Det danske magasin i Spanien

I de seneste måneder har der fortsat været store forskelle i vækstraterne verden rundt. Mens Kina har klaret sig imponerende godt gennem krisen, er væksten i USA, Europa og Japan fortsat afdæmpet. Efter et mindre fald tidligere på året synes væksten at have stabiliseret sig i Kina. De seneste nøgletal bekræfter da også, at Kina nu har overhalet Japan som den næststørste økonomi i verden. Forventningerne til væksten i Kina indikerer, at et holdbart økonomisk opsving meget vel kan være i gang der.

Dette relativt rosenrøde scenario står i stærk kontrast til udsigterne for de traditionelt stærke globale vækstmotorer. Amerikansk økonomi er fortsat tynget af høj ledighed, lavt forbrug og et hensygnende boligmarked. Selvom amerikansk økonomi oplever en vis vækst, er tempoet aftaget markant i den sidste tid. Det seneste skøn for væksten i 2. kvartal 2010 på 1,7% er væsentligt lavere end væksten i 1. kvartal på 3,7% (en vækst på mindst 3% skønnes at være nødvendig, hvis ledigheden ikke skal stige yderligere). I et forsøg på at forhindre den amerikanske økonomi i at glide ind i en ny recession, overvejer Federal Reserve nu at gennemføre yderligere "utraditionelle" tiltag for at fremme væksten, hvilket tyder på en vis grad af desperation. Sandsynligheden for et dobbeltdyk i USA er ikke stor, men kan på den anden side heller ikke udelukkes.

Blandede signaler
I Europa skyldes det overraskende stærke 2. kvartal i Tyskland næsten udelukkende en stærk efterspørgsel fra eksportmarkederne, der overskyggede den svage indenlandske forbrugerefterspørgsel. Mange lande i euroområdet kæmper med en tung gældsbyrde på grund af den vedvarende statsgældskrise. Samtidig overvejer de store lande i Europa at gennemføre enorme besparelser, delvis til dækning af omkostningerne ved alle krisepakkerne under finanskrisen. Og det sker netop nu, hvor de økonomiske udsigter bedres. Selvom intet af dette lover godt for væksten på kort sigt, synes et økonomisk dobbeltdyk i Europa ikke særlig sandsynligt.

I Japan er den svage økonomi blevet yderligere forværret af stigende deflation og en stærk valuta, der udhuler Japans konkurrenceevne på eksportmarkederne. Bank of Japans seneste intervention på valutamarkederne for at svække den japanske yen har kun haft en begrænset effekt på udviklingen. Således synes risikoen for et dobbeltdyk fortsat at være stor i den engang så stærke japanske økonomi.

Vagtskifte?
Uanset den økonomiske udvikling på mellemlang sigt er et homogent vækstmønster ikke særlig sandsynlig i lyset af økonomiernes asynkrone udvikling og forskellighed. Men måske er der lige nu fundamentale ændringer i gang. USA er fortsat den største økonomi i verden. Det tempo, som den kinesiske økonomi vokser i, får imidlertid den dag, hvor Kina kan overhale USA, til at rykke hastigt nærmere. Det er en udvikling, som mange analytikere finder uundgåelig.

Af Jesper Hertz, Nordea Private Banking, www.nordeaprivatebanking.com

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.