Det danske magasin i Spanien
Ændring i ‘ikke resident beskatning’
shutterstock 271284137

 

Ejere af feriebolig i Spanien, men som ikke er fast bosiddende i Spanien, skal hvert år afregne spansk ejendomsværdiskat af boligen beliggende i Spanien til de spanske skattemyndigheder. Denne skatteafregning skal ikke forveksles med IBI (spansk ejendomsskat), som alle boligejere i Spanien afregner til deres spanske kommune.

‘Ikke resident beskatning’ beregnes på baggrund af kommunens ejendomsvurdering (“valor catastral”), som normalt fremgår af kvitteringen for betalt IBI. Fra år 2015, dvs. ‘ikke resident skatten’, som afregnes inden udgangen af december 2016, er der sket ændringer i forhold til tidligere år. Selve skattesatsen er reduceret i forhold til tidligere år, men dog er beregningsgrundlaget i nogle tilfælde næsten fordoblet og medfører en kraftig forøgelse af skattebetalingen, som altså skal afregnes inden udgangen af december. Vi vil her kort klargøre disse ændringer i ‘ikke resident beskatningen’.

Frem til og med år 2014 (som blev afregnet inden udgangen af december 2015) udgjorde beregningsgrundlaget, som danner basis for ‘ikke resident skattebetalingen, 1,1% af kommunens ejendomsvurdering, hvis kommunen, som boligen var beliggende i, havde foretaget en kollektiv “revurdering” af ejendomsværdierne fra år 1994 eller derefter. Langt de fleste kommuner har foretaget kollektiv revurdering af ejendomsværdierne fra år 1994 eller derefter og dermed benyttede langt de fleste ‘ikke resident skattebetalinger’ dette beregningsgrundlag. Kommuner som ikke havde foretaget kollektiv revurdering af ejendomsvurderingerne fra år 1994, benyttede et beregningsgrundlag, som udgør 2% af boligens ejendomsvurdering. Af dette beregningsgrundlag skulle der afregnes 24,75% i ‘ikke resident skat’.

Fra år 2015 og frem er det udelukkende kommuner, som har foretaget en kollektiv revurdering af ejendomsværdierne i de seneste 10 år (beregnes fra det skatteår, der udarbejdes ‘ikke resident skat’ for), som kan benytte denne lave sats på 1,1% i beregningsgrundlaget. Boliger beliggende i kommuner, som ikke har foretaget kollektiv revurdering indenfor de seneste 10 år, skal derfor benytte den “høje” sats på 2% i beregningsgrundlaget, dvs. næsten en fordobling i forhold til tidligere år. Dog er selve skattesatsen reduceret til 19,50% for skatteresidenter i et andet EU-land, Norge eller Island (skatteresidenter udenfor EU skal dog afregne 24% i skat). Fra år 2016 (‘ikke resident skatten’ der afregnes inden udgangen af december 2017) reduceres denne skattesats for EU-borgere, Norge og Island til 19%.

Denne ændring i afregning af ‘ikke resident skatten’ medfører, at beløbet, der skal afregnes i skat i forhold til tidligere års afregning, enten bliver reduceret en smule eller forøget ret kraftigt – afhængig af hvilken kommune boligen er beliggende i.
Hvis vi tager udgangspunkt i en bolig med en ejendomsvurdering på 200.000 €, vil afregning af ‘ikke resident skatten’ varierer afhængig af hvilken kommune boligen ligger i. Er boligen beliggende i f.eks. Mijas (revurdering i år 2004) eller Torremolinos (revurdering i år 2002), skal der benyttes den “høje” sats på 2% og afregning af ‘ikke resident skatten’ vil være på 780 €. Er samme bolig beliggende f.eks. i Benalmádena (revurdering i år 2006 – dvs. for mindre end 10 år siden set i forhold til år 2015, der afregnes skat for) eller Estepona (revurdering i år 2008), kan der benyttes lav sats på 1,1 % i beregningsgrundlaget, og afregning af ‘ikke resident skatten’ vil udgøre 429 €. I år 2017 (afregnes i år 2018) vil boligen beliggende i Benalmádena dog skulle afregne 780 €, da der fra dette år ikke længere kan benyttes lav skattesats ved beregningsgrundlaget, idet der i år 2017 nu er gået mere end 10 år, siden kommunen foretog kollektiv revurdering af ejendomsværdierne (blev revurderet i år 2006).

Ønsker I yderligere information vedr. ovenstående, er I velkomne til at kontakte Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@gron-andersen.es eller tlf. 951 910 649 eller 647 911 302.

Af Grøn & Andersen Konsulentbureau

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.