard.

Nyborg Gymnasium og Kostskole fokuserer på internationaliseringen, dels gennem temaer i undervisningen og studierejser, og dels på STX, hvor de har studieretningen Going Global, der er den mest internationale og sproglige. Her sørger de for, at eleverne lærer moderne sprog og kommer til at arbejde med henholdsvis Tyskland og USA. Studieturene går til Berlin og New York, og der indgår tværfaglige projektforløb.

Fakta
Pris: 38.000 kr. for skoleåret 2013-2014, hvis man er over 18 år. Dvs. maksimalt 3.800 kr. om måneden i 10 måneder. Pengene betales over tre rater og er inklusiv bøger, men uden studieture.
Elevtal: Der går i alt 820 elever på Nyborg Gymnasium og Kostskole. 138 af dem går på kostskolen.
Nyborg Gymnasium og Kostskole kan kontaktes på telefon +45 6531 0217 eller på mail: post@nyborg-gym.dk
Læs mere på http://www.nyborg-gym.dk

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Af Nanna Lunnemann, nanna@norrbom.com

Blot 14 kilometer fra København og omgivet af et naturskønt område ved Bagsværd Sø ligger Bagsværd Kostskole og Gymnasium (BK), som er bygget op omkring tre hovedområder: grundskolen, gymnasiet og kostskolen. Skolen skiller sig ud ved, at der er god plads til sportsinteresserede, og den samarbejder blandt andet med Team Danmark. 17-årige Amalie Pilgaard Stubdrup er én blandt mange danske unge fra udlandet, der har valgt BK. Hun går i 1. g og er Team Danmark-elev, hvor hun sejler Laser Radial. Amalie Pilgaard Stubdrup er født i Aarhus, har boet i Bolivia i tre år, hvor hun lærte at tale spansk, boede derefter i Danmark fra 3.-9. klasse, fik den danske 9. klasses afgangseksamen på Oure Idrætsefterskole og tog 10. klasse på en lokal skole i Sevilla, hvor hendes forældre og søskende bor nu. Efter en prøveweekend på BK traf hun sammen med forældrene beslutningen om at starte på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. ”Det var noget, vi blev enige om i fællesskab. Mine forældre sagde: Det er dit liv, dit valg, vi vil ikke bestemme. Der var en masse muligheder, og det var ret uoverskueligt i starten, så de hjalp med at sætte det op for mig, og derefter valgte jeg BK,” siger Amalie Pilgaard Stubdrup. I dag bor hun på kostskolen sammen med udenlandsdanskere fra Japan, Kina, Brasilien, Skotland, England, New Zealand, Afrika og Spanien. Det gør selvfølgelig, at der opstår kulturelle forskelle mellem udenlandsdanskerne.

”De fleste har været i Danmark i helt vildt lang tid, så vi er ret godt integreret i Danmark. Men man kan godt mærke, at folk har forskellige traditioner og gør tingene anderledes. Det er spændende, og man lærer noget af, hvordan folk reagerer anderledes i visse situationer. Fx til juleklippedag var der mange, der aldrig havde prøvet det før,” fortæller Amalie Pilgaard Stubdrup. For Amalie Pilgaard Stubdrup er både det sociale og det faglige på kostskolen meget vigtigt. Venner er der masser af, men hun bor over 3.000 kilometer væk fra sin familie, og det kan godt skabe lidt frustration hos den 17-årige spaniensdansker.

”Det er meget hårdt, men man tænker ikke så meget over det, fordi dagligdagen er meget travl. Inden jeg rejste til Spanien, boede jeg på Oure Idrætsefterskole i et år, og der var jeg jo også alene. Det gør mig mere selvstændig, og det er et godt grundlag for at bo alene,” siger hun. Amalie Pilgaard Stubdrub skal bo på kostskolen i tre år, så hun kan få sin studentereksamen.

