Det danske magasin i Spanien

Meningsudvekslinger mellem naboer er undertiden vanskelige. Statistikkerne viser, at mindst to ud af tre spanske familier har haft tidligere konflikter med en nabo. Kilder til konflikt kan være manglende betaling af fællesudgifter, støj og forstyrrelser skabt af kæledyr, at optage parkeringspladser, eller dårlig lugt og vandlækage fra balkoner. I landdistrikterne kommer de mest almindelige konflikter fra servitutter om gennemkørsel og fastsættelser af skel.

Løsning af tvister kan være dyrt. Sagsomkostninger sammen med skadeserstatning er den mest almindelige årsag til omkostninger. I denne sammenhæng anlægger en ud af ti personer sag, mens den samme procentdel overvejer at løse tvisten på denne måde.
Undersøgelser viser også, at mere end halvdelen af disse tvister ikke er blevet løst efter to år. Resultatet kan være dyrt, ikke kun fra et finansielt synspunkt, men også fra et psykologisk synspunkt, som forårsager, at folk flytter ud fra en ejendom, eller at de udvikler helbredsproblemer, især blandt ældre mennesker.

Den bedste måde at løse en tvist
Dialog er generelt den bedste måde at løse en konflikt på, i stedet for at skændes med naboen. At holde en afslappet ikke-aggressiv holdning er altid den bedste måde at nærme sig denne type tvister.
I tilfælde af, at diplomati mislykkes, er det næste skridt at forsøge at løse tvisten i ejerforeningen. Rammerne for “Ley de Propiedad horisontal”, loven der regulerer ejerforeningerne, tillader at de fleste tvister, kan løses.

Støj, fester og forstyrrende adfærd
Støj er det største problem i ejerforeninger. I Spanien er 70 procent af klagerne mellem naboer, der kommer i retten, støjrelaterede, mens EU-gennemsnittet er under 50 procent.
Den person, der forstyrrer fællesskabet med støj uden for den tilladte tidsramme, kan tvinges af fællesskabet til at stoppe sine aktiviteter. For at gøre dette er det nødvendigt at underrette præsidenten for ejerforeningen, der skal informere lovovertræderen per brev. I tilfælde af, at aktiviteten ikke bliver stoppet, kan fællesskabet stemme med simpelt flertal om at indlede en sag mod synderen. Proceduren kan i sidste instans ende i retten, hvis der ikke kan findes en løsning.
Samme procedure kan anvendes ved anden irriterende adfærd som kæledyr, der forurener trappen, eller folk, der smider affald på ejerforeningens fællesområde.

Udestående gæld til ejerforeningen
Hvis et stort antal ejere ikke betaler gebyret til ejerforeningen, kan dette forstyrre den normale drift af ejerforeningen. På samme måde, som vi normalt ville beskæftige os med en lejer, der ikke betaler husleje, er det første skridt at give en venlig påmindelse til de mennesker, der ikke betaler. Hvis dette trin ignoreres, kan ejerforeningen efter en måned sende en “burofax” (svarende til et anbefalet brev med kvittering for modtagelsen). Hvis dette ignoreres, kan ejerforeningen under generalforsamlingen stemme og ved simpelt flertal kræve gælden opkrævet ved retsafgørelse. I sidste ende kan man beslaglægge skyldnerens private formue.

Ret til passage på ejendomme i landdistrikterne
De fleste konflikter ved ejendomme i landdistrikterne drejer sig om ret til passage. Emnet er meget komplekst, men i tilfælde af tvist vil det første skridt være at tjekke “nota simple” (ejendomsbeskrivelse) fra tingbogen. Pligten til at give passage for naboerne er normalt indskrevet, derfor bør det ikke være et problem at finde en aftale.

Hvis grunden er fuldstændig fastlåst af andre grunde, skal naboerne give ret til passage, og en aftale kan findes i retten. Rettigheder til passage i landdistrikter er et komplekst emne, og en advokat bør undersøge sagen.

Af advokat María Teresa Velasco, Velasco Lawyers

Del

Du vil måske også kunne lide

© 2009-2019 La Danesa – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Søg på La Danesa

Planlagt vedligeholdelse: Lørdag d. 5. august 2023 fra kl. 8.00 vil der foretages opdateringer på ladanesa.com.​ Vær opmærksom på, at sitet vil være utilgængeligt i den periode der foretages opdateringer, og det samme gælder for La Danesas App.