Det danske magasin i SpanienUdvikling sker ofte, når det bestående ikke dækker behovet. Sådan blev også Formuepleje til.

Liberaliseringen af den finansielle sektor tog for alvor fart i starten af 1980’erne og især banker ændrede profil fra at have været halvstøvede, nærmest offentlige kontorer – til at være salgsorganisationer, der skulle tjene flest mulige penge til bankernes aktionærer. Dermed blev der skabt en interessekonflikt mellem på den ene side banken (rådgiveren) og på den anden side kunden (investor).
Det blev hurtigt klart for Formueplejes to grundlæggere, Claus Hommelhoff og Erik Møller, at denne interessekonflikt ville blive den drivende kraft i udviklingen i såvel produkter som i branchen som helhed. De besluttede i 1986 at skabe et alternativ til danskerne.

I første omgang sluttede liberaliseringen med et brag – og med finanskrisen. Den udløsende faktor var netop sindrigt konstruerede investeringsprodukter udviklet i bankernes laboratorier. De havde som verdens mest kendte investor, Warren Buffett, udtrykker det, udviklet finansielle ”weapons of mass destruction” – masseødelæggelsesvåben.

I 1988 startede Hommelhoff og Møller det første investeringsselskab, hvor fokus var konkurrencedygtigt afkast, interessesammenfald mellem rådgiver og investor samt fair prismodel.
Konkurrencedygtigt afkast
At en formueforvalter skal levere et konkurrencedygtigt afkast er oplagt. Det selskab, der blev etableret 1. maj 1988 har siden givet et årligt gennemsnitligt afkast på 13% efter skat og omkostninger, hvilket betyder, at en investering på 100.000 kroner er vokset til 1,5 millioner i dag. Som følge af en omlægning af beskatningen i 2009 er alle investeringsselskaber nu skattefrie – beskatningen er flyttet til investor, der beskattes efter hvilket skattemiljø investeringen er placeret i.
Interessesammenfald mellem rådgiver og investor
Der er enorme stordriftsfordele ved al form for investering og det er en stærkt medvirkende faktor til det resultat, man kan opnå. Med den aflønningsmodel, Formuepleje har valgt, er alle kurtager, spreads og marginaler – omkostninger, som skal minimeres til fælles bedste. Formuepleje er ikke modparter i forhold til investorerne, men medinvestorer i forhold til børsmæglere og finansieringskilder.
Fair prismodel
Det er afgørende, at en aflønningsmodel tager højde for interessekonflikterne, at den er incitamentskabende og endelig, at den er fair. Det er løst ved et lavt fast honorar på 0,5% af aktiverne, der forvaltes. Det faste honorar reduceres i takt med størrelsen af den portefølje, der forvaltes, således at det faste honorar reduceres ned mod 0,25%. Hertil kommer et resultathonorar på 10% af resultatet. Der er aftalt et såkaldt ”high watermark”, der betyder, at alle eventuelle tab altid skal modregnes inden, der beregnes resultathonorar.

Herudover var det afgørende, at det skulle være administrativt let for kunden.

Formuepleje år 2010
Qua de gode resultater er Formuepleje i 2010 vokset til Danmarks største uafhængige kapitalforvaltnings- og rådgivningsvirksomhed. Der er 20.000 aktionærer og den samlede portefølje er godt 35 mia. Der er i dag otte forskellige Formueplejeselskaber – fem klassiske selskaber, der er baseret på traditionel portefølje- og optimeringsmodeller samt tre special-selskaber, der forfølger udvalgte strategier. Dermed kan investorerne vælge mellem forskellige ideer og risikoprofiler, og få sammensat en portefølje, der matcher ethvert behov. I skrivende stund barsler Formuepleje-familien med et nyt medlem – nemlig en investeringsforening. Foreningen etableres under navnet Formuepleje Invest – og den første afdeling, der introduceres er en global aktieafdeling. Også her bliver et stabilt højt afkast og en omkostningsstruktur, som sikrer, at vi går samme vej, som vores kunder ønsker det.

Tre spørgsmål man skal forholde sig, til inden man vælger:
Hvad kan Formuepleje, som vi ikke selv kan?

Mange økonomiske beslutninger træffes på et uoplyst grundlag, da det af mange opfattes som kompliceret og er tidskrævende. Vi kan bidrage med at få vendt alle sten, sådan at I kender konsekvenserne af til- og fravalg og dermed kan træffe økonomiske rentable valg.
Hvorfor skal vi tro på jer?
Formuepleje er uafhængig i forhold til den øvrige finansverden. En central del af vores forretningsmodel bygger på, at vi hverken modtager eller giver provisioner eller andre ydelser for at anbefale andres produkter.
Vi har samme interesse som vores kunder – nemlig langsigtet at skabe de højst mulige afkast i forhold til risikoen samt at sikre langvarige kunderelationer.
Der er i dag over 20.000 mennesker, som har haft samme overvejelser – nemlig om de skulle overlade deres formue helt eller delvist til os. De har valgt os til, og kan i dag bruge deres tid på det, de finder er vigtigt for dem. Dette gør, at vi i dag er Danmarks største uafhængige formueforvalter.

Hvad får vi ud af det?
Højest opnåelige afkast i forhold til den risiko, I vil løbe. Sammenhæng mellem jeres afkast, og det I betaler for det. Totalt overblik og endelig; mindst mulig administration.

Formuepleje deltager på Eventhusets investeringsseminar i dagene 15. – 17. november 2010, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. Det er også muligt at mødes individuelt med Formuepleje i det tidsrum. Yderligere kan man mødes med Formuepleje via videokonference eller aflægge et af vore kontorer i Danmark et besøg.

www.formuepleje.dk

Af Helle Snedker, Formuepleje

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.