BK stiler mod selvforvaltning
På BK fokuserer man på uddannelsen og ungdommen på en anderledes måde. Skolen vil gøre alt for at eleverne er glade og dygtige, men til gengæld er der også store krav i forhold til de udenlandske uddannelsessystemer. ”Vi stiller store krav til, at eleverne skal blive selvforvaltende unge mennesker. Vi har et super velfungerende elevråd, og et bevis på det var, da eleverne op til det amerikanske valg inviterede Mads Fuglede (kommentator inden for amerikanske forhold, red.) til at holde et oplæg. Elevrådsformanden havde selv ringet til ham og arrangeret det. Målet på skolen er, at eleverne skal udvikle sig og tage ansvar. Det at kunne hvile i sig selv og stole på sig selv er sindssygt vigtigt. Bliver man ikke selvforvaltende, bliver man ikke i stand til at agere selv,” siger rektor på BK, Jimmy Burnett Nielsen. Skolen har et system, der udelukkende optager folk på eksamenssnit, og hvilke fag de har haft.

Fakta
Pris: 99.500 kr. for opholdet på kostafdelingen. Undervisningen koster 1.600 kr. pr. måned i 12 måneder for gymnasieelever og 1.600 kr. for grundskoleelever. Derudover opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr., et depositum for ekstraudgifter på 1.000 kr. og et depositum for skolebøger på 750 kr.
Elevtal: 900 elever fordelt på 41 klasser i både grundskolen, gymnasiet og kostskolen.
Bagsværd Kostskole og Gymnasium kan kontaktes på telefon +45 4498 0065 eller på mail: bk@bagkost.dk.
Læs mere på www.bagkost.dk

 

Herlufsholm

Af Nanna Lunnemann nanna@norrbom.com

Den prestigefyldte kostskole er ideel for de spaniensdanskere, der ønsker at fastholde deres kontakt til Danmark. Forældre vil naturligt nok vælge det, der giver deres barn den bedste ballast, og det kan de få på Herlufsholm, der tilbyder den internationale studentereksamen på engelsk (IB), hvis man har mistet for meget af følelsen med det danske sprog. Men det er ikke kun den faglige ballast, der er vigtig for de unge udenlandsdanskere. Det sociale er mindst lige så vigtigt. ”Unge mennesker der har boet med deres forældre i udlandet, taget uddannelse i Spanien og vil flytte tilbage til Danmark, mangler deres ungdomsnetværk. Her får man et solidt og godt netværk,” fortæller rektor på Herlufsholm Kostskole, Klaus Eusebius Jakobsen og fortsætter.

“Vi er et hjem for 275 unge mennesker, og det er i sig selv lidt af en udfordring. Trivsel er meget i fokus, så de unge mennesker føler sig trygge og glade. Som én af landets bedste skoler er høj faglighed en naturlig ting,” fortæller rektoren.

Caroline Remmen var præfekt på Herlufsholm, hvorfra hun blev student sidste sommer. “Det er svært at flytte hjemmefra, når man endnu ikke er helt voksen, og jeg må indrømme, at jeg ringede hjem efter de første par dage, og sagde til min mor, at hun godt kunne hente mig. Det gjorde hun heldigvis ikke! Begyndelsen er svær for de fleste. Når man flytter ind som kostelev, starter man jo ikke kun på en ny skole, hvilket i sig selv kan være en stor omvæltning. Man flytter også til et nyt hjem – et helt nyt liv. Man falder heldigvis hurtigt ind i de nye rutiner på skolen, og man lærer hurtigt de andre at kende, især når man ikke kun går i skole med dem, men sover, spiser og børster tænder sammen. Jeg var så heldig at blive præfekt i 3. g. Præfekternes opgave er at hjælpe sovesalslærene med at koordinere hverdagen og få det hele til at fungere for de børn, der bor på skolen, sørge for at alle på sovesalen har det godt og føler sig hjemme. Man bliver spurgt til råds om både skolearbejde og personlige anliggender. Det var et dejligt arbejde, hvor man fik mulighed for at gøre en forskel for de yngre piger. Og de er stadig ‘mine piger’, når jeg kommer og besøger dem”, fortæller Caroline Remmen.

