Det danske magasin i Spanien
BodyTalk – hjælper kroppen til selv at behandle og forebygge menneskets skavanker

BodyTalk - hjælper kroppen til selv at behandle og forebygge menneskets skavanker

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

BodyTalk er en vidunderligt ‘lige ud ad landevejen’, bevidsthedsbaseret behandlingsform. ‘Lige ud ad landevejen’ fordi man uden nogen form for hvidkitlet overlegenhed (uanset hvor velment den måtte være) lader kroppen selv fortælle, hvad der er galt og ikke mindst hvorfor. Hvem har ikke opsøgt læge pga. fx smerter i benene? Og efter utallige undersøgelser og dyre tests stilles diagnosen: Ondt i benene.
Som BodyTalker stiller jeg ingen diagnose, kommer ikke med prognoser eller presser behandlingsplaner med kure, regler, forbud og påbud ned over mine klienter. Derimod lærer jeg dem at tune ind på deres egen krop, så de kan forebygge og helbrede – præcis som det tilsyneladende var meningen, da mennesket blev skabt. “Det kan jeg ikke lære”, tænker du måske. Jo, du kan – du gør det allerede i en vis udstrækning. Tænk bare på den kædereaktion din krop automatisk sætter i gang, hvis du skærer dig i fingeren… Blodet standses, det koagulerer, smerten og chokket fortager sig, såret renses af immunforsvarets soldater, helingen går i gang og arret bliver fint og næsten usynligt. Vi fødes alle med denne evne, men pga. livsstil og alle de stressfaktorer, det moderne menneske udsættes for, afbrydes vigtige kommunikationsveje i kroppen, hvilket fører til svigt i vores evne til at helbrede os selv.

Sygdom opstår
De fleste lidelser skyldes forstyrrelser i kommunikationen mellem kroppens dele, organer, kirtler, nerver, celler osv. Alt i vores krop og sind hænger sammen i et net af muligheder, der relaterer til og afhænger af hinanden i trillioner af symbioser, som gør vores kropsfunktioner optimale. Når kommunikationen forstyrres af fx dehydrering, virus, blokeringer i blod-, lymfe-, nerve- eller energibaner, emotionelle traumer, stress eller andet, kan det resultere i lidelser som allergier, hormonelle ubalancer, fordøjelsesproblemer, fobier, fibromyalgi, eksem, depression eller træthed, hvilket, hvis tilstandene ignoreres, kan lede til mere alvorlige, livstruende sygdomme som fx kræft.
Som BodyTalker kan jeg, ved at linke de elementer, der aktuelt har prioritet i klientens krop, genetablere kommunikationsvejene, skabe balance i systemerne og aktivere kroppens medfødte evne til at helbrede sig selv.

At arbejde med bevidsthedsniveauer
BodyTalk er bevidsthedsbaseret ved det, at dybereliggende temaer bringes op på det bevidste plan – ganske enkelt fordi det observeres af BodyTalkeren, som altså arbejder med kroppen både på det bevidste, underbevidste og energimæssige plan. Udfordringen er nemlig, at vi ikke altid ved, at vi fejler noget eller at noget er under opsejling. Men det ved vores medfødte intelligens, der bor i den svært tilgængelige underbevidsthed, ligesom den ved, om vi fx er dehydrerede, selvom vi drikker riiiigeligt vand, den ved hvordan den skal lancere et angreb på en virus, som ingen kendt medicin den dag i dag kan kurere, og på bakterielle patogener, som vi slår ihjel med antibiotika – sammen med alle de gode og livsnødvendige bakterier…
BodyTalk kan også skabe store forløsninger og hjælpe klienten med at give slip på gamle hændelser, følelser, vaner etc., som sidder fast i kroppen og skaber forstyrrelser. Der er ikke tale om psykoterapi. Der er nemlig ingen grund til, at klienten skal gennemleve en traumatisk oplevelse endnu engang – eller dele den med behandleren, for den sags skyld. Ligesom vi ikke åbner affaldsposen og begynder at rode rundt i den på vej ud til affaldscontaineren, elimineres aktive hukommelser ganske enkelt fra kroppen, og lagres i stedet som ukomplicerede passive erindringer, der ikke længere kan skade os, fordi den følelsesmæssige ladning er væk.
De fleste forstyrrelser som overbevisninger, tankemønstre, holdninger og stress skabes i hjernen, og selv konventionel medicin har erkendt, at emotionel bagage har monumental betydning for vores fysiske og mentale helbred. Desværre ved vores bevidste hjerner kun sjældent, at der er fangede følelser i os. Men det ved vores medfødte intelligens, og det er den, jeg som BodyTalker, henter information fra.

En BodyTalk-session
Du hjælpes til at komme i balance ved at skabe erkendelse af og fokus på de unikke behov, du og din krop har. Ofte finder forløsninger sted både gennem erkendelser og indsigter skabt undervejs i sessionen, og gennem de mere subtile energimæssige forandringer, der skabes i kroppen, mens behandlingen foregår.
Min yngste klient er et foster og den ældste er 94 år. Jeg har klienter, der er alvorligt syge og andre der kommer, fordi BodyTalk sætter skub i den personlige udvikling – så ja, BodyTalk kan gavne alle, uanset om du kan nikke genkendende til ovenstående ‘problemer’, da det generelt optimerer kroppens evne til at helbrede og koordinere sig selv.
En BodyTalk-session varer mellem 45 minutter og halvanden time og foregår fuldt påklædt. Der indledes med en kort snak om, hvordan du har det, men ellers lader jeg det være op til din krop at fortælle, hvad der har prioritet. Helt fri for overbevisninger, forudindtagede ideer om hvad der er galt, forventninger og ønsker forbinder jeg mig med din krop ved at lægge en hånd på din overarm, som så bliver til min event horizon, hvorfra jeg ved hjælp at en helt fantastisk, gennemarbejdet metode og procedure (udviklet af den australske kiropraktor, akupunktør og filosof John Veltheim) aflæser din krop og dit sinds aktuelle tilstand og identificerer de tilgrundliggende årsager.
Når kroppens prioriterede indsatsområder er fundet, udfører jeg nogle simple teknikker, der med det samme sætter kroppen i gang med at omdirigere fokus til de prioriterede områder, så et skift kan ske og lagres i din krop.
Efter en behandling føler de fleste sig meget afslappede og veltilpasse. For nogle klienter er akutte smerter/symptomer forsvundet under sessionen, mens andre først oplever dette skift, når kroppen har haft nogle dage til at bearbejde, hvad der er sat i gang. Nogle gange drejer det store tandhjul helt rundt allerede under den første session, mens jeg andre gange oplever, at et lille tandhjul kun drejer ganske lidt, næste gang lidt mere for til sidst at trække det store tandhjul med rundt. Det værste, der kan ske under en BodyTalk-session, er absolut ingenting.
Det er mennesket, ikke sygdommen som skal behandles, og nogle gange er klienten ikke helt klar til at give slip allerede under den første session, men et lag er måske skrællet af, og for et menneske med en kronisk sygdom, kan en blot 20% forbedring være en væsentlig forandring.
Du er velkommen til at kontakte mig for mere information og tidsbestilling på tel. 607 62 91 06. Og du kan læse mere om BodyTalk på www.bodytalksystem.com.

Af Helle Espensen, Certified BodyTalk Practitioner

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa