Det danske magasin i Spanien
REDAN banker på døren til Christiansborg

REDAN banker på døren til Christiansborg

shutterstock 419511607

Efter flere forsøg lykkedes det for REDAN at få et møde med Skatteudvalgets formand.
REDANs formand Benny Olsen og næstformand Carl Erik Knutsson mødtes med Skatteudvalgets formand Jens Joel (S) d. 10. juni 2016 på Christiansborg.
Dette er en beskrivelse af mødets forløb.

Den 10. juni er en bemærkelsesværdig dag, fordi det er præcis 8 år siden, Danmark opsagde de gældende dobbeltbeskatningsoverenskomsterne (DBO) med Spanien og med Frankrig.
Det ændrede mange pensionistfamiliers liv, fordi det økonomiske grundlag ændrede sig for dem, da mange nu bliver beskattet i Danmark af deres pensionsindtægter på grund af overgangsordningerne. Det gælder dels dem, der var rejst til Spanien efter 28. nov. 2007 i tillid til den gældende DBO.
Og dels dem, der havde boet i Spanien længe under den gældende DBO, men som endnu ikke var begyndt at få udbetalt deres pensioner i januar 2008.
Loven blev fremsat 28. nov. 2007 og vedtaget i februar 2008 og gav den danske skatteminister bemyndigelse til at opsige DBO’erne med Spanien og Frankrig, såfremt der ikke ved forhandlinger kunne opnås beskatning til Danmark af pensionsindtægter, som der havde været skattefradrag for i Danmark. Som nævnt blev DBO’erne først opsagt d. 10. juni 2008. Efter REDAN’s informationer uden at der havde været reelle forhandlinger hverken med Spanien eller med Frankrig.
Redan mener derfor, at det er lovgivning med tilbagevirkende kraft, som vi allerede i 2008 og 2009 skrev til skatteudvalg og skatteministeren, men uden at det medførte ændringer, selvom det meget enkelt kunne være ændret ved f.eks. at ændre en dato til 31.12.2008. Datoen, hvor den gældende DBO ophørte.
Formanden fulgte op med at gøre opmærksom på, at mange familier af den grund var rejst tilbage til Danmark, således at der nu kun er godt 12.250 residente danskere tilbage i Spanien. Den har stor betydning for den danske koloni. Han nævnte også, at ved møder med borgmestre og lokale politikere var det opfattelsen, at de var utilfredse med, at vi ikke betaler skat i Spanien.
Af de 12.250 residente danskere er 3911 folkepensionister og 633 førtidspensionister boende i Spanien (2014).

Næstformanden gjorde opmærksom på, at danske pensionister, der bor i Frankrig bliver dobbeltbeskattet, da Frankrig vil have beskatning af indkomsten, selvom den er beskattet i Danmark. Derfor er der mange danskere, der er flyttet fra Frankrig. Spanien benytter en såkaldt ’credit-regel’, som betyder, at man ikke bliver dobbeltbeskattet, men det kan Spanien jo beslutte at ændre.
Jens Joel, som først er kommet i folketinget i 2011, og derfor ikke var med til vedtagelse af opsigelsen, lyttede opmærksomt. Det fremgik af debatten, at han havde læst artiklerne i Berlingske fra november 2015, som vi sendte ham sammen med bekræftelse af mødet – og han var derfor godt orienteret.
Vi diskuterede Danmarks beslutning om, at danske pensionister skal betale skat til Danmark af de pensioner, som der har været fradrag for, og vi tilkendegav, at vi var enige i princippet, men beskatningens grundprincip er at betale skat til landet, hvor man bor. Næstformanden nævnte, at Spanien og Frankrig er de to lande i Europa, hvor der bor flest pensionister fra andre EU-lande, hvorfor en ren kildelandsbeskatning ikke er acceptabel for Spanien.
Det er vigtigt, at danske politikere og forhandlere forstår, at dette er et meget vigtigt princip for Spanien, fordi de har pensionister fra mange lande boende. Spanien har derfor øgede udgifter til fx infrastruktur og sundhedsvæsen og skal derfor også have en indtægt fra dem, der bor i landet.
Spanien og Frankrig har foreslået, at Danmark forlods fik en skat på 15%, og at landene derefter beskatter efter deres lokale skatteregler. Det har den danske skatteminister foreløbig afvist. Men der må findes et kompromis for at få en ny DBO.

Formanden nævnte, at vi har kontakt til de spanske myndigheder, men vi har forståelse for, at en DBO med Danmark ikke har førsteprioritet i Spanien på grund af den alvorlige økonomiske situation for landet.

Benny Olsen og REDAN Foto LD Dec 2015 3

Vi fortsatte med at drøfte de økonomiske tab for Danmark, primært at danske virksomhedernes årlige tab, som i flg. Dansk Industri og Dansk Erhverv er et 3-cifret millionbeløb efterfulgt af øgede sundhedsomkostninger og andre offentlige ydelser (boligsikring m.v.), som de ’hjemvendte’ danskere belaster Danmark med. Formanden nævnte, at det nu må være tæt på en milliard kr., som Danmark er gået glip af.
Redans konklusion er, at folketinget i 2007-2008 blev fejlinformeret om de økonomiske konsekvenser af opsigelsen af DBO’en, idet det blev oplyst, at Danmark ville få ca. 100 mill kr. årligt i merindtægt ved beskatning af pensionsindtægter fra danskere i Spanien og Frankrig, men officielle tal fra 2014 viser, at Danmark kun får ca. 36 mill. kr i skatteindtægter fra disse.
Derudover blev folketinget oplyst om, at der ikke ville være tab for erhvervslivet, men erhvervslivet konstaterer, at de hvert år taber et 3-cifret millionbeløb.
Det er det, der skal være de primære argumenter for at få en ny DBO, som skal give faste regler for beskatning af erhvervslivet og af pensionister. Ikke bare nu men i mange år fremover.

Vi spurgte, om skatteudvalget blev informeret om DBO’er, hvilket Jens Joel bekræftede, men ikke regelmæssigt. Han vidste ikke, om der bliver arbejdet med en ny DBO med Spanien.
Vi diskuterede, hvordan man kunne komme videre, og Jens Joel mente, at det var en god ide at få motiveret de forskellige partiers skatteordførere til at presse på for at få en ny DBO. Dette ville så blive drøftet i skatteudvalget, som kunne fremsætte det for skatteministeren.
Det var også muligt at kontakte skatteministeren, selvom Jens Joel mente, at han havde nok at gøre for tiden – med fejlagtig tilbagebetaling af aktieudbytte og med svindel med import/eksportmoms.

Vores konklusion er, at det var et godt møde med en positiv dialog og med konstruktive ideer fra Jens Joel.
Vi mener, at det er en god ide at skrive til skatteordførerne for de forskellige partier samt til skrive til skatteministeren for at høre, om der faktisk arbejdes med en ny DBO for Spanien.
REDAN planlægger derfor at skrive til skatteudvalg og skatteminister i oktober, når folketingspolitikerne er tilbage fra sommerferie.

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.