Fællesskabet er det bedste
”Det bedste ved Herlufsholm må nok være det fællesskab, man får, mens man går der. Man kan tage det med sig videre i livet, når man er færdig. Herlufsholm er noget helt specielt, og jeg vil altid mindes de to år, jeg gik der, som nogle af de bedste år i mit liv. Som kostelev blev det jo mit andet hjem, og man knytter nogle helt specielle bånd til dem, der går der,” fortæller Caroline Remmen, der boede i Spanien med sine forældre, inden hun begyndte på Herlufsholm Kostskole.

Herlufsholm er et sted, hvor der er mange spændende traditioner, som kan bringe den unge ind i samfundet. ”Skolen er jo fra 1565, så der følger nogle helt unikke traditioner med, og det er med til at gøre dagligdagen spændende, da der altid er sjove traditioner, baller og aktiviteter at se frem til. Det er især i 3. g, der er mange traditioner,” siger Caroline Remmen, der nu læser videre i London, men stadig er Herlovianer, som det hedder.

Er det noget med én gang Herlovianer, altid Herlovianer?
“Ja, det vil jeg bestemt sige. Når man stopper på Herluf, bliver man det vi kalder Gammel Herlovianer, og en del af Herlovianersamfundet. Det er den ældste danske forening for kostelever, men det er langt fra Skulls-fraternityagtigt, som man måske skulle tro. Det at være en del af Herlovianersamfundet vil blot sige, at man har mulighed for at vedligeholde og udvikle sine tilknytninger til hinanden. Og så bliver der afholdt fester, sportslige arrangementer, udflugter etc. Der bliver også udgivet et medlemsblad kaldet ‘Herlovianeren’, hvilket giver os mulighed for at følge lidt med i, hvad der sker på skolen og i Herlovianersamfundet. Man er altid velkommen på skolen som Gammel Herlovianer, og får stadig lov til at deltage i nogle af traditionerne så som Trollemorgen og Fugleskydning. Det gør det lidt nemmere at forlade skolen efter 3. g, for man vil altid forblive en del af Herlufsholm”.

Det danske sprog
Det er ikke et problem at gå på Herlufsholm, hvis man har lidt svært ved det danske sprog.

”Dansk er meget centralt, når man bor i Danmark. Så vi har et helt specielt program for elever, der mangler lidt for at beherske dansk. Dem giver vi ekstraundervisning. Spansk er et tilbudsfag fra 1.g. Det kan være et problem, hvis man taler flydende spansk, men så kan man overføre de høje karakterer der og lære et andet sprog. Vi tilbyder også tysk og fransk,” siger Klaus Eusebius Jakobsen.

Men er den unge rustet til at studere på danske universiteter, og er det danske sprog godt nok?

”Ja, om ikke andet så bliver de det i løbet af de tre år. Det satser vi på. Det må ikke blive noget problem. Vi har haft enkelte elever fra Spanien for år tilbage, som virkelig havde svært ved det, men jeg har ikke set det i mange, mange år, så det virker som om, at de forældre, der bor i Spanien tager hensyn til, at børnene får en god skolegang i Spanien, så de holder det danske sprog ved lige,” siger Klaus Eusebius Jakobsen.

Hvis man leger lidt med tanken om at starte på Herlufsholm, men gerne vil finde ud af, hvad det vil sige at gå på kostskole, er Sommerskolen en mulighed. Den 19. juli til den 2. august 2013 er der nemlig igen Sommerskole på Herlufsholm.

Fakta
Pris: Fra 138.400 kr. pr. år (Euro 18.550) i 2013/2014 alt efter hvilken linje man vælger. De internationale linjer er lidt dyrere.
Elevtal: 260 grundskoleelever og 360 gymnasieelever.
Herlufsholm kan kontaktes på telefon +45 5575 3500 eller på mail:
rektorkontor@herlufsholm.dk

