Det danske magasin i Spanien
Ny lovregel i byplanlægningsreglementet tillader ”ekspresnedrivninger”

Ny lovregel i byplanlægningsreglementet tillader ”ekspresnedrivninger”

De andalusiske kommuner kan nu med kort varsel give ordre til nedrivningen af ulovligt opført byggeri. Dette blev for nylig vedtaget af den andalusiske autonomiregering i lovforordning 60/2010 af den 16. marts i byplanlægningsreglementet. Vedtagelsen af denne ny lovregel er banebrydende i Spanien og styrker de andalusiske kommuners kompetencer, når det drejer sig om at få bugt med ulovligt byggeri.
Ekspresnedrivninger af opført eller igangværende byggeri, der er ulovligt i henhold til byplanlægningsreglementet, giver kommunerne ret til at påbegynde og foretage en endelig afgørelse med hensyn til nedrivning af ulovligt byggeri inden for en måned. Fristen regnes fra det øjeblik, at den, der er påvirket af nedrivningen, får besked om kommunens beslutning. Med andre ord reducerer vedtagelsen af den ny lovregel kommunernes behandlingstid med helt op til 11 måneder.
Ifølge den nye lovregel kan ”ekspresnedrivninger” kun iværksættes, når der er tale om byggeri, der tydeligt strider mod byplanlægningsreglementet. Det vil sige byggeri, hvor der ikke eksisterer en byggetilladelse, eller hvor den ulovlige opførelse af byggeriet er åbenlys, enten fordi det er opført på et område, hvor der ikke må bygges eller på offentlige eller kommunale områder, hvor der ikke er givet licens eller tilladelse til at opføre byggeriet.
Hvis ikke kommunen påbegynder sagen om nedrivning af det ulovligt opførte byggeri, kan Junta de Andalucía tvinge kommunen til det eller selv starte sagen. Under ingen omstændigheder må nedrivningen udsættes med mere end to måneder fra den dato, hvor beslutningen er vedtaget. Den nye tidsfrist er vedtaget for, at området, hvor det ulovlige byggeri er opført, kan vende tilbage til sin oprindelige tilstand (kommunalt område, en naturpark eller lignende).
Den nye lov om ekspresnedrivning har ikke tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at den ikke kan anvendes i byggesager, der allerede bliver behandlet, eller hvor fristen for at foretage indgreb er udløbet, hvilket faktisk gør sig gældende i størstedelen af de nuværende sager om ulovlige grundudstykninger.

Men sagen er ikke så simpel, som den måske lyder, da en behandling af sagen i retssystemet kan trækkes i langdrag. Ikke nok med at de involverede parter kan anke kommunens beslutning om ekspresnedrivning, samtidig med at de har 15 dage til at komme med modbeviser, kan ejerne af byggeriet anke sagen i retten med anmodning om, at nedrivningen af byggeriet indstilles, hvilket er meget almindeligt allerede fra sagens start. En sådan anmodning imødekommes generelt, når ejeren bor i det byggeri, der er tale om. Med andre ord betyder det, at nedrivningen ikke foretages inden for den fastsatte tidsfrist nævnt ovenfor.

Det kan ikke benægtes, at den nye lovanordning indeholder mange positive aspekter, da sagerne nu behandles hurtigere, nu hvor kommunerne og ejerne har en tidsfrist på en måned i forhold til de tidligere 12 måneder til at afgøre sagen.
Den andalusiske Defensor del Pueblo, der er en institution, der varetager borgernes interesser i fx. sager om ulovligt byggeri, har for nylig karakteriseret byggeri opført på steder, hvor der ikke må bygges, som en økologisk katastrofe. Det skyldes den åbenlyse effekt, et sådant byggeri har på miljøet, i og med at det ødelægger landområder og skaber udstrakte og uholdbare bystrukturer, der får de offentlige udgifter til at stige, samtidig med at forbruget samt forurening af vandet forøges. Desuden skaber sådanne situationer hurtigt rygter om korruption i både medierne og blandt borgerne.
Den mest optimale måde at bekæmpe ulovligt byggeri på er præventive foranstaltninger. Og netop på dette punkt må man tage hatten af for det nye byplanlægningsreglement. Legalisering af det ulovligt opførte byggeri bør være en undtagelse, og reguleringen af ulovligt byggeri skal ske med udgangspunkt i, at det ikke må være billigere end lovligt byggeri. Derfor lægges der i rapporten fra Defensor del Pueblo vægt på, at såfremt det ulovlige byggeri ikke nedrives, så er det ejeren af byggeriet, der skal betale for områdets infrastruktur (tilkørselsveje, tilføring af drikkevand samt afledning af spildevand…), og ikke kommunen, som det ville være tilfældet, hvis byggeriet var lovligt.
Det nye byplanlægningsreglement omfatter også et punkt, der kan anvendes under ekstraordinære omstændigheder, hvor det ikke er muligt at foretage nedrivning af det opførte byggeri. I det tilfælde skal der udover den pålagte bøde, betales en erstatning til kommunen, eller området, hvor det ulovlige byggeri er opført, skal overdrages til kommunen.
Erstatningen skal betales uafhængigt af sanktionerne for overtrædelse af byplanlægningsreglementet. Hvor det tidligere var muligt at få bøden reduceret, skal den fulde bøde nu betales ifølge artikel 208.2 i Ley 7/2002 af d. 17. december i det andalusiske byplanlægningsreglementet.

Hensigten med den nye tilføjelse til byplanlægningsreglementet er, at den skal være et effektivt middel til at bekæmpe ulovligt byggeri samt være med til at sætte skub i en bæredygtig byplanlægning, hvilket er det essentielle i henhold til Ley 7/2002 af d. 17. december. Desuden skal den nye lovregel skabe større vilje hos borgerne til ikke kun at acceptere den nye lovregel, men også at udføre den i praksis samtidig med at lokalområdet også respekteres, i henhold til lovens paragraf Exposición de Motivos, hvis hensigt det er at skabe bedre resultater end hidtil, således at de tidligere alvorlige problemer med byplanlægningen ikke længere eksisterer.

Af Rafael Prieto Tenor, Advokatkontoret Ana María Navarrete

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.