Det danske magasin i Spanien

Udførelse af byggeri på vores ejendomme uden byggetilladelse eller arbejde, som ikke er taget i betragtning i denne byggetilladelse, kan få alvorlige konsekvenser.
Der findes to typer af diciplinære byggesager. Man kan idømmes en økonomisk straf eller byggeriet kan godkendes.
I tilfælde af en legalisering følger man fremgangsmåden som for en godkendelse af det byggede, selv om nævnte legalisering kan være hel eller delvis.

Når rådhuset går igang med at godkende byggerierne, er det normalt bygherrens pligt at fremlægge en ændret plan, som passer til den virkelige bygning. Hvis udvidelse af bygningen ikke overskrider normerne for den generelle byggeplan, skal rådhuset give en byggetilladelse.

Imidlertid kan rådhuset kræve nedrivning af udvidelsen, hvis det byggede overskrider reglerne for netop denne grund.

Det er dog muligt, at overtrædelsen er forældet. Fristen for forældelse fastsættes i de forskellige selvstyrende provinsers lovgivning.
I vores område er de reguleret efter Lov 7/2002 af 17. december 2002, Byplanlægning for Andalusien, som i sin paragraf 210 udtrykker, at alvorlige overtrædelser af byplanen og meget alvorlige, forældes efter 4 år, og de lettere overtrædelser efter et år.

Muligheden for at rådhuset kan påbegynde en godkendelse, er betinget af tidsfrister, som også er fastsat i byplanlægningerne.
Denne begrænsede tidsfrist eksisterer dog ikke, når det drejer sig om at beskytte byplanen i følgende tilfælde:

A. Udstykning af jord, som er betegnet som ikke byggemodent jordområde.
B. De, som påvirker:
a. Områder som er betegnet som ikke byggemodne, specielt fredet eller, som hører ind under Områder med Kyststrækninger.
b. Besiddelser og områder betegnet som:
c. Parker, haveanlæg, frie områder, bygninger samt andre reserverede områder, der er underlagt reguleringen.
d. Visse områder, som hører under den generelle byplanlægning eller under den tværkommunale plan i.h.t. det bestemte i reguleringen.
Rådhuset kan beslutte at anføre en forebyggende bemærkning i godkendelsen af sagen vedrørende overholdelse af byplanen for at sikre sig, at dette sker og at ejendommen genopføres i den tilstand, den havde før lovoverskridelsen.

Myndighedernes muligheder overfor opdagede ulovligheder:

a.- For at tilsigte at genetablere den forstyrrede lovlige uregelmæssighed, har man mulighed for at:
1.- Bruge forebyggende foranstaltninger ved at suspendere byggeriet, som man er igang med og eventuelt forsegling (Art. 181)
2.- Godkendelse, hvis byggeriet er i henhold til den gældende byplan (Art. 182)
3.- Genopbygning af den fysiske ændring, i modsat fald ordre til(Art. 183) at:
4.- Nedrivning, i tilfælde af illegalt byggeri
5.- Opbygning, i tilfælde af illegal nedrivning og ødelæggelse.
6.- Gengruppering, i tilfælde af illegal udstykning.

b.- Pålæggelse af sanktioner: (Art. 212)
Økonomiske sanktioner
Tillægssanktioner: Forbud eller udelukkelser (Art. 209).
Strafansvar ( som ikke inkluderer det administrative) hvis der skulle være tegn på lovovertrædelse eller undladelser.

c.- Kompensation for skader og erstatning for tab (Art. 192,1,c)

I alle tilfælde anbefaler vi, at det er en advokat, der gennemlæser kontrakter, både med byggefirmaet og med akitekten, som er ansvarlig for byggeriet. I tilfælde af, at der er påbegyndt en byggesag, er det nødvendigt med juridisk rådgivning, idet man giver fuldmagt til vores advokat for disse sager.
Husk på, at når byggeriet en gang er godkendt, er det nødvendigt at underskrive det pågældende skøde for nybyggeri ved en notar og indskrive dette i landregistret.

Af María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.