Væksthøjskolen
I smuk natur på Djursland ligger Væksthøjskolen, men selvom vækst for mange er forbundet med erhvervsliv eller landbrug, handler Væksthøjskolen om noget helt andet. Det er en skole for dem, der vil udvide horisonten ved brug af anderledes teknikker. Formålet med højskolens undervisning er at give interesserede et bevidsthedsløft og hjælpe til fordybelse samt psykologisk, personlig og spirituel udvikling. Man skal ikke nødvendigvis tro på reinkarnation, dyrke buddhismen eller meditere hyppigt for at tage et kursus på Væksthøjskolen. Det er alle slags mennesker, der deltager i kurserne – lige fra nybegyndere, som aldrig har beskæftiget sig med den slags, til spirituelle kurser med folk, der har arbejdet med selvudvikling i flere år. ”I undervisningen lærer man teorier, meditation, teknikker og øvelser at kende, som man kan bruge til personlig udvikling, meditation og personlige problemstillinger, afhængig af temaet – der i øvrigt er nyt hver uge,” fortæller viceforstander og bevidsthedstræner med speciale i energipsykologi, Maria Zelina Storborg.

Kursisterne og kurserne
Man kan møde alle typer mennesker på Væksthøjskolen, og som regel er kursisterne over 35 år. Rigtig mange er i 60’erne, fordi de nu har tid til at dyrke sig selv.

”Det er ca. en tredjedel mænd og to tredjedele kvinder, der kommer hos os. Det er mennesker, som gerne vil gøre deres liv lykkeligere, håndtere dagligdagens situationer, få mere spiritualitet i hverdagen, lære at meditere, få bevidsthed om reinkarnation, få mere guddommelig kontakt og lære om livet efter døden”, siger Maria Zelina Storborg.

Men hvor skal man starte som ny og nysgerrig? Og hvad er vigtigt for det enkelte menneske, når det handler om de småproblemer, vi alle sammen støder på i dagligdagen? ”Det er kurser med mange temaer, så man kan finde netop det kursus, der passer til én. På alle selvudviklingskurser er der mulighed for at få undervisning i stressfri og ny energi, og man kan yderligere få personlige samtaler om private problemstillinger. Til de nye anbefaler jeg de kurser, jeg kører inden for energipsykologien. Men alle vores selvudviklingskurser er velegnet til dem, der ikke har beskæftiget sig med den slags før,” siger viceforstanderen. Det er meget forskelligt, hvad folk vil beskæftige sig med og fordybe sig i på Væksthøjskolen. ”Nogle arbejder med det kreative eller kropslige, andre søger en buddhistisk indfaldsvinkel, og så er der dem, der vil arbejde med mindfulness,” fortæller Maria Zelina Storborg og forklarer om energipsykologien.

”Inden for energipsykologien arbejder vi med den psykologiske energi: Hvordan vi påvirker hinanden energetisk. Fungerer kemien mellem mennesker eller fungerer den ikke, og i så fald hvad kan man så gøre for at få den til at fungere.”

Ifølge Maria Zelina Storborg er det oftest konflikter, sorg eller andre relationsmæssige problemstillinger, som en irriterende chef, børn der ikke opfører sig, som man ønsker eller noget helt tredje. Det er lige meget, hvad konflikten er. Det er energien bag problemstillingen, det handler om. ”Det drejer sig om, at man bliver opmærksom på det, der foregår i vores ubevidste mønstre og energisystem, og hvordan disse fungerer i dagligdagen,” siger Maria Zelina Storborg.

Faktaboks
Pris: Der tilbydes korte kurser, som varer fra fire til syv dage, og længere kurser, der varer 7-12 uger. En uge koster 2.695 kr., to uger koster 2.195 kr. pr. uge og tre uger koster 1.695 kr. pr. uge – det gør det indtil tolvte uge. Ved 12 ugers kurser koster det 1.200 kr. om ugen. Alle priser er inkl. kost og logi.
Væksthøjskolen kan kontaktes på telefon + 45 8791 8000 eller på mail: kontor@vhd.dk

Skolerne i Oure Sport & Performance
På Sydøstfyn lidt nord for Svendborg ligger Skolerne i Oure Sport & Performance. Men udover at være efterskole, gymnasium og højskole for mere end 900 elever tilbyder Skolerne i Oure Sport & Performance også en sommerskole for udenlandsdanskere. Den hedder Oure Global Sommer.

