Det danske magasin i Spanien

Ifølge de spanske trafikmyndigheder ‘Dirección General de Tráfico’ var der i løbet af de første 13 dage af juli måned sidste sommer mere end 5.149 bilister, der blev fundet positive i forskellige stikprøvekontroller for promillekørsel.

En tredjedel af alle alvorlige trafikulykker i Spanien skyldes kørsel under påvirkning af alkohol eller stoffer, og i løbet af de sidste 12 måneder er mere end 20.000 trafikanter blevet tilbageholdt for disse overtrædelser.

Hvad forstås ved blodets alkoholniveau?
Blodets alkoholniveau er kort beskrevet koncentrationen af alkohol i blodet eller i den luft, den alkoholpåvirkede person udånder. Når alkoholniveauet måles er det netop koncentrationen af alkohol i blodet, der måles. Man måler antallet af gram eller milligram alkohol pr. liter i henholdsvis blod eller luft. Den største koncentration opnås indenfor 30 til 90 minutter efter indtagelsen, dog er det rigtigt, at effekten af alkohol eller stoffer varierer fra person til person, alt efter alder og køn mm.

Hvad er promillegrænsen i Spanien?
Generelt ligger promillegrænsen på 0,25 mg. pr. liter luft, og 0,5 g. pr. liter blod. Men for de personer, der lige har fået kørekort, og de som kører professionelt, ligger grænsen på 0,15 mg. pr. liter luft og 0,3 g. pr. liter blod.

Hvad er straffen for promillekørsel?
Straffen afhænger af alkoholprocenten. Hvis niveauet er mere end 0,60 mg. pr. liter udåndingsluft, vil Policía Local eller Guardía Civil informere retten, så søgsmålet imod den promillepåvirkede fører af køretøjet kan begynde. Hvis man fører et køretøj under påvirkning af stoffer eller alkohol, kan man blive straffet med 8-12 weekender i arresten eller bøder, der svarer dertil, samt fratagelse af kørekortet fra 1 til 4 år.

Staf og sanktioner:
Anklager og de forskellige straffe står i regulativerne under artikel 379 i den spanske straffelov, som siger: ”enhver person, der fører et køretøj eller knallert under påvirkning af giftige stoffer, narkotika, bevidsthedsudvidende stoffer eller alkoholiske drikke, vil blive straffet med fængselsstraf på mellem tre til seks måneder, eller med bøde svarende til imellem seks til tolv måneder (beløbet bliver fastsat af retten), og hvor det er nødvendigt, med offentligt arbejde fra 31 til 90 dage, i alle tilfælde ved fritagelse af retten til at føre motorkøretøjer eller motorcykler i en periode på mere end et år og op til fire år”.
Alkoholtesten er en vigtig del af strafproceduren sammen med rapporten fra Policía Local eller Guardia Civil, da den forklarer politiets handlinger, og førerens optræden på det tidspunkt, alkoholprøven blev foretaget. Man skal være klar over, at både bødens størrelse og fængselsstraffen samt tidsperioden for fratagelse af kørekortet kan variere, da retten behandler hver enkelt sag individuelt. Det er vigtigt, at man kontakter sin advokat i samme øjeblik, man modtager resultatet af alkoholtesten, så advokaten kan vejlede om de rettigheder, man har samt hjælpe med den retssag, der begynder kort efter episoden.

Administrative sanktioner:
Bøden kan blive på op til 601,01 € samt fratagelse af kørekortet i en periode fra 3-6 måneder, når forseelsen bliver betragtet som alvorlig.
Hvis man har modtaget en straf/sanktion for kørsel, vil den ikke blive pålagt den administrative sanktion. Derfor er det kun i sager, hvor den anklagedes sag er blevet afgjort uden en dom for en kriminel handling, eller hvor føreren er erklæret uskyldig, at myndighederne kan pålægge relevante administrative sanktioner. Trafikforseelser kan betragtes som kriminelle, og lovovertræderen skal betale erstatning for enhver skade, den pågældende person måtte blive juridisk pålagt. Farlig kørsel kan også blive straffet med fængselsstraf fra 6 måneder til 4 år, og man kan blive frataget kørekortet i 1-10 år.

Alkoholtesten
Hvis man nægter at få foretaget en blodprøve eller at blæse i et alkometer, kan man anklages under artikel 380 i straffeloven (i sager hvor føreren er involveret i en trafikulykke). Hvis alkometertesten er positiv, er føreren berettiget til at få foretaget en ny test 10 minutter efter, den første test er foretaget. Vedkommende kan også anmode om at få alkometertesten sammenlignet med en blodprøve. Straffen er fængselsstraf fra 6 måneder til et år, samt fratagelse af kørekortet i 1-4 år. Den administrative bøde for at nægte at tage testen er fra 300,51 euros til 601,01 euros, plus fratagelse af retten til at køre bil i op til 6 måneder.

Vi anbefaler, at man altid afholder sig fra at drikke alkohol, når man skal køre, og hvis man bliver bedt om at få foretaget en test af Policía Local eller Guardía Civil, skal man altid gøre det, man bliver bedt om, og hvis det skulle være nødvendigt, kontakte sin advokat så hurtigt som muligt.

Af advokat María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.