”Vores sommerskole er et tilbud for danske børn og unge i udlandet på mellem 12 og 18 år, der kan komme hjem til Danmark i 14 dage uden deres forældre. Her vil de unge mennesker blive undervist i dansk og i dansk kultur. Desuden gør vi også de unge mennesker klogere på det danske uddannelsessystem, hvis de overvejer at tage gymnasiet eller en videregående uddannelse i Danmark,” fortæller Morten Larsen, leder af Oure Global Sommer og daglig leder af efterskoleafdelingen.

Men de unge mennesker kommer ikke bare til Danmark for at gå i skole, for når skoledagen er overstået, er der en masse aktiviteter. ”Det er vigtigt for os, at de unge mennesker netværker med andre danske unge, der bor alle steder i verden. Vi tilbyder en masse sport, og det er alt lige fra fodbold til havkajak,” siger Morten Larsen. Oure Global Sommer afvikles for første gang i år, og sammen med Morten Larsen er det den erfarne kursusleder Søren Jan Rasmussen, der står for arrangementet. Han har mere en ti års erfaring i at arrangere sommerskoler.

Mindre børn er også velkomne
Har man som udenlandsdansker mindre børn, kan man deltage i et af de andre sommertilbud på Skolerne i Oure Sport & Performance. ”Vi har vores familiehøjskole. Her kan de mindre børn tage på familieferie med mor og far i Danmark. Her kan forældrene efter at have spist morgenmad med børnene tage ud og dyrke sport, og så sørger vi for, at børnene bliver aktiveret. Her bruger vi vores egne erfarne instruktører, der er vant til at være på skolen og arbejde med vores elever. Og så mødes børnene og forældrene og spiser aftensmad sammen, så det er fuldstændig som at tage på en charterferie, hvor man selv tilrettelægger, hvad man vil lave i løbet af dagen,” siger Morten Larsen og giver et bud på, hvorfor man skal tage til Sydøstfyn for at holde sommerferie.

”Fordi vi er de bedste til at drive en stor skole og lave sommerkurser. Her får man en aktiv ferie og gode oplevelser, som man selv kan tilrettelægge. Vi vinkler vores udbud efter familiernes behov, så hvis der er specielle ønsker, så forsøger vi at imødekomme,” siger Morten Larsen.

Udover sommertilbuddene tager Skolerne i Oure Sport & Performance også udenlandsdanske elever ind på efterskolen, gymnasiet og højskolen, hvor man så kan bo på kostskolen.

Fakta
Priser: Oure Global Sommerskole koster 9.495 kr. for to uger inklusiv kost og forplejning.
Elevtal: 900 på efterskolen, gymnasiet og højskolen, og på sommerkurserne er der hvert år 3.000 i løbet af sommeren.
Skolerne i Oure Sport og Perfomance kan kontaktes på +45 62 38 38 38 eller på mail: info@oure.dk
Læs mere på www.oure.dk


Marbella Design Academy
Skolen er grundlagt i 1995 og er statsanerkendt af Undervisningsministeriet i Spanien. Programmerne er officielle Bachelor of Honours Degrees godkendt af Middlesex University i London.
Uddannelserne er SU-berettiget. Følgende videregående uddannelser tilbydes:
* Boligindretning – indretningsarkitektur (3 år) BA (Hons) Degree Course
* Grafisk Design (3 år) BA (Hons) Degree Course
* Mode Design (3 år) BA (Hons) Degree Course
Diplom: Bachelor Honours Degree.
Sommerkurser af to til fem ugers varighed tilbydes også inden for: AutoCad, 3D MAX, Photoshop / Illustrator og Photoshop/Fotografi.

Du kan ansøge via ansøgningsskemaet/ Application
Form på hjemmesiden:
www.designschool.com. Skolen kan kontaktes på info-courses@designschool.com eller +34 952 45 96 77.

Af Kasper Ellesøe, kasper@norrbom.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.